yahsat-1a-yahlive-y1a-52-5-e-east-beam-reception-ku-band-beacon-footprint-analysis-prodelin-450-cm-reference-gain

►►Yahlive-Yahsat-1A-Y1A-52.5°e-EAST beam : technical information , BEACON frequency ...

        The name of a research project :The Reference Values of the Gain for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

              Reference value of the Gain for the dishes with D<=4.5m : 12 073 MHz_V pol. Unn. network ( FEC=7/8 )
                  the average level of quality oscillates during the day from CBER=3.5E-3 to 7.5E-4 (dated 15.3.2015)
                               
dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-12073-v-first-000

 
Yahlive-Yahsat-1A-Y1A - 52.5°E : General information , Coverage Maps  ....    
   
Yahsat 1A is part of the joint venture named Yahlive combining both the energy and values of Yahsat and SES. The satellite provides
capacity mainly for the transmission of broadcast services. Yahsat 1A is located at 52.5° East covering the Middle East, North Africa,
Southwest Asia and Europe.                                          
                                                                           source : ses.com  
                                                                             download pdf
                                                                download

Yahlive-Yahsat-1A-Y1A - 52.5°E : Downlink Frequency plan / KU band Mena-West,East and Europe

downlink-frequency-plan-ku-band-mena-west-east-europe-coverage-zone-source-yahlive-com-n

Yahlive-Yahsat-1A-Y1A - 52.5°E : Komentár autora Romana Dávida

Výskumný projekt č.1 / KU : Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU pásme
                    Vyžarovacie zväzky MENA/WEST a EAST objektu
Yahlive-Yahsat-1A-Y1A - 52.5°E

Rozpätie priemerov reflektorov od 180 cm do 450 cm,pre ktoré autor definuje referenčné hladiny zisku na základe dosiahnutých
stavov chybovosti,môžeme matematicky vyjadriť/rámcovať aj formou uzavretého intervalu <180,450> respektíve ako množinu
čísel (priemerov sekundárnych radiantov) v uzavretom intervale,ktoré tvoria v satelitnej dx praxi 99% inštalácii .Na rozdiel od
všetkých doteraz autorom uverejňovaných referenčných hladín zisku v KU pásme (Amos 3,EUT 8 West A),v ktorých sa množina
čísel (resp. nevyhnutne inštalovaných priemerov radiantov) pre dosiahnutie elementárneho uzamknutia nosnej približovala
k hornej hranici uzavretého intervalu 450 cm,prevažná väčšina paketov sústredených do vyžarovacích zväzkov MENA/West
(Blízky východ+Severná Afrika) a East na geostacionárnom objekte Yahsat/Yahlive 1A na λ=52.5°vd vyžaduje v geografickom
rozsahu strednej Európy inštaláciu radiantov s priemerom z množiny čísel blížiacej alebo rovnajúcej sa spodnej hranici autorom
stanoveného uzavretého intervalu 180.Objektívnosť tohto tvrdenia autor demonštruje vo video ukážkach so stabilne prítomnými
a relatívne vysokými rezervami kvality aj na dvoch nosných s aplikovaným FEC=5/6 a 7/8 sústredených do Východného zväzku
na f=11 996 a 12 073 MHz.Objekt Yahsat/Yahlive 1A je zároveň prvým zo sumy analyzovaných v KU pásme,ktorého kompletnú
prevádzku vo vlnovom spektre V+H autor hodnotí na základe "Tabuľky pre objektívnu klasifikáciu satelitného DX príjmu" stupňom -A- .


                             
Yahlive-Yahsat-1A-Y1A - 52.5°E-KU Beacon frequency: 11701 MHz RHCP_identification in the frequency range

--- the difference (f) is related with relatively high instability of the Invacom oscillator ( +/- 1-3 MHz) ---

                  SPAN 200 kHz                                               SPAN 1 MHz
dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-mena-beam-11701-mhz-beacon-frequency-span-200-khzdxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-mena-beam-11701-mhz-beacon-frequency-span-1-mhz

 

►►Yahlive-Yahsat-1A-Y1A-52.5°e-EAST beam : HF string , footprint , geographical location ...

                     

Yahlive-Yahsat-1a-y1a at 52.5°e-Ku band reception data
geographical location of the measurement in the KU band N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU+KA primary radiant with SKEW control
LNB for KU band DRO Norsat 4206C , Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 11 700 MHz , Vertical
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+

Installed dish / secondary radiant [D] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) _ N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic    

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-mena-beam-prodelin-450-cm                         
                                           
Yahlive-Yahsat-1A-Y1A - 52.5°E : Mena/West+East+Europe coverage maps-beam-footprint (source: www.ses.com+yahlive.com )

                     mena/west beam                                      east beam                                         european beam         
YAHSAT_1A_west_ku_band_H-www.ses.comYAHSAT_1A_east_ku_band_H-1-www.ses.comYAHSAT_1A_europe_ku_band_H-1-www.ses.com
                     mena/west                                               east beam                                              european beam 
YAHSAT_1A_west_ku_band_H-www.ses.com-02YAHSAT_1A_east_ku_band_H-1-www.ses.com-02 YAHSAT_1A_europe_ku_band_H-1-www.ses.com-02                                                  

 geographical location of the measurement                        
   amos-3-middle -east-beam-sat-dx-ku-band-prodelin-450-cm-location-of-the-measurements-geographical-location-w

►►Yahlive-Yahsat-1A-Y1A-52.5°e-EAST beam : analysis of the spectrum and the quality

Current quantification of the H+V spectrum in place of the analysis : H+V vector / EAST beam

                 V vector/spectrum analysis + sat. position ID                                H vector/spectrum analysis + sat. position ID  

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-mena-west-east-beam-v-pol-spectrum-analysis-02-ndxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-mena-west-east-beam-h-pol-spectrum-analysis-02n

                             DVB-S SCAN & LOG                                                                  DVB-S SCAN & LOG : 12 500-12 750  MHz (53e)
dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-mena-west-east-beam-v-pol-scan-log-01dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-mena-west-east-beam-v-pol-scan-log-12500-12750-mhz-02n

                                                                                         H+V vector / EAST beam
   YAHSAT_1A_east_ku_band_H-1-www.ses.com-02n                                            

TP 2 : 11 747 MHz-H.pol-EAST beam : Unn. network

                                               Unn .network : 11 747 H _ DVB-S2_QPSK_FEC=8/9           

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 747-h-spectrum-quality-analysis-01.dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 747-h-spectrum-quality-analysis-02.dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 747-h-4t2-video-analysis-03.

TP 3 : 11 766 MHz-V.pol-EAST beam : Unn. network

                                             Unn-network : 11 766 V _ DVB-S_QPSK_FEC=5/6   

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 766-v-spectrum-quality-analysis-01dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 766-v-spectrum-quality-analysis-02dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 766-v-4t2-video-analysis-03

TP 4 : 11 785 MHz-H.pol-EAST beam : Unn. network

                                           Unn-network : 11 785 H _ DVB-S_QPSK_FEC=5/6   

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 785-h-spectrum-quality-analysis-01dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 785-h-spectrum-quality-analysis-02dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 785-h-4t2-video-analysis-03

TP 9 : 11 881 MHz-V.pol-EAST beam : Unn. network

                                           Unn-network : 11 881 V _ DVB-S_QPSK_FEC=5/6   

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 881-v-spectrum-quality-analysis-01dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 881-v-spectrum-quality-analysis-02dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 881-v-4t2-video-analysis-03

TP 10 : 11 900 MHz-H.pol-EAST beam : Unn. network

                                           Unn-network : 11 900 H _ DVB-S_QPSK_FEC=5/6   

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 900-h-spectrum-quality-analysis-01dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 900-h-spectrum-quality-analysis-02dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 900-h-4t2-video-analysis-03

TP 12 : 11 938 MHz-H.pol-EAST beam : Unn. network

                                           Unn-network : 11 938 H _ DVB-S_QPSK_FEC=5/6   

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 938-h-spectrum-quality-analysis-01dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 938-h-spectrum-quality-analysis-02dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 938-h-4t2-video-analysis-03

TP 13 : 11 958 MHz-V.pol-EAST beam : Unn. network

                                         Unn-network : 11 958 V _ DVB-S_QPSK_FEC=7/8  

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 958-v-spectrum-quality-analysis-01dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 958-v-spectrum-quality-analysis-02dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 958-v-4t2-video-analysis-03

TP 15 : 11 996 MHz-V.pol-EAST beam : Arqiva

                                                      Arqiva network : 11 996 V _ DVB-S_QPSK_FEC=5/6   

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 996-v-spectrum-quality-analysis-01.dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 996-v-spectrum-quality-analysis-02.dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-11 996-v-4t2-video-analysis-03

TP 16 : 12 015 MHz-H.pol-EAST beam : Unn. network

                                           Unn-network : 12 015 H _ DVB-S_QPSK_FEC=5/6   

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-12015-h-spectrum-quality-analysis-01dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-12015-h-spectrum-quality-analysis-02dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-12015-h-4t2-video-analysis-03

TP 17 : 12 034 MHz-V.pol-EAST beam : Unn. network

                                      Unn .network : 12 034 V _ DVB-S2_8PSK_FEC=2/3 

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-12034-v-spectrum-quality-analysis-01dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-12034-v-spectrum-quality-analysis-02dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-12034-v-4t2-video-analysis-03

TP 19 : 12 073 MHz-V.pol-EAST beam : Unn. network

                                     Unn-network : 12 073 V _ DVB-S_QPSK_FEC=7/8  

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-12073-v-spectrum-quality-analysis-01.dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-12073-v-spectrum-quality-analysis-02. dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-12073-v-4t2-video-analysis-03

                            2x East beam in LIVE VIDEOS transmission (Televes H60 - current status 15.3.2015)      
                                                             N48°19719' , E19°40148' , Lučenec , Slovak republic
                                    conditions : clear sky , temperature +13.2°C , humidity 72% , wind speed 0 m/sec

11 996 V-Arqiva ( Fec=5/6 )                                                                               12 073 V - Unn.network ( FEC=7/8 )              

...        
                                                                    

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

 

East beam : classification of the satellite reception
 - Frequency/Polarity/TP -  Network SR/FEC Coverage Classification
11 747 MHz - H.pol. - 2
Unn. 27 500_8/9_DVB-S2_QPSK
East A
11 766 MHz - V.pol. - 3
Unn. 27 500_5/6_DVB-S_QPSK East A
11 785 MHz - H.pol. - 4
Unn. 27 500_5/6_DVB-S_QPSK East A
11 881 MHz - V.pol. - 9
Unn. 27 500_5/6_DVB-S_QPSK East A
11 900 MHz - H.pol. - 10
Unn. 27 500_5/6_DVB-S_QPSK East A
11 938 MHz - H.pol. - 12 Unn. 27 500_5/6_DVB-S_QPSK East A
11 958 MHz - V.pol. - 13 Unn. 27 500_7/8_DVB-S_QPSK East A
11 996 MHz - V.pol. - 15 Arqiva 27 500_5/6_DVB-S_QPSK East A
12 015 MHz - H.pol. - 16 Unn. 27 500_5/6_DVB-S_QPSK East A
12 034 MHz - V.pol. - 17 Unn. 27 500_2/3_DVB-S2_8PSK East A
12 073 MHz - V.pol. - 19 Unn. 27 500_7/8_DVB-S_QPSK East A

Autor Roman Dávid objasňuje a zároveň obhajuje opodstatnenosť vzniku tabuľky s klasifikáciou kvality satelitného DX príjmu
za účelom vylúčenia akýchkoľvek subjektívnych a zároveň neobjektívnych hodnotení a dopĺňa ju o svoj komentár k téme
náhodných LOCKOV,ktorý vznikol na základe niekoľkých sťažností od sklamaných satelitných fanúšikov z českého diskusného fóra
o satelitoch s množstvom nepresných a zavádzajúcich informácii,ktoré publikoval jeden aktívny prepisovač TV zoznamov cez ústa
jeho spolupracovníka v úlohe "hovorcu"

poznámka : Zavedenie tohoto základného pravidla pre objektívnú klasifikáciu alebo tiež hodnotenie stavu príjmu má svoje opodstatnenie
z nasledovného dôvodu.K LOCK-u nosnej sa dá "dopracovať" aj neštandartným spôsobom,ktorý nesúvisí s dostatočnou hladinou zisku
paraboly,ale pomocou takzvaného náhodného LOCKU (F),na ktorý títo aktéri/čakatelia ( spravidla sa jedná o takzvaných prepisovačov
zoznamov alebo tiež hľadačov TV+R+Data prenosov,ktorí si krátia prebytok voľného času touto nezmyselnou činnosťou,ktorá tento odbor
neposúva akýmkoľvek spôsobom vpred) čakajú hodiny,dni,týždne a mesiace a potom tento "virtuálny príjem" spravidla prezentujú
v rôznych amatérskych diskusných fórach,alebo v článkoch,v ktorých sa väčšinou nezainteresovaných čitateľov snažia presvedčiť že oni
potrebujú oveľa menší priemer antény na  "rovnakú kvalitu" ako všetci ostatný.Pochopitelne pravdu o tom, že sa jedná spravidla len
o náhodné a nepravidelne sa opakujúce LOCKY nosných v danej zemepisnej oblasti už čitateľom zamlčia v čom im zrejme bráni ich
mimoriadne vysoké sebavedomie,ktoré rádovo prevyšuje ich vedomosti. Naozaj musím sa sebakriticky všetkým čitateľom
priznať : "Áno chcel by som byť tak mimoriadne múdry ako sú oni mimoriadne sebavedomý a potom by som bol sám so sebou spokojný".
Ale kedže ja takým sebavedomím nedisponujem musím aj naďalej intenzívne pracovať na svojej nevedomosti v mnohých odborných
témach z fyziky a matematiky.

K tomuto komentáru ma viedlo niekoľko mailov,ktoré mi adresovali fanúšikovia satelitov z východného a severného Slovenska,
ktorí po zhliadnutí výsledkov príjmu od dvoch mimoriadne aktívnych prepisovačov TV zoznamov (+hovorca jedného z nich),
investovali tisíce EUR do kvalitných antén s garantovaným a praxou overeným ziskom s D=240-300 cm a následne boli mimoriadne
sklamaný že v rovnakej zemepisnej oblasti je možné uskutočniť len nestabilný príjem daných paketov v periodicite niekoľkokrát
do týždňa,v dĺžke jednotky minút nie hodín a len pod podmienkou bez-oblačného počasia.Čiže v tomto prípade sa nejedná o stabilný
príjem ale len o náhodný a nepravidelne sa opakujúci LOCK nosnej,ktorý je pre každodenné sledovanie nepoužitelný.(F)

Na základe sťažnosti od čitateľov prevažne z jedného českého diskusného fóra(v ktorom sa prispievatelia často prezentujú pod
rôznymi trápnymi prezývkami,aj opačného pohlavia?!) nabádam návštevníkov týchto diskusií aby brali každé publikované tvrdenia
ohľadom dosiahnutých výsledkom sat.príjmu v KU a KA pásme s veľkou rezervou a podobne aby brali s veľkým odstupom
a opatrnosťou aj publikované novinky v niektorých zoznamoch TV staníc,do ktorých bežne prispievajú osoby,ktoré ovšem daný
signál nikdy nezachytili ale len publikujú ukradnuté zmeny v parametroch prenosov,poprípade publikujú pod svojím menom výsledky
príjmu inej osoby z inej zemepisnej oblasti a tým klamú verejnosť a vzbudzujú očakávania o možnosti zachytenia daného
signálu,ktoré sa ale nezakladajú na pravde .Najviac ma pobavil jeden aktívny prepisovač tv zoznamov,s jeho novinkami,ktoré si
vyžadujú v jeho zemepisnej oblasti inštalovanie paraboly s priemerom minimálne D=370 cm .Problém je ale v tom že on vlastní
anténu s priemerom len D=240 cm. Tento príklad jasne potvrdzuje že v tejto oblasti sa pohybuje množstvo fanúšikov,ktorí si pletú
odbornosť so schopnosťou alebo lepšie povedané túžbou za každú cenu "nájsť" a doplniť TV zoznam o ďalšiu "zbytočnú" položku,
čo s odbornosťou nijako nesúvisí,skôr s bezhraničnou nudou .

Sám som sa v minulosti,počas letných prázdnin, venoval tejto "zábavnej" činnosti a prevádzkovateľom portálov s touto tématikou
som poslal desiatky zmien do ich zoznamov TVR.Serióznosť jedného známeho českého portálu a jedného prevádzkovateľa TV zoznamu,
ktorý uverejní takmer čokoľvek som si už viackrát overil,keď som zámerne publikoval doteraz nikde nezverejnené výsledky príjmu
v KA pásme s chybným parametrom prenosu (V/H) a na moje očakávanie tieto dva servere následne uverejnili,moje novinky s chybným
parametrom prenosu ako svoje správy pričom ako autora uverejnili vymyslednú prezývku,ktorú majú vždy pripravenú keď chcú
publikovať ukradnutú správu bez autorovho povolenia a uvedenia zdroja informácií .Títo prevádzkovatelia si zaslúžia hlbokú ľútosť
a opovrhnutie,kedže ich schopnosti a vedomosti končia pri ukradnutí alebo v lepšom prípade pri kopírovaní cudzích správ a je zbytočné
im venovať čo i len ďalší riadok z tohoto textu,ktorý som na základe podnetov od sklamaných satelitných fanúšikov venoval
takzvanému virtuálnemu satelitnému príjmu odvodenému od náhodných LOCKO-v .


►►Yahlive-Yahsat-1A-Y1A-52.5°e-MENA-WEST beam : copyright

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2015 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01