amos3-4-w-tp6-iba-channel-1-33-channel-2-10-israel-sat-dx-reception-middle-east-beam-prodelin-450-cm-reference-gain

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 6 : General Information /Beacon .../

        The name of a research project :The Reference Values of the Gain for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

                           Reference value of the Gain for the dishes with D<=4.5m : 11 658 MHz - Channel 10 Israel
                                        peak in the quality of reception for a period of 2 years : CBER=5.4E-4 (FEC=2/3 )
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-11658-v-channel10-israel-prodelin-450cm-002
 
Amos 3 - 4.0°W : General information,EIRP and G/T performance,Communication payload Characteristics,Middle East + Europe Coverage Maps ....                                                 
                                                     source : Space-Communication Ltd., Israel      
                                                                             download pdf
                                                                download

Amos 3 - 4.0°W : Komentár autora Romana Dávida

 Definovanie limity zisku pre referenčný sekundárny radiant Prodelin 4.5m AZ/EL RxO 1451 v KU pásme.

 Výskumný projekt č.1 : Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU pásme
        objekt Amos 3-4°zd-TP 6 : IBA Channel 1+33,Channel 2+10 Israel,Angel TV,Kurdsat News ....

V zjednodušenej forme si môžeme pomenovať priebeh permanentne oscilujúcej rezervy v kvalite príjmu
v rozsahu od MER=5,1 do 6,1 dB pri príjme Angel TV Arabia na f=11 672 MHz ako hodnotu konvergentnej
postupnosti respektíve funkcie, ktorá sa v určitom bode bíži k 0,čiže k hraničnému stavu kvality,ktorú vizuálne
reprezentuje pixelácia.Práve limita ako elemetárny pojem matematickej analýzy mi vhodne poslúžila
k demonštrácii,že aj autorom navrhnutý vysokofrekvenčný reťazec pre generovanie referenčných hodnôt zisku
má svoj "medzný stav v smerovosti respektíve v zisku ".Pochopitelne tento stav je limitovaný množstvom
premenných veličín,ale z praktického pohľadu je práve detekcia nosnej Angel TV Arabia z družice Amos 4 na 4.0° zd
v rozpätí zanedbatelne nízkej a permanetne oscilujúcej kvality,ktorá sa blíži k NULE,mnou vyjadrenou limitou
resp.medzou,pre v praxi aplikovaný VF reťazec inštalovaný v Lučenci.Na základe tabuľky pre objektívnu
klasifikáciu príjmu môžem tento stav v kvalite ohodnotiť stupňom : E.
                            

Amos 3 - 4.0°W : Beacon frequency_ 11 449 MHz & 11 700 MHz RHCP or LHCP _ identification of the Beacon in the frequency range

                                   Beacon frequency : 11 449 MHz                       Beacon frequency : 11 700 MHz
                             11449-mhz-amos-3-ku-beacon-frequency.          11700-mhz-amos-3-ku-beacon-frequency

 

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 6 : HF string , footprint , geographical location ...

                   

AMOS 3 at 4°W-Ku band-HF string
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 4206C , Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 11 450 - 11 750 MHz , Vertical
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

 dxsatcs-sat-dx-prodelin-450cm-installation-central-slovakia-11510-v-yes-reception-w                        
                                           
Amos 3 - 4.0°W  : geographical location of the measurement by Google , Middle East V-pol EIRP Coverage Maps by SpaceCom

            Middle East V pol EIRP Coverage                 Middle East V pol EIRP Coverage           geographical location of the measurement                        
    satellite-amos-3-4degree-west-middle-east-me-beam-footprint-ku-band-sat-dx-source-amos-spacecom-w     dxsatcs-com-reference-gain-11565-v-me-tv-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-first       amos-3-middle -east-beam-sat-dx-ku-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 6: analysis of the spectrum and the quality

TP 6 - Middle East Beam - spectrum analysis : the quantification of the first and second part of the spectrum

                                        11 620 + MHz                                                          11 665 + MHz
                    dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp6-first part-spectrum-analysis-01new                dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp6-second-part-spectrum-analysis-02new

►►TP 6-Middle East Beam-V.pol-quality analysis : current status and quantification of quality                                                                                                                               
►a, the quality of reception significantly oscillates on each of the carrier during the year and the peak reached in the period from July to September                                                                               
►b, the quality of reception is highly limited by the weather conditions                                                                                                                                                                                                       
►c, reception quality in a range of vertical vector is related to the current status in the spectrum of horizontal vector.Levels of radiated power for                                                                                  
waves H and V are incomparably different in the point of reception and influence each other
... cross polarity isolation etc...                                                                                                                      
►d, to maintain an objective view of this issue,I publish several states in the quality of the reception for the period of last two years,because                                                                                         
the difference in quality on some carriers may achieve MER=+/-2 dB during the year !                                                                                                                                                                              
►e, for the two packets TBN (11 635+11 639 ) is valid following classification for quality of reception : -F-                                                                                                                                              

►01, 11 627 MHz _ DVB-S2/QPSK _ Kurdsat TV                                                                                                                                                                                                         

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11627-v-kurdsat-tv-01 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11627-v-kurdsat-tv-02                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                  

► 02, 11 647 MHz _ DVB-S/QPSK _ IBA Channel 1 and Channel 33 Israel                                                                                                                                                              
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11647-v-packet-iba-israel-01dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11647-v-packet-iba-israel-02dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11647-v-packet-iba-israel-03                                                                                                                                                         
Analysis of changes in quality of my geographical position for the last two years                                                                                                                                                                                      
    
  18.8.2013   ⇒   25.8.2013  ⇒  22.2.2014                                                                                                                                                                  
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11647-v-packet-iba-israel-archive-18-8-2013 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11647-v-packet-iba-israel-archive-25-8-2013 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11647-v-packet-iba-israel-archive-22-2-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
► Video presentation                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                              18.8.2013   ⇒   25.8.2013  ⇒  22.2.2014                                                                                                                                                                                           
  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
►03, 11 658 MHz _ DVB-S/QPSK _ Channel 2 and Channel 10 Israel                                                                                                                                                                     
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-packet-channel-2-10-israel-01 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-packet-channel-2-10-israel-02 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-packet-channel-2-10-israel-03                                                                                                                                                         
analysis of changes in quality of my geographical position for the last two years                                                                                                                                                                                 
18.8.2013   ⇒   25.8.2013  ⇒  22.2.2014                                                                                                                                                               
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-archive-18-8-2013dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-archive-24-2-2014dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-archive-19-8-2014                                                                                                                                                           
Channel 2+10 : Services + Pids + Allocation _ 4T2 Content analyser (current status 26.12.2014)                                                                                                                                                         
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-4t2-service-pids-aloc-01dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-4t2-network-info-02dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-4t2-nit-03                                                                                                                                                          

 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-4t2-analysis-01dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-4t2-analysis-04 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-4t2-analysis-02                                                                                                                                                         

►Video presentation                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                      18.8.2013   ⇒   24.2.2013  ⇒  19.8.2014                                                                                                                                                                                                                

....                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                 
 

 

►04, 11 671 MHz _ DVB-S/QPSK _ Angel TV Arabia                                                                                                                                                                                                    
 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11671-v-angel-tv-quality-analysis-01dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11671-v-angel-tv-quality-analysis-02dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11671-v-angel-tv-quality-analysis-03                                                                                                                                                                                                    
► Video presentation    /20.12.2014/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
...                                                                                                                                                                                                            

             


          

05, 11 686 MHz _ DVB-S/QPSK _ Kurdsat News                                                                                                                                                                                                         
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11686-v-kurdsat-news-quality-analysis-01dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11686-v-kurdsat-news-quality-analysis-02dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11686-v-kurdsat-news-quality-analysis-03                                                                                                                                                          
► Video presentation                                                                                                                                                                                                                                                                               

..                                                                                                                                                                                                               


 

                          

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 6 : DXSATCS ARCHIVE FILE (2013/2014)

TP 6-Middle East Beam-V.pol-quality analysis-archived data : 11 692 MHz Kurdsat News(SR=4444 , FEC=3/4)

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11691-v-kurdsat-news-quality-analysis-archive--01dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11691-v-kurdsat-news-quality-analysis-archive-02dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11691-v-kurdsat-news-quality-analysis-archive-03

→ Video presentation

...

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

TP 6-Middle East beam / classification of the current satellite DX reception
 - Frequency/Polarity/TP -  Network SR/FEC Coverage Classification
11 627 MHz - V.pol. - 6
Kurdsat TV DVB-S2/MPEG-4/QPSK_6 298_3/4
Middle East  from B to D
11 647 MHz -V.pol. - 6 IBA Channel 1
IBA Channel 33
 
DVB-S/QPSK_8 520_3/4 Middle East from A to E
11 658 MHz -V.pol. - 6 Channel 2 Israel
Channel 10 Israel
 
DVB-S/QPSK_8 520_2/3  Middle East from A to D
11 671 MHz -V.pol. - 6  Angel TV Arabia DVB-S/QPSK_1 480_3/4 Middle East E
11 687 MHz -V.pol. - 6   Kurdsat News DVB-S/QPSK_5 185_3/4  Middle East E

Autor Roman Dávid objasňuje a zároveň obhajuje opodstatnenosť vzniku tabuľky s klasifikáciou kvality satelitného DX príjmu
za účelom vylúčenia akýchkoľvek subjektívnych a zároveň neobjektívnych hodnotení a dopĺňa ju o svoj komentár k téme
náhodných LOCKOV,ktorý vznikol na základe niekoľkých sťažností od sklamaných satelitných fanúšikov z českého diskusného fóra
o satelitoch s množstvom nepresných a zavádzajúcich informácii,ktoré publikoval jeden aktívny prepisovač TV zoznamov cez ústa
jeho spolupracovníka v úlohe "hovorcu"

poznámka : Zavedenie tohoto základného pravidla pre objektívnú klasifikáciu alebo tiež hodnotenie stavu príjmu má svoje opodstatnenie
z nasledovného dôvodu.K LOCK-u nosnej sa dá "dopracovať" aj neštandartným spôsobom,ktorý nesúvisí s dostatočnou hladinou zisku
paraboly,ale pomocou takzvaného náhodného LOCKU (F),na ktorý títo aktéri/čakatelia ( spravidla sa jedná o takzvaných prepisovačov
zoznamov alebo tiež hľadačov TV+R+Data prenosov,ktorí si krátia prebytok voľného času touto nezmyselnou činnosťou,ktorá tento odbor
neposúva akýmkoľvek spôsobom vpred) čakajú hodiny,dni,týždne a mesiace a potom tento "virtuálny príjem" spravidla prezentujú
v rôznych amatérskych diskusných fórach,alebo v článkoch,v ktorých sa väčšinou nezainteresovaných čitateľov snažia presvedčiť že oni
potrebujú oveľa menší priemer antény na  "rovnakú kvalitu" ako všetci ostatný.Pochopitelne pravdu o tom, že sa jedná spravidla len
o náhodné a nepravidelne sa opakujúce LOCKY nosných v danej zemepisnej oblasti už čitateľom zamlčia v čom im zrejme bráni ich
mimoriadne vysoké sebavedomie,ktoré rádovo prevyšuje ich vedomosti. Naozaj musím sa sebakriticky všetkým čitateľom
priznať : "Áno chcel by som byť tak mimoriadne múdry ako sú oni mimoriadne sebavedomý a potom by som bol sám so sebou spokojný".
Ale kedže ja takým sebavedomím nedisponujem musím aj naďalej intenzívne pracovať na svojej nevedomosti v mnohých odborných
témach z fyziky a matematiky.

K tomuto komentáru ma viedlo niekoľko mailov,ktoré mi adresovali fanúšikovia satelitov z východného a severného Slovenska,
ktorí po zhliadnutí výsledkov príjmu od dvoch mimoriadne aktívnych prepisovačov TV zoznamov (+hovorca jedného z nich),
investovali tisíce EUR do kvalitných antén s garantovaným a praxou overeným ziskom s D=240-300 cm a následne boli mimoriadne
sklamaný že v rovnakej zemepisnej oblasti je možné uskutočniť len nestabilný príjem daných paketov v periodicite niekoľkokrát
do týždňa,v dĺžke jednotky minút nie hodín a len pod podmienkou bez-oblačného počasia.Čiže v tomto prípade sa nejedná o stabilný
príjem ale len o náhodný a nepravidelne sa opakujúci LOCK nosnej,ktorý je pre každodenné sledovanie nepoužitelný.(F)

Na základe sťažnosti od čitateľov prevažne z jedného českého diskusného fóra(v ktorom sa prispievatelia často prezentujú pod
rôznymi trápnymi prezývkami,aj opačného pohlavia?!) nabádam návštevníkov týchto diskusií aby brali každé publikované tvrdenia
ohľadom dosiahnutých výsledkom sat.príjmu v KU a KA pásme s veľkou rezervou a podobne aby brali s veľkým odstupom
a opatrnosťou aj publikované novinky v niektorých zoznamoch TV staníc,do ktorých bežne prispievajú osoby,ktoré ovšem daný
signál nikdy nezachytili ale len publikujú ukradnuté zmeny v parametroch prenosov,poprípade publikujú pod svojím menom výsledky
príjmu inej osoby z inej zemepisnej oblasti a tým klamú verejnosť a vzbudzujú očakávania o možnosti zachytenia daného
signálu,ktoré sa ale nezakladajú na pravde .Najviac ma pobavil jeden aktívny prepisovač tv zoznamov,s jeho novinkami,ktoré si
vyžadujú v jeho zemepisnej oblasti inštalovanie paraboly s priemerom minimálne D=370 cm .Problém je ale v tom že on vlastní
anténu s priemerom len D=240 cm. Tento príklad jasne potvrdzuje že v tejto oblasti sa pohybuje množstvo fanúšikov,ktorí si pletú
odbornosť so schopnosťou alebo lepšie povedané túžbou za každú cenu "nájsť" a doplniť TV zoznam o ďalšiu "zbytočnú" položku,
čo s odbornosťou nijako nesúvisí,skôr s bezhraničnou nudou .

Sám som sa v minulosti,počas letných prázdnin, venoval tejto "zábavnej" činnosti a prevádzkovateľom portálov s touto tématikou
som poslal desiatky zmien do ich zoznamov TVR.Serióznosť jedného známeho českého portálu a jedného prevádzkovateľa TV zoznamu,
ktorý uverejní takmer čokoľvek som si už viackrát overil,keď som zámerne publikoval doteraz nikde nezverejnené výsledky príjmu
v KA pásme s chybným parametrom prenosu (V/H) a na moje očakávanie tieto dva servere následne uverejnili,moje novinky s chybným
parametrom prenosu ako svoje správy pričom ako autora uverejnili vymyslednú prezývku,ktorú majú vždy pripravenú keď chcú
publikovať ukradnutú správu bez autorovho povolenia a uvedenia zdroja informácií .Títo prevádzkovatelia si zaslúžia hlbokú ľútosť
a opovrhnutie,kedže ich schopnosti a vedomosti končia pri ukradnutí alebo v lepšom prípade pri kopírovaní cudzích správ a je zbytočné
im venovať čo i len ďalší riadok z tohoto textu,ktorý som na základe podnetov od sklamaných satelitných fanúšikov venoval
takzvanému virtuálnemu satelitnému príjmu odvodenému od náhodných LOCKO-v .

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 6: Channel 2 and Channel 10 Israel

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-01dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-02dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-03

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-04dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-05dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-06

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-07dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-08dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-09

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-10dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-11dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-amos-3-middle-east-beam-tp-6-11658-v-channel-2-10-israel-galery-12

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-TP 6 : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01