PF Channel Master 300 cm PLM

RX CHANNEL MASTER TYP 300 name the GAIN MASTER with polarmount
RX CHANNEL MASTER TYP 300 s polárnym závesom  

channel master 300 uvod

a PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail na rozmer reflektora Db PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail na ohniskovu vzdialenost F overenu v praxic PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail na hlbku reflektora d s pomerom fD=0,40 ktory zarucuje vysoku ucinno
d PF CHANNEL MASTER TYP 300 celkovy pohlad z predue PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail z boku LZf PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail z boku RZ
h PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail na plastovy prstenec medzi krytom LNB a skalarnymi prstencami C bandi PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail od zadu na PLMj PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail od zadu na PLM
k PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail od zadu na regulaciu EL uhlal PF CHANNEL MASTER TYP 300 celkovy pohlad z bokum PF CHANNEL MASTER TYP 300 celkovy pohlad na zostavu
n PF CHANNEL MASTER TYP 300 celkovy pohlad od zaduo PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail na upevnenia tiahloveho motora o PLMp PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail na uchytenie tiahloveho motora
r PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail z predu na originalny Channel Master LNB kryts PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail na ochranny kryt LNBt PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail na uchytenie otocnej casti PLM
u PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail na uchytenie reflektora o PLMx PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail uchytenia trupky podpornej struktury LNB drziakaxx PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail na tiahlovy motor 36 palcov
y PF CHANNEL MASTER TYP 300 detail na oznacenie vyrobcu na reflektoreyy PF CHANNEL MASTER TYP 300 vsetky skrutky vyrobca dodava v nerezovom cize vecnom prevedeniz PF CHANNEL MASTER TYP 300 pohlad z predu

PF Channel Master 300 : Wallpapers

PF Channel Master 300 wallpaper 1PF Channel Master 300 wallpaper 2PF Channel Master 300 wallpaper 3
PF Channel Master 300 wallpaper 4PF Channel Master 300 wallpaper 5PF Channel Master 300 wallpaper 6

Ideálnym príkladom k demonštrovaniu teoretického predpokladu nárastu zisku antény "G" so vzrastajúcim priemerom účinnej anténnej plochy "D" mi poslúžila dnešná téma v ktorej predstavím jednu z najlepších stredových antén,ktoré boli doteraz vyrobené vo svetovom meradle od výrobcu : CHANNEL MASTER - TYP 300 . V praxi nie je bežným javom,ako som to popisoval na porovnaní stredovej antény Kovosat s priemerom 140 cm a ofsetovej antény Gibertiny s priemerom 155 cm - kde podstatne väčší priemer dodával do signálneho reťazca na vopred zadefinovanom transpondére s rovnakým LNB výrazne-viac ako 1,5 dB z MER pri rovnakom LNB- menšiu signálnu kvalitu určenú úrovňou MER a chBER alebo v ďalšej práci kde som z praktického hľadiska popisoval nemožnosť dosiahnutia garantovaného zisku pri stanovenej frekvencii "f" v prípade antény IRTE 310 cm , ktorá má 8 anténnych segmentov z tvarovo výrazne poddajného hliníka s nedostatočnou hrúbkou materiálu,ktorý menil svoj tvar a zároveň tvar celého reflektora antény podľa toho ako sa doťťahovali jednotlivé skrutky čo v praxi znamenalo nízku smerovosť vyžarovacej charakteristiky inými slovami nízky zisk,aj keď výrobca pri f=11 700 MHz uvádzal šírku vyžarovacieho diagramu pri -3 dB okolo 0,55°,anténa dodávala reálny zisk na úrovni priemeru reflektora okolo 180 cm.Základným predpokladom k dosiahnutiu ekvivalentného zisku reflektora k samotnému jeho priemeru je správne navrhnutý tvar s čo najvyšším pomerom f/D-ako som už viackrát popisoval menšia hĺbka reflektora "d" znamená vyšší pomer f/D čo súvisí s nárastom účinnosti celej anténnej plochy,lebo aj v praxi sa naplnil tento predpoklad kde plytšia stredová anténa s pomerom f/D 0,42 dodávala do signálneho reťazca o 0,5 dB z MER vyššiu signálnu kvalitu ako podstatne hlbší tvar reflektora s pomerom f/D 0,32 pri samozrejme rovnakom priemere - a stálosť jeho tvaru z hľadiska času.Vyššie popisované moje skúsenosti mali demonštrovať bežný fakt z odbornej praxe kde garancia nárastu zisku s nárastom priemeru antény nie je bežným pravidlom a už niekoľkokrát som sa stretol že napr.americká segmentová stredová anténa PRODELIN s aktívnym priemerom 300 cm dodávala výslednú signálnu kvalitu porovnatelnú s priemerom 180 cm.
    

        PRODELIN C and KU band RX SATELLITE DISH WITH DIAMETER 3,0 & 3,4 & 3,7 m series

    
    Chyba v tomto prípade / v porovnaní s prípadom antény IRTE 310 cm/samozrejme nebola v zlom návrhu tvaru reflektora antény alebo v poddajnosti materiálu,ktorý bol z mimoriadne pevného polyesteru ,ktorý na dlhé obdobie garantuje tvarovú a ziskovú stálosť reflektora alebo v tom že reflektor je zložený zo segmentov ale v tom že rozdiel až 2 dB !!! zo zisku "G" čo je obrovský rozdiel v kvalite signálu v logaritmickom vyjadrení stál //poznámka :čo je po zanedbaní iných-súvisiacich parametrov v praxi porovnatelný teoretrický rozdiel v zisku medzi priemerom antény 180 cm a 300 cm // - "len" na 1 mm z ohniskovej vzdialenosti "f".Čiže v praxi rozlišujem nemožnosť dosiahnutia ZISKU pri väčších priemeroch antén kvôli nesprávnej konštrukcii antény - viď. IRTE 310 cm alebo kvôli nesprávnemu nastaveniu celého anténneho systému.Ako som už viackrát popisoval prakticky overiť teoreticky udávaný zisk v praxi možno len na transpondéroch vysielaných vo vyžarovacích diagramoch,ktoré priamo nepokrývajú-nie sú určené pre strednú EU - napr : DX ASTRA 2D na 28,2°E + DX INTELSAT 902 Middle East beam na 62°E + DX AMOS 2 Middle East beam na 4,0°W , lebo nie je ničím výnimočným že s priemerom kvalitnej ofsetovej antény s priemerom 90 cm môžete pri analýze signálnej kvality na družici Astra 19,2°E dosiahnúť "vyššiu" signálnu kvalitu ako na rovnakom prenose s priemerom antény 300 cm,ale to už úplne iný problém,ktorý nesúvisí so správnym nastavením alebo konštrukčným vyhotovením antény...
    Po malom úvode prejdem k jadru dnešnej témy,ktorú tvorí jedna vôbec z najlepších stredových antén,ktoré boli vyrobené vo svetovom meradle od amerického výrobcu CHANNEL MASTER s aktívnym priemerom 300 cm, ktorý si za svoje 60 ročné obdobie získal povesť s označením TO NAJKVALITNEJŠIE DOSTUPNÉ NA TRHU.Nie nadarmo tento výrobca mal dlhoročnú zmluvu na dodávky anténnych produktov s americkou armádou,pričom konkrétne tu predstavovaný TYP 300 je doteraz v armádnych podmienkach bežne používaný .V súčastnosti celú divíziu VSAT a DTH satelitných produktov,ktoré tvorili vlajkovú loď tohoto výrobcu prevzal americký konkurent ANDREW ,
    
        ANDREW EARTH STATION ANTENNA - quick reference guide
    
    ktorý už tento typ vo svojom výrobnom programe neponúka,čiže s novými satelitnými anténami s označením Channel Master sa už na trhu dnes nestretnete aj keď naopak nepodarených ofsetových kópii je na trhu dostatok,ovšem ich technické parametre ani zďaleka nedosahujú vlastností podstatne drahšieho originálu s označení Channel Master TYP 243.
         
        CHANNEL MASTER TYP 243 OFFSET DISH - instruction and assembly manual

Tu predstavená anténa bola dovezená z USA a používala sa na prepojenie výskumných stredísk v štátnych inštitúciách v štáte Massachusetts .

PREDSTAVENIE PROFESIONÁLNEJ ANTÉNY CHANNEL MASTER RX 300 :
    
    Jedná sa o stredové prevedenie anténneho tvaru v zapojení RX,ktorý je tvorený zo 4 segmentov.Vysoká tvarová stálosť a pevnosť celej reflektorovej plochy,čo prioritne súvisí ako som to vyššie popisoval s najdôležitejším parametrom ,ktorým je dosiahnutý zisk pri vysokej smerovosti, je odvodená od použitého materiálu,ktorým je FIBERGLASS-sklenené vlákno-sklolaminát , ktorý pri vysokej tvarovej stálosti odoláva veľkým tepelným zmenám a tým pádom garantuje stálosť signálnej kvality,vďaka pevnému rebrovaniu z opačnej strany reflektora.Podsatným faktorom pri tomto priemere 300 cm je aj samotná hmotnosť jednotlivých segmentov ,ktorá nepresahuje 25 kg,čo mi podstatným spôsobom uľahčovalo montáž celého reflektora,ktorý dve osoby zvládnu za necelých 60 minút.Podpornú štruktúru nosníka LNB tvoria 4 ks duralových trubiek s dostatočným priemerom ,ktorý dokáže stabilizovať aj kombinované riešenia na spracovanie C/KU pásma s hmotnosť viac ako 5 kg.Originálnou súčasťou celého anténneho kompletu je aj ochranný kryt LNB proti poveternostným vplyvom s medzikruhom pre C pásmový skalárny prstanec,ktorý ako to vidno na obrázku vytvára dokonalý jednoliaty celok,ktorý sa v súčastnej komerčnej praxi vyskytuje len zriedka.Celá poloha ochranného krytu je navyše fixovaná 4.skrutkami.K anténe výrobca dodával originálny polárny záves PLM,ktorý je mimoriadne pevný a jediným zásahom ,ktorý som musel vykonať je prerobenie dĺžky závitovej tyče polárneho uhla resp.elevačného uhla, nakoľko jeho pôvodná poloha neumožňovala zadefinovať NULOVÝ BOD v mieste príjmu,čím je družica Astra 19,2°E.Na zmeny azimutu som nainštaloval bežný tiahlový motor v dĺžke výsuvnej tyče 36 palcov-91 cm,ktorý aj v najkrajnejších azimutálnych polohách v ktorých naň pôsobí najväčší odpor dokázal bez problémou definovať polohu celej zostavy s hmotnosťou okolo 150 kg.Celé fixovanie anténnej zostavy na nosnej rúre s priemerom 114 mm a s dĺžkou 500 cm nad zemským povrchom,je účinne stabilizované rúrou s vnútorným priemerom 130 mm a s dĺžkou 100 cm na ktorej sa nachádza 10 stabilizačných skrutiek M12.Celý T kĺb je fixovaný mohutným šróbom M22. Zložený reflektor antény je fixovaný k polárnemu závesu pomocou štyroch profilov tvaru L z pásoviny s hrúbkou 8 mm.Po zložení celého systému polárneho závesu celok vykazoval vysokú konštrukčnú pevnosť čo mi umožňovalo prejsť k tomu najdôležitejšiemu - zadefinovaniu ohnniskovej vzdialenosti "f" načom stojí celý zisk antény v kombinácii so správnym nastavením PLM.
    K dosiahnutým výsledkom príjmu či už v KU pásme alebo v C pásme o ktorých budem celú medzináradnú satelitnú verejnosť postupne informovať,môžem spomenúť len toľko že nameraná signálna kvalita na výnimočných DX prenosoch,ktoré sú vysielané pre iné svetadiely prekonala aj moje najoptimistickejšie predstavy o kvalite antény CHANNEL MASTER TYP 300 a môžem z vlastných skúseností potvrdiť že dlhoročné renomé tohoto výrobcu antén,ktorým odborná verejnosť po celom svete hovorí "GAIN MASTER" je oprávnené a stojí na nameraných ziskových úrovniach v praxi.
    Vyššie popisované hodnotenia tejto antény CHANNEL MASTER TYP 300 sa naplnili hneď pri prvom analyzovanom prenose paketu BRITISH TELECOM BT na f=4 177 MHz LZ pol z družice INTELSAT 902 na 62°E - C pásmo - v ktorom vysiela z NEW YORKU-USA originálna americká spravodajská tv ABC NEWS NOW .Predchádzajúci príjem s PF PASAT 240 cm na hranici stability s minimálnou signálnou rezervou odvodenou od úrovne Modulačnej chyby MER=6 dB,ktorá sa po poklese vyžiarenej EIRP v globálnom vyžarovacom zväzku úplne stratila a neumožňovala počas dňa ani len identifikovanie prenosu v spektre - NIT tabuľkou ,po inštalácii PF CHANNEL MASTER TYP 300 podstatným spôsobom narástla až o výnimočne vysokú hodnotu 2 dB !!! na MER=8,2 dB /samozrejme použil som rovnaký C band LNB Astrotel 15K/ čo je plná signálna rezerva viac ako 2,5 dB pred rozpadom obrazu a zároveň okamžitá chybovosť BER na kanál podsatným spôsobom poklesla takmer o jeden CHYBOVÝ RÁD do E-03 čo znamená že v prípade antény CHANNEL MASTER TYP 300 sa naplnil v praxi teoretický predpoklad o náraste zisku reflektora antény so vzrastajúcim priemerom !