amos3-4-w-11510-yes-israel-sat-dx-reception-middle-east-beam-ku-band-prodelin-450-cm-reference-gain

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-11 510 V-TP 4U-PACKET YES ISRAEL : BEACON frequency-identification of the satellite in orbit

        The name of a research project :The Reference Values of the Gain for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

                                           KU band satellite reception : 11 510 MHz-TP 4U - Packet YES Israel
dxsatcs-sat-dx-11510-v-dvbs2-yes-israel-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-001n

 
Amos 3 - 4.0°W : General information,EIRP and G/T performance,Communication payload Characteristics,Middle East + Europe Coverage Maps ....                                                 
                                                     source : Space-Communication Ltd., Israel      
                                                                             download pdf
                                                                download

Amos 3 - 4.0°W : komentár autora

Autor Roman Dávid uverejňuje,ako súčasť výskumného projektu č.1,ďalšiu referenčnú hladinu zisku pre inštalované paraboly v KU pásme,
derivovanú od výsledkov príjmu paketu YES Izrael na f=11 510 V z družice Amos 3-4°w,ktorý tento rok zmenil modulačné parametre.
Súčasťou prezentácie je aj nová rubrika s archivovanými údajmi príjmu z roku 2013 s pôvodnými parametrami prenosu s FEC=5/6
a najaktuálnejšia analýza takmer všetkých streamov paketu YES s priepustnosťou viac ako 58 Mbit/sec
                             
Amos 3 - 4.0°W : Beacon frequency_ 11 449 MHz & 11 700 MHz RHCP or LHCP

 Amos 3-4-west-ku-band-beacon-frequency-source-amos-spacecom-w

Amos 3 - 4.0°W : Beacon frequency_ 11 449 MHz & 11 700 MHz RHCP or LHCP _ identification of the Beacon in the frequency range

                                   Beacon frequency : 11 449 MHz                       Beacon frequency : 11 700 MHz
                             11449-mhz-amos-3-ku-beacon-frequency.          11700-mhz-amos-3-ku-beacon-frequency

 

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-11 510 V-TP 4U-PACKET YES ISRAEL : HF string , footprint , geographical location ...

                   

AMOS 3 at 4°W-Ku band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 4206C , Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 11 700 MHz , Vertical
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

 dxsatcs-sat-dx-prodelin-450cm-installation-central-slovakia-11510-v-yes-reception-w                        
                                           
Amos 3 - 4.0°W  : geographical location of the measurement by Google , Middle East V-pol EIRP Coverage Maps by SpaceCom

            Middle East V pol EIRP Coverage                     geographical location of the measurement                        
        satellite-amos-3-4degree-west-middle-east-me-beam-footprint-ku-band-sat-dx-source-amos-spacecom-w            amos-3-middle -east-beam-sat-dx-ku-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-11 510 V-TP 4U-PACKET YES ISRAEL: analysis of the spectrum and the quality

11 510 MHz-V.pol-TP 4U : Packet YES Israel _ spectrum analysis

dxsatcs-com-11510-v-dvb-s2-yes-israel-amos-3-televes-h-60-spectrum-analysis-prodelin-450cm-sat-id-04w

  
►11 510 MHz-V.pol-TP 4U : DVB-S2/8psk YES Israel _ quality analysis (current status 20.12.2014)

the weather conditions : the strong wind in the impacts from 15 to 20 m/s (the estimated degradation in the qualit= - 5% )
peak in quality : DVB-S2 Link Margin=3.6 dB and the average value of the quality for 24 hod : Link Margin=2.0 dB
                                                                  
dxsatcs-com-11510-v-dvb-s2-yes-israel-amos-3-televes-h-60-spectrum-analysis01-prodelin-450cm-01dxsatcs-com-11510-v-dvb-s2-yes-israel-amos-3-televes-h-60-quality-analysis02-prodelin-450cm-02dxsatcs-com-11510-v-dvb-s2-yes-israel-amos-3-televes-h-60-quality-analysis03-prodelin-450cm-03         

11 510 MHz-V.pol-TP 4U : DVB-S2/8psk YES Israel _ Services + Pids _ 4T2 Content analyser (current status 20.12.2014)

dxsatcs-com-11510-v-dvb-s2-yes-israel-amos-3-4t2-content-analyser-stream-data-rate-prodelin-450cm-n
     

11 510 MHz-V.pol-TP 4U : Packet YES Israel _ 11 474 MHz + 11 510 MHz in LIVE VIDEO transmission (current status 21.12.2014)      

the weather conditions : the strong wind in the impacts from 15 to 20 m/s (the estimated degradation in the quality= - 5% )

Autor Roman Dávid,na základe tejto video prezentácie v ktorej dňa 21-12-2014 analyzuje reálny ziskový stav pri príjme dvoch paketov
YES Izrael s radiantom Prodelin 4.5m,týmto demonštruje racionálny základ označenia "Referenčná zostava pre generovanie zisku
G v KU pásme" . Výsledná hladina zisku je mierne degradovaná (rádovo v jednotkách nie v desiatkach percent) z dôvodu silného vetra,
ktorý v nárazoch dosahoval rýchlosti od 10 do 20 m/s.

..

►►Amos 3-4.0°W-Middle East-11 510 V-YES-TP 4U-DVB-S_QPSK_FEC=5/6: ARCHIVED DATA-31.8.2013

the original modulating parameters that have been changed in the second half of 2014 : DVB-S/QPSK_FEC=5/6
peak in quality CBER=6.1E-3 , the average value of the quality for 24 hod CBER=9.0E-03
dxsatcs-com-11510-v-dvb-s-yes-israel-amos-3-televes-h-60-quality-analysis01-prodelin-450cm-archive-31-8-2013-01dxsatcs-com-11510-v-dvb-s-yes-israel-amos-3-televes-h-60-quality-analysis02-prodelin-450cm-archive-31-8-2013-03dxsatcs-com-11510-v-dvb-s-yes-israel-amos-3-televes-h-60-parameters-prodelin-450cm-archive-31-8-2013-03

                                 archived measurements : 31-8-2013 _ DVB-S/QPSK _FEC=5/6 YES ISRAEL

...

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

11 510 V Packet YES Israel-Middle East beam reception
 - Frequency/Polarity/TP -  Network SR/FEC Coverage Classification
 11 510 MHz - V.pol. - 4U  YES Israel DVB-S2-8PSK-30 000 - 2/3 Middle East  B

Autor Roman Dávid objasňuje a zároveň obhajuje opodstatnenosť vzniku tabuľky s klasifikáciou kvality satelitného DX príjmu
za účelom vylúčenia akýchkoľvek subjektívnych a zároveň neobjektívnych hodnotení a dopĺňa ju o svoj komentár k téme
náhodných LOCKOV,ktorý vznikol na základe niekoľkých sťažností od sklamaných satelitných fanúšikov z českého diskusného fóra
o satelitoch s množstvom nepresných a zavádzajúcich informácii,ktoré publikoval jeden aktívny prepisovač TV zoznamov cez ústa
jeho spolupracovníka v úlohe "hovorcu"

poznámka : Zavedenie tohoto základného pravidla pre objektívnú klasifikáciu alebo tiež hodnotenie stavu príjmu má svoje opodstatnenie
z nasledovného dôvodu.K LOCK-u nosnej sa dá "dopracovať" aj neštandartným spôsobom,ktorý nesúvisí s dostatočnou hladinou zisku
paraboly,ale pomocou takzvaného náhodného LOCKU (F),na ktorý títo aktéri/čakatelia ( spravidla sa jedná o takzvaných prepisovačov
zoznamov alebo tiež hľadačov TV+R+Data prenosov,ktorí si krátia prebytok voľného času touto nezmyselnou činnosťou,ktorá tento odbor
neposúva akýmkoľvek spôsobom vpred) čakajú hodiny,dni,týždne a mesiace a potom tento "virtuálny príjem" spravidla prezentujú
v rôznych amatérskych diskusných fórach,alebo v článkoch,v ktorých sa väčšinou nezainteresovaných čitateľov snažia presvedčiť že oni
potrebujú oveľa menší priemer antény na  "rovnakú kvalitu" ako všetci ostatný.Pochopitelne pravdu o tom, že sa jedná spravidla len
o náhodné a nepravidelne sa opakujúce LOCKY nosných v danej zemepisnej oblasti už čitateľom zamlčia v čom im zrejme bráni ich
mimoriadne vysoké sebavedomie,ktoré rádovo prevyšuje ich vedomosti. Naozaj musím sa sebakriticky všetkým čitateľom
priznať : "Áno chcel by som byť tak mimoriadne múdry ako sú oni mimoriadne sebavedomý a potom by som bol sám so sebou spokojný".
Ale kedže ja takým sebavedomím nedisponujem musím aj naďalej intenzívne pracovať na svojej nevedomosti v mnohých odborných
témach z fyziky a matematiky.

K tomuto komentáru ma viedlo niekoľko mailov,ktoré mi adresovali fanúšikovia satelitov z východného a severného Slovenska,
ktorí po zhliadnutí výsledkov príjmu od dvoch mimoriadne aktívnych prepisovačov TV zoznamov (+hovorca jedného z nich),
investovali tisíce EUR do kvalitných antén s garantovaným a praxou overeným ziskom s D=240-300 cm a následne boli mimoriadne
sklamaný že v rovnakej zemepisnej oblasti je možné uskutočniť len nestabilný príjem daných paketov v periodicite niekoľkokrát
do týždňa,v dĺžke jednotky minút nie hodín a len pod podmienkou bez-oblačného počasia.Čiže v tomto prípade sa nejedná o stabilný
príjem ale len o náhodný a nepravidelne sa opakujúci LOCK nosnej,ktorý je pre každodenné sledovanie nepoužitelný.(F)

Na základe sťažnosti od čitateľov prevažne z jedného českého diskusného fóra(v ktorom sa prispievatelia často prezentujú pod
rôznymi trápnymi prezývkami,aj opačného pohlavia?!) nabádam návštevníkov týchto diskusií aby brali každé publikované tvrdenia
ohľadom dosiahnutých výsledkom sat.príjmu v KU a KA pásme s veľkou rezervou a podobne aby brali s veľkým odstupom
a opatrnosťou aj publikované novinky v niektorých zoznamoch TV staníc,do ktorých bežne prispievajú osoby,ktoré ovšem daný
signál nikdy nezachytili ale len publikujú ukradnuté zmeny v parametroch prenosov,poprípade publikujú pod svojím menom výsledky
príjmu inej osoby z inej zemepisnej oblasti a tým klamú verejnosť a vzbudzujú očakávania o možnosti zachytenia daného
signálu,ktoré sa ale nezakladajú na pravde .Najviac ma pobavil jeden aktívny prepisovač tv zoznamov,s jeho novinkami,ktoré si
vyžadujú v jeho zemepisnej oblasti inštalovanie paraboly s priemerom minimálne D=370 cm .Problém je ale v tom že on vlastní
anténu s priemerom len D=240 cm. Tento príklad jasne potvrdzuje že v tejto oblasti sa pohybuje množstvo fanúšikov,ktorí si pletú
odbornosť so schopnosťou alebo lepšie povedané túžbou za každú cenu "nájsť" a doplniť TV zoznam o ďalšiu "zbytočnú" položku,
čo s odbornosťou nijako nesúvisí,skôr s bezhraničnou nudou .

Sám som sa v minulosti,počas letných prázdnin, venoval tejto "zábavnej" činnosti a prevádzkovateľom portálov s touto tématikou
som poslal desiatky zmien do ich zoznamov TVR.Serióznosť jedného známeho českého portálu a jedného prevádzkovateľa TV zoznamu,
ktorý uverejní takmer čokoľvek som si už viackrát overil,keď som zámerne publikoval doteraz nikde nezverejnené výsledky príjmu
v KA pásme s chybným parametrom prenosu (V/H) a na moje očakávanie tieto dva servere následne uverejnili,moje novinky s chybným
parametrom prenosu ako svoje správy pričom ako autora uverejnili vymyslednú prezývku,ktorú majú vždy pripravenú keď chcú
publikovať ukradnutú správu bez autorovho povolenia a uvedenia zdroja informácií .Títo prevádzkovatelia si zaslúžia hlbokú ľútosť
a opovrhnutie,kedže ich schopnosti a vedomosti končia pri ukradnutí alebo v lepšom prípade pri kopírovaní cudzích správ a je zbytočné
im venovať čo i len ďalší riadok z tohoto textu,ktorý som na základe podnetov od sklamaných satelitných fanúšikov venoval
takzvanému virtuálnemu satelitnému príjmu odvodenému od náhodných LOCKO-v .

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-11 510 V-TP 4U-PACKET YES ISRAEL: Reference Values of the Gain

 

dxsatcs-sat-dx-11510-v-dvbs2-yes-israel-amos-3-middle-east-beam-prodelin-450cm-NIT-lock

►►Amos 3-4.0°W-Middle East beam-11 510 V-TP 4U-PACKET YES ISRAEL : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2014 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01