Centre for satellite reception of Multistream technology in DVB-S2 standard : Eutelsat 9B at 9.0°E_proving on Prodelin 4.5m antenna

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology 
                   Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                   Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                           
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-     
                                                 

 

                                         

                                                                                                                                                                          

                         
 

                                                                                                                                                                                                 

               Center of DVB-S2/S2X Multistream technology                                                        

      Eutelsat 9B at 9.0°E - PF Prodelin 450 cm : Proving / Dokazovanie
              
                         
12 111 MHz > 12 466 MHz

                            by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

Poznámka : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu (vynálezu)s názvom
"Synchrónne nanokorekcie", od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto
technológie môžete stretnúť

Note : The function of the technological process (invention) called "Synchronous nanocorrections", by its author Roman Dávid
from Slovakia, is systematically proven in the continuous monitoring of signal parameters

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   
     

                                                                ( Last update date: 17.5.2023 )

17.5.2023_f=12 341 MHz_V Persidera S.p.A. Italy:Na základe výsledkov signálneho monitoringu okamžitých zmien výkonu a kvality v mieste
meraní pre aplikovaný technologický štandard vysielania 
DVB-S2/Multistream na frekvencii f=12 341 MHz_V talianskeho provajdera Persidera S.p.A.
Vám dnes nespochybniteľne dokážem pravdivosť 
mojich tvrdení o existencii dvoch výkonových modusov v zónach príjmu "Mimo stopy",
alebo "Out of footprint",konkrétne Jeseň/Zima a Jar/Leto. 
Modus Jar/Leto sa demonštruje nie len v násobne dlhšej hodinovej kvantite možnosti
stabilného príjmu bez pixelácie a výpadkov z f=12 341 MHz_V, 
ale aj v samotnej výške špičky kvality SNR.
12.4.2023 : Eutelsat 9B-9,0°E_Italy Ku_16APSK Multistream : Dnes odpoviem aj na tieto otázky a všetky svoje tvrdenia nespochybniteľne
dokážem,pretože sa nachádzame na vedecko-výskumnej pôde : 
Ako má vyzerať exemplárny priebeh príjmu v praxi  a dá sa dokázateľne dosiahnúť stabilný príjem na 100% ?
Je možné s bežným 4K receiverom Octagon na báze OS Enigma 2/OPEN ATV 7.1 dosiahnúť stabilný príjem talianskeho vysielania v norme MULTISTREAM
a to dokonca celodenne a s vysokou rezervou okolo 5-6 dB ?
8.3.2023 : Analýza a dokazovanie acyklického vzniku,priebehu a zániku javu Anomálie vo vyžiarenom výkone EIRP v rozsahu od 2 do 10+ dBW
na frekvencii f=12 380 MHz_V v štandarde DVB-S2/Multistream ktorá sa nepravidelne demonštruje výlučne v jednom a časovo identickom úseku
od 12:35 do 12:45 CET,jej priebeh je sprevádzaný prudkým poklesom a následným vzostupom krivky výkonu v mieste príjmu z kategorizácie
"Out of footprint".V dostatočne dlhom signálnom monitoringu v kvantite 145 hodín dokazujem dosiahnutie každodennej špičky kvality SNR=15,3 dB atď.

8.2.2023 : Na príklade dokazovania v signálnom monitoringu v dĺžke 1x73 hodín dnes nespochybniteľne dokážem začlenenie frekvencie
f=12 188 MHz_V do DTH kategorizácie štandardnej formy konštantne stabilného satelitného príjmu (99,999%) s doteraz najvyššou špičkou
kvality okolo SNR=15,8 dB 
ktorá sa opakuje každý deň.Z technologickej stránky je príjem z TP IT3 výnimočný hlavne tým že veľkosť uhlovej
odchýlky SKEW ostáva konštantná 
aj pri výrazných zmenách v poveternostných podmienkach.Ďalej dnes dokážem plnú stabilitu príjmu
v štandarde DVBS2-16APSK-Multistream 
aj pri intenzívnom snežení dňa 27.1.2023 so stabilnou výškou kvality okolo SNR=14,3 dB atď

4.1.2023 :Autor Roman Dávid týmto na základe dokazovania v signálnom monitoringu v kvantite 1x72 hodín,stanovuje frekvenciu
f0=12 149 MHz_V pol. akú tú s atribútom REFERENČNÁ,to znamená štartovacia pre výskum v otázke príjmu z vyžarovacieho diagramu Italy
družice Eutelsat 9B na 9.0°E v celej zemepisnej oblasti kontinentov Európa,Afrika,ďalej ako tú s navyššou signálnou rezervou okolo 8-8,5 dB
každý deň .... Verejne a po prvý krát verifikuje výkon jeho technológie "Synchrónnych nanokorekcii" s rastom signálnej kvality až o 3 dB
na geostacionárnom objekte atď...

30.11.2022 : Centrum pre satelitný príjem  a dokazovanie možnosti stabilného príjmu technológie DVB-S2/S2X Multistream
z družice Eutelsat 9B na 9.0°E otvára jeho jediný autor 
Roman Dávid z Lučenca.
Autor v rubrike Dokazovanie/Proving pre priemer parabolického reflektora D=450 cm,argumentuje zavedenie "Metódy dokazovania pomocou
signálneho monitoringu" do praxe satelitného príjmu,detailne analyzuje ním zavedenú metodiku meraní a zberu nameraných dát,analyzuje
prvú monitorovanú frekvenciu f=12 111 V

 

►►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-KU-DVB-S2-S2X-Multistream :  DOKAZOVANIE / PROVING

 >Autor Roman Dávid uvádza argumenty pre aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho monitoringu" do praxe satelitného príjmu
  a to z dôvodu že je tým nepochybne prvým v Európe,Afrike,Ázii... ,ktorý začal všetky svoje výsledky vedecko-výskumnej činnosti dokazovať
  a vybudoval tým centrum,ktoré začalo vôbec ako prvé publikovať verifikované/overené a tým pádom hodnoverné výsledky satelitného príjmu
  v globálnom meradle_ak tvrdíte opak,prosím pošlite mi odkaz na zdroj,ktorý s týmto metodickým postupom dokazovania prišiel predo mňou <

        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-roman-david-argumenty-dokazovanie-n                                

Eutelsat 9B-Multistream standard : Continuous signal monitoring / Nepretržitý signálny monitoring 

 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                         

         > 6, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 341 MHz_V  : Persidera <

             > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 8APSK _ SR=31 400 _ FEC=5/6 _ PLS Gold 0 _ Multistream 33-35-36 <

                                                                               
Klasifikácia dosiahnutých výsledkov na f=12 341 MHz : Transpondér TP IT7 a nosná frekvencia f=12 341 MHz_V (z analyzovaného
frekvenčného spektra od 12 111 do 12 466 MHz) je tou prvou nezdielanou,z doteraz piatich z hľadiska diferenčnosti geograficko/signálneho
pokrytia (Italy+Nordic & Eastern) a dnes aktívne vyťažovaných frekvencií,na ktorej v praxi nedokážem kategorizáciu kvality príjmu DTH,
alebo signálny model odvodený od stabilného príjmu s dostatočnou rezervou či už na výstupe z D=450 alebo D=370 cm,ktorý som doteraz dokazoval
v minimálnej kvantite 1x72 hodín na každej z monitorovaných frekvencii vysielaných v technológii DVB-S2/Multistream.
Opäť som nútený využiť mnou zadefinovanú metodiku a terminológiu zo signálnej kategorizácie "sat dx" a v praxi dokázanom
výkonovom modele Jar/Leto  je každodenný signálny model kvality príjmu z frekvencie f=12 341 MHz_V klasifikovaný nasledovne :
Dosiahol som nestabilný alebo z hľadiska dĺžky 24 hodín nekontinuálny priebeh LOCKU,ktorý pozostáva z dokázateľne jedného signálneho
okna
ktoré je každodenne "otvorené" v minimálnej dĺžke 12 hodín od približne 01:15 do 13:30 CET,v ktorom som dokázateľne alebo inak
tri dni po sebe,dosiahol plne stabilnú formu príjmu bez výpadkov a pixelácií klasifikovanú tvrdením : stabilný na 99,999-100%. 

Terminológiou signálneho monitoringu a polopatisticky povedané : Vo výkonovom modele Jar/Leto dokážem (za predpokladu extrémne
nedegradujúcich poveternostných podmienok) v praxi naplniť stabilnú formu príjmu v minimálnej a každodennej dĺžke t=12 hodín,
odvodenú od minimálnej ale stabilenej výšky rezervy od 0,2 dB o 01:15 CET v noci až do 2,3 dB okolo 6:00 ráno. 
Pravdivosť mojich predchádzajúcich tvrdení o stabilnej forme príjmu z f=12 341 MHz_V v minimálnej dĺžke t=12 hodín každý deň dokazujú
3 priebehy signálneho monitoringu
vyhotovené od siedmeho do deviateho mája 2023 a tentoraz bez publikovaného dôkazu môžem potvrdiť
že výška špičky kvality okolo SNR=11,8 dB a dĺžka "otvoreného" signálneho okna pre stabilný príjem je porovnatelná s rokom 2022,čiže z hľadiska
intenzity výkonu EIRP medziročne nedochádza k prudkým zmenám v danom zemepisnom mieste.
 
►Na základe výsledkov signálneho monitoringu okamžitých zmien výkonu a kvality v mieste meraní pre aplikovaný technologický štandard vysielania
DVB-S2/Multistream na frekvencii f=12 341 MHz_V talianskeho provajdera Persidera S.p.A. Vám dnes nespochybniteľne dokážem pravdivosť
mojich tvrdení
o existencii dvoch výkonových modusov v zónach príjmu "Mimo stopy",alebo "Out of footprint",konkrétne Jeseň/Zima a Jar/Leto.
Modus Jar/Leto sa demonštruje nie len v násobne dlhšej hodinovej kvantite možnosti stabilného príjmu bez pixelácie a výpadkov z f=12 341 MHz_V,
ale aj v samotnej výške špičky kvality SNR.

 

                  f=12 341 MHz_V : DVB-S2/8PSK/Multistream PERSIDERA S.p.A Italy

               power modus® Autumn/Winter : 10.10.2022                                           power modus® Spring/Summer : 8.5.2023
    peak in SNR : 10,1 dB _ Locked UPtime : aroud 4 hours max.                  peak in SNR : 11,9 dB _ Locked UPtime : aroud 12 hours max.
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-autumn-winter-power-modus-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-10-10-2022-n       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-8-5-2023-01-n                                                                                                                       

®/poznámka : Existenciu a na to nadväzujúcu terminológiu dvoch výkonových modusov Jar/Leto a Jeseň/Zima v zónach príjmu
"Out of Footprint" družice Eutelsat 9B na 9,0°E vo vyžarovacom diagrame Italy-Ku ako vôbec prvý zadefinoval a nespochybniteľne dokázal
autor Roman Dávid z Lučenca.

 
Špička kvality dosiahnutá v monitorovanom období od 7.5.2023 do 16.5.2023 : 

 

                   > DVB-S2/8APSK/MULTISTREAM : PEAK QUALITY < 

       TBS 5927+EBSpro/CrazyScan : SNR=11,9 dB 

                         METEK HD               : MER=12,6 dB   

                  Octagon SF 4008           : SNR= 12 dB

                                                                                 

Analýza spektra a meranie C/N,Pwr... s :  Televes H60 /  Rohde & Schwarz®EFL 340

                                                                C/N=17,8 dB

►v prípade meraní veľkosti odstupu Nosná/Šum CN na f=12 341 MHz_V tento stav nekorešponduje s neporovnateľne nižšou výškou kvality
ako je tomu pri každej ďalšej z nezdielaných frekvencií.Aj napriek tomu že analyzátor Televes H60 nedokáže spracovať technológický
štandard DVB-S2/Multistream,funkcia DVB-S2 AUTOMATIC SR DETECTION je aktívna aj na f=12 341 MHz_V. 

                                     Pwr=76,3 dBuV                                       AUTO SR                           12 341 > 12 380 > 12 466 MHz
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-spectrum-analysis-cn-pf-450-cm-01-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-televes-auto-sr-pf-450-cm-02-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-spectrum-analysis-pf-450-cm-03-n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Analýza spektra,kvality,výkonu ... s : Metek HD 

                               MER = 12,6 dB _ NM=1,7 dB _ Packet Errors=0                                                            

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-spectrum-analysis-metek-pf-450-cm-01-n   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-metek-pf-450-cm-02-n                                                                                                                               
 
                                                                                                        
                                                                   

                f=12 341 MHz_V : SNR=12,0 dB (normal peak quality_E2/Open ATV 7.1)

                                                                                16.5.2023 _ zamračené
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-e2-octagon-sf4008-16-5-2023-00-n             
                                             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-e2-octagon-sf4008-16-5-2023-01                     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-e2-octagon-sf4008-16-5-2023-02                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-e2-octagon-sf4008-16-5-2023-03                                                                  

                                                        

►Multistream by Octagon SF 4008 UHD 4K : signálne okno pre stabilnú formu príjmu bez akýchkoľvek výpadkov a pixelácii z f=12 341 MHz_V
je limitne otvorené v dĺžke okolo t=12 hodín každý deň vo výkonovom moduse Jar/Leto a špičky kvality je možné identifikovať v úseku od 05 do 06:00 CET.                                                                             

                     16.5.2023                                                    16.5.2023                                                         16.5.2023    
      8PSK Multistream / MS isid=35                      8PSK Multistream / MS isid=35                        8PSK Multistream / MS isid=35+36
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                            DOKAZOVANIE v celkovej kvantite monitoringu t=12 hodín

      PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 341 MHz_V : Persidera
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 3 x 12 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 3 x 12 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 7.5.2023 do 9.5.2023

Signálny reťazec je tvorený :
PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté systémové riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
LOF=10 750 MHz,18 V+NO Tone,11,7-12,75 GHz > tu je príčina prečo je v signálnom monitoringu uvedená nesprávne H a nie V polarizácia vlnenia

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.                                                                                                                                                                                                                                           

►Stav atmosféry : na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že počas troch monitorovaných úsekov od 7 do 9.5.2023 prevládalo
jasno až polojasno bez zrážok,pri nadpriemerne vysokej rýchlosti vetra okolo 9 m/s dňa 8.5.2023 a vonkajšej teplote od 10 do 21°C.             

        
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                        

►7.5.2023 : TBS 5927+EBSpro_ SNR peak=11,8 dB                                                                                   

>Locked Uptime : 12:14:33 <

Komplexný a detailný pohľad vo video ukážke s časovým kódom zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR
v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER 

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-7-5-2023-01-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-signal-monitoring-snr-tbs5927-pf-450-cm-7-5-2023-02-n                                                                                                                                           

►Priebežné stavy v signálnom monitoringu na f=12 341 MHz_V sa dokazujú v online video ukážkach,ktoré sa nedajú spochybniť.
Kedže z principiálneho hľadiska platí že "Všetko sa dá spochybniť" moje argumenty znejú nasledovne : Signál s dostatočnou kvalitou sa nedá
"svojpomocne vyrobiť " a priebehy a okamžité úrovne SNR,BER,Pwr... demonštrované v online video ukážkach sa nedajú zobrazovať
a ani dodatočne upravovať v OFF-LINE režime,pretože ten neexistuje.
To je dôvod prečo tak zdôrazňujem slovo ONLINE video ukážka
s verifikáciou stredoeurópskeho času v TV vysielaní,napríklad v SKY TG24,pretože to je dôkazom o reálnosti signálnej kvality,ktorú som v meste
Lučenec dosiahol.Ak by niekto spochybňoval hladiny SNR zo samotného SW EBSpro,potom na dôkaz vyvrátenia týchto pochybností ponúkam ďalšie
3 signálne zdroje ako napríklad analyzátor Metek HD,4K receiver Octagon,SW CrazyScan a pochybnosti všetkého druhu sú razom blízke alebo rovné NULE.

Ospravedlňujem sa za môj slovník určený pre publikum s určitou mierou "mentálnej invalidity alebo mentálneho postihnutia",ale občas je vhodné
zopakovať si aj elementárnu abecedu,pretože  nie každý čitateľ pochádza z odbornej alebo vedeckej sféry a moje vysvetlenie smerujem aj do radov takzvaných
Fact Checker-ov,ktorých nezaujíma fyzika a veda ako taká ale sústredia sa len na hľadanie nezrovnalostí,rozdielov a konfliktov (nie vedy ale špiny ako takej),
čo ja v konečnom dôsledku len vítam pretože som tým prvým ktorému záleží na pravdivosti a nespochybniteľnosti mnou publikovaného obsahu.
Pochybnosti ako také o čomkoľvek sú aj vo vedeckom svete tým primárnym fundamentom a štartérom pre napredovanie,pretože vývoj nezastaví
žiadny pavedecký dogmatik.

Autor filozoficky rozvíja túto tému : Typickým príkladom nepoučitelného a pavedeckého dogmatika so zatemnenou mysľou,ktorý nemá o ničom žiadne
pochybnosti
a úzkostlivo sa drží a verí dogmám hlásaným napríklad v TV novinách je ten z nás,kto sa dal zaočkovať už treťou booster dávkou proti infekčnému
ochoreniu COVID 19_X-tej mutácie a to aj napriek tomu že po každom z doterajších očkovaní sa opäť nakazil COVID-om a to dokonca s ťažkým priebehom.
Na tento spôsob nepoučitelného,dogmatického  a stredovekého myslenia a konania môžem vytvoriť myšlienkovú paralelu,alebo v tomto prípade sa jedná o určitú
formu sebatýrania s určitým stupňom Masochizmu,alebo takto sa správa typický a dogmami zaslepený Masochista,ktorý opakovane vyhľadáva bolesť a utrpenie
s vidinou dosiahnutia "uspokojenia alebo vzrušenia" a to len preto že On nemá o ničom a nikdy žiadne pochybnosti a všetko čo počuje až detinsky-naivne
príjma ako dogmu, ktorá nepripúšťa akékoľvek námietky a pochybnosti.

Tento typ pravekého dogmatika si určite neuvedomuje že jeho vzorcom zmýšľania a konania sa stala rovnica : Smrť=Nirvána _ stav najvyššej blaženosti.

Extrémne vysoká nadúmrtnosť slovenskéhoho obyvateľstva počas COVID-ového obdobia v rádovo desiatkach tisíc,mi dáva za pravdu že týmto pravekým
a dogmatickým vzorcom myslenia a konania,ktorý nepripúšťa akékoľvek pochybnosti o čomkoľvek hlásanom v mediálnom priestore
sa na nešťastie riadili tisícky z nás a Strach s terorom hrôzovlády jednoznačne zvíťazil nad rozumom.

Údaje o extrémnej nadúmrtnosti v SR počas obdobia COVID-u samozrejme nie sú konšpirácie,ale čerpal som ich z tejto štúdie uverejnenej v mesiaci 12/2022
od autorov : 
doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD. >  Ing. Daniela Kandilaki, PhD. > Ing. Ľubica Löffler, MSc. ...                         

    watch multistream video               watch multistream video                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

►8.5.2023 : TBS 5927+EBSpro_ SNR peak=11,9 dB                                                                                   

>Locked Uptime : 12:13:05 <                             
       
                           
            
Komplexný a detailný pohľad vo video ukážke s časovým kódom zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR
v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER                             
 
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-8-5-2023-01-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-snr-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-8-5-2023-02-n                                                                                                                                                
►Priebežné stavy v signálnom monitoringu na f=12 341 MHz_V sa dokazujú v online video ukážkach,ktoré sa nedajú spochybniť : 

   watch multistream video            watch multistream video       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

►9.5.2023 : TBS 5927+EBSpro_ SNR peak=11,8 dB                                                                                   

>Locked Uptime : 12:09:40 < 
                                                                             
Komplexný a detailný pohľad vo video ukážke s časovým kódom zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR
v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER                             
 
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-9-5-2023-01-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-snr-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-9-5-2023-02-n                                                                                                                                               
Priebežné stavy v signálnom monitoringu na f=12 341 MHz_V sa dokazujú v online video ukážkach,ktoré sa nedajú spochybniť :
   watch multistream video              watch multistream video             
                                                                                                                
                                                                                                                                                              

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 9.5.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce   


                               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-snr-signal-monitoring-pocasie-shmu-zdroj-teplota-tlak-9-5-2023      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-snr-signal-monitoring-pocasie-shmu-zdroj-vietor-zrazky-9-5-2023                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                         

     > 5, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 466 MHz_V  : RL network Italy <

        > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=41 950 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 12-13-17-23 <

                                                                               

Analýza a klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : moja výskumná prax potvrdila že v danej zóne satelitného príjmu
z kategórie "Out of footprint alebo Mimo stopy " je zlomovým obdobím prechodu medzi dvoma výkonovými modusmi,konkrétne Jar/Leto a  Jeseň/Zima,
práve obdobie jarnej (20.3.2023) a jesennej rovnodennosti (23.9.2022),kedy dochádza k nízkemu,ale jednoznačne meratelnému (rádovo jednotka/ky dBW)
skokovému rastu>Jar/Leto a prepadu>Jeseň/Zima v intenzite vyžiareného výkonu EIRP,pričom dnes dokážem že aj tento minimálny rast na vstupe
dokážem pretransformovať do praxe na reálny a nespochybnitelný rast na výstupe z rovnice výslednej kvality.
Pochopitelne tieto zmeny nijako nesúvisia so zmenami výkonu na strane signálneho uplinkovania na družicu a práve výskúmom týchto neštandardných
fyzikálnych javov v zónach príjmu Out of footprint",ktorých príčiny vzniku a  priebehu sa len ťažko vysvetľujú sa dlhodobo venujem a už som X-krát
poskytol nespochybnitelné dôkazy o výskyte podobných javov v praxi.
Mojou vedecko-výskumnou činnosťou napĺňam fyzikálnu symbiózu a vzájomné doplňovanie sa medzi teóriou a praxou,pretože aj to čo sa
javí z teoretického pohľadu ako vysoko nepravdepodobné,zavádzajúce až nemožné,môže v praxi pri špecifických systémových parametroch
dokázateľne fungovať (platí to aj naopak) viď. moja technológia Synchrónnych nanokorekcií atď...

V tejto úvodnej rubrike demonštrujem špičky alebo amplitúdy signálnej kvality,v jednotkách MER,SNR,C/N,z rôznych HW zdrojov,tak aby
čitateľ nadobudol čo najkomplexnejšiu predstavu akú métu kvality môže dosiahnúť
s daným priemerom v danej lokalite a v danom čase,
na základe ktorej môže následne derivovať,porovnávať a klasifikovať jeho signálny stav a vedomosti v tejto oblasti.

Osobitnú pozornosť dnes venujem prezentácii kvality v jednotke SNR na výstupe z bežného receivera Octagon SF 4008 UHD 2160p Linux E2
(dual twin tuner so vstupom B pre Multistream štandard_digitálny demodulátor Silicon Labs Si21662-D60 pre normy DVB-S/S2/S2X) s  IMG OPENATV 7.1,
a tomuto receiveru po HW+SW stránke porovnatelných typoch receiverov,ktoré sú v masovom meradle (milióny kusov v celoeurópskom meradle)
a každodenne využívané.Dnes dokážem že aj s ich aplikáciou dokážem do praxe preniesť formu plne stabilného príjmu s minimálnou okamžitou
amplitúdou oscilácie a nepotrebujem k tomu špeciálne HW+SW vybavenie.

poznámka : v praxi som sa stretol aj so 4K Linuxovými sat.príjimačmi na báze OS Enigma 2,s duálnym digitálnym 4K demodulátorom od rovnakého výrobcu
Silicon Labs,ktoré naopak (v porovnaní s Si 21662-D60) vykazovali v praxi vysokú mieru okamžitej amplitúdy oscilácie kvality SNR pri prijme
talianskeho vysielania v štandarde DVB-S2/Multistream z  družice Eutelsat 9B a špička kvality zaznamenávala necyklický prepad až o 1-2 dB,
typicky 1-3x za jednotku t=60 sec., 
a prípadnú súvislosť tohto nepriaznivého stavu s výberom staršej alebo novšej verzie OS Enigma 2 a jeho

SW distribúcie môžem vylúčiť_IMG 6.x alebo 7.x,pretože som to testoval a stav sa nezmenil.V minulosti mi v niektorých prípadoch pomohla
zmena ovládačov demodulátora,ale v tom prípade išlo o možnosť príjmu SR vyšších ako 40 MSps nie Multistream.Navyše,vysoká miera okamžitej
amplitúdy oscilácie kvality SNR a nachýlnosť k totálnym výpadkom v kontinuite LOCKU sa demonštrovala len pri príjme štandardu Multistream
z diagramu Italy Ku objektu Eutelsat 9B
.

Klasifikácia dosiahnutých výsledkov na f=12 466 MHz : dosiahol som dokázateľne exemplárny alebo referenčný stav kvality príjmu v percentuálnom
vyjadrení "Stabilný príjem na 100%" z kategorizácie DTH,čo sa týka okamžitej signálnej dostupnosti vysielania v režime Multistream v ktorúkoľvek sekundu
počas dňa,s dostatočnou signálnou rezervou od 4 do 7+ dB v monitorovanej kvantite t=72 hodín.
 
Špička kvality dosiahnutá v monitorovanom období od 2.4.2023 do 11.4.2023 : metodika postupu zberu dát o špičke kvality na f=12 466 MHz_V
je v prípade analyzátora Metek HD a 4K receivera Octagon SF 4008 postavená na sústredení dát len v jeden konkrétny deň,konkrétne 10 a 11.4.2023,
(z dôvodu aby som sa čo najviac priblížil dňu uverejnenia),nie na každodennom monitoringu a zbere dát o špičke kvality za jednotku t=9 dní,
pretože potom s pravdepodobnosťou,ktorá hraničí s istotou by bola dosiahnutá špička kvality ešte vyššia.

 

                              > DVB-S2/16APSK/MULTISTREAM : PEAK QUALITY < 

       TBS 5927+EBSpro/CrazyScan : SNR=16,5 dB (16,6 dB+dôkaz)

                         METEK HD               : MER=16,4 dB   

                  Octagon SF 4008           : SNR= 16 dB

                                                                                 

Analýza spektra a meranie C/N,Pwr... s :  Televes H60 /  Rohde & Schwarz®EFL 340

                                                                C/N=19,6 dB

→ detail : Analyzátor Televes H60 s výbornou diagnostikou a funkciami spektra stál približne 5x viac ako analyzátor Metek HD,
s neporovnateľne pokročilejším a rýchlejším HW+SW vybavením, ale identické stavy veličín v otázke analýzy spektra pri obidvoch z nich
zaručujú relevanciu zobrazovaných výsledkov aj na tom nepomerne lacnejšom z nich_Metek HD, a prístroje boli kalibrované
na rovnaké hodnoty > 
Konkrétne hovorím o výkone digitálneho kanála Pwr=75 dBμV atď...

→ táto myšlienková šablóna pochopitelne platí len pre túto dvojicu analyzátorov a nie je vhodné ju zovšeobecňovať na axiomu

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-analysis-cn-01-n                                                                                          

Analýza spektra,kvality Pwr ... s : Metek HD 

   
→zaujímavosť : distribučný model postavený na predaji jedného typu výrobku pod niekoľkými značkami,ktorí si typicky uplatňujú kapitálovo
dostatočne vybavení veľkoobchodní nákupcovia s dominantnou pozíciou na tom-ktorom trhu u spravidla čínskych,indických,taiwanských,malajzijský
ai. výrobcov sa uplatňuje aj pri analyzátore Metek HD,ktorý sa predáva pod ďalšími značkami ako napríklad Astro.
Môžem uviesť aj ďalší príklad tejto distribučno-modelovej paralely,pretože aj niektoré typy meracích prístrojov od rešpektovaného nemeckého výrobcu
KWS Electronic sú predávané pod značkou Triax a z obchodného hľadiska je to pochopiteľné pretože vývoj a výroba kvalitnej meracej techniky
v Európe je skrátka drahý/á a keď má napríklad firma Triax silné postavenie v odbytovaní týchto komponentov konkrétne v Rakúsku,potom je to
obojstranne výhodná Win-win kooperácia medzi KWS a Triax-om keď "ja" ako výrobca vyvíjam a ty ako predajca to predávaš kvantite svojich zákazníkov
pod svojou značkou. Ešte ma napadla známa paralela z automotive sféry,ktorú viac-menej každý pozná,keď sa identické modelové rady automobilov
Opel Astra,Corsa,Crossland X,Grandland X atď  z koncernu Stellantis predávajú na Britských ostrovoch pod značkou Vauxhall Motors s volantom
na pravej strane,alebo druhá analógia z minulých časov kedy ešte americký GM ovládal už zaniknutú švédsku automobilku SAAB (neskôr Spyker car...)
ste mali možnosť vidieť niektoré modely SAAB-u s emblémom Vauxhall Motors na Britských ostrovoch atď.


                               MER = 16,4 dB _ NM=4,8 dB _ Packet Errors=0                                                            

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-quality-analysis-metek-01-n  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-quality-analysis-metek-02-n                                                                                                                                                                              

Dôkaz stability amplitúdy oscilácie za jednotku t=5 minút v troch video ukážkach vykonaných ráno, na obed a večer dňa 11.4.2023
v jednotke SNR na výstupe z bežného receivera Octagon SF 4008 UHD,pretože lepšie ako vo video ukážke 
sa toto tvrdenie nedá dokázať                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                f=12 466 MHz_V : SNR=16 dB (normal peak quality_E2/Open ATV 7.1)

                           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-snr-octagon-sf-4008-n                                

Multistream by Octagon SF 4008 UHD 4K : Dôkaz o dosiahnutí kategorizácie DTH v zóne Out of footprint : zanedbatelne malá
alebo žiadna oscilácia amplitúdy kvality v jednotke meraní SNR od 15-16 dB dokazuje vhodnosť aplikácie daného receivera s jeho
HW+SW konfiguráciou pre plne stabilnú formu príjmu štandardu 8PSK/16APSK-Multistream s vysokou rezervou

                 11.4.2023 _morning/jasno                   11.4.2023_noon/polojasno                          11.4.2023_evening/dážď
                     SNR=15,8-16 dB                                 SNR=15,2-15,5 dB                                    SNR=15,0-15,2 dB
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   DOKAZOVANIE v celkovej kvantite monitoringu t=72+ hodín

      PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 466 MHz_V : RL Valle d'Aosta
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 2.4.2023 do 5.4.2023

Signálny reťazec je tvorený :
PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté systémové riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
LOF=11 250 MHz,18 V,22 kHz,12,2-12,75 GHz > tu je príčina prečo je v signálnom monitoringu uvedená nesprávne H a nie V polarizácia vlnenia

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.                                                                                                                                                                                                                                           

►Stav atmosféry : na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že v čase začiatku výkonu signálneho monitoringu pršalo,
neskôr sa vyjasnilo a až do konca monitoringu prevládala jasná až polojasná obloha bez zrážok s vonkajšou teplotou od -4°C do + 16°C,
ovšem pri relatívne vysokej rýchlosti vetra až 9 m/s dňa 4.4.2023                                                      

 

Analýza signálneho monitoringu od 2.4 do 5.4.2023 :  dosiahol som dokázateľne exemplárny alebo referenčný stav kvality príjmu na f=12 466 MHz
v percentuálnom 
vyjadrení "Stabilný príjem na 100%" z kategorizácie DTH,čo sa týka okamžitej signálnej dostupnosti vysielania v režime Multistream v ktorúkoľvek
sekundu 
počas dňa,s dostatočnou signálnou rezervou od 4 do 7+ dB v monitorovanej kvantite t=72 hodín.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=16,5 dB  (16,6 dB)                                                                                       

                                              celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod.+                                         
                                                                od 2.4.2023 do 5.4.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-v-72-h-monitoring-pf450-n                                 

 
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 72 hodín+
                   
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-v-72-h-snr-progress-pf450-n                                                                              
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72+ hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie  

            
Dôkaz o výkonovej anomálii dňa 3.4.2023 o 18:48:13 CET : 12,2> 16,5 dB_SNR    
→a high fluctuation (dissipation) in power intensity within a time frame of units of seconds
→vysoký rozkmit v intenzite výkonu v časovom rámci jednotiek sekúnd

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-anomaly-eirp-n           

                                                                                                                          
Účinnosť alebo dosah autorovej technológie "Synchrónnych nanokorekcií" na výslednú kvalitu príjmu pri monitoringu f=12 466 MHz_V

→ do rovnice výslednej kvality na monitorovanej f=12 466 V musím v niektorých prípadoch začleniť okrem dominantne prítomného dosahu (60-75%) technológie
Synchrónnych nanokorekcii aj nevyhnutnú korekciu v uhlových odchýlkach SKEW,čo sa vo vizualizácii zmien kvality prejavuje nasledovne : rast nie je skokový
ale obsahuje schod/y v podobe času ktorý potrebujem na prechod od antény ku klávesnici,cez ktorú definujem veľkosť nutnej SKEW odchýlky v danom čase.
Ako to dokazuje vizualizácia kvality,v danom momente viem na 100% presne o koľko uhlových stupňov musím vykonať korekciu tak aby kvalita
narástla,typicky o 0,5 až 0,8 dB.
Čiže ak je rast skokovo ostrý a odohráva sa typicky za jednotku t=1-3 sekundy a typicky vo výške rastu kvality od 1-2 dB,
bez prítomnosti schodu,potom viete jednoznačne že sa jednalo o výkon mojej technológie Synchrónnych nanokorekcii,inak dosahujem špičku možnej kvality
v danom čase vždy kombináciou technológie SN a nutnej SKEW korekcie v uhlových odchýlkach.Pri vysokých a okamžitých zmenách v poveternostných podmienkach
napríklad pád hmly,prechod niekoľkých frontálnych systémov za sebou ... môža online SKEW korekcia predstavovať dosah na rast kvality až 2-3 dB,ale teraz hovorím
o výnimočnom nie typickom každodennom stave.

               
⇒Synchronous nanocorrections-Synchrónne nanokorekcie : dôkaz o výkone štyroch korekcií v rozsahu jednotiek uhlová minúta až sekunda + SKEW korekcie

       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-12466-v-synchronous-nanocorrections-skew-01                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-12466-v-synchronous-nanocorrections-02                       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-12466-v-synchronous-nanocorrections-03                           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-12466-v-synchronous-nanocorrections-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                              

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 5.4.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce   


         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-shmu-teplota-tlak-2-5-4-2023               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-shmu-zrazky-vietor-2-5-4-2023                                                                                                                                          
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
Začiatok signálneho monitoringu dňa 2.4.2023 o 22:50 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia  
►ako jeden z ďalších verifikačných nástrojov objektívnosti publikovaných údajov som do video ukážok zaradil online čas : Time.is
          
  -kvalita pri štarte:SNR=14,5 dB -                    -obsadenie TS pri štarte dňa 2.4.2023 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   00:02:27                                      Locked Uptime :  00:05:16                                   +7,3°C _ dážď_2 m/s    
   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-A-01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-A-02              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-A-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                         eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch video    
Priebežný stav a prvá špička kvality okolo SNR=16,5 dB v danom úseku časomiery : od 5 hod :37 min.+ 
          
    -okamžitá kvalita: SNR=16,5 dB -                       -obsadenie TS / MIS 12 -                              -poveternostné podmienky-    
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-B-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-B-02         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-B-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch multistream video                                                                                                                       
Priebežný stav a druhá špička kvality okolo SNR=16,3 dB v danom úseku časomiery : od 30 hod. +
          
   -okamžitá kvalita: SNR=16,3 dB -                             -obsadenie TS / MIS 24 -                        -poveternostné podmienky-      
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-C-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-C-02         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-C-03                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

Priebežný stav a tretia špička kvality okolo SNR=16,4 dB v danom úseku časomiery : od 53 hod. + 
          
        -okamžitá kvalita: SNR=16,4 dB -                  -obsadenie TS / MIS 12 -                           -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-D-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-D-02       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-D-03                                                                                                                                                      
watch multistream standard video         watch multistream standard video      
                                                                                                              
Priebežný stav po naplnení stanoveného úseku monitorovania signálnej kvality na TP IT10:  72 hodín+
          
    -okamžitá kvalita: SNR=15,5 dB -                       -obsadenie TS / MIS 12 -                        -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-E-01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-E-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video       watch multistream standard video       

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       

     > 4, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 380 MHz_V  : EI Towers Italy <

       > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 18-24-25 <

 

►Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=12 380 MHz_V" (TP IT8 Italian footprint) : PF Prodelin 450 cm 

     >DVB-S2/16APSK/MULTISTREAM - METEK HD : špička kvality MER=15,4 dB<                                                                                       

 

Analýza/Klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : z dôvodu výskytu špecifickej signálnej poruchy,
ktorá sa necyklicky vyskytuje len v presne danom časovom úseku od 12:35 do 12:45 SEČ som tentoraz vykonal dva cykly dokazovaní
v signálnych monitoringoch v kvantite 1x72 + 1x73 hodín a dosiahol som dokázateľne stabilný príjem na 99,82% (počítané z celkovej straty
locku 8 minút alebo 0,18265% z celku 73 hodín-v realite je toto číslo ešte nižšie pretože som zaokrúhľoval smerom nahor v otázke dĺžky straty
locku-viď dôkaz vo video ukážke )

                                             >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal od 6 do 7.3.2023<
                                                                                                      
          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-spectrum-analysis-metek-n         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-spectrum-analysis-waterfal-metek-n                                                                                                                                                                                                  
 
→ aj za predpokladu výskytu toho z teoretického pohľadu najhoršieho signálneho modelu,virtuálne (prečo virtuálne-pretože zo šiestich
monitorovaných dní sa anomália spojená s totálnou stratou LOCKU 
vyskytla 3x) odvodeného od každodenne opakujúcom sa jave anomálie
spojenej s výrazným poklesom (a následným vzrastom) vyžiareného 
výkonu EIRP v typickej úrovni od 3 až do 12 dBW v presne danom
časovom úseku od 12:35 do 12:45 SEČ, (v mojej zemepisnej oblasti) kedy 
dochádzalo k úplnej strate locku v rozsahu od troch do piatich
minút,
by sa dokázatelná stabilita príjmu z f=12 380 MHz_V pohybovala v percentuálnom vyjadrení na úrovni 99,65 %
z monitorovanej kvantity 72 hodín
, (alebo 99,66% z aktuálne monitorovanej dĺžky 73+ hodín) pretože po celý zvyšok každého dňa je
príjem z TP IT8 dokázateľne stabilný bez jedinej pixelácie a s vysokou signálnou rezervou... 
viď dokazovanie v kvantite meraní až 144 hodín
 
       
                                                                         
/6.3.2023/ : f=12 380 V-16APSK/Multistream : MER=15,3 dB _ METEK HD
 
                                                   
             MIS id : 24 _ PLS Gold                               MER=15,3 dB / NM=3,7 dB                             MER=15,1 dB / NM=11,7 dB
               PLS number 262140                                            PER=0                                                            PER=0                                                                                                                                                                                                               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-hbcd-metek-00-section-pls         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-16apsk-metek-02          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-hbcd-metek-03                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  
► /7.3.2023/ : f=12 380 V-16APSK/Multistream : SNR=15,3 dB_TBS 5927+CrazyScan   
                                                                                                                                       
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-tbs5927-crazyscan-01        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-tbs5927-crazyscan-02                                                                                        

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   DOKAZOVANIE v celkovej kvantite monitoringu t=145+ hodín

                   PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 380 MHz_V : EI Towers
    Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72+1x73 hodín
Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72+1x73  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  1.monitoring : od 26.2.2023 do 1.3.2023 a 2. monitoring : od 2.3.2023 do 5.3.2023

Signálny reťazec je tvorený :

 

PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté systémové riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
LOF=11 250 MHz,18 V,22 kHz,12,2-12,75 GHz > tu je príčina prečo je v signálnom monitoringu uvedená nesprávne H a nie V polarizácia vlnenia

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.

                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že v čase výkonu druhého signálneho monitoringu sa vonkajšia
teplota pohybovala od -3,9°C do +13,2°C,prevažovala jasná až polojasná obloha bez zrážok pri nezanedbatelnej rýchlosti vetra od 4 do 7 m/s
v nárazoch až 9 m/s (z hľadiska nutnosti výkonu technológie Synchrónnych nanokorekcii sa jedná o mimoriadne dôležitý údaj,pretožá tá je v priamom
vzťahu ku smerovosti anténneho systému) 
Jediným zdrojom verifikovaných informácii o poveternostných podmienkach počas výkonu signálneho
monitoringu v mesiaci 01/02 2023 
je Slovenský hydrometeoroligický ústav š.p.,meteorologická stanica Boľkovce pri Lučenci  z ktorej som čerpal všetky
informácie v tomto smere
                                                     

Analýza signálneho monitoringu č.1_od 26.2 do 1.3.2023 :  v celom prvom monitorovanom úseku 72 hodín som dosiahol exemplárny priebeh
bez jedinej pixelácie a výpadku v spojitosti LOCKU s každodennou amplitúdou kvality SNR=15,3 dB,čiže stabilitu na 100%,ale v prvej minúte
po uplynutí stanovenej dĺžky 72 hodín dňa 1.3.2023 došlo presne o 12:38 SEČ k prvému úplnému výpadku LOCKU na jednotky minút.
Následne som o 12:41 SEČ monitoring vypol bez toho že by som vykonal detailný záznam priebehu zmien SNR za 72 hodín, pretože som nesprávne
vyhodnotil príčinu vzniku výpadku v kontinuite na " Chybu na mojej strane",z dôvodu že pri všetkých doterajších monitoringoch som zaznamenal
len maximálne sekundové mikro-výpadky v kontinuite sprevádzané mikropixeláciou obrazu (ktorá sa dala len sťažka vizuálne identifikovať) ktorých
prevažnou príčinou bolo vtáctvo ai.Približne po piatich minútach od totálnej straty LOCKU pri SNR=9 dB som s určitosťou vedel že sa jedná o anomáliu
vo vyžiarenom výkone EIRP,čiže externú nie internú príčinu vzniku (v niekoľkých dňoch dokázaný a plne porovnatelný čas vzniku,priebehu
a zániku popisovanej anomálie dáva priestor na pravdepodobné ale aj menej pravdepodobné vysvetlenia príčin : napr. časová kolidácia
dráh objektov atď) 
a už po približne ôsmych minútach sa hladina výkonu respektíva kvalita vrátila na pôvodnú úroveň okolo SNR=13,5 dB.

Dôkaz pravdivosti mojich tvrdení o čase vzniku anomálie : z mechanizmu verifikácie tvrdení je najvhodnej čo najviac vylúčiť subjektívny
faktor hodnotiteľa
a vychádzam z online dát softwéru EBSPro : NO Lock-Last seen > 12:38:22 SEČ

Moja dlhoročná prax mi dala x-krát za pravdu že väčšina osôb v tomto obore nedokáže pravdivo klasifikovať a analyzovať výsledky satelitných príjmov,
ktoré dosiahla,má tendenciu manipulovať s výsledkami čakaním na náhodné špičky EIRP atď a ako nevyhnutné východisko z tohto dlhoročného,
celosvetového a vysoko amatérskeho marazmu v tejto oblasti som po krátkej úvahe stanovil novú formu prezentácie výsledkov a klasifikácie
príjmu v zónach "Out of footprint" v podobe dostatočne dlhého a hlavne kontinuálneho signálneho monitoringu napríklad 1x72 hodín
,
ktorý som začal uplatňovať ako prvý na svete.Inak by boli dodnes tisícky diskusií (niektoré diskusie v tom pokračujú až dodnes) po celom svete plné
zavádzaní až klamstiev  vo význame "Mne to beží lepšie" na mojej anténe s D=140-250 cm ako tomu "píp" z Lučenca čo má o dva metre viac
a tak podobne.

                                               1.3.2023_stav o 12:43:30 SEČ                              1.3.2023_stav o 12:56:20 SEČ

                                           No Lock-Last seen : 12:38:22 SEČ                           Locked-Uptime : 72:18:05                                                   
                                                          SNR=7,8 dB                                                          SNR=13,1 dB
                                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-1-3-2023-01                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-1-3-2023-02                 

Priebežné stavy v signálnom monitoringu zhrnuté do jedného súboru  :  multistream-12380-mhz-download           
                                                       
►Technológia "Synchrónnych nanokorekcii" autora Romana Dávida pri príjme technológie Multistream na f=12 380 MHz_V : download-Synchronous nanocorrections-multistream-eutelsat-9b    

V tomto prípade musím prízvukovať aké je dôležité že som na začiatku výskumného projektu zadefinoval dostatočnú dĺžku signálneho
monitoringu (minimálne t=72 hodín)
,pretože čím je dlhšia jeho kvantita tým sa viac približujem k fyzikálnej realite-pravde a tým je väčšia
pravdepodobnosť že identifikujem,správne pomenujem a následne z-analyzujem signálne javy,ktoré sa v zónach príjmu "Vo vnútri stopy
alebo Inside the footprint" nikdy nevyskytujú a spadajú do označenia "Anomálie v zónach príjmu Out od footprint ".
Význam pojmu  "Anomália",výkonová_nie SKEW anomália atď.> ako výrazná odchýlka od doterajšej úrovne vyžiareného výkonu v danom zemepisnom
bode a v danom čase 

Podstatou kvalitnej analýzy (atomizácie alebo rozkladu jednotlivých častí celku) je snaha po dosiahnutí stavu,keď sa jej závery čo najviac
približujú fyzikálnej realite,alebo pravde o faktoroch s ktorými sa môžete pri výskumoch stretnúť v danej zóne "Out of footprint",inými
slovami nič neskrývať a všetko detailne a pravdivo atomizovať za účelom čo najväčšieho priblíženia sa realite.

 
Analýza signálneho monitoringu č.2_od 2.3 do 5.3.2023 : teraz Vám ctené svetové publikum predložím nespochybnitelné dôkazy o nepravidelnom
výskyte výkonovej anomálie a to len v úseku od 12:35 do 12:45 stredoeurópskeho času,keď úroveň vyžiareného výkonu EIRP v mojej zemepisnej zóne
príjmu môže ale aj nemusí rapídne poklesnúť o typicky 2 až 10+ dBW a následne,po približne troch minútach,sa krivka poklesu otočí na krivku rastu
a už po približne piatich až desiatich minútach atakuje opätovne pôvodnú špičku kvality pred vznikom anomálie čiže okolo SNR=13,5-14 dB.
Všetky svoje tvrdenia dokážem aj vo video ukážkach,aby sa nedalo nič spochybniť.
Tak ako je dokázatelné zo signálneho monitoringu frekvencie f=12 380 MHz_V,špička kvality dosahuje amplitúdu SNR=15,3 dB každý deň a aj pri zhoršených
poveternostných podmienkach som dosiahol stabilnú formu príjmu na 99,66% aj so započítaním dvoch anomálií.

Dôkaz o nepravidelnom výskyte anomálie vyžiareného výkonu EIRP v prakticky identickom časovom úseku vzniku,výskytu a zániku,sprevádzanej prudkým

poklesom a následným vzostupom výkonu na pôvodnú úroveň za krátky časový úsek jednotiek minút v zóne "Out of footprint"_ viď video dôkazy,ktoré
verifikujú pravdivosť 
mojich tvrdení

         4.3.2023 : vznik,priebeh a zánik anomálie vo vyžiarenom výkone EIRP v čase od približne 12:35 do 12:43 CET v online video ukážkach,
                                         ktoré zároveň dokazujú akú vysokú rezervu v kvalite signálny reťazec generuje

                                               

Vizualizácia zmien kvality v čase v jednotke meraní SNR dokazuje že nie každá prebiehajúca anomália vyžiareného výkonu EIRP v danom časovom úseku
má zároveň dosah aj na fatálny faktor kontinuity LOCKU príjmu z dôvodu vysokej systémovej rezervy zisku (EIRP niekedy poklesne len mierne o 2-3 dBW
ale niekedy až o 10+ dBW
) _ viď dôkaz

       
3.3.2023_stav o 12:44:17 SEČ                          4.3.2023_stav o 12:43:47 SEČ                5.3.2023_stav o 12:42:06 SEČ
 anomália s dosahom výpadku na LOCK           anomália s dosahom výpadku na LOCK       anomália bez dosahu na výpadok v LOCK-u  
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-3-3-2023        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-4-3-2023      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-5-3-2023                     
             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-detail-3-3-2023                                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-detail-4-3-2023       
             detail_3.3.2023                                            detail_4.3.2023                                                      
                                                                                                                                           

Online stav v spektre vertikálneho vektora vlnenia na f=12 380 MHz dňa 6.3.2023 v časovom úseku od 12:38 do 12:45 SEČ pri snežení : 
-mierny pokles EIRP o približne 1-2 dBW čiže žiadna anomália,pretože v zónach "Out of Footprint" sa jedná o typický sprievodný činiteľ príjmu        

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-no-anomaly-6-3-2023-01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-no-anomaly-6-3-2023-02      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-no-anomaly-6-3-2023-03      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-no-anomaly-6-3-2023-04         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-no-anomaly-6-3-2023-05                                                                                                                                 
                                                                                                         

                                                                 
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                         

              TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=15,3 dB (repeating every day)                                                                                         

                                              celkový čas signálneho monitoringu : 73 hod.+                                         
                                                                od 2.3.2023 do 5.3.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-hours-monitoring-full-n                                    

 
                                              

DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 73 hodín
     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-hours-snr-monitoring-n                    
                                                                           
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 73+ hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie 

 
 
          
                                                                                                                                
Účinnosť alebo dosah autorovej technológie "Synchrónnych nanokorekcií" na výslednú kvalitu príjmu pri monitoringu f=12 380 MHz_V
               
⇒Synchronous nanocorrections-Synchrónne nanokorekcie : dôkaz o výkone šiestich korekcií v rozsahu jednotiek uhlová minúta až sekunda

             rast: z 14,2 na 15,1+ dB                               rast: z 12,2 na 14,2 dB                                   rast: z 14,2 na 15,1+ dB
             časomiera : 10:00:00+                              časomiera : 16:11:27                                      časomiera : 34:50+
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12380-mhz-v-synchronous-nanocorrections-by-author-roman-david-A     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12380-mhz-v-synchronous-nanocorrections-by-author-roman-david-B      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12380-mhz-v-synchronous-nanocorrections-by-author-roman-david-C                                                                                                                                            

           rast: z 12,4 na 14,3 dB                                 rast: z 14,2 na 15,2 dB                           rast: z 13,3 na 14,3 dB
          časomiera : 40:01:45                                 časomiera : 58:14:32                           časomiera : 63:51:37
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12380-mhz-v-synchronous-nanocorrections-by-author-roman-david-D   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12380-mhz-v-synchronous-nanocorrections-by-author-roman-david-E       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12380-mhz-v-synchronous-nanocorrections-by-author-roman-david-F                       

                                                                                                                                                              

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 6.3.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce   


              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-shmu-teplota-tlak-bolkovce-01             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-shmu-vietor-zrazky-bolkovce-02                                        
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Začiatok signálneho monitoringu dňa 2.3.2023 o 17:15 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia  
►poznámka:za účelom verifikácie správnosti údaja dátumu a hodín som zámerne vyberal tv vysielanie,ktorého súčasťou je aj stredoeurópsky čas
          
  -kvalita pri štarte:SNR=13,8 dB -                    -obsadenie TS pri štarte dňa 2.3.2023 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   00:08:28                                      Locked Uptime :  00:02:26                                   +11,8°C _ jasno_1 m/s    
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-A01           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-A02                 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-A03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                   
     eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video           watch video    
Priebežný stav a prvá špička kvality okolo SNR=15,3 dB v danom úseku časomiery : od 10 hod :16 min.+ 
          
    -okamžitá kvalita: SNR=15,1 dB -                            -obsadenie TS / MIS 24 -                                   -poveternostné podmienky-    
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-B01            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-B02            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-B03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video         watch multistream video                                                                                                                       
Priebežný stav a druhá špička kvality okolo SNR=15,3 dB v danom úseku časomiery : od 35 hod. +
          
   -okamžitá kvalita: SNR=15,3 dB -                             -obsadenie TS / MIS 24 -                                   -poveternostné podmienky-      
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-C01            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-C02             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-C03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

Priebežný stav a tretia špička kvality okolo SNR=15,4 dB v danom úseku časomiery : od 59 hod. + 
          
        -okamžitá kvalita: SNR=15,2 dB -                        -obsadenie TS / MIS 24 -                                  -poveternostné podmienky-   
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-D01          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-D02             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-D03                                                                                                                                                                                                                                                    
watch multistream standard video         watch multistream standard video      
                                                                                                              
Priebežný stav po naplnení stanoveného úseku monitorovania signálnej kvality na TP IT8:  73 hodín+
          
    -okamžitá kvalita: SNR=13,9 dB -                        -obsadenie TS / MIS 24 -                                  -poveternostné podmienky-    
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-E01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-E02             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-E03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video       watch multistream standard video       

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         

     > 3, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 188 MHz_V  : EI Towers Italy <

       > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 130-140-170 <

 

►Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=12 188 MHz_V" (TP IT3 Italian footprint) : PF Prodelin 450 cm 

     >DVB-S2/16APSK/MULTISTREAM - METEK HD : špička kvality MER=15,7 dB<                                                                                       

Analýza/Klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : dokázateľne stabilný sat.príjem na 99,999+%

aj pri intenzívnom snežení dňa 27.2.2023

                                             >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal od 6 do 7.2.2023<
                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-spectrum-analysis-metek-n                                                                                                
                                                                            
 
→ Nasledujúce výsledky analýzy majú za úlohu dokázať že v nadväznosti na autorom aplikovanú technológiu spracovania VF vlnenia v systémovom
riešení je úplne nepodstatné či som vykonal zber nameraných dát z transpondéra IT3 dňa 26.2 / 27.2. alebo 6.2. / 7.2.2023,pretože
špička kvalita dosahuje každý deň plne porovnatelnú úroveň okolo MER/SNR=15,7-15,8 dB a nasledujúci signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín
nespochybniteľne dokazuje že daný príjem spĺňa začlenenie do kategorizácie DTH,ktorá znie : 
Definícia autora Romana Dávida : A
k používam skratku DTH pri kategorizácii formy satelitného príjmu v zónach Out of footprint/Mimo stopy,potom ju prosím
chápte ako pojem pre "
Okamžitú dostupnosť signálnej kvality s dostatočnou rezervou prakticky v ktorúkoľvek minútu počas dňa aj pri výrazne
zhoršených poveternostných podmienkach,
čo samozrejme vylučuje nutnosť definovania akýchkoľvek signálnych okien pre časovo limitovanú dostupnosť,
signálnych modelov pre dané miesto príjmu atď,ktorým som sa detailne venoval napríklad pri družici Astra 2E (DTH je pravým opakom skratky SAT DX)
 
       
                                                                         
/6.2.2023/ : f=12 188 V-16APSK/Multistream : MER=15,6 dB _ METEK HD
 
                                                   
             MIS id : 17 _ PLS Gold                               MER=15,6 dB / NM=4,0 dB                             MER=15,3 dB / NM=11,9 dB
               PLS number 262140                                            PER=0                                                            PER=0                                                                                                                                                                                                                               
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-quality-analysis-metek-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-quality-analysis-metek-02       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-quality-analysis-metek-03              
                                                                                                                                                  
► /7.2.2023/ : f=12 188 V-16APSK/Multistream : SNR=15,8 dB_TBS 5927+CrazyScan   
     

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-quality-tbs5927-crazyscan-7-2-2023-01   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-quality-tbs5927-crazyscan-7-2-2023-02                                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                    DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 72 hodín

                   PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 188 MHz_V : EI Towers
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 26.1.2023 do 29.1.2023

Signálny reťazec je tvorený :

 

PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté systémové riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
LOF=10 750 MHz,18 V,No Tone,11,7-12,2 GHz > tu je príčina prečo je v signálnom monitoringu uvedená nesprávne H a nie V polarizácia vlnenia

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.

                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že v čase výkonu signálneho monitoringu sa vonkajšia teplota pohybovala
od -2,5°C do +4°C,prevažovala zamračená obloha a konkrétne dňa 27.1.2023 od približne 13:30 do približne 16:00 sa vyskytol úsek  s
hustým snežením
Jediným zdrojom verifikovaných informácii o poveternostných podmienkach počas výkonu signálneho monitoringu v mesiaci 01/02 2023
je Slovenský hydrometeoroligický ústav š.p.,meteorologická stanica Boľkovce pri Lučenci  z ktorej som čerpal všetky informácie v tomto smere
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  73 hodín+                 

Analýza signálneho monitoringu :   dokázateľne štandardná forma stabilného DTH príjmu na f=12 188 MHz s dostatočnou signálnou rezervou
každý deň s jednou anomáliou pri SNR=14,8 dB dňa 27.1.2023 o 11:28 seč,ktorej dosah na celkovú stabilitu príjmu môžeme zanedbať ako irelevantný,
vo význame : z monitorovaného úseku v trvaní 262 800 sekúnd (73 hodín) sa len počas jednej sekundy vyskytla pixelácia pri vysokej signálnej

kvalite SNR-14,8 dB,ktorej príčiny vzniku sú neznáme,pretože ani predtým a ani potom sa už nezopakovala > dokázateľná stabilita na 99,999+%                                                                                                                                       
                                                                 
Technológia "Synchrónnych Nanokorekcii" od autora Romana Dávida v praxi príjmu : ešte pred otvorením centra pre štandard DVB-S2/Multistream
som v mesiaci 09-10/2022 vykonával finálne testy v otázke : V akom rozsahu sa moja vlastná technológia "Synchrónnych Nanokorekcii" premieta do kvality
príjmu na všetkých frekvenciách v spektre od 12 111 do 12 466 MHz.Tu je výsledok na monitorovanej frekvencii f=12 188 MHz_V.
Jeden z posledných testov pred ostrou prevádzkou potvrdil že technológia je funkčná a pripravená na výkon signálneho monitoringu v ktorom
nemôže zlyhať,pretože 72 hodín je dostatočná kvantita,ktorá odradí každého kto sa snaží aplikovať podvodnú "antimetodiku" meraní a zberu dát,
ktorá vychádza len
 z pasívneho čakania na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP, respektíve na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych
poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK alebo príjem vysielania.

Mozgový trast autora Romana Dávida je nielen tým najväčším ale hlavne tým prvým vedecko-výskumným centrom na svete pre zóny satelitného príjmu
Out of footprint/Mimo stopy,ktoré je budované na vedeckých princípoch odvodených od systematického dokazovania všetkých svojich tvrdení v praxi
družicového príjmu.A práve uplatňovaním vedeckých princípov v praxi sa autor Roman Dávid striktne oddelil od stoviek amatérsko-nadšeneckých a hlavne
pavedeckých diskusných portálov po celom svete,ktoré sústredia svoju aktivitu hlavne na možnosť pirátskeho sledovania tv,poprípade na prepisovanie TV-R
prehľadov spojené so "sat dx-ingom" alebo na každodenné koncentrovanie a vykrádanie cudzích informačných zdrojov atď.                                                                        23.9.2022 o 6:00 CET ráno v Lučenci _ PF 450 cm
                                       test funkcie technológie "Synchrónnych Nanokorekcii" : SNR=17,4 dB na f=12 188 MHz_V
                                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-peak-quality-09-2022-02            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-peak-quality-09-2022-01                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                         

                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=15,8 dB                                                                                          

                                       celkový čas signálneho monitoringu : 73 hod. : 01 min.                                         
                                                                  od 26.1.2023 do 29.1.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-450cm-n                       

 
                                              

DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 73 hodín

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-course-12188-mhz-v-pf-450cm-n                                                                               
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72 hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie 

 
    
     
                                                                                                                                
Účinnosť alebo dosah autorovej technológie "Synchrónnych nanokorekcií" na výslednú kvalitu príjmu pri monitoringu f=12 188 MHz_V
               
⇒Synchronous nanocorrections-Synchrónne nanokorekcie : dôkaz o šiestich z celkovo jedenástich korekcií v rozsahu jednotiek uhlová minúta až sekunda

⇒Upozornenie : technologická stránka príjmu frekvencie f=12 188 V je osobitá tým že počas celého trvania signálneho monitoringu
ostáva veľkosť uhlovej odchýlky SKEW na konštantnej hodnote aj pri výrazných zmenách poveternostných podmienok

             rast: 13,9 na 15,6 dB                               rast: 14,3 na 14,8 dB                           rast: 14,3 na 14,6 dB
             časomiera : 13:23:00                              časomiera : 20:43:57                            časomiera : 23:27:20
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12188-mhz-v-synchronous-nanocorrections-in-action-B  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12188-mhz-v-synchronous-nanocorrections-in-action-C  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12188-mhz-v-synchronous-nanocorrections-in-action-D     

           rast: 14,3 na 14,8 dB                                 rast: 13,9 na 15,0 dB                           rast: 14,3 na 15,0 dB
          časomiera : 31:45:07                                  časomiera : 35:02:12                          časomiera : 68:13:20
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12188-mhz-v-synchronous-nanocorrections-in-action-E   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12188-mhz-v-synchronous-nanocorrections-in-action-F   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-12188-mhz-v-synchronous-nanocorrections-in-action-G                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 29.1.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce   

⇒Husté sneženie dňa 27.1.2023 od 13:30 do približne 16:00 SEČ : video ukážka dokazuje stabilitu príjmu s vysokou kvalitou aj pri
výrazne zhoršených poveternostných podmienkach + online stav zo zdroja shmu.sk

                                                                                                                              


    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-450cm-shmu-teplota-tlak-01          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-450cm-shmu-zrazky-02                                                                                                                                             
                                                                                                                                                              

Začiatok signálneho monitoringu dňa 26.1.2023 o 13:55 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia  
►poznámka:za účelom verifikácie správnosti údaja dátumu a hodín som zámerne vybral tv vysielanie,ktorého súčasťou je aj stredoeurópsky čas
          
  -kvalita pri štarte:SNR=14,4/14,5 dB -             -obsadenie TS pri štarte dňa 26.1.2023 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   00:21:14                                       Locked Uptime :  00:20:41                                   +1,4°C _ zamračené _2 m/s   
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-A-01          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-A-02                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-A-03                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                          
                   

     eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video           
Priebežný stav a prvá špička kvality okolo SNR=15,8 dB v danom úseku časomiery : od 13 hod :22 min. :36 sek.+ 
          
    -okamžitá kvalita: SNR=15,5 dB -                            -obsadenie TS / MIS 1 -                                   -poveternostné podmienky- 
           rezerva kvality : 8,5 dB       
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-B-01            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-B-02             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-B-03                                                                                                                                          
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                     
    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video         watch multistream video                                                                                                                       
Priebežný stav a druhá špička kvality okolo SNR=15,7 dB v danom úseku časomiery : od 38 hod. +
          
   -okamžitá kvalita: SNR=15,7 dB -                             -obsadenie TS / MIS 14 -                                   -poveternostné podmienky- 
           rezerva kvality : 8,6 dB       
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-C-01           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-C-02             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-C-03                                                                                                                     
                                                                                                                   

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

Priebežný stav a tretia špička kvality okolo SNR=15,7 dB v danom úseku časomiery : od 61 hod. + 
          
-okamžitá kvalita: SNR=15,7 dB -                                 -obsadenie TS / MIS 14 -                                  -poveternostné podmienky- 
        rezerva kvality : 8,6 dB    
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-D-01             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-D-02            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-D-03                                                                                                                                         

         

watch multistream standard video         watch multistream standard video      
                                                                                                              

Priebežný stav po naplnení stanoveného úseku monitorovania signálnej kvality na TP IT3:  72 hodín+
          
    -okamžitá kvalita: SNR=14,5 dB -                        -obsadenie TS / MIS 14 -                                  -poveternostné podmienky- 
       rezerva kvality : 7,5 dB        
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-E-01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-E-02           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-12188-mhz-v-signal-monitoring-E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                             

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video    watch multistream standard video       

 
                                                      

     > 2, REFERENČNÁ FREKVENCIA f0=12 149 MHz_V  : Paket Mediaset <

             > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 8PSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 1-2 <

 
Stanovenie jednej REFERENČNEJ FREKVENCIE "f0" pre celý taliansky vyžarovací diagram ITALY (KU) v kategorizovanej
zóne príjmu 
"Out of footprint-Mimo provajderom stanoveného diagramu/stopy"

→Referenčná frekvencia f0=12 149 MHz_V : DVB-S2/8PSK/Multistream/PLS Gold 262140

Aj napriek častým zmenám v otázke doteraz aplikovaných modulačných,FEC ai. parametrov z hľadiska minimálneho odstupu C/N
nevyhnutného pre zamknutie nosnej,zadefinujem aj v tomto výskumnom projekte konkrétne jednu frekvenciu s atribútom
>Referenčná frekvencia f0< , a bude platiť až do odvolania respektíve až do zmeny modulačných alebo FEC parametrov na prenosovej trase.
Je nespochybnitelné že práve nosná na f=12 149 MHz_V vysielaná v móde Multistream s aktuálnymi modulačnými parametrami
signálnej trasy : DVB-S2/8PSK_FEC 2/3 a od nich odvodenej minimálnej úrovne odstupu C/N=6,6 dB pre zamknutie nosnej
je tou ŠTARTOVACOU frekvenciou pre výskumy v celej zemepisnej oblasti strednej a východnej Európy v otázke možného príjmu
z talianskeho vyžarovacieho diagramu.Na základe vlastných výskumov v  mesiacoch 7-8/2022 môžem potvrdiť dosiahnutie nestabilnej
formy príjmu typicky 8-10 hodín,každý monitorovaný deň (bez jedinej pixelácie) so špičkou kvality SNR=7,8-8,2 dB v rozsahu od približne
03:00 ráno do 13:00 na obed,už na výstupe zo stredovej antény s D=140 cm_Lučenec/Slovensko. 
Pochopiteľne spomínaný priemer D=140 cm
negarantuje prakticky nič v otázke dlhodobej stability príjmu
 
(pri neustálych zmenách v špičke výkonu EIRP a poveternostných podmienok)
a kedže tu dlhodobo budujem vedecko-výskumné centrum ktorého hodnota je postavená výlučne na verifikovaných výsledkoch,nebudem
s týmto priemerom operovať v akomkoľvek smere.
Len zopakujem že podstatou mojej vedecko-výskumnej činnosti je dosiahnúť plne stabilný družicový príjem a následne ho nespochybniteľne
dokázať v signálnom monitoringu,pretože prezentácia nestabilných foriem príjmu alebo náhodných LOCKOV  formou fotky
frekvenčného spektra má NULOVÚ vedeckú hodnotu,inými slovami je zbytočná !

                                   >DVB-S2/MULTISTREAM ANALYZÁTOR METEK HD : špička kvality MER=15,3 dB<  

→pri poslednom zbere signálnych dát z TP IT2 som dňa 31.12.2022 zaznamenal špičku kvality MER=15,3 dB_čistá signálna rezerva okolo 8,5 dB
Práve tento typický,nie výnimočný signálny stav je tým rozhodujúcim v otázke argumentácie prečo práve tejto frekvencii priraďujem atribút referečná
pre celé frekvenčné spektrum od 12 111 do 12 466 MHz v talianskom vyžarovacom diagrame.Autor Roman Dávid,konkrétne v tomto prípade opäť
neprepisuje/nekopíruje a nepracuje už s dávno zadefinovanými faktami,
ale na základe nespochybniteľne dokázaných výsledkov signálneho
monitoringu v kvantite 1x72 hodín,
stanovuje práve referenčnú frekvenciu f0=12 149 MHz_V ako ten prvý v Európe a to pre celú zónu príjmu "Out of footprint".
Pochopiteľne ak by som atribút referenčnosti nedokázal v kontinuálnom signálnom monitoringu v kvantite 1x72 hodín,potom by som nič z predošlej
vety nemohol tvrdiť,pretože Veda je postavená na nespochybnitelnom dôkaze a paveda na náhode pochádzajúcej len zo sporadicky prítomných špičiek
výkonu v trvaní typicky jednotky hodín,ktoré sú bežnou súčasťou družicového príjmu a čakajú na ňu desiatky tisíc "Nadšencov nestabilných alebo náhodných príjmov"
po celej Európe a Afrike,ktorí sa len pretekajú kto skôr prepíše kolonku v prehľadoch TVR vysielania.

Pre mňa osobne je to prí-nízka a v podstate zbytočná méta,aby som s jej dosiahnutím "sizyfovsky zabil" celý život,bez toho že by po mne ostalo kvantum
vedeckej práce,ktorá sa nedá spochybniť.
Horolezeckou terminológiou povedané,je to niečo podobné ako by som si stanovil za svoj najväčší životný cieľ dosiahnúť
vrchol kopca Vinica pri Lučenci,pretože tento "kopček",ktorý je len o niečo vyšší ako "krtkov krtinec" ZDOLÁ,alebo "pokorí" po vlastných nohách každý
kto nie je chromý a navyše by som sa ešte 
dožadoval verejnej publicity za tento "extrémny výkon" v médiách.
                                         
                   
⇒ Analýza spektra a kvality na "Referenčnej frekvencii f=12 149 MHz_V" (TP IT2 Italian footprint) : PF Prodelin 450 cm

Klasifikácia analýz : dosiahol som dokázateľne štandardnú formu každodene stabilného satelitného príjmu z kategórie DTH (no DX reception) bez jediného
výpadku v spojitosti priebehu s typickou rezervou od 5-8,5 dB_MER

            >Klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : dokázateľne stabilný sat.príjem na 100%<

                                             >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal od 30 do 31.12.2022<
                     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12149-mhz-v-spectrum-analysis-metek-n                                                                    

                                                                                 
►zámerne beží na pozadí meraní vysielanie TGCOM 24+R101 s kódom o aktuálnom čase,za účelom vylúčenia podvodov a verifikáciu správnosti času
zberu nameraných dát,aby som tým predišiel akýmkoľvek dohadom a diskusiám v otázkach každodennej prítomnosti špičky výkonu EIRP od približne
03:00 do približne 06:00 v ranných hodinách.Časové okná medzi generátorom času v PC a vo vysielaní TGCOM 24 nie sú pochopitelne zosynchronizované
s presnosťou na jednu sekundu,ale pre tento účel to plne postačuje.Analýzy potvrdzujú že špička kvality každodenne osciluje okolo 14,8 dB v jednotke meraní
SNR na tunere TBS 5927 a okolo 15 dB v jednotke meraní MER na analyzátore Metek HD.Len doplním dávno známy fakt že programy CrazyScan a EBSpro aplikujú
identické matematické algoritmy pre určovanie výslednej signálnej kvality v jednotke SNR/BER v štandarde DVB-S/DVB-S2 ... čo som overil v praxi príjmu.
Čiže nemusím publikovať výsledky meraní z dvoch len zdanlivo rôznych SW zdrojov a táto softwérová identickosť platí aj v prípade bugo-v.

→30.12.2022 : 

     12 149 V_ Multistream PLS Setup                                     12 149 V : DVB-S2 / 8PSK /  2/3                   
            TGCOM24 HD_MIS ID 2                                          PER=0_Margin=8,4 dB_MER=15,2 dB    

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-30-12-01                            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-02                                                                                                               

→31.12.2022 : 

     12 149 V _ Multistream PLS setup                                     12 149 V : DVB-S2 / HBCD / 2/3
          TGCOM24 HD : MIS ID 2                                           PER=0_Margin=11,9 dB_MER=15,3 dB

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-31-12-metek-01                            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-03                                                                                                            

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                        DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 72 hodín

                   PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 149 MHz_V : Mediaset
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 18.12.2022 do 21.12.2022

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté systémové riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
LOF=10 750 MHz,18 V,No Tone,11,7-12,2 GHz > tu je príčina prečo je v signálnom monitoringu uvedená nesprávne H a nie V polarizácia vlnenia

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
metodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného spektra
alebo z vysielania TV.
Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve na výskyt náhodne
sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK alebo príjem vysielania a tú
následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností"
. A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny
monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej kvalite a to aj za cenu že traektóriu
elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože v kontinuálnom signálnom
monitoringu to nie je možné skryť.
                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že v čase výkonu signálneho monitoringu prevažovali

teploty od približne -3,8 do +1,8°C,nebol zaznamenaný ani 1 mm zrážok pri minimálnej rýchlosti vetra. 
Jediným zdrojom verifikovaných informácii o poveternostných podmienkach počas výkonu signálneho monitoringu v mesiaci december 2022
je Slovenský hydrometeoroligický ústav š.p.,meteorologická stanica Boľkovce pri Lučenci  z ktorej som čerpal všetky informácie v tomto smere
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  73 hodín a  02 minút  a 39 sekúnd                  

Analýza signálneho monitoringu :   dokázateľne štandardná forma stabilného DTH príjmu na f0=12 149 MHz s vysokou signálnou rezervou
každý deň                                  

poznámka : Pre komplexnejší obraz musím spomenúť aj faktor zmien výkonu a kvality príjmu za obdobie posledných šiestich mesiacov
na monitorovanej trase f=12 149 V , pretože až do približne 25 septembra 2022 sa priemerné hladiny kvality pohybovali v ktoromkoľvek úseku
meraní o 0,8-1,5 dB vyššie ako je tomu v súčasnosti a špička kvality bežne prekonávala úroveň SNR=15,5 dB.... viď dôkaz

-v priebehu mesiaca 09/2022 došlo k prepadu priemernej výšky kvality v priemere o 0,8-1,5 dB_SNR v závislosti od času meraní
                                                   >stav dňa 23.9.2022 ráno o 6:00+ seč<

                SNR=15,9 dB                                                                           TS / SNR / BER

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-tbs-quality-23-9-2022-01                                 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-tbs-quality-23-9-2022-02                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                   TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=14,8 dB                                                                                          
                                       celkový čas signálneho monitoringu : 73 hod. : 02 min. : 39 sec.                                       
                                                                  od 18.12.2022 do 21.12.2022    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-n                                                                                   

                                                

DETAILNÝ POHĽAD  s popisom pod značkami od A po H  zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny SNR

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-snr-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-n                                                                             
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72 hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie 

             

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 21.12.2022 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce

       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-shmu-meteogram-temperature-21-12-2022-w             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-shmu-meteogram-zrazky-vietor-21-12-2022-w                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                               

-A- : Začiatok signálneho monitoringu dňa 18.12.2022 o 13:40 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia     

          
    -kvalita pri štarte:SNR=11,6 dB -                  -obsadenie TS pri štarte dňa 18.12.2022 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
      Locked Uptime :   00:01:29                                  Locked Uptime :  00:05:21                                     -0,2°C _ Takmer zamračené

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-A-01            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-A-02                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-A-03                                                                                                                                                        
                   
     eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video              eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video
-B- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" : dokázaný rast kvality o 3 dB_z cca 11 dB na cca 14,0 dB_SNR
-skoková a nie postupná zmena v kvalite,v priebehu približne piatich sekúnd,je dôkazom že autor nehľadá/netipuje optimálnu pozíciu
v danom čase pre rast kvality,ale vie úplne presne o koľko uhlových minút až sekúnd je v tom čase nutný výkon korekcií pre rast v kvalite
o 3 dB.
-detailný pohľad na funkciu autorovej technológie,keď v priebehu piatich sekúnd narastie kvalita príjmu až o 3 dB čo je z hľadiska rastu
kvality ekvivalentné k nárastu priemeru anténneho reflektora o 80-120 cm v závislosti od účinnosti + video ukážka ako dôkaz


   autorova technológia v praxi : + 3 dB                      vysoké okamžité zmeny                           poveternostné podmienky v danom čase                           
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-B-01          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-B-02            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-B-03                                                                                                                               
            

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video         watch multistream video                                              

-C- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" a následná mikro korekcia v SKEW uhlovej odchýlke s približným
rastom kvality o +0,5 dB a +0,1 dB v prípade zmeny SKEW
-prvá špička kvality SNR=14,8 dB dňa 19.12.2022 o 3:59 seč a vtedy aktuálne poveternostné podmienky

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-C-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-C-02     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-C-03                                                                                                                                                                                                                                               

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                              


-D- :
Autor pomocou horúceho vzduchu s teplotou okolo t=600 °C,z teplovzdušnej pištole,musel rozmraziť časť pohybového
mechanizmu a vplyvom tepelnej rozťažnosti ocele došlo ku krátkodobému poklesu kvality na cca 11,3 dB.Pretože výkon techologického
postupu 
si vyžaduje ultra-vysokú náročnosť na presnosť v jednotkách uhlových minút až sekúnd,aj tepelnú rozťažnosť použitého materiálu,
vplyvom nadmerného ohrievania s t=600°C musím zakalkulovať do vzorca výslednej kvality.Následná Synchrónna nanokorekcia
zabezpečila rast kvality až na SNR=13,9 dB + dôkaz vo video ukážke

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-D-01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-D-02     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-D-03                                                                                                                            

                                                                                                                               

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                     

-E- :
Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" s dosiahnutým rastom kvality o cca 0,5 dB a druhá špička
kvality pri SNR=14,6 dB od 03:50+ SEČ dňa 20.12.2022_znamená to že momentálne signálny reťazec generuje rezervu
až 8 dB + online video dôkaz

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-E-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-E-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-E-03                                                                                                                                   

      watch multistream video           watch multistream video                                                                                  

-F- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" : dokázaný rast kvality o 3,2 dB > z 10,4 dB na 13,6 dB_SNR
-skoková a nie postupná zmena v kvalite,v priebehu približne piatich sekúnd,je dôkazom že autor nehľadá/netipuje optimálnu pozíciu
v danom čase pre rast kvality,ale vie úplne presne o koľko uhlových minút až sekúnd je v tom čase nutný výkon korekcií pre rast v kvalite
o 3,2 dB.
-detailný pohľad na funkciu autorovej technológie,keď v priebehu piatich sekúnd narastie kvalita príjmu až o 3,2 dB čo je z hľadiska rastu
kvality ekvivalentné k nárastu priemeru anténneho reflektora o 80-100 cm v závislosti od účinnosti + video ukážka ako dôkaz
 
 autorova technológia v praxi : + 3,2 dB                vysoké okamžité rasty                         poveternostné podmienky v danom čase
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-F-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-F-02          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-F-03                                                                                                                                     
                                                                                                                    

  eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video   watch multistream video                  

-G- :
 Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" s dosiahnutým rastom kvality o cca 1 dB z SNR=13,5 na tretiu
špičku 
kvality pri SNR=14,6 dB o 03:56+ SEČ dňa 21.12.2022_rezerva v kvalite osciluje okolo 8 dB + online video dôkaz

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-G-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-G-02     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-G-03                                                                                                                       

                                                                                                                     
 eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video      watch multistream video         
-H- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie": rast kvality o cca 3 dB > z 10,4 na SNR=13,6 dB
-skoková a nie postupná zmena v kvalite,v priebehu približne piatich sekúnd,je dôkazom že autor nehľadá/netipuje optimálnu pozíciu
v danom čase pre rast kvality,ale vie úplne presne o koľko uhlových minút až sekúnd je v tom čase nutný výkon korekcií pre rast v kvalite
o 3 dB.
-detailný pohľad na funkciu autorovej technológie,keď v priebehu piatich sekúnd narastie kvalita príjmu až o 3 dB čo je z hľadiska rastu
kvality ekvivalentné k nárastu priemeru anténneho reflektora o 80-100 cm v závislosti od účinnosti + video ukážka ako dôkaz
 
   autorova technológia v praxi : + 3 dB                      vysoké okamžité zmeny                           poveternostné podmienky v danom čase

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-H-01        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-H-02 (2)                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-H-03                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                   

 eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video       eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                    
     

     > 1, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 111 MHz_V  : Paket Cairo Communication <
               > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 1-3-4 <

⇒ Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=12 111 MHz_V" (TP IT1 Italian footprint) : PF Prodelin 450 cm

hodnotenie analýz : zámerne som vybral analýzy kvality a frekvenčného spektra z rôznych HW/SW zdrojov  a z rôznych dní,aby som tým dokázal
že či už som vykonal zber dát dňa 6.11,10.11 alebo 30.11.2022 nameral som porovnatelné špičky kvality príjmu od 15,3-15,5 dB_SNR/MER
čo len dokazuje že tu demonštrujem bežné a  každodenne dosiahnutelné stavy kvality v danom čase aj pri výrazne zhoršených poveternostných
podmienkach dažďa,mrholenia.Inak povedané táto kategória satelitného príjmu nemá a nenesie žiadne spoločné znaky s kategóriou sat dx !

                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-spectrum-analysis-n                                            
                         
                    

     12 111 V_ Multistream PLS Setup                DVB-S2 / 16APSK : Constellation diagram                    VPID-APID bitrate analysis : LA7
                  La 7 Italy_MIS 1                                PER=0_Margin=11,8 dB_MER=15,2 dB                    

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-01              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-02                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-03                                                                                                                                    

                                       12 111 V : TBS 5927+SW CrazyScan                12 111 V : Octagon/UclanUstyn etc _ tunery Silicon Labs
                                        BER=0,0000000 stabilne každý deň                                         SNR=14,8 dB _ BER=0
                                                    SNR=15,3-15,5 dB                                                Tuner B / Octagon SF 4008_3x DVB-S2X
                                                                                                                                                    
                                     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-crazyscan-quality-30-11-2022                             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-uclan-ustyn-si-quality-12-11-2022                                                                                                             

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   
     
                                                                                                                                                                 
                                                        DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 72 hodín

     PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 111 MHz_V : Cairo Communication
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 6.11.2022 do 9.11.2022

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté systémové riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
LOF=10 750 MHz,18 V,No Tone,11,7-12,2 GHz > tu je príčina prečo je v signálnom monitoringu uvedená nesprávne H a nie V polarizácia vlnenia

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
metodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného spektra
alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve na výskyt náhodne
sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK alebo príjem vysielania a tú
následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností" . A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny
monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej kvalite a to aj za cenu že traektóriu
elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože v kontinuálnom signálnom
monitoringu to nie je možné skryť.
                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
jediným zdrojom verifikovaných informácii o premenlivých poveternostných podmienkach počas výkonu signálneho
monitoringu v mesiaci november 2022 je Slovenský hydrometeoroligický ústav š.p.,meteorologická stanica Boľkovce pri Lučenci  z ktorej
som čerpal všetky informácie v tomto smere
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  72 hodín a  09 minút  a 33 sekúnd                  

Analýza signálneho monitoringu : aby som dokázal moje tvrdenie o relatívne vysokej a stabilnej výkonnostnej hladine v strednej Európe,
rozhodol som sa nečakať na ideálne poveternostné podmienky,súvisiace s jasnou oblohou a bezvetrím a výkon signálneho monitoringu
som začal dňa 6.11.2022 o 6:52 SEč pri tých najnevhodnejších poveternostných podmienkach pre dané modulačné parametre
DVB-S2/16APSK  >  pri daždi_viď. dôkaz z shmu.sk .

HODNOTENIE V JEDNEJ VETE :
Aj napriek výraznému znevýhodneniu som v praxi dokázal dosiahnutie exemplárneho priebehu
kontinuálneho LOCKU s každodennou špičkou kvality na úrovni SNR/MER=15,3 až 15,5 dB,alebo plne stabilný príjem bez jedinej
pixelácie aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach počas
kvantity monitorovaného času 99,9% z celku 72 hodín .

poznámka : Pre komplexnejší obraz musím spomenúť aj faktor zmien výkonu a kvality príjmu za obdobie posledných šiestich mesiacov
na monitorovanej trase f=12 111 V , pretože až do približne 25 septembra 2022 sa priemerné hladiny kvality pohybovali v ktoromkoľvek úseku
meraní o 0,8-1,5 dB vyššie ako je tomu v súčasnosti a špička kvality bežne prekonávala úroveň SNR=16 dB.... viď dôkaz

-v priebehu mesiaca 09/2022 došlo k prepadu priemernej výšky kvality v priemere o 0,8-1,5 dB_SNR v závislosti od času meraní
                                                                                             >stav dňa 23.9.2022 ráno o 6:00+ seč<

                                                                       SNR=16,4 dB                                                                  TS / SNR / BER
                                                       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-09-2022-                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-09-2022-02                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                          TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=15,5 dB                                                                                          
                                                             celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod. : 09 min. : 33 sec.                                       
                                                                                              od 6.11.2022 do 9.11.2022    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-prooving-01-n                                             

DETAILNÝ POHĽAD  s popisom pod značkami od A po I  zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny SNR

                      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-prooving-snr-detail-n                                          

Detailná analýza vývoja zmien kvality s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72 hodín v online video ukážke

                            

                                                                                                                                                                                           

-A- : Začiatok signálneho monitoringu o 6:52 seč  a aktuálna poveternostná situácia     

          
 -štart signálneho monitoringu : SNR=14,8 dB -          - poveternostné podmienky pri štarte : dážď -          -aktuálne údaje : úhrn zrážok a rýchlosť vetra-
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-A                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-A-weather              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-A-weather-02                     

     eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video              eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video

-B- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" s výsledkom : nespochybnitelný rast kvality o 1,6 dB_z 12,8 na 14,4 dB_SNR

-skoková a nie postupná zmena v kvalite je dôkazom že autor nehľadá optimálnu pozíciu pre rast kvality,ale vie úplne presne o koľko
uhlových minút až sekúnd je v tom čase nutný výkon korekcií pre rast v kvalite.Všetci dúfam rozumejú že jedna autorova chyba
by znamenala,pri nutnosti priam extrémnej presnosti, okamžitý výpadok v kontinuite LOCKU a ukončenie monitoringu
-detailný pohľad na funkciu autorovej technológie,keď v priebehu niekoľkých sekúnd stúpne kvalita príjmu až o 1,6 dB čo je z hľadiska rastu
kvality ekvivalentné k nárastu priemeru anténneho reflektora o 40-50-60 cm v závislosti od účinnosti + video ukážka ako dôkaz

     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-B           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-B1                      

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                                                       

    

-C- : Nutná okamžitá a presná korekcia v uhlovej odchýlke SKEW a následný rast kvality z 13,8 na 14,3 dB
-to že autor vie presne o koľko jednotiek má zmeniť SKEW je pochopitelne výsledkom desiatok hodín jeho vedecko-výskumnej
aktivity na tejto orbitálnej pozícii

    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-C            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-C1                                                                                              

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video    

-D- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" a následná mikro korekcia v SKEW uhlovej odchýlke : prvá špička kvality
pri SNR=15,3 dB o 3:53 seč
-o 7:00 ráno dňa 7.11.2022 boli publikované prvé dáta o aktuálnych poveternostných podmienkach z shmu.sk : Takmer zamračené  8/8

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-D           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-D1         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-D2                                                                                                               

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                                      

-E- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" s výsledkom :
rast kvality z 12,6 na 14+ dB_SNR
-aktuálne poveternostné podmienky : oblačno

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-E          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-E1         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-E2                                                                                                                                    

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                     

-F- :
Faktor meteosenzitivity príjmu sa demonštruje v nutnosti opätovnej korekcie v uhlovej odchýlke SKEW a následný rast
kvality z 13,6 na 14,6 dB_SNR

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-F         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-F1                                                                                                            


-G- :
Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" a následný rast kvality z 15 na 15,5 dB_SNR od 3:49 seč až do približne 4:30 seč  
-vtedy aktuálne poveternostné podmienky : takmer jasno

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-G         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-G1            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-G2                                                                                                                   

  eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                     

-H- : Po páde hustej hmly a skokovom poklese kvality príjmu na SNR=12,8 dB
som musel o 6:40 seč zmeniť veľkosť SKEW uhlovej odchýlky o 2°
a kvalita opätovne vzrástla až na SNR=15 dB
-dôvodom prečo sa jedná o skokový a nie postupný rast kvality je fakt,že autor vie presne o koľko stuňov je nutné zmeniť uhlovú
odchýlku SKEW
,čiže netipuje-nehľadá optimum pre návrat špičky kvality na pôvodnú amplitúdu,ale presne cez klávesnicu definuje veľkosť
uhlovej korekcie_video ukážka dokazuje pravdivosť predchádzajúceho tvrdenia
-dôkaz z shmu.sk o skutočnej prítomnosti hmly v mieste príjmu v danom čase

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-H        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-H1           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-H2                                                                                                                            

 eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video               

-CH- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" o 16:30 seč a následný rast kvality z 12,5 na 14+ dB_SNR

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-CH      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-CH1                                                                                                                                 

 eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video           

-I- : Anomália okolo 04:10 seč ráno _ krátkodobý výpadok v kontinuite LOCKU,rádovo v milisekundách,pri špičke kvality okolo SNR=15,5 dB
ktorý nijako nesúvisel s nedostatočnou veľkosťou signálnej rezervy,s presne nešpecifikovanou príčinou.Aj napriek tomu že som účinne potlačil
a vyfiltroval šum superponovaný na striedavom napätí 230 V zo zásuvky (s úrovňou 40 dB) pomocou EMI/RFI filtra,je tu určitá pravdepodobnosť
že táto anomália súvisí práve s kvalitou sieťového napájania,alebo jednoducho traektória elektromagnetického vlnenia z družice sa na desatiny
sekundy križovala s  traektóriou letiaceho objektu,vtáctva,hmyzu poprípade to súviselo s okamžitým stavom poveternostných podmienok atď...
Vplyv tejto krátkodobej anomálie môžem zanedbať,ale musel som jej výskyt premietnuť do percentuálneho vyjadrenia plnej stability príjmu
bez jedinej pixelácie na úroveň 99,9% a nie 100% z celkovej kvantity monitorovaného úseku 72 hodín .Ak by sa tento jav výpadku
v kontinuite LOCKU označený písmenom "I" opakoval,napríklad 5x za hodinu,potom by to už  zo sémantickej podstaty významu slova
nebola anomália ale vážny technický problém,ktorý by som musel vyriešiť.

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-I-anomaly        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-I1-anomaly         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-I3                                                                                                                   

 eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video       eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video          eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video