LNB SMW WDL Digital Dual Output Typ E

PREDSTAVENIE JEDNÉHO Z NAJLEPŠÍCH JEDNOPOLARITNÝCH KONVERTOROV PRE PRÍJEM V PÁSME KU VO SVETOVOM MERADLE S TECHNOLÓGIOU DRO OD ŠVÉDSKEHO VÝROBCU SWEDISH MICROWAVE - WDL DIGITAL DUAL OUTPUT TYP E - S EXTRA NÍZKOU ÚROVŇOU FÁZOVÉHO ŠUMU PHASE NOISE -95 dBc @ 10 kHz A S VYSOKOU STABILITOU FREKVENCIE LOKÁLNEHO OSCILÁTORA +/- 1,5 MHz,KTORÚ MI NA PRIAME ZADANIE VYHOTOVILI V LABORATÓRIU SMW V MESTE MOTALA - ŠVÉDSKO. 

smw wdl uvod

a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fa10a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fa11a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fa12
a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fa13a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fa14a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fa15
a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fa16a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fa17a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fa19
a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fa20a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fa23a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym faz2
a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym faz3a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym faz4a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym faz5
a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym faz8a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym faz9a1 SMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fazo

V kategórii profesionálne jedno-polaritné konvertory ktoré sú určené pre inštaláciu v aplikáciách polarizačných výhybiek pre H a V polarizáciu - ORTHOMODE , v kombinácii s mechanickým polarizátorom alebo v kombinovaných riešeniach pre C a KU pásmo v produktoch od amerického výrobcu Seavey,zastáva vo svetovom meradle konvertor SMW WDL DIGITAL jednu z popredných pozícii a počnúc svojím predchodcom v typovej rade WDL 1000,ktorý bol uvedený na svetový trh v roku 1996 a priniesol výnimočnú novinku v podobe dvoch výstupov pre spodnú a vrchnú časť frekvenčného spektra pásma KU pri simultánnom príjme celého spektra pásma,sa tento LNB stal štandardom najkvalitnejšieho spracovania pásma KU pri inštaláciách v nadrozmerných príjmacích anténach od 240 cm.Osobne som sa stretol so stredovou anténou s priemerom 570 cm v jednokusovom prevedení nie MESH,v ktorej ohnisku bol inštalovaný patentom chránený kombinovaný ožarovač pre pásma C a KU od svetoznámeho vynálezcu vlnovodných komponentov VF techniky - JOHN M. SEAVEY - v ktorom sa výber polarizačných rovín V a H pol riešil samozrejme MECHANICKÝM ODDELENÍM POMOCOU uhlových vlnovodov na ktorého dvoch výstupoch pre V aj pre H polarizáciu boli inštalované práve tu spomínané konvertory SMW WDL DIGITAL TYPE E / všetky univerzálne 14/17 V a magnetické riešenia nedokážu uspokojivo plniť svoju funkciu po prekročení hrubej signálnej úrovne viac ako 70 dBuV /.Pri tomto LNB je použitá technológia stabilizácie frekvencie lokálneho oscilátora LOF dielektrickým rezonátorom DRO,čo súvisí s podstatným poklesom fázového šumu PHASE NOISE čo sa v konečnom dôsledku prejaví pri analýze signálnej kvality merateľným nie len teoretickým poklesom okamžitej chybovosti BER na kanál - chBER v porovnaní s bežnými komerčnými LNB.Využil som možnosť ,ktorú tento výrobca ponúka v podobe OPCIE za príplatok ,ktorá pozostáva z určenia maximálneho rozptylu kmitočtu oscilátora na definovanú hranicu +/- 1,5 MHz v teplotnom rozsahu od -30 do +60°C,čo je podstatne lepší výsledok v porovnaní s bežnými UNI LNB ,kde sa pri meraniach dosahuje rozptyl stability kmitočtu LOF viac ako 3 MHz v závislosti od okolitej teploty.Výrobca udáva typickú hodnotu šumového čísla NOISE FIGURE na úrovni NF=0,8 dB pri zosilnení 52 dB pri variácii +/- 4 dB v závislosti od spracovávaného kmitočtu,ktorý som si nedal upraviť smerom vyššie alebo nižšie aj keď aj túto možnosť SMW poskytuje na OPCIU.Produktová rada WDL DIGITAL je v porovnaní s konvertorom z rady SMW X LINE,ktorý som používal doteraz na zachytenie všetkých v KU pásme vysielaných družíc rozdielna v tom že výrobca použil technológiu oddeleného spracovania spodnej časti KU pásma od 10 700 MHz do 11 700 a vrchnej časti KU pásma od 11 700 MHz do 12 750 MHz aby tým zabránil čiastočnému ovplyvňovaniu dvoch oscilátorových obvodov čo sa v konečnom dôsledku prejavuje na výslednej chybovosti BER spracovávaného VF signálu !!!! ,čo v laickom ponímaní znamená akoby konvertor WDL DIGITAL pozostával z dvoch samostatných a takmer nezávisle pracujúcich LNB -kedže VF signál na vstupe je spoločný.Dôležitým faktom ostáva že z dvoch výstupov HIGH a LOW v prevedení pre F konektor je možné príjmať spracovaný signál zároveň - anglicky simultaneously.Konkrétne typ "E" v tomto prípade má nasledovné LOF frekvencie : LOF 1 pre spodné pásmo na f= 9,75 GHz a LOF 2 pre vrchné pásmo na f= 10,6 GHz.WDL DIGITAL je nutné napájať jednosmerným napájaním 12-24 V pričom časť LOW a HIGH odoberá okolo 180 mA zo zdroja.Pri praktickej inštalácii napr.dvoch kusov LNB WDL DIGITAL v polarizačnej výhybke ORTHOMODE je nutné zaradiť do signálnej cesty 4-vstupový DISEQ prepínač a ovládať každý výstup LNB z DVB boxu,ale pravda každý DISEQ prepínač má meratelný útlm a veľká väčšina z nich nemá vyššiu izoláciu jednotlivých vstupov ako 22 dB ja osobne jednoducho ručne mením koaxiálne vodiče na vstupe meracieho prístroja,lebo prioritná je v mojom prípade technická stránka príjmu nie jednoduché+jednokáblové riešenia známe z komerčnej praxe.Vstupný vlnovod ako je to bežné pri každom tzv.jednopolaritnom LNB je v typizovanom rozmerovom prevedení WAWE RANGE WR 75 a signálny zberač -anténka - je chránená ochranou proti vlhkosti.Ako o tom vypovedá FOTOGALÉRIA konvertoru WDL som predradil mechanický polarizátor HIRSCHMANN CSP 1210 C,ktorého nezameniteľné signálne prednosti v podobe vysokého oddelenia polarizačných rovín CROSS POLAR a CROSS ISOLATION pri zanedbateľnom prechodovom útlme s dokonálym pri UNI LNB nemožným prispôsobením sklonu polarizačných rovín pre H a pre V polarizáciu SKEW ,čo som už popisoval v niekoľkých prácach.
    Všetky vyššie uvádzané výnimočné technické parametre som na prvý pokus overil pri DX príjme vo vyžarovacom diagrame MIDDLE EAST -Blízky východ družice Intelsat 902 na 62,0°E kde som na prvý pokus dosiahol výnimočných výsledkov !