amos-7-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-europe-israel-tv

 

                  dxsatcs.com-about us

 

 

                                               

 

                                                     ARCHIVED DATA : 2005 - 2018

    AMOS 2/3/7 at 4.0°W-MIDDLE EAST BEAM

                                             by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                                                

►►Amos 7-4.0°W-Middle East beam-H.pol. : The name of the research project
         The Reference gain levels for antennas with a diameter of D<=4.5m in KU Band  


dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-satdx-reception-europe-rashut2-israel-11095-mhz-first-n
                                                                 11 095 MHz - Rashut 2 Israel
 
Amos 7 - 4.0°W : The Amos 7 (Asiasat 8) satellite_TECHNICAL HANDBOOK                                             
                                                                  source : www.asiasat.com 
                                                                             download pdf
                                                                download

Amos 7 - 4.0°W-Frequency Plan : Middle East beam &  North Africa &  Pan Europe

 asiasat8-amos-7-4w-middle-east-beam-satdx-frequency-plan-n  

Amos 7 - 4.0°W : Komentár autora Romana Dávida k pokračovaniu výskumného projektu č.1

Analyzovaný objekt pre stanovenie referenčných frekvencii : Satelit AMOS 7 na 3.9°W
11 033 MHz_H.pol._Knesset Channel : výnimočné vysielanie v hebrejčine z Izraelského parlamentu,politické debaty,názorové strety,
rácio a emócie v priamom prenose
11 062 MHz_H.pol._ Middle East TV+ISN TV :kresťanské vysielanie v anglickom jazyku z mesta Limassol-Cyprus
(okolo 23 km od suverénneho základňového územia britskej armády RAF Akrotiri) smerované do oblastí Blízkeho východu a severnej Afriky
11 095 MHz_H.pol._Rashut 2 network :
3 komerčné izraelské okruhy zamerané na nenáročného diváka s prevahou zábavy,reklamy a správ

 Táto demonštrácia satelitného príjmu z vyžarovacieho diagramu Blízky východ/H-družice Amos 7_3.9°W v KU pásme nech poslúži ako dôkaz
prítomnosti atribútu "Exemplárnosti respektíve Referenčnosti" z hľadiska autorovej snahy o minimalizáciu systémových a aplikačných
nepresností ním navrhutého vysokofrekvenčného systému s kľúčovou funkciou pomalobežného krokovania a plnej motorickej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality horizontálne polarizovaného elektromagnetického vlnenia,ktoré vo vlnovode kmitá v mimoriadne
ostrom uhle len okolo 1°> v ohnisku parabolického radianta Prodelin 4.5m.(Šírka vyžarovacieho diagramu (-3 dB) pre f=11 750 MHz je 0,42° )

Tento dôkaz (už zo svojej podstaty vlnovej fyziky ako prírodnej vedy) nemôže niesť ekvivalentné znaky ani dôkaznú váhu
rigorózneho matematického dôkazu (nedá sa spochybniť ak nezlyhal človek-dokazovateľ) nakoľko výsledná kvalita derivovaná
od dosiahnutých hodnôt BER po Viterbi je v priamom vzťahu s nehomogénne rozvrstvenou a necyklicky oscilujúcou hladinou
ekvivalentného izotropne vyžiareného výkonu EIRP z družice Amos 7 v stredoeurópskom meradle.Aj napriek vyššie definovanému
stavu,akékoľvek spochybňovanie kvalitatívnych hladín dosiahnutých pri analýzach signálneho stavu v Lučenci môžem vylúčiť
(analýzy prebiehali okolo 5 dní v mesiacoch 11/12_2018) z dôvodu širokej palety dôkazného materiálu a použitia digitálneho
analyzátora tej najvyššej kvality. 

Amos 7- 4.0°W : Beacon frequency-MIDDLE EAST H _ 11 450.345 MHz

dxsatcs-amos-7-4w-beacon-frequencies-ku-band

Amos 7 - 4.0°W : Beacon frequency_ 11 450 MHz _ identification of the Beacon in the frequency spectrum

   Beacon frequency/SPAN 100 kHz : 11 450 MHz                       Beacon frequency/SPAN 200 kHz : 11 450 MHz
                                       
      dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11450-mhz-beacon-frequency-100-khz-span-n                          dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11450-mhz-beacon-frequency-200-khz-span-n    
 

►►Amos 7-4.0°W-Middle East beam-H : HF string , footprint , geographical location ...

                   

AMOS 7 at 4°W-Ku band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 4206C , Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 11 200 MHz , Horizontal
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

                     Amos-7-4-west-middle-east-beam-reception-central-europe-prodelin-450-cm-02-dxsatcs                  

                          Amos-7-4-west-middle-east-beam-reception-central-europe-hf-unit-ku-band-skew-control-01           Amos-7-4-west-middle-east-beam-reception-central-europe-prodelin-450-cm-03-fb-n   
                                           
Amos 7 - 4.0°W-footprint/beam : Middle East and North Africa coverage by spacecom,geographical point of the measurement by Google 

Amos-7-4-west-middle-east-beam-footprint-reception-central-europe-spacom-israel-n

            geographical point of the analysis                             Middle East H pol Coverage                               
       amos-3-middle -east-beam-sat-dx-ku-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w           Amos-7-4-west-middle-east-beam-footprint-reception-central-europe-spacom-israel-gallery  

►►Amos 7-4.0°W-Middle East beam-H.pol: analysis of the spectrum and the quality

10 950 > 11 120 MHz-Middle East Beam - H.pol.  :  the current analysis of the spectrum  

                  the current quantification of the spectrum in the place of the analyses_SPAN 500 MHz
Amos-7-4-west-middle-east-beam-footprint-reception-europe-H-analysis-frequency-spectrum-01-n   
                                                                    SPAN 200 MHz
Amos-7-4-west-middle-east-beam-footprint-reception-europe-H-analysis-frequency-spectrum-span-200-mhz-n                          

Middle East Beam-H.pol-quality analysis-current status : 

                                                          ► 01, 11 033 MHz : Knesset Channel Israel  (FEC=2/3)

Amos-7-4-west-middle-east-beam-11033-mhz-knesset-channel-israel-sat-dx-reception-europe-01-n Amos-7-4-west-middle-east-beam-11033-mhz-knesset-channel-israel-sat-dx-reception-europe-02-n Amos-7-4-west-middle-east-beam-11033-mhz-knesset-channel-israel-sat-dx-reception-europe-03-n 
                                                                  
                                                       ► 02, 11 063 MHz : Middle East TV + ISN   (FEC=1/2)

Amos-7-4-west-middle-east-beam-11062-mhz-isn-middle-east-tv-sat-dx-reception-europe-01-n Amos-7-4-west-middle-east-beam-11062-mhz-isn-middle-east-tv-sat-dx-reception-europe-02-n Amos-7-4-west-middle-east-beam-11062-mhz-isn-middle-east-tv-sat-dx-reception-europe-03-n 

                                                                    ►03, 11 095 MHz : Rashut 2 network Israel   (FEC=2/3)

Amos-7-4-west-middle-east-beam-11095-mhz-Rashut2-network-israel-sat-dx-reception-europe-01-n Amos-7-4-west-middle-east-beam-11095-mhz-Rashut2-network-israel-sat-dx-reception-europe-02-n Amos-7-4-west-middle-east-beam-11095-mhz-Rashut2-network-israel-sat-dx-reception-europe-03-n 

     11 095 MHz-Rashut 2 netw. Israel-LIVE VIDEO SCAN : analysis of the quality of reception (TBS 5925+crazyscan)      
                                                            N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
                                                                    the weather conditions : light snowfall

 
    
       11 061 MHz-Middle East TV+ISN-LIVE VIDEO SCAN : analysis of the quality of reception (TBS 5925+crazyscan)
                                               N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
                                                the weather conditions : clear sky (-3°C) _ 01-2019

 

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

AMOS 7 at 4°W-Middle East beam / H.polarity
 - Frequency/Polarity -  Network SR/FEC Coverage Classification
11 033 MHz - H.pol.  : Knesset Channel Israel
--- 3 000_2/3
Middle East B/C/D
11 062 MHz - H.pol.  : ME Middle East TV ,ISN --- 4 500_1/2 Middle East B/C/D
11 095 MHz - H.pol.  : Keshet, Reshet,Channel 10 Israel --- 11 480_2/3 Middle East A/B/C/D
         

       

       

►►Amos 7-4.0°W-Middle East beam-H.pol. : reception results in the video gallery

dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-satdx-reception-europe-rashut2-israel-11095-mhz-last-n

11 033 MHz : Knesset Channel Israel

.......

11 062 MHz : Middle East TV , ISN

.......

11 095 MHz : MCPC Rashut 2 Israel

.......


►►Amos 7-4.0°W-Middle East beam-H.pol. : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2018 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01