Centre for satellite reception of MIS-Multi input stream technology : News Flash_measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                                     

          Centre for satellite reception of Multistream technology 
                  Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                   
                                                    Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)                                                                                                          
  
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-
               
                                    
 

                                         

                                                                                                                                                                          

                         
 

                                                                                                                                                                                                 

               Center of DVB-S2/S2X Multistream technology                                                        

      Eutelsat 9B at 9.0°E-Italian footprint : 12 111 MHz > 12 466 MHz_V
              
               Multi Input Stream/MultiStream : News Flash
 

                             by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

   

                                                                    (Last update date : 14.6.2023)

14.6.2023 : Rast intenzity výkonu EIRP na každej z frekvencií od 12 111 do 12 466 MHz práve dosiahol svoje maximum

Synopsia : Na základe vývoja mikrozmien v intenzite vyžiareného výkonu EIRP v P-moduse Jar/Leto 2022 (monitoroval som ju
na dennej báze počas celého minulého leta 2022) dnes odvodzujem a tvrdím že špička intenzity výkonu od začiatku mesiaca 06/2023
dosiahla svoje maximum na každom z transpondérov talianskeho vyžarovacieho zväzku,čiže už nerastie
a ustálila na novom
a každodennom normále,ktorý koreluje so špičkou kvality v jednotke SNR/MER okolo 17 dB konkrétne na frekvencii f=12 466 MHz_V.
Inak povedané nielen že dnes na f=12 466 MHz_V dokážem že modus výkonu S/S 2023 dosiahol začiatkom mesiaca 06/2023 svoje maximum,
ale na základe modelu vývoja zmien v rovnakom P-moduse roku 2022,si dnes dovolím stanoviť jeho predikciu zotrvania na rovnakej
hladine až do obdobia jesennej rovnodennosti 2023
,kedy sa opätovne dostane do platnosti modus Jeseň/Zima 2023-2024
a s ním súvisiaci pokles výkonu a kvality.Súčasťou mojej dnešnej predikcie vývoja budúcich zmien v intenzite EIRP,ktoré si dovoľujem stanoviť
na základe vývoja minulých zmien z obdobia platnosti posledného modusu S/S 2022,je aj môj odhad o zotrvaní týchto maxím až do
približne polovice mesiaca september 2023
a vychádzam pritom z mojich podrobných analýz a porovnávacích báz z P-modusu S/S 2022.
Dnes publikované výsledky od 12 do 14.6.2023 dokazujú nielen že mnou stanovené 2 modusy výkonu vôbec existujú,ale aj to že od 20.3.2023
dochádzalo k postupnému,nie skokovému rastu v intenzite výkonu EIRP,ktorú som dokázal v praxi pretransformovať na súčasnú
špičku kvality okolo MER/SNR=17 dB
.Pochopitelne,kedže sa tu nachádzame na vedeckej pôde,nie na pôde náhod,dojmov,dohadov a čakania
na sporadicky vznikajúce a zanikajúce špičky výkonu spojené s dejmi v rôznych častiach atmosféry atď_alebo tiež SAT DX...,aj toto moje tvrdenie
musím nespochybniteľne dokázať v porovnávacej báze
.Už som o tom písal že dva len "na oko" rozdielne SW značiek EBSPro a CrazyScan
používajú identické matematické algoritmy výpočtu chybovosti a kvality v jednotke odstupu Signál/Šum-SNR,BER,čiže porovnávacia báza dokazujúca
postupnosť rastu je argumentačne postačujúca.

Porovnávacia báza dokazujúca postupnosť nie skokovosť rastu špičky intenzity výkonu EIRP v jednom a tom istom moduse výkonu Jar/Leto 2023
na f=12 466 MHz_V :

►PF 450 cm_od 2 do 5.4.2023 som dosiahol nasledovnú dennú postupnosť špičiek kvality : SNR=16,5 > 16,3 > 16,4 dB
►PF 450 cm_od 12 do 14.6.2023 som dosiahol nasledovnú dennú postupnosť špičiek kvality : SNR=17,2 > 17,1 > 16,9 dB

 

                            Autor Roman Dávid transformoval rast intenzity výkonu EIRP v moduse S/S 2023 na kvalitu :
 

                              SNR=17,2 dB : DVB-S2/Multistream PC karta TBS 5927

                        MER=17,0 dB : Multistream analyzátor Metek HD 

                        SNR=17,0 dB : E2/OpenATV 7.1_Octagon SF 4008 UHD

                                                                                                                                                                                           

Metek HD : analýza spektra a kvality na f=12 466 MHz_V _ RL Valle d'Aosta Taliansko
-za predpokladu jasnej oblohy špička kvality dosahuje bežne nový normál okolo MER=17 dB,čiže aj 12.6.2023+dôkaz 
                          
                                  13.6.2023 o 5:00 ráno : LNB SMW s LOF=11 250 MHz _ 18V+22kHz_IF=1216 MHz
                     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-quality-analysis-metek-06-2023-n                            

                                                                                                                                                                                           

TBS 5927+SW CrazyScan : špička kvality okolo SNR=17 dB každý deň ,16APSK konštelácia a dôkaz v online video ukážke

   12.6.2023 : SNR=17,2 dB (vo video ukážke)                      13.6.2023 : SNR=17,1 dB                                 14.6.2023 : SNR=16,9 dB
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-tbs5927-12-6-2023-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-tbs5927-13-6-2023-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-tbs5927-14-6-2023-n                                                                                                                                                                                 
                      

                                                                                                                                                                                           

S/S P-Modus_E2/Octagon SF 4008 "SNR" quality: Typická špička kvality v jednotke SNR od 16,8 do 17 dB bežne zobrazovaná na f=12 466 MHz jedným
z najpoužívanejších 4K receiverov v Európe značky Octagon SF 4008 s OS Enigma 2 a IMG OpenATV 7.1. , čiže aj dňa 13.6.2023+dôkaz

 

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-octagon-sf-4008-4k-12-6-2023-n                                                                                                         
 

 

10.5.2023 : Dnes odpoviem na otázku či je možné v praxi dosiahnúť vyššiu úroveň kvality ako 21 dB

v jednotke meraní odstup Signál/Šum_SNR pri aplikovanej konfigurácii modulačných parametrov
DVB-S2_8PSK_2/3,ďalej dnes vytvorím porovnávaciu bázu špičiek kvality z reflektorov PF 450 cm
a PF 370 cm na troch frekvenciách z rozpätia spektra od 11 759 do 11 996 MHz_V v širokom
vyžarovacom diagrame WIDE objektu EUT 9B,aby som tým verifikoval správnu fyzikálnu funkciu
dvoch úplne odlišných systémovo/technologických riešení v ohnisku antén,ktoré som navrhol a aplikoval

                                                                                                                                                                           

Synopsia : Za obdobie posledných šiestich mesiacov som vybudoval prvú porovnávaciu bázu na svete pre signály vysielané
v technologickom štandarde DVB-S2/Multistream 
pre zóny príjmu "Out of footprint"z geostacionárneho objektu Eutelsat 9B,
verifikovanú nespochybnitelným dokazovaním v minimálnej kvantite 1x72 hodín,alebo inak povedané "BENCHMARK", v ktorej
som dal do pomerovej bázy funkcie, alebo dosiahnuté priebehy kvality odvodené od jednotky odstup Signál/Šum_SNR na výstupe
z dvoch v praxi aplikovaných priemerov symetrických reflektorov 450 cm a 370 cm inštalovaných v meste Lučenec.
V rozpätí frekvenčného spektra od 12 111 do 12 466 MHz_V vo vyžarovacom diagrame Italy_Ku satelitu Eutelsat 9B na 9.0°E som tak
v aplikačnej praxi naplnil kategorizáciu formy príjmu DTH,alebo "Direct to home" vyjadrenú percentuálnou stabilitou od 99,8 do 100%
na výstupe z obidvoch reflektorov 450 aj 370 cm a dokázal som tak pravdivosť mojich tvrdení z úvodu výskumného projektu
o možnosti dosiahnutia "Dokázateľne stabilnej formy príjmu v dĺžke 24/7" na presne piatich nezdielaných frekvenciách z aktuálne
siedmych aktívne vyťažovaných.

(DTH-v atribúte okamžitej signálnej dostupnosti vysielania v režime Multistream v ktorúkoľvek sekundu až minútu počas dňa,s dostatočnou
signálnou rezervou,v minimálnej monitorovanej kvantite t=72 hod. pri normálnych a extrémne nezhoršených poveternostných podmienkach) 


Dnes sa zamerám na pakety sústredené do širokého vyžarovacieho diagramu "Wide" družice Eutelsat 9B vysielané s vysokou intenzitou
vyžiareného výkonu EIRP okolo 51 dBW  a vytvorím tak porovnávaciu bázu dosiahnutých špičiek kvality pre tri rôzne frekvencie,
konkrétne 11 759 + 11 804 a 11 996 MHz_V na výstupe z dvoch reflektorov 450 a 370 cm,aby som tak v praxi dokázal správnosť
fyzikálneho návrhu dvoch úplne odlišných systémovo/technologických riešení v ohnisku antén aj pre
vysoké intenzity výkonu EIRP,
nie len pre tie priemerné v talianskom lúči od 35 do 38 dBW,pretože opäť zopakujem moje tvrdenie : prax mi potvrdila že v niektorých
konšteláciách frekvenčného spektra a aplikovanej polarizácie je nepomerne zložitejšie účinne spracovať práve VF vlnenia s vysokou intenzitou
výkonu ako tie s nízkou intenzitou ! 

►V postupnosti podľa daného frekvenčného plánovania od TP E1 > f=11 727 do TP E17 > 12 034 MHz_V,som vybral práve mexický paket
Televisa f=11 759 MHz na ktorom opäť dokážem že analyzátory Metek HD a Televes H60 demonštrujú plne porovnatelné až identické
úrovne 
kvality v jednotke MER/BER a PWR pri konfigurácii signálnej trasy DVB-S/QPSK ale aj DVB-S2/8PSK s jedným rozdielnym detailom :
analyzátor Metek na rozdiel od Televesu zobrazuje aj konkrétny detail v podobe presnej úrovne kvality vyššej ako MER=20 dB,zatiaľ čo
Televes to oreže matematickým znamienkom > "je väčšia ako" .

►Všetky dnes analyzované frekvencie vo vytvorenej porovnávacej báze medzi PF 450 a PF 370 cm sú vysielané v širokom vyžarovacom
diagrame WIDE družice Eutelsat 9B na 9,0°E,ktorý nasleduje ...

                                                            EUTELSAT 9B : KU Wideband downlink coverage
                                                                               source : eutelsat.com
     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-n   

 Televisa Networks Mexico_PF 450 cm_DVB-S/QPSK : f=11 759 MHz _ V

                                                  MER=20,8 dB_SNR=21,7 dB

                        Metek HD : MER=20,8 dB                                                                    Televes H60 : MER=>20.0 dB
                poveternostná situácia pri výkone meraní a zberu dát dnes 10.5.2023 : takmer zamračené so slabím mrholením
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11759-mhz-v-quality-analysis-metek-hd-10-5-2023-01-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11759-mhz-v-quality-analysis-televes-10-5-2023-02-n                                                                                                                                       

                                      SNR=20 dB >>> 11759 MHz_V : DVB-S/QPSK _  OCTAGON SF 4008 / E2_OpenATV 7.1
    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11759-mhz-v-quality-analysis-octagon-sf4008-openatv-7-1-pf450cm-11-5-23-n      

►Porovnávacia báza špičiek kvality vo vyžarovacom zväzku WIDE družice Eutelsat 9B na 9,0°E na výstupe z PF 450 cm v ľavom stĺpčeku
 a PF 370 cm v pravom stĺpčeku

poznámka : pri porovnatelnej výške kvality v jednotke SNR,v porovnatelnom časovom úseku zberu dát,je práve úroveň signálu v jednotke dBm
tým vhodným 
dôkazným nástrojom,že merania pochádzajú z dvoch rôznych signálnych zdrojov,v tomto prípade D1=450 cm a D2=370 cm

                                 11 759 MHz_V : Televisa Networks  (DVB-S/QPSK)

 

                      PF 450 cm : SNR=21,7 dB   (-26dBm)                                            PF 370 cm : SNR=20,9 dB    (-31 dBm)                

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11759-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf450cm-11-5-23-n        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11759-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf370cm-n                                                                                                                                           

             
                   11 804 MHz_V : AFN American Forces Network  (DVB-S2/8PSK_2/3) 
 

                    PF 450 cm : SNR=21,4 dB (-25 dBm)                                                        PF 370 cm : SNR=20,3 dB  (-31 dBm)

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11804-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf450cm-n         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11804-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf370cm-n                                                                                                           

                       
                              11 996 MHz_V : Globecast_CCTV/CGTN    (DVB-S/QPSK) 

 

                  PF 450 cm : SNR=21,2 dB  (-24 dBm)                                                 PF 370 cm : SNR=19,8 dB   (-31dBm)      

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11996-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf450cm-n         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11996-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf370cm-n                                                                                        

 

19.4.2023-Dnes dám odpoveď na otázku akú špičku kvality je možné dosiahnúť v diagrame Wide
a Italy družice Eutelsat 9B v strednej Európe ? + Vykonám online test zhodnosti výsledkov meraní
analyzátorov Televes H60 a Metek HD + Poskytnem odpoveď akú kvalitu je možné dosiahnúť
s receivermi na báze OS Enigma 2 pri príjme štandardu DVB-S2/Multistream z družice Eutelsat 9B...

                                                                                                                                                                        

1,Dnes dám do pomeru typické amplitúdy kvality zo širokého vyžarovacieho diagramu Wide a relatívne úzkeho vyžarovacieho
diagramu Italy družice Eutelsat 9B na 9.0°E aby som tak vedel overiť s akou účinnosťou dokáže dané systémové riešenie
v ohnisku symetrického reflektora s D=450 cm spracovať aj intenzity vyžiareného výkonu EIRP okolo 51 dBW,pretože platí
že nie každá technológia dokáže s vysokou účinnosťou spracovať vlnenia s vysokou (50+ dBW) a ZÁROVEŇ aj s nízkou alebo
priemernou intenzitou výkonu
 (od 35 do 38 dBW-ako je to v prípade diagramu Italy na strednom Slovensku,okrem TP IT7)
a prax mi potvrdila že v niektorých konšteláciách frekvenčného spektra a aplikovanej polarizácie je nepomerne zložitejšie účinne
spracovať práve VF vlnenia s vysokou intenzitou výkonu ako tie s nízkou-
viď. detaily technologického postupu v rubrike
Multistream/Technology


V praxi nie je častokrát jednoduché nájsť kompromis a riešenie v oblasti vlnovej fyziky medzi :

 

(a)požiadavkou po maximalizácii priepustnosti vlnovodov alebo minimalizácii prechodového útlmu 

(b)a schopnosťou vybrať a zároveň online korigovať veľkosť uhlových odchýliek SKEW s ultra vysokou presnosťou

(c)a schopnosťou vysoko účinne izolovať vlnenia s opačnou polarizáciou pri vysokých intenzitách výkonu a tým pádom minimalizovať
účinok vzájomných ingerencií z opačne polarizovaných vlnení

 

Dnešné výsledky meraní verifikujú nakoľko sa mi podarili naplniť predchádzajúce fyzikálne podmienky v praxi príjmu.

►Tento test vykonaný dňa 18.4.2023 a dosiahnuté amplitúdy kvality v jednotke merani SNR/BER verifikujú funkčnosť a vhodnosť fyzikálneho
návrhu systémového riešenia pre vysoké_50+ dBW,ale súčasne aj pre priemerné intenzity výkonu 35-38 dBW a danú konšteláciu
spektier V a H
a to hlavne vo vzťahu k značnej miere vzájomnej ingerencie spektier,ktorú som dokázal v analýze spektra

                                        
                              EUT 9B : WIDE beam                                                                           EUT 9B :  Italy beam 
                         11 996 MHz_V : Globecast                                                           12 111 MHz_V : Cairo Communication
                               
DVB-S/QPSK/FEC=3/4                                                                 DVB-S2/16APSK/Multistream/FEC=2/3

                      SNR=21,4 dB                                                            SNR=16 dB

                                                                                     TBS 5927 + CrazyScan

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-dvb-s-11996-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-18-4-2023-n      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12111-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-18-4-2023-n             

►        EUTELSAT 9B : KU Wideband downlink coverage                             Eutelsat 9B : KU Italy downlink coverage
                                source : eutelsat.com                                                                      source : eutelsat.com
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01-n      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02-n                                                                                                                                                                                                                                                
►Online video ukážky zo dňa 18.4.2023 vylučujú súvislosť dosiahnutia amplitúd kvality s náhodnou špičkou v intenzite výkonu a naopak
frekvencia opakovania špičiek dokazuje že v prípade talianskeho lúča sa jedná o typickú a každodenne dosiahnutelnú amplitúdu okolo SNR=16 dB
v mňou zadefinovanom výkonovom moduse Jar/Leto a v prípade širokého lúča Wide prezentujem trvalo prítomnú amplitúdu okolo SNR=21,3+ dB

                           

 

 

2,Na základe výsledkov meraní na f=12 111 MHz dnes dokážem pravdivosť mojich tvrdení zo dňa 7 a 12.4.2023 o vzniku a výskyte dvoch
výkonových 
modusov v zóne príjmu "Out of footprit" objektu Eutelsat 9B-diagram Italy Ku,pričom momentálny priebeh modusu jar/leto koreluje
s priemerným rastom špičky kvality o 0,5 dB z jednotky meraní SNR alebo MER.Porovnajte si výsledky signálneho monitoringu s PF 450 cm
na f=12 111 MHz_V zo dňa 6-9.11.2022 
z obdobia mnou zadefinovaného priebehu výkonového modusu jeseň/zima a dnešnú špičku kvality
zo dňa 18 a 19.4.2023 a potvrdíte mi že aj toto moje tvrdenie viem dokázať ako pravdivé.

              12 111 V : Mediaset 2_19.4.2023 in the morning                                    12 111 V : Mediaset 2_18.4.2023 in the morning

                                     MER=16,2 dB                                                                                         SNR=16,0 dB

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12111-mhz-v-quality-analysis-metek-hd-19-4-2023-01-n        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12111-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-18-19-4-2023-02-n                                                                                                                      
 

 

3,Dňa 12.4.2023 som tvrdil že v otázke výkonu digitálneho kanála Pwr zobrazujú analyzátory Metek HD a Televes H60 zhodné údaje
a sú kalibrované na rovnaké hodnoty.Dnes som dané analyzátory paralelne zapojil na výstupy z dvojcestného a pasívneho  signálneho
rozbočovača Televes SAV 25 FN 2,aby som mohol online vykonať čo najpresnejší porovnávací test výsledkov meraní a analýzy kvality
sat.príjmu v štandarde DVB-S/QPSK na frekvencii f=11 996 MHz_V v diagrame Wide družice Eutelsat 9B na 9.0°E_projavder Globecast.

Výsledok online analýz,keď som analyzátory napájal v rovnakom čase z jedného signálneho zdroja potvrdilli pravdivosť mojich tvrdení
že aj napriek priam astronomickému cenovému rozdielu tieto dva produkty zobrazujú plne porovnatelné až identické výsledky meraní
v štandarde DVB-S/QPSK.Amplitúda kvality v jednotke MER permanentne a na obidvoch oscilovala v rozsahu špičiek od približne 18,7 do 20+ dB
v teste trvajúcom t=10 minút,pri samozrejme trvalo nulovom stave chybovosti BER pred a za Viterbi korekciou.Inými slovami výsledky meraní
v štandarde DVB-S/QPSK z analyzátora Televes H60 a Metek HD môžeme považovať za zhodné.

Rezumé testu autora Romana Dávida : to že je analyzátor niekoľkonásobne lacnejší,neznamená že výsledky jeho meraní
ktoré zobrazuje musia byť automaticky chybné,alebo zavádzajúce.Taktiež platí že extrémne vysoká cena nemusí byť automaticky
garantom referenčných výsledkov meraní.Pýtate sa prečo : pretože správna a stabilná funkcia aj toho najkomplikovanejšieho
a najdrahšieho prístroja je odvodená od softvéru/programu,ktorý ho ovláda.Tento princíp pochopitelne nie je platný úplne
v každej tovarovej skupine,ale v oblasti spotrebnej elektroniky nie sú tieto cenovo/kvalitatívne paradoxy ničím výnimočným.


Príslovím zhrnuté: Za málo peňazí veľa muziky ! prípad od prípadu_môže a nemusí platiť

len niektoré z tých závažnejších SW bugs,ktoré som identifikoval : 
SW Bugs/Televes H60 : dočasné,rádovo 1-3 minúty,chybné zobrazovania veľkosti rezervy Link Margin v prípade meraní v norme DVB-S2/8PSK atď...
SW Bugs/Metek HD : bezdôvodný nárast chybných paketov "Packet Errors" či už pri meraní v DVB-S alebo DVB-S2,ktoré sa stratí po opätovnom
vypnutí a zapnutí analyzátora atď...

                                                                       TELEVES H60 / METEK hd

           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-dvb-s-11996-mhz-v-quality-analysis-online-test-televes-h60-metek-hd-n                   
    

4,Za účelom lepšieho pochopenia a predstavy,pre masy divákov,čo to v praxi znamená dosiahnúť kategorizáciu kvality príjmu
s označením DTH v štandarde DVB-S2/Multistream v zóne "Mimo stopy_Lučenec/Slovensko"
som vykonal sériu meraní
od 16 do 18.4.2023 na štyroch frekvenciách od 12 111 do 12 466 MHz_V s tým najbežnejším satelitným receiverom Octagon SF 4008 UHD
s operačným systémom Enigma 2 a IMG od vývojárov OPEN/ATV 7.1.

Metodický postup zberu nameraných dát pozostáva z prezentácie jednej špičky kvality v danom časovom úseku a troch video ukážkach
v minimálnom trvaní t=5 minút,ktoré som nahral s približným odstupom 5-7+ hodín_ráno>obed>večer.Dosiahnuté stavy dokazujú minimálnu
okamžitú osciláciu špičky kvality SNR a bežnú formu DTH príjmu,ktorá nemá v mojom prípade nič spoločné so sat dx.

1,                     12 111 MHz_V : DVB-S2/16APSK/ Multistream by OCTAGON SF 4008 / E2_OpenATV 7.1 

                                                      SNR=15,8 dB          

                   
                    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12111-mhz-v-quality-analysis-enigma2-openatv-octagon-sf-4008-n           
                                   ráno/morning                             poludnie/noon                       večer/evening
                                                 

2,                         12 149 MHz_V : DVB-S2/16APSK/ Multistream by OCTAGON SF 4008 / E2_OpenATV 7.1

                                                         SNR=15,2 dB

                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12149-mhz-v-quality-analysis-enigma2-openatv-octagon-sf-4008-n         
                                     ráno/morning                             poludnie/noon                       večer/evening
                                    

3,                       12 380 MHz_V : DVB-S2/8PSK/ Multistream by OCTAGON SF 4008 / E2_OpenATV 7.1

                                                       SNR=15,5 dB

                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12380-mhz-v-quality-analysis-enigma2-openatv-octagon-sf-4008-n     
                                
ráno/morning                             poludnie/noon                       večer/evening
                                  

4,               12 466 MHz_V : DVB-S2/16APSK/ Multistream by OCTAGON SF 4008 / E2_OpenATV 7.1

                                                     SNR=16 dB

            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-enigma2-openatv-octagon-sf-4008-n                    
                            ráno/morning                             poludnie/noon                       večer/evening
                             

7.4.2023 : Eutelsat 9B-9.0°E_Dnes budem dokazovať ako sa mierne zvýšenie intenzity vo vyžiarenom výkone EIRP
v mieste príjmu za posledné 3 týždne,ktoré nijako nesúvisí so zmenami na strane uplinkovania talianskej signálnej
distribúcie na satelit,(pretože ku žiadnemu navyšovaniu v intenzite výkonu skrátka nedošlo)prejavilo v raste
každodennej špičky kvality v časovom úseku od 03:00 do 07:00 CET.Týmto potvrdzujem že už dnes 04/2023
dosahujem paralelnosť a porovnatelnosť s typickými amplitúdami kvality takmer na všetkých frekvenciách s obdobím
jar/leto minulého roka 2022,čiže výsledky mojej vedecko-výskumnej činnosti pri príjme štandardu Multistream

z talianskeho vyžarovacieho diagramu družice Eutelsat 9B týmto potvrdili prítomnosť mnou pomenovaných dvoch
výkonových modusov jar/leto a jeseň/zima v stredoeurópskej zóne príjmu "Mimo stopy alebo Out of footprint".

                                                                                                                                                                                           

Synopsia : Dnešné výsledky meraní špičky kvality na satelitnej distribúcii cez transpondér TP IT8 na f=12 380 MHz_V v norme 16APSK/Multistream dokazujú
relevanciu alebo dôvodnosť mojich tvrdení zo dňa 29.3 o miernom,ale nespochybniteľnom raste v intenzite vyžiareného výkonu EIRO o priemerne 1-2 dBW,
v závislosti od výberu transpondéra,v stredoeurópskom zemepisnom meradle,čo sa v praxi na výstupe zo symetrického reflektora s D=450 cm demonštruje
nasledovne : Na každej z downlinkových frekvencii vo frekvenčnom spektre od 12 111 do 12 466 MHz_V došlo k priemernému rastu kvality o +0,5 dB z jednotky
MER a to nie len v čase špičky výkonu od 03:00 do 07:00 CET. Zber nameraných dát som vykonal dnes ráno od 04:30 do 06:30 CET pri spočiatku zamračenej
oblohe a neskôr pri snehových prehánkach+ dôkaz zo zdrojov shmu.sk

 

poznámka : pri systémových riešeniach v ohnisku reflektora,ktoré operujú s výrazne nižšou účinnosťou spracovania vysokofrekvenčných vlnení,(v porovnaní

s mnou aplikovaným systémovým riešením) hlavne vo vzťahu :

1,K  nevyhnutnosti vysokej presnosti a možnosti okamžitých zmien v uhlových odchýlkach SKEW (napríklad ja ich definujem online cez klávesnicu pretože
ako som to už X-krát v monitoringu dokázal na ostrých a skokových  rastoch kvality > V danom momente jednoducho nemôžem skúšať-hľadať alebo dokonca
"typovať" o koľko jednotiek stupňov musím systémové riešenie otočiť,ale musím to vedieť s určitosťou,lebo inak by som musel signálny monitoring do nekonečna
a bez istoty dobrého výsledku opakovať  a nikam by to neviedlo len k obrovskému plytvaniu investovaných zdrojov do výskumu.

2,K nevyhnutnosti čo najúčinnejšie potlačiť ingerenciu spektra vlnení z frekvenčného spektra "H" do frekvenčného spektra "V",čo som už
detailne škáloval v iných rubrikách,(v porovnaní s mnou aplikovaným)

bude účinok alebo dosah mnou pomenovaných rastových zmien v EIRP na rast kvality len minimálny,alebo zanedbatelne nízky,medzi zimným
a letným výkonovým modusom.

 

                                                       12 380 MHz : C/N = 19 dB

                                                                                      deň záznamu : 7.4.2023
              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-spectrum-analysis-12380-mhz-v-7-4-2023-n      
                                   
                            - zrkadlový obraz reality v spektre vertikálneho vektora vlnenia s aktívne vyťažovanými TP IT 7+ IT 8 + IT10 -
                                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-spectrum-analysis-12380-mhz-v-03-7-4-2023                                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-spectrum-analysis-12380-mhz-v-02-span-7-4-2023         

 

     
         > 16APSK Multistream : 12 380 MHz_V_PF 450 cm_Lučenec/Slovakia <

          Peak quality : MER=15.9 dB _ NM=4.3 dB _ Packet errors=0/2518 sec.                                        

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-quality-analysis-12380-mhz-v-7-4-2023-01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-quality-analysis-12380-mhz-v-7-4-2023-02     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-quality-analysis-12380-mhz-v-7-4-2023-03                                                                                                                                

29.3.2023 : Eutelsat 9B-9.0°E _ satelitná distribúcia cez transpondéry TP IT3_f=12 188 MHz a IT9_f=12 418 MHz
je už viac ako dva týždne vypnutá a čas ukáže či sa jedná o prechodnú alebo o definitívnu situáciu v tejto časti
frekvenčného spektra

Synopsia :  Dnešná analýza frekvenčného spektra vykonaná o 11:08 SEČ  družice Eutelsat 9B na 9.0°E v rozpätí od 12 111 do 12 466 MHz
vysielaného vo vertikálnej polarizácii v talianskom vyžarovacom diagrame týmto dokazuje že dnešné status quo v tomto frekvenčnom rozsahu
je platné už viac ako dva týždne (cca od 7-8.3.2023 pre f=12 188 V a 12 418 V) a hovorí že satelitná distribúcia na dvoch nosných
frekvenciách cez transpondéry TP IT3_f=12 188 MHz a IT9_f=12 418 MHz je už viac ako
dva týždne vypnutá a čas ukáže či sa jedná
o prechodnú alebo o definitívnu situáciu v tejto časti frekvenčného spektra.Môžem potvrdiť že priemerná intenzita vyžiareného výkonu EIRP stúpla
v priemere o 1-2 dBW na každej z momentálne vyťažovaných frekvencií vysielaných v režime DVB-S2/Multistream v danej zemepisnej polohe za
obdobie posledných dvoch týždňov,čo dokazuje aj analýza kvality na f=12 111 MHz_V s výsledkom MER=15,1 dB v danom čase na výstupe
zo symetrického reflektora s D=450 cm.

⇒METEK HD :Analýza spektra v zobrazovacom móde "Waterfall" najlepšie dokazuje že signálne distribúcie cez transpondér IT3/IT5/IT9
                    sú momentálne vypnuté + analýza kvality vysielania v štandarde DVB-S2/Multistream na f=12 111 MHz s MER=15,1 dB
                                                                                            dnes o 11:08 CET
              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-spectrum-analysis-vertical-waterfal-metek-29-3-2023-n                  

⇒TELEVES H60 :   12 111_Mark 1> 12 466 MHz_Mark 2                                 identifikácia družice a orbitálnej pozície           
                           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-spectrum-analysis-vertical-televes-29-3-2023-01-w                             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-spectrum-analysis-vertical-televes-29-3-2023-02-w                                                                                                

►3.2.2023 : Eutelsat 9B-9.0°E_f=12 418 MHZ_V_DVB-S2/Multistream/16APSK/PLS Gold 262140

ABSTRAKT : dnes v analýze frekvenčného spektra vertikálneho vektora vlnenia v rozsahu od 12 200 do 12 750 MHz_LNB LOF=11,25 GHz
dokážem okamžité ukončenie do včera (2.2.2023) uplinkovanej satelitnej distribúcie cez transpondér IT5 na f=12 265 MHz-V v talianskom
lúči družice Eutelsat 9B na 9.0°E a opätovný reštart vyťažovania do včera neaktívneho talianskeho transpondéra IT9 na f=12 418 V
s aplikovaným technickým štandardom DVB-S2/Multistream_16APSK_FEC=2/3 a MIS=14+17.

Poznámka : Všetky výsledky meraní v tejto novinke sú derivované od symetrického parabolického reflektora Prodelin s D=450 cm
-fotografia zobrazuje aktuálne poveternostné podmienky v mieste príjmu Lučenec dnes 3.2.2023 : husté sneženie _ shmu.sk

                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-pf-450cm-3-2-2023-lucenec-n          


►Aktuálna analýza a kvantifikácia rozsahu frekvenčného spektra od 12 200 do 12 750 MHz_V 

                                dnes došlo k reštartu vyťažovania TP IT9 na f=12 418 MHz_V : provajder RL Lombardia
                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-spectrum-analysis-prodelin-450-3-2-2023-n        

Analýza kvality : 12 418 MHz_TP IT9_DVB-S2/16APSK/Multistream

     >DVB-S2/16APSK/Multistream_METEK HD : MER=14,0 dB dnes 3.2.2023<

                     Analýza kvality na f=12 418 MHz_V" (TP IT9 Italian footprint) : PF Prodelin 450 cm / Silné sneženie
 
     MER=14 dB / NM=10,6 dB / PER=0            MER=14 dB / NM=2,4 dB / PER=0              TBS 5927/EBSpro : SNR=13,5 dB
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-3-2-2023-001   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-3-2-2023-002     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-3-2-2023-003                                                                                                                                       

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-prodelin-450-3-2-2023-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-prodelin-450-3-2-2023-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-prodelin-450-3-2-2023-03                                                                                                                                      

►1.2.2023 : Eutelsat 9B-9.0°E_f=12 265 MHz_V_DVB-S2/Multistream/16APSK / PLS Gold 262140

ABSTRAKT : Dnes podrobím východiskovej verifikácii moje tvrdenie o možnosti stabilného príjmu talianskej
siete RL na f=12 265 MHz, vysvetlím v akom zmysle slova používam anglickú skratku DTH,uverejním signálny
monitoring v dĺžke 24 hodín a dnešnú špičku kvality

Poznámka : Všetky výsledky meraní v tejto novinke sú derivované len od symetrického parabolického reflektora Prodelin s D=370 cm

          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-prodelin-370-cm-setup-n                                                       

MULTISTREAM-16APSK/NEWS FLASH:Dnes som podrobil východiskovej verifikácii (overeniu správnosti v praxi) moje tvrdenie
o možnosti dokázateľne stabilného príjmu z frekvencie f=12 265 V so symetrickým parabolickým reflektorom PF Prodelin 370 cm,
potom ako danú frekvenciu prestali paralelne zdielať ukrajinský a taliansky operátor ZeonBud+RL.
Výkon prvotného (24H) nie regulárneho signálneho monitoringu (72H) od 30 do 31.1.2023 a dnešná analýza kvality pri špičke
výkonu EIRP tvoria základ pre nespochybnitelné dokazovanie stabilnej formy satelitného príjmu patriaceho do DTH kategorizácie v zóne
Mimo stopy/Out of footprint.

Poznámka k môjmu tvrdeniu "DTH kategorizácia" : pochopiteľne z hľadiska vysielaného obsahu v celom zväzku talianskej stopy
a aplikovaného technického štandardu DVB-S2/Multistream tento druh satelitného príjmu z družice Eutelsat 9B nie je
z fundamentálneho hľadiska určený
a ani výkonovo smerovaný pre masy individuálnych príjemcov v Európe,Afrike
atď.
čo pomenúva anglická skratka DTH-Direct to home,ale moja vedecko-výskumná činnosť smeruje v celom rozsahu k tomu
že za predpokladu úspešnej aplikácie teórie vlnovej fyziky do praxe,mojej vlastnej technológie Synchrónnych nanokorekcii atď.
môže aj tento druh príjmu normy DVB-S2/Multistream v talianskej stope v sebe integrovať atribút DTH z hľadiska okamžitej
a hlavne stabilnej dostupnosti signálnej hladiny prakticky v ktorúkoľvek minútu počas dňa aj pri výrazne zhoršených
poveternostných podmienkach.
Úspešnosť mojej aplikácie teórie vlnovej fyziky do praxe potvrdzujú všetky doteraz uverejnené
signálne monitoringy v kvantite 1x72 hodín na f=12 111+12 149 MHz_V s D=370+450 cm.
Čiže ak používam skratku DTH pri kategorizácii formy satelitného príjmu,potom ju prosím chápte ako pojem pre okamžitú
dostupnosť stabilnej úrovne signálnej kvality prakticky v ktorúkoľvek minútu počas dňa,čo je pravým opakom
skratky SAT DX
,lebo opäť zopakujem že z hľadiska vysielaného obsahu,aplikovaného technologického štandardu a ani signálneho
pokrytia tento nemá z meritórneho hľadiska nič spoločné s kategóriou DTH !

 

►Základnou podmienkou pre zaradenie akejkoľvek novinky do rubriky NEWS FLASH je jej aktuálnosť rovnajúca sa dátumu uverejnenia tj. 1.2.23

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

     > Východiskový monitoring f=12 265 MHz_V  : Paket RL Valle/Liguria <

               > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream <

 

 >DVB-S2/MULTISTREAM ANALYZÁTOR METEK HD : MER=13,3 dB dnes 1.2.2023<                                                                                       
                   Analýza spektra a kvality na f=12 265 MHz_V" (TP IT5 Italian footprint) : PF Prodelin 370 cm

Analýza : dnes 1.2.2023 v čase každodennej špičky výkonu od približne 03:00 do približne 05:00 seč

                                             >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal dnes 1.2.2023<
                                                            
                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistreamt-reception-12265-mhz-v-spectrum-analysis-prodelin-370-1-2-2023-n                                     
                                                                   
                                                                                 
     ►          1.2.2023                                                     ►     1.2.2023                                                 ► 1.2.2023
                 MIS : 150                                          MER=13,2 dB / rezerva 9,8 dB                             MER=13,3 dB / rezerva 1,7 dB                                                                                                              
                                                                                        PER=0                                                           PER=0
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-370-1-2-2023-01        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-370-1-2-2023-03           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-370-1-2-2023-02                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                          Východiskové dokazovanie v kvantite 1 x 24 hodín

           PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 265 MHz_V : RL Valle/Liguria
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 24 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 24  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 30.1.2023 do 31.1.2023

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič > Ladený vlnovod a prírubový transformátor C120/WR75 > LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHz_
LOF=10 750 MHz,13 V,22 kHz Tone,11,7-12,25 GHz > znak alebo symbol 22 kHz je prítomný v každej analýze z analyzátora Metek HD čo je zároveň
dôkazom že súčasťou systémového riešenia nie je LNB SMW type O ale type R a polarita vlnení je zobrazovaná korektne,vychádzajúc z napájania 13V

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
približne v prvej polovici monitoringu prevládala veľká oblačnosť,večer so snehovými prehánkami miernej úrovne
v čase od približne 20:00 do 22:00 dňa 30.1.2023,potom jasno s rýchlosťou vetra od 4 do 6 m/s_zdroj shmu.sk / MS Boľkovce

                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  24 hodín+                 

Analýza signálneho monitoringu :   dokázateľne stabilný príjem na 100% aj pri zhoršených poveternostných podmienkach bez jedinej straty
v kontinuite LOCKU,bez jedinej pixelácie obrazu pretože hladina kvality Q nikdy nedosiahla úrovne 20%                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                   TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=12,4 dB                                                                                          
                                                     celkový čas signálneho monitoringu : 24 hodín                                       
                                                                  od 30.1.2023 do 31.1.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-24h-monitoring-12265-mhz-v-370cm-n                                               
                                    

                                                                                                                                                                                                                         
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 24 hodín

                                                                            
   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-24h-monitoring-snr-12265-mhz-v-370cm-n           

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-ts-quality-mis-120-after-17h-12265-mhz-v-370cm-w   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-ts-quality-mis-120-after-24h-12265-mhz-v-370cm-w        

25.1.2023: Eutelsat 9B-9.0°E_f=12 265 V :Ukončenie paralelnej satelitnej distribúcie dvoch provajderov
cez jednu frekvenciu otvára tú unikátnu možnosť stabilného príjmu z frekvencie f=12 265 MHz šírenej
v talianskej vyžarovacej stope aj v nových regiónoch európskeho kontinentu,čo doteraz nebolo možné
v danom mieste príjmu.

                                                                                                                                                                        

MULTISTREAM-News Flash : 
 
Eutelsat 9B na 9.0°E : Tento týždeň bola ukončená paralelná satelitná distribúcia ukrajinského satelitného provajdera ZeonBud
vo vyžarovacom zväzku Nordic & Eastern a talianskeho operátora EI Towers vo vyžarovacom zväzku Italy Ku cez frekvenciu
f=12 265 MHz_V 
v štandarde DVB-S2 Multistream,ktorá z hľadiska prevažujúceho výkonu a aplikovaného priemeru anténneho reflektora
(a iných faktorov) 
v tej-ktorej zemepisnej časti európskeho kontinentu vylučovala súbežný príjem týchto sietí z dôvodu ich vzájomného rušenia.
Týmto dnes 25.1 2023 dokazujem že ukončenie súbežne aktívnych satelitných distribúcii dvoch sietí pre dve rôzne európske oblasti cez jednu frekvenciu
mi týmto v meste Lučenec otvorilo unikátnu možnosť príjmu vysielania v talianskom vyžarovacom diagrame aj z frekvencie f=12 265 MHz_V.
Nemôžem vylúčiť že stav na f=12 265 MHz_V platný dnes 25.1.2023 o 15:00 SEČ je len dočasný a opätovne dôjde k nastoleniu alebo obnoveniu
doterajšieho stavu (do 22.1.2023) vo význame status quo ante.

Analýza frekvenčného spektra vertikálneho vektora vlnenia v ktorom aj naďalej prebieha súbežná satelitná distribúcia pre dve rôzne európske oblasti
cez frekvencie f=12 226 a 12 303 MHz...

       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-spectrum-analysis-prodelin-450-n     

                                 12 265 V_Italy Ku                                       12 265 MHz_V
                         DVB-S2/16 APSK_MER=13,5 dB             SNR=13 dB / MIS:120/150/180                                  MIS=120
                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-02      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-03      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-04        

                                                                                                                                                                        

 

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Multistream standard-satellite reception-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank