AUTOR Roman Dávid-Ako si vybrať ten najlepší konvertor pre Váš satelitný systém-Stanovenie praktických podmienok pre testovanie a porovnávanie LNB plus TEST PLL NORSAT 1208 HUF a DRO INVACOM SNF-031-How to choose the best LNB for your satellite system etc

dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-uvod ok

Q & A
Satelitná DX poradňa Romana Dávida :

Autor otázky:
John M. (Thessaloniki-Greece)

Text otázky :

Hello Roman , Greetings from Thessaloniki

first off all congrats for you sat equipment  and you reception results  i am very imprest 

currently  i have also 3 dishes :

1. Prodelin 3,70 m  (like yours)
2. Paraclipse hydro 2,30 m parabol
3  Mabo 1.80 m parabol

dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-john-milonas-mabo-180-cm-01  dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-john-milonas-paraclipse-hydro-230-cm-02   dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-john-milonas-paraclipse-hydro-230-cm-03     

                                                    dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-john-milonas-paraclipse-hydro-230-cm-04                                                                              

All this time  i am using   for my dishes commercial  DRO lnbs  like inverto and invacom  but i think
i can have beter reception results  using  PLL  professional LNBs like you.
Mostly i am using my dishes for feed hunting  and signal  analyzing  and not so many to watch regular
TV channels  so LNBS who have good  results on SCPC transmissions are very important for me .

So i have some question to you.

1, What LNB you suggest me for the Ku band ?  the LNB  must receive the full Ku band LO / HI  and switch with 22Khz
so that the  LNB can be use  it with commercial receivers like F16 , azbox , Vu plus. I just looking  for this NJRC LNB
do you know this ? if yes... whats your opinion.

2, What LNB you suggest me for the C band ? also here the LNB must also  receive the full band 3.4 - 4.2 Ghz and
it can be use it with commercial receivers i just looking here for  this product from NORSAT

3,What about the feed horn ? is any special feed horn  needed  to install this kind of LNB S , now i am using this standard
feedhorn for the Ku band.

4,Exist a feedhorn who i can install booth C/Ku   LNB simultaneous but  to have maximum signal on booth bands,
what exactly is the chaparral http://www.chaparral.net/feed-horns/corotor-ii-plus-feedhorns/ ?

5,Any good solution for SKEW control on the market ?

attached you will find some pictures of my installations  ...

Thank you very much for you time Roman

Best Regards

John

Roman odpovedá na otázku č.1 : ( John obdržal odpoveď v anglickom jazyku )

Dopytujúci vychádza z mylného predpokladu o vzájomnom vzťahu medzi nárastom vo výslednej kvalite príjmu
a aplikovanou technológiou stabilizácie frekvencie lokálneho oscilátora v LNB
ako je napríklad DRO,PLL atď.
Aplikovaná technológia LOF stabilizácie v LNB len stanovuje drift alebo rozsah kolísania frekvencie lokálneho oscilátora,
typicky rádovo jednotky až desiatky kHz pri PLL až po rádovo stovky kHz až jednotky MHz pri DRO v závislosti
od vonkajšej teploty
.
Samozrejme súčasťou profesionálnej satelitnej praxe sú aj špecifické prenosy ako napríklad SCPC zvuk,VSAT,
úzkopásmové data prenosy,terestriálne poplachové/tiesňové/požiarné alebo vyhľadávacie siete,
ktoré sú zosieťované aj so Satelitnými stránkovacími sieťami_Satellite Paging System atď v ktorých je technólogia
PLL v LNB priam nevyhnutná
. (nízke prenosové rýchlosti v úzkych šírkach pásmiem rádovo desiatky až stovky kHz atď.)

Norsat,ako jeden z lídrov v oblasti výroby LNB stanovil viac ako 50 individuálnych parametrov pre kvantifikáciu kvality LNB
ako napríklad rušivý výkon v pásme alebo mimo pásma,otvorenosť pre prienik rušivých zložiek z iných časti
frekvenčného spektra,potlačenie vysielaných signálov v signálnom spektre,účinky dlhodobého starnutia atď.


Roman si v tejto odpovedi nedal za cieľ sucho prekladať dávno známe fakty z teórie,ale priniesť nové pohľady a jeho
špecifické poznatky z dlhoročnej praxe,ktorou disponuje,lebo aj táto oblasť je plná paradoxov.

                                       HOW TO CHOOSE THE BEST LNB FOR YOUR SATELLITE SYSTEM by Norsat           

dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-01    dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-02    dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-03                                            

Paradox z praxe č.1 :

Z technologického hľadiska pokročilý jednopolaritný PLL LNB Norsat typ 1208 HUF pre celé pásmo KU v rozsahu od 10,7 do 12,75 GHz,
s LOF stabilitou +/- 25 kHz so štyrmi oscilátormi v cene 1100 USD/kus , dodáva na výstupe nižšiu výslednú kvalitu v rozsahu
od 1,2 do 1,5 dB/MER v závislosti od "f" ako bežný DRO UNI LNB Invacom SNF-031
taktiež pre celé pásmo KU,
s LOF ne-stabilitou maximálne +/- 5 MHz, ale za jednotkovú cenu len 25 USD.Testoval som to na SCPC aj MCPC paketoch družice
Amos 3/7 na 4°W.
-výsledky testu,ktorý trval sedem hodín v spektre vertikálneho vektora vlnenia v rozsahu frekvencii od 11 450 do 11 750 MHz družice Amos 3,
na výstupe z antény Prodelin 4,5m+plná SKEW kontrola nad odchýlkami od ortogonality_vyžarovací diagram Blízky východ_v tom čase boli
v tejto časti frekvenčného spektra koncentrované takmer všetky voľne vysielané izraelské a iné SC+ MCPC prenosy,ako sú IBA Channel 1,
IBA Channel 33,Channel 2 Israel,Middle East TV Cyprus,YES atď.

                     PF Prodelin 450 cm / u Romana v Lučenci      Amos 3 na 4°W_diagram Blízky východ
                       prodelin-450cm-installation-central-slovakia-11474-v-yes-reception-01       satellite-amos-3-4degree-west-middle-east-me-beam-footprint-ku-band-sat-dx-source-amos-spacecom-02            

PLL Norsat 1208 HUF/merané za Viterbi dekodérom : CBER = 1x10-2_žiadna,alebo len minimálna rezerva okolo 0,5-0,8 dB/MER
DRO Invacom SNF-031/merané za Viterbi dekodérom : CBER=4-6x10-3 _ pokles chybovosti je jednoznačný

V kvalitatívnej jednotke MER sa rozdiel v prospech LNB Invacom pohyboval v rozsahu od  +1.2 do +1.5 dB pri FEC 3/4
a +1.5 dB pri FEC 2/3 na nosnej Channel 2+10 na C/f=11 658 V.
SCPC prenosy Angel TV a Kurdsat TV nebolo možno s LNB Norsat lock-núť ani jeden krát v definovanom časovom úseku,
(čo hodnotím ako vážny nedostatok),na rozdiel s LNB Invacom bol lock stabilný počas celej doby testu.

 PLL LNB Norsat 1208 HUF_doručený z UK                   PLL LNB Norsat 1208 HUF :Technická dokumentácia
dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-lnb-norsat-1208-huf-testing-01     dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-lnb-norsat-1208-huf-specifications-01    dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-lnb-norsat-1208-huf-specifications-02

Samozrejme,z hľadiska aplikačného zamerania týchto dvoch LNB,porovnávam "hrušky so slivkami" v tomto prípade,
ale je nespochybnitelné že väčšina zákazníkov podvedome očakáva na základe toho že "Základným funkčným parametrom
každého LNB by mala byť schopnosť spracovať nosnú frekvenciu z frekvenčného spektra v čo najvyššej kvalite"
,
že mnou testovaný kus PLL LNB Norsat 1208 HUF,ktorý stojí 44x viacej ako spomínaný DRO LNB Invacom SNF-031
by zároveň mal aj dodávať na svojom výstupe vyššiu signálnu kvalitu,lebo vo svojej funkčnej podstate,plnia obidva LNB úplne
rovnakú činnosť,v rovnakej šírke pásma KU aj keď s neporovnatelne rozdielnymi parametrami, až na ten najdôležitejší
parameter > Signálna kvalita!

Aj v tomto prípade platí fakt že koncová cena produktu nemusí zákonite súvisieť s výslednou signálnou kvalitou,
ale skôr s nákladovou stránkou vývoja a výroby,s počtom vyrobených kusov,lebo malosériová produkcia je vždy tá najdrahšia.

poznámka : chcel by som týmto vyzdvihnúť a pochváliť profesionálne správanie obchodného zastúpenia značky Norsat
z Veľkej Británie,ktoré mi bez akýchkoľvek námietok umožnilo vrátiť LNB a refundácia zaplatenej sumy bola okamžitá.

Roman definuje základné podmienky výberu konvertora pre KU pásmo v praktickom teste,ktorý je tým jediným
objektívnym a určujúcim faktorom výberu.

V prvom rade musím zdôrazniť fakt že v praxi je nemožné vyrobiť dva rovnaké párované kusy LNB,z hľadiska vzťahu
alebo závislosti šumové číslo/Noise Figure_NF>zosilnenie/Gain_G  na frekvencii "f" , čo v praxi znamená že aj medzi
niekoľkými kusmy z toho istého typu LNB napríklad Invacom SNF-031 som analýzou identifikoval jednoznačne kvantifikovatelné
odlišnosti alebo rozdiely v signálnej kvalite na ich výstupe a jednu diametrálnu odlišnosť z kategórie tých zásadných
.

V predchádzajúcom kontexte textu prakticky stráca zmysel akékoľvek testovanie,zovšeobecňovanie a kategorické vyhlásania,
že ak si zakúpite presne tento typ LNB,potom Vám stúpne kvalita príjmu napríklad na f=10 788 MHz na Astra 2E o hodnotu
povedzme 1 dB/MER,lebo je to omyl a nepochopenie základných princípov v tejto oblasti
,ktoré sú dlhodobo krivené virtuálnou
hodnotou šumového čísla na štítkoch mnohých LNB (metodický postup meraní tohoto parametru nemusí byť totožný),
ako základného marketingového nástroja pri predaji a často mylného zákazníckeho predpokladu o náraste kvality príjmu
po výmene LNB za kus s nižším šumovým číslom.
V prípade parametru zosilnenia G pri LNB,moje predchádzajúce tvrdenie naopak neplatí a môžem kategoricky potvrdiť že ak
si zakúpite akýkoľvek typ LNB Norsat z produktovej kategórie 4000,potom jeho zosilnenie po frekvenčnej konverzii bude typicky
o 7-10 dB vyššie (60-65 dB/f) ako je tomu pri LNB Invacom SNF-031,lebo tento parameter je daný samotným schématickým
návrhom LNB.

Kedže základným funkčným parametrom každého LNB by mala byť schopnosť spracovať v čo najvyššej kvalite nosnú frekvenciu
z celého frekvenčného spektra,potom sučasťou slova zásadná odlišnosť,alebo lepšie povedané nedostatok,je aj prekvapujúci
fakt že až 2 ks zo štyroch LNB Invacom SNF-031 neboli schopné vo frekvenčnom spektre identifikovať,
v zmysle
spektrálne vykresliť alebo zobraziť,paket SKY UK na f=12 382 MHz_H v britskom vyžarovacom diagrame družice
Astra 2F na 28,2°E
. Skrátka namiesto sedla paketu SKY na definovanej frekvencii bolo len čisté spektrum,bez akéhokoľvek náznaku
amplitúdy nad základnou hladinou spektra.(testované na výstupe z antény Prodelin 3,7m_typ 1374)

Pre lepšie pochopenie tých menej zainteresovaných v tejto problematike opakujem fakt že v tomto prípade hovorím o jednom
z technicky najzložitejších satelitných príjmov v mnohých oblastiach východnej Európy,aké sú k dispozícii a práve
na satelitnom príjme z tejto kategórie je možné demonštrovať až priepastné odlišnosti respektíve nedostatky medzi
jednotlivými kusmi z rovnakého typu LNB Invacom SNF-031
.Ak by som tento test vykonal pri príjme z európskeho nie britského
vyžarovacieho diagramu,potom by som mohol mylne skonštatovať že všetky LNB Invacom SNF-031 pracujú na 100%  s takmer rovnakými
alebo plne porovnatelnými výsledkami signálnej kvality medzi jednotlivými kusmi LNB,čo samozrejme nie je pravda vo svetle výsledku testu
pri príjme z diagramu UK BEAM SPOT družice Astra 2F.

Na základe vyššie menovaného Roman stanovuje praktické podmienky pre testovanie a porovnávanie LNB v satelitnej DX praxi :

Výber družice a správnej frekvencie pre test : Základným predpokladom na dosiahnutie objektívnych výsledkov,ak chcete porovnávať
kvalitu rôznych LNB,je stanovenie správnej referenčnej frekvencie "f0",inými slovami musíte správne určiť družicu alebo paket na družici
s najnižším vyžiareným výkonom EIRP
,ktorý ešte dokážete s daným priemerom antény uzamknúť/lock-núť vo Vašej zemepisnej oblasti
a konkrétne na tejto referenčnej frekvencii vykonávať meranie výslednej kvality pomocou meracieho prístroja.Je pochopitelné
že pre anténu s priemerom d=180 cm bude platiť iná referenčná frekvencia ako pre anténu s d=450 cm.To znamená,že kvalitu LNB
overujeme vždy a len pri hraničnom príjme okolo šumového prahu satelitného systému,ktorý máme nainštalovaný
.V mojom prípade
som testy LNB vykonával v Lučenci vo všetkých častiach frekvenčného spektra družice Astra 2F na 28,2°E_Britský diagram.

Odpoveď na otázku č.2 :

Celá moja satelitná prax v pásme C je spojená s konvertormi od výrobcu Norsat z produktovej rady 8000.Nebuďte prekvapený,
keď na výstupe z jednopolaritného LNB Norsat typ 8000 RIF (8215/8220),ktorý pokrýva rozsah frekvenčného spektra od 3,625 GHz do 4,8 GHz
so šumovou teplotou od 30 do 35 K nameráte vyššiu kvalitu príjmu o 0,5-3 dB ako na výstupe z akéhokoľvek bežného UNI LNB na C pásmo
so štítkovou hodnotou šumovej teploty napríklad 13 alebo 15 K s tou istou dielektrickou doštičkou
.Testoval som to na družici Paksat 1R
pre lineárne vektory polarizácie ale aj na družici SES 14 pre cirkulárne vektory polarizácie.

     DRO LNB Norsat 8000 RI pre frekvenčný rozsah C pásma od 3,625 do 4,8 GHz s jedným oscilátorom s  LOF=5,75 GHz
                         doručený zo štátu Jamajka,ako súčasť súostrovia Veľké Antily v Karibskej oblasti,
                            inak svetoznámeho centra pre OFFSHORE banky/trusty/nadácie/spoločnosti
  dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-lnb-norsat-8000RI-c-band-01   dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-lnb-norsat-8000RI-c-band-02    dxsatcs-how-to-choose-the-best-lnb-for-your-satellite-system-lnb-norsat-8000RI-c-band-03                                                             

Odpoveď na otázku č.3 :

Príjmané frekvenčné spektrum je tým určujúcim faktorom z hľadiska výberu ožarovača ako primárneho radianta pre Vašu anténu.

Odpoveď na otázku č.4 :

Akékoľvek kombinované signálne riešenia z hľadiska simultánneho príjmu spravidla dvoch až troch signálnych spektier,
typicky S+C+KU sú len kompromisom medzi simultánnou možnosťou príjmu z troch frekvenčných spektier a signálnou kvalitou
,
ktorá je tým pádom značne degradovaná spravidla o 2-3 dB-MER/f pri C pásme/testované na LH+RHCP vektoroch družice SES 14
a o 3-5 dB-MER/f pri KU pásme
/testované na družici Al Yah1,v porovnaní s riešením ak by som aplikoval do ohniska antény len originálny
ožarovač pre C alebo KU pásmo s konvertorom pre dané pásmo.
Testoval som to na mojej nasledovnej VF konfigurácii : Channel Master 300 cm + kombinovaný ožarovač Chaparral TRI-BAND feedhorn.

Odpoveď na otázku č.5 :

Na satelitnom trhu sú k dispozícii len predražené riešenia pre SKEW kontrolu LNB v KU pásme v cene od 1700 do 2700 USD/kus typicky z USA,
takže by som sa vybral cestou vlastného návrhu a výroby.Viď : nasledovná VF konfigurácia

dxsatcs.com-roman-david-installation-ku-band-angular-deviation-control-primary-radiant-01dxsatcs.com-roman-david-installation-ku-band-angular-deviation-control-primary-radiant-02dxsatcs.com-roman-david-installation-ku-band-angular-deviation-control-primary-radiant-03