Eutelsat 9B at 9.0°E: DVB-S2-MIS Multi Input Stream technology_research activities in the field of satellite reception in "Out of footprint" zones

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology 
                   Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                   Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                           
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-     
                                                   

 

                                         

                                                                                                                                                                          

                         
 

                                                                                                                                                                                                

  Proving the existence of two modes in the power intensity in the "Out of footprint" zone                                                        

                     A/W & S/S : Proving based on 1x72 hours of signal monitoring

        Eutelsat 9B at 9.0°E - PF Prodelin 450 cm : 12 111 MHz > 12 466 MHz_V

                       by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

Poznámka : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu (vynálezu)s názvom
"Synchrónne nanokorekcie", od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto
technológie môžete stretnúť

Note : The function of the technological process (invention) called "Synchronous nanocorrections", by its author Roman Dávid
from Slovakia, is systematically proven in the continuous monitoring of signal parameters

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     

                                                                ( Last update date: 12.6.2023 )

12.6.2023 : EB-9B/MULTISTREAM:OS ENIGMA 2 & Silicon Labs Si21662_Aj dnešné výsledky meraní v jednotke "SNR" na výstupe
z bežného 4K receivera Octagon SF 4008 UHD týmto potvrdzujú pravdivosť mojich tvrdení o nespochybnitelnom raste v intenzite výkonu
v moduse S/S v porovnaní s modusom A/W na analyzovanej frekvencii f=12 380 MHz_V vo vyžarovacom diagrame Italy Ku,čo je v poradí
už tretie zariadenie na spracovanie technológie DVB-S2/Multistream po TBS 5927 a Metek HD,ktoré dokazuje faktický rast EIRP,ktorý som
následne pretransformoval na výrazný rast kvality príjmu v moduse výkonu S/S...

7.6.2023 : 12 380 MHz_V-EI Towers Italy : Denná postupnosť špičiek kvality SNR=16,5>16,7>16,6 dB na problematickom transpondéry IT8
týmto jednoznačne potvrdzuje logickú pravdivosť výroku autora Romana Dávida zo dňa 7 a 12.4.2023 o výskyte dvoch modusov výkonu A/W a S/S
v zóne príjmu "Mimo stopy" objektu Eutelsat 9B na 9,0°E.Autor týmto dokázal transformovať tento v podstate nepatrný rast v intenzite výkonu
v moduse S/S na priemerný rast hrotu kvality až o 1-1,5 dB+ z jednotky SNR.Ďalej sa venujem analýze opätovného výskytu anomálie
v intenzite výkonu EIRP tentoraz už aj v anglickom jazyku atď...

31.5.2023 : Dnes uverejňujem vôbec prvé dokazovanie v kontinuálnom signálnom monitoringu v rovnakej kvantite 1x73 hodín na referenčnej
frekvencii f0=12 149 MHz v aktuálnom moduse výkonu S/S,po nečakanej zmene modulačných parametrov z 8PSK na 16APSK,ktorá nastala počas
platnosti modusu výkonu A/W 2023,
čo súviselo s nevyhnutným zvýšením požadovanej hodnoty pomeru C/N pre zamknutie signálu
z C/N=6,6 na C/N=9 dB.Z pohľadu satelitného príjmu tým operátor primárne vylúčil,alebo znemožnil vykonávať plne stabilnú formu
príjmu
s dostatočne vysokou rezervou na tisíckach satelitných systémoch s priemerom menším ako D=180 cm v celoeurópskom
meradle zóny "Out of footprint" družice Eutelsat 9B na 9,0°E a sekundárne týmto krokom vysielateľ navýšil dátovú,alebo Bitrate kapacitu
približne o 30%. 
Taktiež som aktualizoval analýzy na f=12 111+12 149 MHz_V pre operačný sytém Enigma 2 atď ...


24.5.2023: Dnes dokážem pravdivosť môjho tvrdenia o existencii dvoch modusov výkonu na f=12 111 MHz_V,konkrétne Jar/Leto a Jeseň/Zima
a na to nadväzujúcu zmenu v kvalite príjmu v zónach "Mimo stopy"

 

Eutelsat 9B : Proving the existence of two modes in the power intensity in the "Out of footprint" zone 

 

    Autor Roman Dávid extrapoluje platné princípy matematika Edwarda Lorenza* z jeho teórie deterministického chaosu
do vedecko-výskumnej činnosti v oblasti satelitného príjmu 
v zónach "Mimo stopy" v rámci logiky medzi-vedných premostení


Dokazovanie autorových tvrdení o existencii  a výskyte dvoch modusov výkonu,konkrétne Jar/Leto a Jeseň/Zima vo vyžarovacom
diagrame Italy-Ku v zóne príjmu "Mimo stopy" družice Eutelsat 9B na severnej pologuli,ktoré nijako nesúvisia so zmenou vysielacieho
                                                                   výkonu na strane uplinku.

 
►Úvod : PRVÁ FÁZA : Vo vôbec prvej verifikovanej porovnávacej báze na svete (Benchmark) pre zóny satelitného príjmu "Out of footprint"
technologického štandardu DVB-S2/Multistream satelitu Eutelsat 9B som dokazoval klasifikovanie dosiahnutej formy satelitného príjmu
do kategorizácie DTH,alebo dokázateľne stabilný príjem na 99,9-100% v minimálnej dĺžke monitorovaného úseku 1x72 hodín na výstupe
zo symetrických reflektorov s D=450 alebo 370 cm.Na dvoch priemeroch som tým dokázal že intenzita vyžiareného výkonu je relatívne
vysoká_od 35 do 38 dBW,dokázateľne stabilná a nedochádza k prudkým výkyvom.Tento stav mi umožňuje vysloviť tvrdenie že na základe
priebehov v signálnych monitoringoch táto forma príjmu nemá nič spoločné,alebo nenesie žiadne znaky s formou sat.príjmu odvodenou
od náhody čiže "Sat Dx
",alebo synonymom povedané,porovnávacou bázou som vylúčil činiteľ náhody odvodený od prítomnosti
mimoriadnych špičiek v intenzite výkonu EIRP
,poprípade slovníkom svetoznámeho matematika a meteorológa Edwarda Lorenza* povedané,
VYLÚČIL som tým priebeh príčinných súvislostí spojených so vznikom sporadických (poveternostných a iných) javov v rôznych
vrstvách atmosféry ... (exosféra,termosféra,mezosféra,stratosféra,troposféra),čiže LEN ZDANLIVO nesúvisiacich dejovktoré sú
v konečnom dôsledku príčinou dosiahnutia formy plne stabilného príjmu DTH z vyžarovacieho diagramu "Italy-Ku" družice Eutelsat 9B.
Nespochybniteľne som tým potvrdil vedeckú podstatu mojej výskumnej práce ako hlavnú príčinu dosiahnutia daného stabilného
príjmu,odvodenú od dokazovania a vylúčil som tým náhodu ako takú
.
 
DRUHÁ FÁZA : Zaťiaľ čo v prvej fáza mojich výskumov som dokázal dosiahnutie stabilnej formy príjmu,v tej druhej sa budem sústrediť
na dokazovanie pravdivosti môjho tvrdenia o existencii dvoch mnou pomenovaných "Modusov výkonu" v zóne príjmu "Mimo stopy"
družice Eutelsat 9B a to konkrétne A/W-Jeseň/Zima a S/S-Jar/Leto,keď zlomovým obdobím prechodu medzi dvoma modusmi
je obdobie jesennej a jarnej rovnodennosti
,čo mi povrdila moja intenzívna výskumná práca za obdobie posledných trinástich mesiacov.
Kedže z podstaty analytickej činnosti platí že môžem porovnávať len priebehy monitoringov,ktoré vznikly na identických komponentoch signálneho
reťazca (vo význame jablká s jablkami a nie jablká s hruškami) pretože tým chcem vylúčiť z rovnice výslednej kvality interný faktor
na strane príjmu
ako príčinu rastu kvality a poukázať tak na externý faktor súvisiaci s rastom v intenzite výkonu od 1 do 3 dBW
v prospech Modusu výkonu S/S-Jar/Leto
v závislosti od výberu transpondéra a času
.
Čiže polopate povedané : všetky komponenty systémového riešenia v ohnisku PF 450 cm,menovite vlnovody+LNB s LOF so SKEW korekciou spolu
s mojou technológiou "Synchrónnych nanokorekcii" alebo tiež INTERNÉ činitele ostávajú NEMENNÉ a v tejto druhej fáze výskumov a monitoringu
signálnych parametrov som si dal za úlohu dokázať v rovnakej kvantite 1x72 hodín že v Moduse výkonu S/S sa zmenil jedine EXTERNÝ faktor
intenzity výkonu EIRP,
ktorý mi v moduse S/S umožňuje dosahovať nezanedbatelne vyššie nielen denné špičky kvality ale aj
priemernú/hodinovú výšku kvality počas celého dňa
.Priemerný rast sa pohybuje od 0,5 až 1,5 dB z jednotky meraní SNR a od 0,5 do 1 dB
v prípade jednotky MER.
 
poznámka : pretransformovanie mierneho rastu v intenzite výkonu EIRP v moduse S/S na výslednú kvalitu závisí od množstva činiteľov o ktorých
detailne píšem v rubrike Multistream/Technology a tu je malý detail o ktorom som doteraz nepísal:v čase každodennej rannej špičky výkonu
od približne 03:00 do 11:00 CET kvalita príjmu neklesne ani o 0,1 dB_SNR aj napriek tomu že  veľkosť uhlovej odchýlke SKEW/LNB zmením až o 4°
a naopak v čase poklesu krivky výkonu v poobedňajších a večerných hodinách platí že korekcia vo veľkosti uhlovej odchýlky SKEW o 4° môže
zabezpečiť rast v kvalite až o 1,5-1,8 dB_SNR.
                                                                           
                 Autor Roman Dávid extrapoluje platné princípy matematika Edwarda Lorenza* z jeho teórie deterministického chaosu
     do vedecko-výskumnej činnosti v oblasti satelitného príjmu v zónach "Mimo stopy" v rámci analógie a logiky medzi-vedných premostení      
 

*Edwarda Lorenza ako otca modernej teórie deterministického chaosu nespomínam náhodou,pretože presne včera 23.5.2023 sme si pripomenuli
jeho nedožité stošieste narodeniny.Práve z jeho teórie som vychádzal pri mojich logických medzi-vedných premosteniach o tom ako sa aj minimálne
zmeny v šírke obsadenia frekvenčného pásma na transpondére (napr. obsadí sa ďalších 3-4-5 MHz z celkovo 36,54,72MHz...),ktoré z hľadiska príjemcu
satelitného signálu v zóne Beam Peak nemajú na výslednú kvalitu ostatných paketov v rámci TP-BW prakticky žiadny dosah,môžu naopak
v zónach príjmu vzdialených stovky až tisícky kilometrov od provajderom výkonovo garantovaného územia úplne znemožniť možnosť
alebo stabilitu príjmu 
v rámci vysielania cez daný TP,napríklad na družici Amos 7-zväzok stredný východ .

Polopate povedané : zanedbatelne malá zmena v zóne príjmu "Vo vnútri stopy" vo význame plus 3-4-5 MHz z obsadenia TP-BW,môže
znamenať obrovskú zmenu až vylúčenie možnosti príjmu v zóne "Mimo stopy" a na to nadväzujúca paralela vysvetlená metaforou
od Edwarda Lorenza,ktorá tvorí základ jeho "Teórie chaosu" : Malé rozdiely v počiatočných podmienkach, napríklad v dôsledku chýb v meraniach
alebo v dôsledku chýb zaokrúhľovania v numerických výpočtoch, môžu priniesť veľmi odlišné výsledky pre takéto dynamické systémy, čo vo všeobecnosti
znemožňuje dlhodobú predpoveď ich správania alebo 
Motýľ mávajúci krídlami v Brazílii môže spôsobiť tornádo v Texase .

PS : Pátrať a študovať teóriu Chaosu som začal asi pred sedemnástimi rokmi,potom ako som sa o nej náhodou dopočul vo filme "Chaos" z roku 2005.
                                                 Jej myšlienky ma fascinujú dodnes !  (presná stopáž z filmu>1h:31min.+)

 

Eutelsat 9B-confirmed the presence of two power modes in the practice of satellite reception in "Out of footprint" zones:A/W+S/S
                                                 Proving based on 1x72 hours of signal monitoring

►Všetky interné činitele,alebo komponenty signálneho reťazca na strane príjmu ostávajú nemenné v porovnávacej báze Jar/Leto a Jeseň/Zima,čiže nijako sa
nepodieľajú na nezanedbatelnom raste v signálnej kvalite,ktorý dnes dokážem v rovnakej kvantite monitorovaného úseku 1x72 hodín
 
  Menovite : PF Prodelin 450 cm > Systémové riešenie v ohnisku zložené z vlnovodov+LNB SMW Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz ...
 

                    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-n                                                    
           
      

> Porovnávacia báza dokazovania medzi dvoma modusmi výkonu Jar/Leto a Jeseň/Zima <

 

                                       

                                  > Eutelsat 9B-9.0°E-Italy Ku : 12 380 MHz_V - EI Towers <

                > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 18-24-25 <

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                           
Classification of achieved results in signal monitoring_S/S :   The amplitudes of power and quality achieved in the latest signal monitoring
at a frequency of 12,380 MHz, in the Power Mode of Spring/Summer 2023, unquestionably validate the author's claims regarding the existence
of two power modes.
Additionally, the author has successfully transformed this slight increase, ranging from one to multiple dBW (depending
on the selected frequency from the spectrum between 12,111 and 12,466 MHz), into a daily peak quality of approximately SNR=16.6 dB,
surpassing the original peak of SNR=15.3 dB in the Autumn/Winter Power Mode.     
This occurred on the third consecutive frequency, which definitively rules out any connection to sporadic power spikes that are the basis
for the categorization of "Sat DX" or the active/passive waiting associated with the "moment miracle." In other words, it confirms the scientific nature
of the published results,linked to the application of the author's technology and research in the field of wave physics.
The signal monitoring published today at f=12,380 MHz further validates one of my claims that the reception of Multistream technology
from the Eutelsat 9B satellite at 9.0°E in the "Out of footprint" zone bears no common characteristics with the categorization of "Sat DX"
or the categorization derived from the passive/active (depending on the individual) waiting for random power spikes.
 
The proven accuracy of my claims remains unchanged, despite the fact that once again, every three days and at the exact same time,
as in the initial monitoring in the Autumn/Winter mode (from 12:30 to 13:00 in the afternoon), there was a micro dropout in the lock's continuity
in the form of pixelation.
This resulted in a decrease in classification, in terms of reception stability, to an "acceptable" 99.996%,
with an approximate dropout duration of up to 10 seconds out of the total monitoring time of t=262 800 seconds, which equals 73 hours.

 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v moduse výkonu Jar/Leto : Amplitúdy priebehov výkonu a kvality dosiahnuté v najnovšom signálnom
monitoringu frekvencie f=12 380 MHz_V,v moduse výkonu Jar/Leto 2023,týmto nespochybniteľne dokazujú pravdivosť autorových tvrdení
o existencii dvoch modusov výkonu,pričom autorovi sa tento mierny rast rádovo o jednotku-ky dBW(v závislosti od výberu frekvencie zo spektra
od 12 111 do 12 466 MHz_V) podarilo pretransformovať na každodennú špičku kvality okolo SNR=16,6 dB z pôvodnej špičky SNR=15,3 dB
v moduse výkonu Jeseň/Zima.Stalo sa tak na doteraz už tretej frekvencii v poradí,čo jednoznačne vylučuje vzťah na prítomnosť sporadicky
sa vyskytujúcich špičiek výkonu
od ktorých sa následne odvíja kategorizácia "Sat DX",alebo aktívne/pasívneho čakania spojeného so "zázrakom okamihu",
inými slovami potvrdila sa tým vedeckosť pôvodu uverejnených výsledkov spojená s aplikovaním autorovej technológie a jeho výskumu v oblasti vlnovej fyziky.
Aj dnes publikovaný signálny monitoring f=12 380 MHz týmto verifikuje jedno z mojich tvrdení že príjem technológie Multistream z družice Eutelsat 9B
na 9,0°E v zóne "Mimo stopy" nenesie žiadne spoločné znaky s kategorizáciou "Sat DX", alebo kategorizáciou odvodenou od pasívne/aktívneho
(ako u koho) čakania na náhodné špičky výkonu.
Na týmto dokázanej pravdivosti mojich tvrdení nič nezmení ani fakt že opäť došlo jednému mikrovýpadku v kontinuite locku v podobe pixelácie 
a opäť v časovo identickom úseku od 12:30 do 13:00 CET ako v prvom monitoringu počas platnosti modusu výkonu Jeseň/Zima_03/2023.
Klasifikácia z hľadiska stability príjmu,týmto poklesla na "akceptovatelných" 99,996 % pri približnej dĺžke výpadku do 10 sekúnd z celkovej dĺžky monitoringu
t=262 800 sekúnd čo je 73 hodín.
 
►ENG_If an anomaly in the intensity of emitted power (EIRP) at f=12,380 MHz_V, with a possible fatal impact on the locking continuity occurs at that frequency,
then there is a 99% probability that it will only happen within the specific time interval from 12:30 to 13:00 CET. I can now undeniably demonstrate
the truthfulness of my assertion and will rely on data from signal monitoring in the months of March and June of the year 2023 as evidence.It is interesting that
this occurs without distinction, whether it is during winter or summer time; it always happens within this specific time interval from 12:30 to 13:00 CET.
This provides strong evidence that, in this case, it is not merely randomly occurring and disappearing phenomena associated with the anomaly,
which often have an impact resulting in a fatal drop in power intensity.

Visualization of changes in quality over time, measured in SNR units, proves that not every ongoing anomaly in the intensity of emitted power within a given time
interval has an impact on the critical factor of reception LOCK continuity due to high system gain reserve. Sometimes, the EIRP only experiences a slight decrease
of 2-3 dBW, but other times it can drop by 10+ dBW !

Winter & Summer time 2023 : on the 3>4>5 of March in 2023 + 4.6.2023 _ Zimný a letný čas v mesiaci marec a  jún 2023

   3.3.23_12:44:17           4.3.23_12:43:47           5.3.23_12:42:06   >>>     4.6.23_12:49            4.6.2023_12:49 CET
   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-3-3-2023            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-4-3-2023           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-5-3-2023              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-4-6-2023          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-4-6-2023-a02                                                                                                                                             

►SK_Ak sa anomália v intenzite vyžiareného výkonu EIRP na f=12 380 MHz_V s možným fatálnym dosahom na kontinuitu LOCK-u vôbec vyskytne na danej
frekvencii,potom s pravdepodobnosťou na 99% sa tak stane len v danom časovom úseku od 12:30 do 13:00 CET.Teraz Vám nespochybniteľne dokážem
pravdivosť mojich predchádzajúcich tvrdení a dôkazne sa opieram o dáta zo signálneho monitoringu v mesiaci marec a jún 2023.J
e zaujímavé že sa to tak deje bez
rozdielu či sa jedná o zimný alebo o letný čas,skrátka vždy je to v tomto časovom úseku od 12:30 do 13:00 CET,čo dáva silné argumenty že sa v tomto prípade
nejedná len o náhodne vznikajúce a zanikájúce deje,ktoré majú často dosah až na fatálny pokles v intenzite výkonu EIRP.

Vizualizácia zmien kvality v čase ,v jednotke meraní SNR dokazuje,že nie každá prebiehajúca anomália v intenzite vyžiareného výkonu v danom časovom úseku
a v danej zóne príjmu má zároveň dosah aj na fatálny faktor kontinuity LOCKU príjmu z dôvodu vysokej systémovej rezervy zisku,pretože EIRP niekedy poklesne
len mierne o 2-3 dBW,ale niekedy až o 10+ dBW !

                                                                                                          

                       - Báza pre porovnanie _ The comparison base  : A/W <> S/S -

                     SNR _ TBS 5927 & špička kvality za 72 hodín : 15,3 dB  < 16,6 dB (1x16,7 dB

                     MER _ Metek HD & okamžitá špička kvality    :  15,4 dB  <  16,2 dB 

                     SNR/E2/OpenATV 7.1_Octagon SF 4008        :    0          <  16,0 dB

                                      Power modus®  : A/W                                                Power modus®  : S/S
                 Modus výkonu® : J/Z                                                  Modus výkonu® : J/L

                                2.3.2022 > 7.3.2022                                                                                      1.6.2023 > 12.6.2023

    

                METEK HD-peak quality : MER=15.4 dB                                                              METEK HD-peak quality : MER=16.2 dB                        
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-spectrum-analysis-metek-aw-p-modus-pf450cm-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-spectrum-analysis-metek-ss-p-modus-pf450cm-n                                                                                                               
                          A/W Power modus : 6.3.2023                                                                      S/S Power modus : 5.6.2023
            
           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-aw-pmode-metek-03-2023-01-w    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-aw-pmode-metek-03-2023-02-w    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-aw-pmode-metek-03-2023-03-w                                 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-ss-pmode-metek-06-2023-01-w     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-ss-pmode-metek-06-2023-02-w    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-ss-pmode-metek-06-2023-03-w                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: A/W 2022-SNR peak=15.3 dB                TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: S/S 2023-SNR peak=16.6 dB     
          D
aily changes in peak quality : 15.3 > 15.3 > 15.4 dB_SNR                          Daily changes in peak quality : 16.5 > 16.7 > 16.6 dB_SNR  
                          A/W 2022 :  2.3.2023 > 5.3.2023                                                             
S/S 2023 : 1.6.2023 > 5.6.2023                                         

                                            1x73 hours                                                                                                 1x73 hours
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-hours-monitoring-full-aw-p-modes-03-2023-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-hours-monitoring-full-ss-p-modes-06-2023-n                                                                                                                                                                                                                           
 
            A/W_03-2023 : quality progression per unit time t=73 hours                        S/S_05-2023 : quality progression per unit time t=73 hours
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-hours-monitoring-snr-aw-p-modes-03-2023-n     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-hours-monitoring-snr-ss-p-modes-06-2023-n                                                                                                                                                                                                                      
S/S P-Modus_TBS 5927 Quality_Normal peak quality recurring every day in the Spring/Summer 2023 performance mode : SNR=16,5-16,6 dB + proof

                      2.6.2023                                                      3.6.2023                                                   4.6.2023
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-signal-monitoring-ss-p-modes-2-6-23-peak01       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-signal-monitoring-ss-p-modes-3-6-23-peak01       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-signal-monitoring-ss-p-modes-4-6-23-peak01                           
S/S P-Modus_E2/Octagon SF 4008 "SNR" quality: Typická amplitúda kvality dnes 12.6.2023 v jednotke SNR/dB zobrazovaná jedným
z najpoužívanejších 
4K receiverov v Európe značky Octagon SF 4008 s OS Enigma 2 a IMG OpenATV 7.1.

                             12.6.2023/online video demonštrácia v dĺžke 5 min. >  Octagon SF 4008 : 12 380 MHz_V > SNR peak=16,0 dB  
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-12380-mhz-v-ss-p-modus-octagon-sf4008-quality-peak-12-6-2023-n                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
►The function of the technological process (invention) called "Synchronous nanocorrections", by its author Roman Dávid,in satellite reception practice
►Technológia Synchrónnych nanokorekcii od jej vynálezcu Romana Dávida v praxi satelitného príjmu družíc z geostacionárnej obežnej dráhy
       
   testing the accuracy
of SKEW angular off-set             SN                     SN                        SN                    SN                      SN                   SN
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-skew-testing-        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-2-6-23-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-2-6-23-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-3-6-23-01   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-3-6-23-02   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-4-6-23-01   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-4-6-23-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      
►The demonstration of 73 hours of signal monitoring results in an online video demonstration excludes any doubts and discussions about the reality
of the achieved quality values
Online video ukážky majú neporovnatelne vyššiu dôkaznú hodnotu ako akékoľvek fotografie,čo je dôvodom prečo sa v tejto druhej fáze monitorovania
zdržím uverejňovania priebežných stavov v časových krokoch po typicky +24 hodín, ako som tak konal v prvej fáze a nijako sa tým nezníži kvalita a ani
relevancia mojej vedecko-výskumnej práce,pretože online a z hľadiska času násobne verifikované video ukážky sa nedajú akokoľvek (dodatočne)
zmanipulovať,alebo korigovať po odpojení zdroja napájania
-detaily o poveternostnej situácii zo zdrojov shmu.sk sú súčasťou video prezentácií

             1x72 hours _ A/W 2022 :  2.3.2023 > 5.3.2022                              1x72 hours_S/S 2023 : 1.6.2023 > 5.6.2023              
                                                                                                            
  

►The weather situation during the monitoring period_1.6.2023 > 5.6.2023 : source_ shmu.sk
-prevažne jasno alebo len malá oblačnosť

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12380-v-weather-conditions-06-2023-01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12380-v-weather-conditions-06-2023-02                                                                                     

                                                                                                                                                  
                                                                                                  
►12 380 V_16 APSK Multistream _ Online video demonstration : S/S 2023 P-Modus > 2/3/4/5.6.2023
 
     1-2.6.2023 : Štart                  2.6.2023                            3.6.2023                         4.6.2023                          5.6.2023
  ............

                       

.

                                       

                         > Eutelsat 9B-9.0°E-Italy Ku : 12 149 MHz_V - Mediaset <

                > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 1-2 <

                                                                                                                    

►In the meantime (A/W 2022_8PSK+FEC=2/3>SS/2023_16APSK+FEC=2/3), the modulation parameters have changed, which is related
to the increase of the minimum or required C/N ratio value for signal lock : 6.6 > 9 dB , based on the requirements defined by the
European Telecommunications Standards Institute ETSI

Medzitým (A/W 2022_8PSK+FEC=2/3>SS/2023_16APSK+FEC=2/3) sa zmenili parametre modulácie, čo súvisí  so zvýšením minimálnej
alebo požadovanej hodnoty pomeru C/N pre uzamknutie signálu zo 6,6 na C/N=9 dB , na základe požiadaviek definovaných
                                                                                                                                                                                           
Classification of achieved results in signal monitoring_S/S : A provably exemplary result in the sense of "One that can bear the comparison"       
Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v signálnom monitoringu : Dokázateľne Referenčný/Vzorový stav vo význame "Ten ktorý znesie porovnanie"

                                                                                                          

                       - Báza pre porovnanie _ The comparison base  : A/W <> S/S -
                     SNR _ TBS 5927 & špička kvality za 72 hodín : 14,8 dB  < 16,5 dB 

                     MER _ Metek HD & okamžitá špička kvality    :  15,3 dB  <  16,2 dB 

                     SNR/E2/OpenATV 7.1_Octagon SF 4008        :    0          <  16,0 dB                 Power modus®  : A/W                                                Power modus®  : S/S
                 Modus výkonu® : J/Z                                                  Modus výkonu® : J/L

                            18.12.2022 > 31.12.2022                                                                                 25.5.2023 > 30.5.2023

    

                METEK HD-peak quality : MER=15.3 dB                                                              METEK HD-peak quality : MER=16.2 dB                        
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12149-mhz-v-spectrum-analysis-metek-aw-p-modus2022-nn  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12149-mhz-v-spectrum-analysis-metek-ss-p-modus2023-n               
                          A/W Power modus : 31.12.2022                                                                      S/S Power modus : 29.5.2023
            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-31-12-metek-pmode-aw2022-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-31-12-metek-pmode-aw2022-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-31-12-metek-pmode-aw2022-03                                       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-pmode-ss2023-01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-pmode-ss2023-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-pmode-ss2023-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: A/W 2022-SNR peak=14.8 dB                TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: S/S 2023-SNR peak=16.5 dB     
          D
aily changes in peak quality : 14.8 > 14.6 > 14.7 dB_SNR                          Daily changes in peak quality : 16.5 > 16.5 > 16.5 dB_SNR  
                          A/W 2022 :  18.12.2022 > 21.12.2022                                                              
S/S 2023 : 25.5.2023 > 28.5.2023                                         
                                            1x73 hours                                                                                             1x73 hours
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-aw2022-p-modus-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-n                                                                                                                 
 
            A/W_12-2022 : quality progression per unit time t=72 hours                        S/S_05-2023 : quality progression per unit time t=72
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-monitoring-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-aw2022-p-modus-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-snr-monitoring-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-n                                                                                                                   

S/S P-Modus_TBS 5927 Quality_Normal peak quality recurring every day in the Spring/Summer 2023 performance mode : SNR=16.5 dB + proof

                             26.5.2023                                                      27.5.2023                                                           28.5.2023
        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-01-         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-02              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-03              

S/S P-Modus_E2/Octagon SF 4008 "SNR" quality: Typická amplitúda kvality v jednotke SNR/dB zobrazovaná jedným z najpoužívanejších
4K receiverov v Európe značky Octagon SF 4008 s OS Enigma 2 a IMG OpenATV 7.1.

                         30.5.2023/online video demonštrácia v dĺžke 5 min. >  Octagon SF 4008 : 12 149 MHz_V > SNR peak=16,0 dB
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-ss-p-modus-octagon-sf4008-quality-peak-nn        
 
►The function of the technological process (invention) called "Synchronous nanocorrections", by its author Roman Dávid,in satellite reception practice
►Technológia Synchrónnych nanokorekcii od jej vynálezcu Romana Dávida v praxi satelitného príjmu družíc z geostacionárnej obežnej dráhy
       
                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-SN01        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-SN02           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-SN03         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-SN04         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-SN05                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      
►The demonstration of 72 hours of signal monitoring results in an online video demonstration excludes any doubts and discussions about the reality
of the achieved quality values
Online video ukážky majú neporovnatelne vyššiu dôkaznú hodnotu ako akékoľvek fotografie,čo je dôvodom prečo sa v tejto druhej fáze monitorovania
zdržím uverejňovania priebežných stavov v časových krokoch po typicky +24 hodín, ako som tak konal v prvej fáze a nijako sa tým nezníži kvalita a ani
relevancia mojej vedecko-výskumnej práce,pretože online a z hľadiska času násobne verifikované video ukážky sa nedajú akokoľvek (dodatočne)
zmanipulovať,alebo korigovať po odpojení zdroja napájania
-detaily o poveternostnej situácii zo zdrojov shmu.sk sú súčasťou video prezentácií

                 1x72 hours _ A/W 2022 :  6.11.2022 > 9.11.2022                        1x72 hours_S/S 2023 : 25.5.2023 > 28.5.2023              
                                                                                                             
  

►The weather situation during the monitoring period_25.5.2023 > 28.5.2023 : source_ shmu.sk
-prechod mohutnej búrkovej oblačnosti bez dosahu na konštantnú výšku kvality Q=100% počas celej dĺžky monitoringu z dôvodu vysokej
signálnej rezervy
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12149-v-weather-conditions-05-2023-00-storm-clouds      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12149-v-weather-conditions-05-2023-01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12149-v-weather-conditions-05-2023-02                                                                                                                                                        
                                                                                                  
►12 149 V_16 APSK Multistream _ Online video demonstration : S/S 2023 P-Modus > 26/27/28.5.2023
 

             

                       
 

.     

         

                  Eutelsat 9B-9.0°E-Italy Ku : 12 111 MHz_V-Cairo Communication

                > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 1-3-4 <

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                   

                 - Báza pre porovnanie _ The comparison base : A/W  <>  S/S -
                
SNR _ TBS 5927 & špička kvality za 72 hod. : 15,5 dB  < 16,8 dB  (1x16,9 dB)

                MER _ Metek HD & okamžitá špička kvality  :  15,2 dB  <  16,5 dB 
                SNR/E2/OpenATV 7.1_Octagon SF 4008      :  14,8 dB  <  16,2 dB

                                                                                                                    

                 Power modus®  : A/W                                                Power modus®  : S/S
                 Modus výkonu® : J/Z                                                  Modus výkonu® : J/L

                             6.11.2022 > 13.11.2022                                                                                 19.5.2023 > 30.5.2023

    

                METEK HD-peak quality : MER=15.2 dB                                                              METEK HD-peak quality : MER=16.5 dB                            
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-spectrum-analysis-aw modes 2022-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-spectrum-analysis-ss modes 05-2023-n   
                        
               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-aw2022-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-aw2022-02     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-aw2022-03                                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-ss modes-05-2023-a-     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-ss modes-05-2023-b-     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-ss modes-05-2023-c-                                                                                                                                                                                                                                             

     TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: A/W 2022-SNR peak=15.5 dB                TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: S/S 2023-SNR peak=16.8 dB     
          D
aily changes in peak quality : 15.3 > 15.5 > 15.4 dB_SNR                          Daily changes in peak quality : 16.9 > 16.7 > 16.8 dB_SNR  
                          A/W 2022 :  6.11.2022 > 9.11.2022                                                              
S/S 2023 : 19.5.2023 > 22.5.2023                                         

                                            1x72 hours                                                                                             1x72 hours
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-prooving-aw2022-01-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-prooving-ss2023-01-n       
 
            A/W_11-2022 : quality progression per unit time t=72 hours                        S/S_05-2023 : quality progression per unit time t=72 hours
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-snr-prooving-aw2022-01-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-snr-prooving-ss2023-01-n                 
S/S 2023 P-Modus_TBS/SNR quality _f=12 111 MHz_S/S 2023_Normal peak quality recurring every day in the S/S 2023 performance mode
: SNR=16.8 dB + proof  

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12111-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-00        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12111-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-01              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-snr-peak-pf-450-f0-12111-mhz-v-tbs-5927-ss2023-p-modus-02                                                                                                                                               

 
S/S 2023 P-Modus_E2/SNR-Octagon SF 4008 quality_f=12 111 MHz : Typická amplitúda kvality v jednotke SNR/dB zobrazovaná
jedným z najpoužívanejších 4K receiverov v Európe značky Octagon SF 4008 s OS Enigma 2 a IMG OpenATV 7.1.
 
                         30.5.2023/online video demonštrácia v dĺžke 5 min. >  Octagon SF 4008 : 12 111 MHz_V > SNR peak=16,2 dB

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-pf-450-12111-mhz-v-ss-p-modus-octagon-sf4008-quality-peak-n                                                                    
 

 
►The demonstration of 72 hours of signal monitoring results in an online video demonstration excludes any doubts and discussions about the reality
of the achieved quality values
-online video ukážky majú neporovnatelne vyššiu dôkaznú hodnotu ako akékoľvek fotografie,čo je dôvodom prečo sa v tejto druhej fáze monitorovania
zdržím uverejňovania priebežných stavov v časových krokoch po typicky +24 hodín, ako som tak konal v prvej fáze a nijako sa tým nezníži kvalita a ani
relevancia mojej vedecko-výskumnej práce,pretože online a z hľadiska času násobne verifikované video ukážky sa nedajú zmanipulovať
-detaily o poveternostnej situácii zo zdrojov shmu.sk sú súčasťou video prezentácií

                            A/W 2022 :  6.11.2022 > 9.11.2022                                                         S/S 2023 : 19.5.2023 > 22.5.2023                                                                                                                     

       

►The weather situation during the monitoring period_19.5.2023 > 22.5.2023 : source_ shmu.sk

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-weather-conditions-05-2023-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-weather-conditions-05-2023-02     
                                                                                                  
12 111 V_16 APSK Multistream _ Online video demonstration : S/S 2023 : 22.5.2023
          

 

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Multistream standard-satellite reception-copyright : 
                                  
 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank