nss-12-57e-ethiosat-prodelin-370cm-satellite-reception

       dxsatcs logo              
     nss-12-57-e-east-africa-ethiosat-baner-final-small

 

 

                   Center of EthioSat - satellite tv service reception                                 

   NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam : f0=11 545 H > Prodelin 3.7m

                                          by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                                                                    

Téma zadania pre praktické cvičenia : Na základe posledne vykonaného dokazovania o dosiahnutí jedného spojitého priebehu (kontinuity)
"LOCKU" referenčnej frekvencie f0=11 545 H pre vyžarovací diagram "Východná Afrika" družice NSS 12 na λ=57,0° v kvantite 2x48 hodín,
odvodeného od priemeru sekundárneho žiariča D=450 cm sa dnes pomocou dokazovania v podobe signálneho monitoringu v kvantite 2x24 hodín
pokúste preniesť do praxe satelitného príjmu identickú formu kontinuálneho priebehu "LOCKU" na identickej referečnej frekvencii "f0",
ale s priemerom sekundárneho žiariča len D=370 cm
.Pri samotnom dokazovaní aplikujte rovnaké softvérové (EBSpro) a hardvérové (TBS 5927)
vybavenie tak aby (za predpokladu že úspešne zvládnete dokazovanie v praxi) výsledná porovnávacia báza poskytovala nespochybnitelný dôkaz
o dosiahnutom raste v kvalite príjmu vo vzťahu k navýšeniu aplikovaného priemeru o D=80 cm,čo je samotnou podstatou môjho vedecko-výskumného
snaženia v tomto výskumnom projekte zameraného na verifikáciu zisku vo vzťahu k rastu priemeru apertúry parabolických reflektorov,čo je kľúčovým
problémom praktickej stránky satelitného príjmu ako takého vo vzťahu k D=2>3>4>5>6m atď...


Riešenia ako odpoveď pre zadanie praktických cvičení :

Za účelom dosiahnutia jedného a permanentne opakujúceho sa spojitého priebehu stabilného locku na "Referenčnej frekvencii f0=11 545 H"
v kvantite 24/7 aj na výstupe zo sekundárneho žiariča s  D=370 cm som navrhol a v praxi realizoval principiálne nové systémové riešenie,
alebo signálny reťazec,ktorý v súčastnosti neobsahuje už ani jeden z pôvodne výrobcom dodaných komponentov pre túto anténu.


SUMA vykonaných korekcii,alebo zdokonalení na sekundárnom žiariči Prodelin 3.7m,ktoré sú v priamom vžťahu k exemplárnym
výsledkom v praktickom dokazovaní,ktoré navrhol a realizoval autor Roman Dávid :

1,Zmenil som > Samotný primárny žiarič ako tú najdôležitejšiu časť celku v reťazci komponentnov s ich detailnými funkciami v ohnisku
→ kedže sa nejedná o zápis vyjadrujúci rovnosť dvoch výrazov,musel som sa vzdať označenia "rovnica",ale použil
som  môj obľúbený pojem "reťazec" ,ako výraz pre jeden celok zložený z jednotlivých komponentov signálneho reťazca spracovania
vysokofrekvenčného vlnenia a detailnejší pojem "reťazenie" ako funkcia vlastností jednotlivých komponentov,ktoré detailne vektorujú
vysokofrekvenčné vlnenie,ako napríklad uhlovú odchýlku SKEW pre jednopolaritné LNB,kedže konkrétne pri tejto (pôvodne fixnej-viď dodací list)
anténnej AZ/EL inštalácii korekcia "SKEW uhlovej odchýlky" neprebieha na základe celkovej rotácie sekundárneho žiariča/zrkadla ako takého,
ale je súčasťou systémového riešenia alebo reťazca komponentov v ohnisku a realizuje sa plne manuálne.

⇒ systém plne manuálneho polohovanie uhla azimutu na anténnom systéme som doplnil o dodatočnú závitovú tyč,za účelom vykonávania nevyhnutných
   "AZ mikrokorekcií"
⇒ z hľadiska dosiahnutých výsledkov pri dokazovaní irelevantný alebo nepodstatný plastový kryt systémového riešenia nepochádza z mojej dielne ale zo
    stredového anténneho systému od výrobcu Kathrein typ UAS 231 z roku 1991 s priemerom D=180 cm

           dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-11545-h-01  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-11545-h-02  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-11545-h-03                                                                                                                                                                    

  Toto sú pôvodné a výrobcom anténneho systému dodané komponenty systémového riešenia v ohnisku sekundárneho žiariča Prodelin 3.7m
          ⇒ Primárny žiarič alebo ožarovač pre rozsah frekvencii KU pásma
          ⇒ OMT Orthomode Transducer alebo polarizačná výhybka pre KU pásmo s neštandardnými rozmermi otvorov na vstupnej prírube

 

Prodelin KU band feed   01Prodelin KU band feed   02Prodelin KU band feed   03
Prodelin KU band OMT V H  07Prodelin KU band OMT V H  09                     

2,Zmenil som  >  Pôvodnú a výrobcom zadefinovanú ohniskovú vzdialenosť f=54" anglických palcov alebo tiež 137,16 cm na novú ohniskovú
vzdialenosť f=54,5" anglického palca alebo tiež 138,4>138,5 cm meranú od hrany ústia,alebo vstupu primárneho žiariča.

⇒ verifikáciu správnosti ohniskovej vzdialenosti f=54,5" som vykonal na referenčnej frekvencii f0=11 426 H pre celú konštelácie troch geostacionárnych
   objektov Astra 2E/2F/2G na 28,5°E , UK SPOT BEAM
.Pokles kanálovej chybovosti ChBER v porovnaní s výrobcom zadefinovanou ohniskovou vzdialenosťou činil
   dve desatiny >  rast kvality :  +0,8 dB z jednotky MER

⇒ v rozsahu ohniskovej vzdialenosti od f=138,2 cm do f=138,5 cm výsledná kvalita na "f0" zotrvávala na jednej špičke a už nerástla

⇒správne nastavenie ohniskovej vzdialenosti je len prvým,ale nevyhnutným krokom k dosiahnutiu cieľa,ktorým je jeden stabilne demonštrujúci sa LOCK
bez jedinej pixelácie v kvantite 24/7 na f0=11 545 H,pretože všetok "ziskový benefit " odvodený zo správne nastavenej ohniskovej vzdialenosti "f" sa môže
následne  ! UTOPIŤ V ŠUME ! , ktorý môže ale aj nemusí vygenerovať nesprávne navrhnuté systémové riešenie za primárnym žiaričom ...

⇒všetky vykonané merania laserovým meračom som neustále kontroloval aj pomocou zvinovacieho metra s triedou presnosti 2.Výrobcom stanovená odchýlka meraní
pri aplikovanom laserovom merači je nezanedbatelných +/- 1,5 mm

                                                                        fyzikálne vlastnosti tohoto primárneho žiariča
                                                                          SMW XM-140 sú len čiastočne porovnatelné
                          f=54,5"                                                   s mnou aplikovaným                                             f=138,5 cm
  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-focal-distance-in-inch-      dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-feedhorn-focal-distance-        dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-focal-distance-in-meter-                                                                                                                                                          

3,Zmenil som > Spôsob definovania SKEW uhlovej odchýlky,kde aktuálne rotuje (celé systémové riešenie okolo svojej osi) celý reťazec komponentov
systémového riešenia v ohnisku zrkadla,nie len nízkošumový prevodník ako taký > aplikoval som bežný štvor-oscilátorový jednopolaritný LNB SMW
s fázovým závesom PLL s presne danou stabilitou lokálneho oscilátora +/- 25 kHz (vyrobený v roku 2012). konf. > LOF=10 GHz > 13V > No Tone

Témou týchto praktických cvičení je dokazovanie o dosiahnutí plnej stability príjmu bez jedinej pixelácie v kvantite 2x24 hodín s  PF Prodelin 3.7m
 na referenčnej frekvencii f0=11 545 H z družice NSS 12 v nasledovnom vyžarovacom diagrame "East Africa"

                                              NSS 12 na 57,0°E : Vyžarovací diagram East Africa / Východná Afrika
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                        
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : ses.com

                 nss12-57e-east-africa-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-n                                     

Aktuálne programové obsadenie "Referenčnej frekvencie f0=11 545 MHz_H" (TP EAH6) : dňa 18.9.2021

               dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545-h-ethiosat-NIT-analysis-prodelin-370cm-n                                                                

                                         

⇒ Analýza spektra a kvality na "Referenčnej frekvencii f0=11 545 MHz_H" (TP EAH6) s PF Prodelin 370 cm : dňa 22.9.2021

MER=8,6 dB / CBER=6,25E-3_typická a každodenná špička kvality s dostatočnou okamžitou rezervou okolo 2,5 dB nad šumovým prahom

→ frekvenčné spektrum horizontálne polarizovaného vektora vlnenia od 11 400 do 11 750 MHz koncentruje nosné prenosov
v dvoch diagramoch :  "Východná Afrika" aj "Stredná Ázia

→ ako príklad prenosu vo vyžarovacom diagrame "Central Asia" uvádzam práve v spektre aktívny príležitostný FEED kanál UZB-TAS-001 na f=11 521 H

                     dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-11545-h-spectrum-analysis-20-9-2021-n                                                                                               

          EthioSat _ ETV Languages SD                              CBER=5.97E-3                                           QPSK konštelácia                                                              
dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-11545-h-quality-analysis-20-9-2021-00   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-11545-h-quality-analysis-20-9-2021-01   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-11545-h-quality-analysis-20-9-2021-022                                

  

                                                                                                                                        

                                         PF Prodelin 3.7m   &  DOKAZOVANIE v kvantite 2 x 24 hodín

   PROVING > NSS 12 at 57.0°E _f0=11 545 MHz_H : Reference frequency
      Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 2 x 24 hodín
 Continuous monitoring of signal parameters for a period of 2 x 24  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu :  od 18.9.2021 do 19.9.2021 + od 19.9.2021 do 20.9.2021                                                                                   
►Stav atmosféry : 
0-1/8 jasno, 2/8 takmer jasno, 3/8 malá oblačnosť                                            
Celkový čas signálneho monitoringu : 2 x 24 hodín                      

Analýza signálneho monitoringu č.1+2 : nespochybnitelne dokazuje dosiahnutie exemplárneho stavu plne stabilného príjmu s jedným kontinuálnym LOCKOM na referenčnej
frekvencii f0=11 545 H v kvantite 2x24 hodín,v mieste príjmu Lučenec,pochopitelne bez jedinej pixelácie z dôvodu konštantnej hladiny kvality Q=60%,so špičkou kvality okolo SNR=8+ dB

                                                                                                               PF Prodelin 3.7m

                           TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=8,4 dB                                                                                     SNR peak=8,3 dB                                 
                        
               celkový čas signálneho monitoringu : 24 hod. :07 min. : 15 sec.                                        celkový čas signálneho monitoringu : 24 hod. :17 min. : 13 sec.
                                         od 18.9.2021 do 19.9.2021                                                                                                           od 19.9.2021 do 20.9.2021

dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-11545-h-signal-monitoring-24h-18-19.9.2021-n                 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-11545-h-signal-monitoring-24h-19-20.9.2021-n-final                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     
              watch video   watch video                                                             watch videowatch video                                                                   
                         18.9.2021                                19.9.2021                                                                                          20.9.2021                                20.9.2021

autor cvičení : Roman Dávid _ v Lučenci dňa 28.9.2021

poznámka : súčasťou textu nie je ani jedna priama,alebo voľná citácia od iných autorov