Centre for satellite reception of DVB-S2 Multistream technology : Eutelsat 9B at 9.0°E_Channel list / Frequency chart

                                                                     

          Centre for satellite reception of Multistream technology 
                 Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                 
                                                    Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)                                                                                                
      
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-     
               
                                    
 

                                         

                                                                                                                                                                          

                         
 

                                                                                                                                                                                                 

                Center of DVB-S2/S2X Multistream technology                                                        

      Eutelsat 9B at 9.0°E - Italy (Ku band) : Channel list / Frequency chart 
              
               
12 111 V >12 149 V > 12 341 V >12 380 V > 12 466 V

                               by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                ( Last update date: 29.3.2023 )

29.3.2023 : Dnes som aktualizoval obsadenie transportných streamov na transpondéroch IT3/IT9/IT10 z dôvodu prerušenia signálnych
distribúcií cez f=12 188 a 12 418 MHz a nemennosti tohto stavu už viac ako 2 týždne

18.2.2023 : Dnešná analýza spektra vertikálneho vektora vlnenia od f=12 111 do  12 466 MHz kvantifikuje frekvenčné vyťaženie vo vyžarovacom
diagrame Italy Ku spolu s reštartovanou kapacitou na  f=12 418 MHz.Po prvýkrát zaraďujem do prehľadu aj najaktuálnejšie obsadenie transportných
streamov 33-35-36 na problematickej f=12 341 MHz na ktorej je veľkosť uhlovej odchýlky SKEW nutné plusovo vychýliť až o 3° oproti korektnému
výpočtu a budem jej venovať osobitnú pozornosť až na konci cyklu monitorovania so špeciálnym vlnovodom...
27.12.2022 : Aktuálne obsadenie transportných streamov na f=12 380 a 12 466 V je od dnes súčasťou prehľadu.Na f=12 341 V musím aplikovať špeciálny
vlnovod,ktorý som vymyslel,svojpomocne vyrobil,odskúšal a aplikoval v mesiacoch 09/10-2022,takže obsadenie TS na tejto "f" uverejním až na konci
cyklu meraní,za predpokladu že mi to výkonové možnosti v tej dobe umožnia.
26.12.2022 : Dnes som aktualizoval celý rozsah frekvenčného spektra od 12 111 do 12 188 MHz,ktoré pokrýva oscilátor č.3 s LOF=10,75 GHz
3.12.2022 : Uverejnil som aktuálne obsadenie transportných streamov na frekvenciách 12 149 a 12 188 MHz_V ...
30.11.2022 : Aktuálne obsadenie troch transportných streamov na f=12 111 MHz ...

 

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Ku-Multistream: 12 111>12 466 MHz_V-the analysed part of the frequency spectrum

                                                                                  -dátum vytvorenia : 29.3.2023-
                                                     12 111 > 12 149 > 12 226 > 12 303 > 12 341 > 12 380 > 12 466 MHz
                 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-spectrum-analysis-vertical-waterfal-metek-29-3-2023-n  
                                                                                                                                                                                   
                                            

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Ku-DVB-S2-S2X-Multistream-satellite reception: Channel list / Frequency chart


-Frequency/Polarization


----------Provider/Channels----------

--- STANDARD --- --- SR ---           --- FEC --- --- FOOTPRINT--- Minimum C/N ratio
    values by ETSI

►12 111 MHz -V-
tp IT1_Italy KU   
 
                                MIS 1  
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 111-mhz-v-mis1-17-2-2023  
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 1
    31 400 2/3                     Italy 9 dB
12 111 MHz -V-
tp IT1_Italy KU
                               MIS 3
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 111-mhz-v-mis3-17-2-2023 
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 3
    31 400 2/3 Italy 9 dB
12 111 MHz -V-
tp IT1_Italy KU   
 
                               MIS 4
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 111-mhz-v-mis4-17-2-2023 
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 4
    31 400 2/3                     Italy 9 dB
►12 149 MHz -V-
tp IT2_Italy KU   
 
                           MIS 1
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 149-mhz-v-mis1-17-2-2023 
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 1
    31 400 2/3                     Italy  9 dB
12 149 MHz -V-
tp IT2_Italy KU   
 
                        MIS 2
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 149-mhz-v-mis2-17-2-2023 
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 2
    31 400 2/3                     Italy  9 dB
►12 188 MHz -V-
tp IT3_Italy KU   
 
                             0
 
DVB-S2/16 APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 130
    31 400 2/3                     Italy  9 dB
12 188 MHz -V-
tp IT3_Italy KU   
 
                             0
 
DVB-S2/16 APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 140
    31 400 2/3                     Italy  9 dB
12 188 MHz -V-
tp IT3_Italy KU   
 
                             0
 
DVB-S2/16 APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 170
    31 400 2/3                     Italy  9 dB
►12 341 MHz -V-
tp IT7_Italy KU   
 
                          MIS 33
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 341-mhz-v-mis33-18-2-2023 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 0
Multistream 33
    31 400 5/6                    Italy  9,4 dB
12 341 MHz -V-
tp IT7_Italy KU   
 
                          MIS 35
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 341-mhz-v-mis35-18-2-2023 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 0
Multistream 35
    31 400 5/6                    Italy  9,4 dB
12 341 MHz -V-
tp IT7_Italy KU   
 
                          MIS 36
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 341-mhz-v-mis36-18-2-2023 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 0
Multistream 36
    31 400 5/6                    Italy  9,4 dB
►12 380 MHz -V-
tp IT8_Italy KU   
 
                              MIS 18
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 380-mhz-v-mis18-17-2-2023 
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 18
    31 400 2/3                     Italy  9 dB
12 380 MHz -V-
tp IT8_Italy KU   
 
                               MIS 24
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 380-mhz-v-mis24-17-2-2023 
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 24
    31 400 2/3                     Italy  9 dB
12 380 MHz -V-
tp IT8_Italy KU   
 
                                MIS 25
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 380-mhz-v-mis25-17-2-2023 
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 25
    31 400 2/3                     Italy  9 dB
►12 418 MHz -V-
tp IT9_Italy KU   
 
                                      0
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 14
    31 400 2/3                     Italy  9 dB
12 418 MHz -V-
tp IT9_Italy KU   
 
                                      0
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 17
    31 400 2/3                     Italy  9 dB
►12 466 MHz -V-
tp IT10_Italy KU   
 
                           Persidera
 
DVB-S2/16APSK     41 950 2/3                    Italy  9 dB
12 466 MHz -V-
tp IT10_Italy KU   
 
                         MIS 12
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 466-mhz-v-mis12-17-2-2023 
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 12
    41 950 2/3                     Italy  9 dB
12 466 MHz -V-
tp IT10_Italy KU   
 
                           MIS 13
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 466-mhz-v-mis13-17-2-2023 
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 13
    41 950 2/3                     Italy  9 dB
                                                   
12 466 MHz -V-
tp IT10_Italy KU   
 
                         MIS 17
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 466-mhz-v-mis17-17-2-2023 
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 17
    41 950 2/3                     Italy  9 dB
12 466 MHz -V-
tp IT10_Italy KU   
 
                           MIS 23
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12 466-mhz-v-mis23-17-2-2023 
 
DVB-S2/16APSK
PLS GOLD : 262140
Multistream 23
    41 950 2/3                     Italy  9 dB
 

 

         


   .............