amos2-4-w-tp14-iba-channel-1-channel-2-10-israel-sat-dx-reception-middle-east-beam-h-pol-lesea-fe-tv

►►Amos 2-4.0°W-Middle East beam-TP 14-H pol. : general specifications,satellite beacon frequncies ...

   - retrospective analysis of reception in the period 2005-2008 from the "Middle East" beam -

                                                            10 967 MHz - H pol  : IBA CHANNEL 1 Israel (PAL)
                                                            DCP : -47.3 dBm , LEVEL : 46.8 dBuV , CH BW : 30 MHz
dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10967-h-tp-14-iba-channel-1-israrel-000
 
Amos 2 - 4.0°W : General information,EIRP and G/T performance,Communication payload Characteristics,Middle East + Europe Coverage Maps ....                                                 
                                                     source : Space-Communication Ltd., Israel      
                                                                             download pdf
                                                                download

Amos 2 - 4.0°W : Komentár autora k retrospektívnej analýze

Autor Roman Dávid touto retrospektívnou analýzou ziskových stavov pri príjme paketov z blízkovýchodného lúča a tentoraz horizontálne
polarizovaného vlnenia,objektu Amos2-4.0°zd za obdobie od 2005 do 2008,týmto demonštruje exemplárny príklad vysokej degradácie
v účinnosti premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od chybovosti BER na kanál,keď hlavným
činiteľom/degradantom sú takzvané systémové nepresnosti aplikovaných rotačných radiantov s D=240 a D=300 cm.Na základe súčastných
vedomostí autora a ním stanovenej definície,ktorá znie >> :
 
Stanovenie koeficientu účinnosti premeny elmag. vlnenia na výslednú kvalitu: Definícia
     - Degradacia účinnosti premeny ... ako funkcia k vzrastajúcemu priemeru radianta D -

Nech číslo 1 predstavuje teoreticky ideálny stav pri ktorom systémové a aplikačné nepresnosti sú rovné 0 a dochádza k bezstratovej
transformácii elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu derivovanú od odstupu S/N resp. ChBER, potom platí pre prax inštalácií
parabolických reflektorov od D=>240 cm vo fixnom alebo v PLM uložení, že koeficient účinnosti sa pohybuje v rozsahu od 0,3 do 0,7
alebo so vzrastajúcim priemerom inštalovaného reflektora výrazne klesá pravdepodobnosť naplnenia hornej hranice stanoveného
koeficientu čo je vo vzťahu so spektrom frekvencii -f-, ktoré reflektor koncentruje.

>> potom platí, že v dôsledku prevažne systémových ale aj aplikačných nepresností v pomere 80/20 dochádzalo k vysokej degradácii v účinnosti
transformácie elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu,ktorú môžem kvantifikovať koeficientom 0,5 .
                             
Amos 3 - 4.0°W : General specifications , Beacon frequency_ 10 949 MHz & 11 200 MHz RHCP or LHCP  
                           

dxsatcs-amos-2-4w-general-specificationdxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-parameters-source-spacecommunication-israeldxsatcs-amos-2-4w-telecomend-beacon-source-spacecommunication-israel
 

►►Amos 2-4.0°W-Middle East beam-TP 14-H pol. : HF string , footprint , geographical location ...

                   

AMOS 2-4°W : HF string
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PF Pasat AL-G240BF , PF Channel Master 3.0m
HF system Mechanical Polarizer Hirschmann CSP-1210 C
LNB for KU band SMW WDL Digital TYP E
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 11 700 MHz , H
Field strenght meters Unaohm EP 300 BW , Unaohm EP 3000

Installed dish in the period 2005-2007 : PF AL-G240BF _  N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-pf-al-g240-bf-w

                         HF string                                Middle East H pol. / SKEW setup                      SMW WDL Digital Type E
dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-pf-al-g240-bf-smw-wdl-digtal-type-e-mechanical-polarizer-hirschmann-csp-1210-c-01  dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-pf-al-g240-bf-smw-wdl-digtal-type-e-mechanical-polarizer-hirschmann-csp-1210-c-03  dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-pf-al-g240-bf-smw-wdl-digtal-type-e-mechanical-polarizer-hirschmann-csp-1210-c-02                     
                                           
Amos 2 - 4.0°W  : geographical location of the measurement by Google , Middle East H-pol EIRP Coverage Maps by SpaceCom

            Middle East H pol EIRP Coverage                      Middle East EIRP Coverage             geographical location of the measurement                        
  dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam02-source-spacecommunication-israel        dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-source-spacecommunication-israel     amos-3-middle -east-beam-sat-dx-ku-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Amos 2-4.0°W-Middle East beam-TP 14-H pol. : analysis of the spectrum and the quality

TP 14 - Middle East Beam - H.pol - :  First analysis of the spectrum / 24.10.2005

                                 C/f=10 986 MHz / Lesea network Cyprus _ SPAN  3 : 10 950-11 050 MHz
dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-h-tp-14-spectrum-analysis-2005
  
TP 14-Middle East Beam-H.pol-quality analysis-10/2005 status : 4x regular broadcasting

                                                                  

10 968 MHz-H.pol : IBA Channel 1 Israel _ PAL
dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10968-h-tp-14-iba-channel-1-israel-pal-sperctrum-analysis-01dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10968-h-tp-14-iba-channel-1-israel-pal-02dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10968-h-tp-14-iba-channel-1-israel-pal-03                                                                                                                                                        
 

                   

10 986 MHz-H.pol. : PACKET Lesea Cyprus_DVB MPEG-2
dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14-lesea-network-sperctrum-analysis-01dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14-lesea-network-quality-analysis-02dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14-lesea-network-nit-analysis-03                                                                                                                                                       

    

10 993 MHz-H.pol. : BAKI tv_DVB MPEG-2

dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10993-h-tp-14-baki-tv-sperctrum-analysis-01dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10993-h-tp-14-baki-tv-quality-analysis-02dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10993-h-tp-14-baki-tv-nit-analysis-03                                                                                                                                                        

11 017 MHz-H.pol : Channel 2 Israel _ PAL

dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-11017-h-tp-14-channel-2-israel-pal-sperctrum-analysis-01dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-11017-h-tp-14-channel-2-israel-pal-02dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-11017-h-tp-14-channel-2-israel-pal-03                                                                                                                                                        

►TP 14 - Middle East Beam - H.pol. : PF AL-G240BF _ Second analysis of the spectrum / 10.1.2007

                                          MARK 1 : 10 986 MHz Packet Lesea _ MARK 2  : 10 993 MHz Baki TV
dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-h-tp-14-spectrum-analysis-2007


TP 14-Middle East Beam-H.pol-quality analysis-01/2007 status : 2x regular broadcasting

10 986 MHz-H.pol. : PACKET Lesea Cyprus_DVB MPEG-2
dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14-lesea-network-footage-2007-01dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14-lesea-network-quality-analysis-2007-02dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14-lesea-network-nit-analysis-2007-03                                                                                                                                                         

10 993 MHz-H.pol. : BAKI tv+RR Sat promo_DVB MPEG-2
dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10993-h-tp-14-baki-tv-footage-2007-01dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10993-h-tp-14-baki-tv-quality-analysis-2007-02dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10993-h-tp-14-baki-tv-nit-analysis-2007-03                                                                                                                                                          


Installed dish in the period 2008-2009 : PF Channel Master 3.0m _  N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-pf-channel-master-300-cm-w

dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-pf-chm-3m-lnb-smw-wdl-mechanical-polarizer-hirschmann-csp-1210-c-01  dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-pf-chm-3m-lnb-smw-wdl-mechanical-polarizer-hirschmann-csp-1210-c-02  dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-pf-chm-3m-lnb-smw-wdl-mechanical-polarizer-hirschmann-csp-1210-c-03   


TP 14 - Middle East Beam - H.pol - :  Third analysis of the spectrum / 20.3.2008

dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-h-pf-300cm-tp-14-spectrum-analysis-2008


►►TP 14-Middle East Beam-H.pol-quality analysis-03/2008 status : 1x regular broadcasting

10 986 MHz-H.pol. : PACKET Lesea Cyprus_DVB MPEG-2
dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-pf-3m-10986-h-tp-14-lesea-network-footage-2008-01dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-pf-3m-10986-h-tp-14-lesea-network-quality-analysis-2008-02dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-pf-3m-10986-h-tp-14-lesea-network-nit-analysis-2008-03                                                                                                                                                           


►►Amos 2-4.0°W-Middle East beam-TP 14-H pol. : DXSATCS ARCHIVED VIDEO FILES (2005/2008)

10 968 H-PAL : IBA Channel 1 Israel  ► 11 017 H-PAL : Channel 2 Israel

...

►►Amos 2-4.0°W-Middle East beam-TP 14-H pol. : Middle East and Far East TV / Unaohm EP 3000

dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14--fe-tv-lesea-network-footage-01dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14--fe-tv-lesea-network-footage-04dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14--fe-tv-lesea-network-footage-05

dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14--fe-tv-lesea-network-footage-06dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14--fe-tv-lesea-network-footage-07dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14--fe-tv-lesea-network-footage-09

►►Amos 2-4.0°W-Middle East beam-TP 14 : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01