PF Pasat 240 cm FIX

Predstavenie stredovej príjmacej antény PASAT s priemerom 240 cm vo fixnom uchytení. 
Pasat 240 uvod

PF Pasat 240 cm FIX 00PF Pasat 240 cm FIX 01PF Pasat 240 cm FIX 02
PF Pasat 240 cm FIX 03PF Pasat 240 cm FIX 04PF Pasat 240 cm FIX 05
PF Pasat 240 cm FIX 06PF Pasat 240 cm FIX rozmer vlnovodu IN D=25 mm 07PF Pasat 240 cm FIX skalarne kruhy ozarovaca D=48 mm 08
PF Pasat 240 cm FIX 09PF Pasat 240 cm FIX 10PF Pasat 240 cm FIX 011

TECHNICKÉ PARAMETRE RX PASAT 240 cm
    
PRIEMER ANTÉNY.................................. 2 400 mm
     
OHNISKO ANTÉNY "F" ........................... 789 mm - praxou určený rozmer
    
POMER f/D PRE VÝBER OŽAROVAČA ..... 0,333 
    
HMOTNOSŤ REFLEKTOROVEJ STENY ....... 37 kg
     
HMOTNOSŤ FIXNÉHO ÚCHYTU ................ 28 kg
    
ODOLNOSŤ PROTI VETRU ....................... do 130 km / za hodinu
    
ŠÍRKA VYŽAROVACIEHO DIAGRAMU PRI ZACHOVANÍ RECIPROCITY MEDZI RX A TX PRI POKLESE ZISKU O 3 dB .................. 0.76° - výrobca neudáva pri akej frekvencii "f",kedže tento parameter je frekvenčne závislý,lebo so vzrastajúcou frekvenciov klesá vlnová dlžka lambda čiže rastie smerovosť inými slovami ZISK antény a zužuje sa šírka vyžarovacieho diagramu antény - teoretický predpoklad - 
    
ZISK PRI f= 12 600 MHz ..................... 47,8 dB
    
MATERIÁL ............................................ AL Hliník
    
HRÚBKA MATERÁLU ............................. 3 mm
    
       
POPIS ANTÉNY :
    
Jednokusová,stredová príjmacia anténa s fixným úchytom,ktorá sa od výrobcu dodáva s ožarovačom a s kompletným vstupným vlnovodom s rozmerom a v prevedení C - CIRKULAR 120,čo vymedzuje z hľadiska jeho rozmerov použitie v KU pásme od 10 700 MHz do 12 750 MHz.Výrobca udáva ohniskovú vzdialenosť na úrovni F=786 mm ale pri praktickom teste sa maximálna odrazená signálna energia pre tento typ ožarovača s použitými skalárnymi prstencami,koncentrovala vo vzdialenosti F=789 mm nie F=786 mm čo je rozdiel 3 mm čo v praktickom vyjadrení znamenalo možnosť príjmu Blízkovýchodného vyžarovacieho diagramu MIDDLE East družice INTELSAT 902 na 62°E,konkrétne prevádzača TP 61 minimálne 8-10 hodín denne a nárastu signálnej kvality pri príjme V pol družice ASTRA 2D na 28,2°E o 0,3 dB z parametru Modulačnej chyby MER.
 Ako to býva už pravidlom pri jednokusových anténach,pri priemere 240 cm táto anténa dodáva do signálneho reťazca zaručený zisk.V praxi som sa stretol /ako som o tom viac krát písal v niekoľkých prácach /už s niekoľkými anténami či už ofsetového alebo stredového prevedenia s priemermi nad 300 cm,koré ani zďaleka nedosahovali vysokú smerovosť čiže zisk dnes predstavovanej antény Pasat 240 cm.
Samozrejme je mimoriadne dôležitý spôsob a výber komponentov signálneho reťazca ako ožarovač,LNB,výber polarizačnej roviny.... čo podrobne rozvádzam v piatich častiach seriálu "KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA " v rubrike koncentrovenej úzko smerovej odrazenej signálnej energie od reflektora antény,lebo aj s v tomto prípade vysokoziskovej antény je možné že v konečnom dôsledku sa minimálna vyžiarená energia EIRP=menej ako 38 dBW v KU pásme,nemusí súvisieť so stabilným príjmom vysoko chybových signálov v chybových rádoch E-02 pri signálnej kvalite okolo MER=6-7 dB.
Keďže v tomto prípade priemer D=240 cm naozaj súvisí so ziskom,čo nebýva pravidlom,jediným overeným spôsobom,ktorý sa mi už 100 krát potvrdil v praxi je nasmerovať anténu na úskosmerové vyžarovacie zväzky družíc v KU pásme alebo v C pásme a minimálnou vyžiarenou EIRP na našom území a následne overiť nameranú signálnu kvalitu.