express-at1-56-e-east-beam-tricolor-tv-siberia-ntv-plus-vostok-beacon-footprint-analysis-reception-prodelin-450-cm-reference-gain

►►Express-AT1-56.0°E-East beam : BEACON frequency-identification of the satellite in orbit

        The name of a research project :The Reference Values of the Gain for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

                     Reference value of the Gain for the dishes with D<=4.5m : Tricolor TV Siberia _ LHCP spectrum

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-lhcp-spectrum-analysis-000
 
Express-AT1-56.0°E : Frequency plan_uplink+downlink , Telemetry , Beacon frequency

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-freqency-plan-ku-uplink-wide-eastern-beam-rsccdxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-freqency-plan-ku-downlink-wide-eastern-beam-rsccdxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-ttc-beacon-rscc

Express-AT1-56.0°E : Komentár autora Roman Dávida

Výskumný projekt č.1 / KU : Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme

                                       Express-AT1-56.0°E : Tricolor TV Siberia , NTV+Vostok

Vychádzajúc z myšlienkovej podstaty,ktorú autor Roman Dávid zadefinoval v úvodnej práci do nového výskumného projektu
s názvom "Referenčné hodnoty zisku pre parabolické radianty v pásmach KU a KA",práve pojem Referenčný/Vzorový,ako ten
od ktorého sa z elementárnej podstaty pojmu všetko odvodzuje v otázke demonštrácie prítomnosti ekvivalentného zisku -G- k
inštalovanému priemeru -D- sekundárneho riadianta,je práve cyklicky sa opakujúce uzamknutie troch nosných paketu
Tricolor TV Sibír z objektu Express-AT1 na λ = 56°vd,tým určujúcim ako základ pre porovnávaciu bazú ziskov radiantov
inštalovaných v stredoeurópskom regióne,kedy sa systémové a aplikačné nepresnosti autorom navrhnutého VF reťazca
len minimálnou mierou podielajú na degradácii účinnosti premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu.
Analýza kvality potvrdila prítomnosť limitného/hraničného stavu zisku pre referenčný sekundárny radiant Prodelin 4.5m,
ktorý z hľadiska autorom stanovenej tabuľky pre objektívnu klasifikáciu satelitného DX príjmu,neumožňuje klasifikáciu
a zaradenie do ani jedného stupňa od A po G , čo hodnotím nasledovne: cyklicky sa opakujúce uzamknutie nosnej
s nulovou rezervou.

Express-AT1-56.0°E : Beacon frequency_ 11 704 MHz & 11 704.5 MHz V 

        --- the difference (f) is related with relatively high instability of the Invacom oscillator ( +/- 1-3 MHz) ---

                                      Beacon frequency : 11 704 MHz   
                   
                    span 200 KHz                                            span 1 MHz
dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-11704-mhz-beacon-frequency-span-200-khz.dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-11704-mhz-beacon-frequency-span-1-mhz.
                           

 

►►Express-AT1-56.0°E-Eastern beam-TP 5 : HF string , footprint , geographical location ...

                     

Express-AT1 at 56°E-Ku band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 4206C , Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 11 750 - 12 500 MHz , LHCP+RHCP vector
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

 dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-installed--rx-system-prodelin-450-cm                        
                                           
Express-AT1-56.0°E-footprint : East/Eastern footprint-beam-coverage , geographical location of the measurement by Google ,

                express at-1-east beam                          geographical location of the measurement                        
    express-at1-56-east-ku-east-beam-coverage-footprint            amos-3-middle -east-beam-sat-dx-ku-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Express AT1-56.0°E-East beam : analysis of the spectrum and the quality

East Beam - quantification of the LHCP spectrum/Tricolor TV Siberia  : from 12 000 to 12 500 MHz

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-lhcp-spectrum-analysis-span-1500-mhz

East Beam - quantification of the RHCP spectrum/NTV+ Vostok  : from 12 000 to 12 500 MHz

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-rhcp-spectrum-analysis-span-1000-mhz

Express-AT1-56.0°E : LIVE VIDEO SCAN / 7-3-2015 _ 3x Tricolor TV Siberia

     classification of the DX reception : cyclically repeating lock every day,but without reserve in quality

..................

Express-AT1-56.0°E-East beam : 12 149 LHCP Tricolor TV Siberia quality analysis (current status)

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-12149-mhz-lhcp-tricolor-tv-siberia-quality-analysis-01dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-12149-mhz-lhcp-tricolor-tv-siberia-quality-analysis-02dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-12149-mhz-lhcp-tricolor-tv-siberia-03

Express-AT1-56.0°E-East beam : 12 188 LHCP Tricolor TV Siberia quality analysis (current status)

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-12188-mhz-lhcp-tricolor-tv-siberia-quality-analysis-01dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-12188-mhz-lhcp-tricolor-tv-siberia-quality-analysis-02dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-12188-mhz-lhcp-tricolor-tv-siberia-03

Express-AT1-56.0°E-East beam : 12 226 LHCP Tricolor TV Siberia quality analysis (current status)

dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-12227-mhz-lhcp-tricolor-tv-siberia-quality-analysis-01dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-12227-mhz-lhcp-tricolor-tv-siberia-quality-analysis-02dxsatcs-com-ku-band-reference-gain-express-at1-56-e-east-beam-12227-mhz-lhcp-tricolor-tv-siberia-03

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

 

East Russia-Siberian beam / classification of the current satellite DX reception
 - Frequency/Polarity/TP -  Network SR/FEC Coverage Classification
 12 149 MHz - LHCP.pol. - 23 Tricolor TV Siberia
DVB-S/MPEG-4_27500_3/4
East Russia/Siberia cyclically repeating lock
 12 188 MHz - LHCP.pol. - 25 Tricolor TV Siberia DVB-S/MPEG-4_27500_3/4 East Russia/Siberia cyclically repeating lock
 12 227 MHz - LHCP.pol. - 27 Tricolor TV Siberia DVB-S/MPEG-4_27500_3/4 East Russia/Siberia cyclically repeating lock

Autor Roman Dávid objasňuje a zároveň obhajuje opodstatnenosť vzniku tabuľky s klasifikáciou kvality satelitného DX príjmu
za účelom vylúčenia akýchkoľvek subjektívnych a zároveň neobjektívnych hodnotení a dopĺňa ju o svoj komentár k téme
náhodných LOCKOV,ktorý vznikol na základe niekoľkých sťažností od sklamaných satelitných fanúšikov z českého diskusného fóra
o satelitoch s množstvom nepresných a zavádzajúcich informácii,ktoré publikoval jeden aktívny prepisovač TV zoznamov cez ústa
jeho spolupracovníka v úlohe "hovorcu"

poznámka : Zavedenie tohoto základného pravidla pre objektívnú klasifikáciu alebo tiež hodnotenie stavu príjmu má svoje opodstatnenie
z nasledovného dôvodu.K LOCK-u nosnej sa dá "dopracovať" aj neštandartným spôsobom,ktorý nesúvisí s dostatočnou hladinou zisku
paraboly,ale pomocou takzvaného náhodného LOCKU (F),na ktorý títo aktéri/čakatelia ( spravidla sa jedná o takzvaných prepisovačov
zoznamov alebo tiež hľadačov TV+R+Data prenosov,ktorí si krátia prebytok voľného času touto nezmyselnou činnosťou,ktorá tento odbor
neposúva akýmkoľvek spôsobom vpred) čakajú hodiny,dni,týždne a mesiace a potom tento "virtuálny príjem" spravidla prezentujú
v rôznych amatérskych diskusných fórach,alebo v článkoch,v ktorých sa väčšinou nezainteresovaných čitateľov snažia presvedčiť že oni
potrebujú oveľa menší priemer antény na  "rovnakú kvalitu" ako všetci ostatný.Pochopitelne pravdu o tom, že sa jedná spravidla len
o náhodné a nepravidelne sa opakujúce LOCKY nosných v danej zemepisnej oblasti už čitateľom zamlčia v čom im zrejme bráni ich
mimoriadne vysoké sebavedomie,ktoré rádovo prevyšuje ich vedomosti. Naozaj musím sa sebakriticky všetkým čitateľom
priznať : "Áno chcel by som byť tak mimoriadne múdry ako sú oni mimoriadne sebavedomý a potom by som bol sám so sebou spokojný".
Ale kedže ja takým sebavedomím nedisponujem musím aj naďalej intenzívne pracovať na svojej nevedomosti v mnohých odborných
témach z fyziky a matematiky.

K tomuto komentáru ma viedlo niekoľko mailov,ktoré mi adresovali fanúšikovia satelitov z východného a severného Slovenska,
ktorí po zhliadnutí výsledkov príjmu od dvoch mimoriadne aktívnych prepisovačov TV zoznamov (+hovorca jedného z nich),
investovali tisíce EUR do kvalitných antén s garantovaným a praxou overeným ziskom s D=240-300 cm a následne boli mimoriadne
sklamaný že v rovnakej zemepisnej oblasti je možné uskutočniť len nestabilný príjem daných paketov v periodicite niekoľkokrát
do týždňa,v dĺžke jednotky minút nie hodín a len pod podmienkou bez-oblačného počasia.Čiže v tomto prípade sa nejedná o stabilný
príjem ale len o náhodný a nepravidelne sa opakujúci LOCK nosnej,ktorý je pre každodenné sledovanie nepoužitelný.(F)

Na základe sťažnosti od čitateľov prevažne z jedného českého diskusného fóra(v ktorom sa prispievatelia často prezentujú pod
rôznymi trápnymi prezývkami,aj opačného pohlavia?!) nabádam návštevníkov týchto diskusií aby brali každé publikované tvrdenia
ohľadom dosiahnutých výsledkom sat.príjmu v KU a KA pásme s veľkou rezervou a podobne aby brali s veľkým odstupom
a opatrnosťou aj publikované novinky v niektorých zoznamoch TV staníc,do ktorých bežne prispievajú osoby,ktoré ovšem daný
signál nikdy nezachytili ale len publikujú ukradnuté zmeny v parametroch prenosov,poprípade publikujú pod svojím menom výsledky
príjmu inej osoby z inej zemepisnej oblasti a tým klamú verejnosť a vzbudzujú očakávania o možnosti zachytenia daného
signálu,ktoré sa ale nezakladajú na pravde .Najviac ma pobavil jeden aktívny prepisovač tv zoznamov,s jeho novinkami,ktoré si
vyžadujú v jeho zemepisnej oblasti inštalovanie paraboly s priemerom minimálne D=370 cm .Problém je ale v tom že on vlastní
anténu s priemerom len D=240 cm. Tento príklad jasne potvrdzuje že v tejto oblasti sa pohybuje množstvo fanúšikov,ktorí si pletú
odbornosť so schopnosťou alebo lepšie povedané túžbou za každú cenu "nájsť" a doplniť TV zoznam o ďalšiu "zbytočnú" položku,
čo s odbornosťou nijako nesúvisí,skôr s bezhraničnou nudou .

Sám som sa v minulosti,počas letných prázdnin, venoval tejto "zábavnej" činnosti a prevádzkovateľom portálov s touto tématikou
som poslal desiatky zmien do ich zoznamov TVR.Serióznosť jedného známeho českého portálu a jedného prevádzkovateľa TV zoznamu,
ktorý uverejní takmer čokoľvek som si už viackrát overil,keď som zámerne publikoval doteraz nikde nezverejnené výsledky príjmu
v KA pásme s chybným parametrom prenosu (V/H) a na moje očakávanie tieto dva servere následne uverejnili,moje novinky s chybným
parametrom prenosu ako svoje správy pričom ako autora uverejnili vymyslednú prezývku,ktorú majú vždy pripravenú keď chcú
publikovať ukradnutú správu bez autorovho povolenia a uvedenia zdroja informácií .Títo prevádzkovatelia si zaslúžia hlbokú ľútosť
a opovrhnutie,kedže ich schopnosti a vedomosti končia pri ukradnutí alebo v lepšom prípade pri kopírovaní cudzích správ a je zbytočné
im venovať čo i len ďalší riadok z tohoto textu,ktorý som na základe podnetov od sklamaných satelitných fanúšikov venoval
takzvanému virtuálnemu satelitnému príjmu odvodenému od náhodných LOCKO-v .


►►Express-AT1-56.0°E-East beam : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01