Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Page Amos 5i at 17.0°E-video Roman Dávid. 11/01/2010 - 09:55
Hottest News 1.11.2010 - Amos 5i satellite at 17.0°E in C band and new video preview : DVB-S2/8PSK/FTA Muvi TV1 Feed Zambia , Hosanna Roman Dávid. 11/01/2010 - 10:06
Hottest News 1.11.2010-Družica AMOS 5i na 17.0°E v C pásme a prvé výsledky meraní na afrických nosných v DVB-S2/8PSK formáte po poruche na satelite : DVB-S2/8PSK/FTA NGB Channel 1-NTV network , MUVI TV1+2 feed Zambia , Hosanna TV ... Roman Dávid. 11/01/2010 - 10:14
Feeds Arabsat 2B at 20.0°E - Medium power beam : feeds_3 902 R SSTV Live Sudan Roman Dávid. 11/02/2010 - 14:48
Hottest News 2.11.2010-NEWS IN BOX FEEDS -Arabsat 2B at 20.0°East-Medium power beam in C band : 3 902 R SSTV LIVE from Sudan-in the range of the transponder TP 9 I identified the live broadcast of the autonomous region of southern Sudan in sub-Saharan Africa ... Roman Dávid. 11/02/2010 - 14:49
Sat List Update 2.11.2010-UPDATED NEWS and results of measurements from satellites Arabsat 2B of the new orbital position 20° East-Medium and High beam in C band : TP9+TP11-a new analysis of the spectrum with carrier TV Mauritanie , SSTV , Tayba Tv .... Roman Dávid. 11/02/2010 - 15:10
Hottest News 2.11.2010-POSLEDNÉ NOVINKY a aktualizované výsledky meraní z družice Arabsat 2B po jej presune na novú orbitálnu pozíciu 20.0° východne v C pásme : TP9+11-nová analýza spektra s nosnou paketu TV Mauretánia , Tayba TV , SSTV južný Sudán ... Roman Dávid. 11/02/2010 - 15:21
Page Rascom QAF1R at 2.9°E Roman Dávid. 11/03/2010 - 17:06
Sat List Update 3.11.2010-ARABSAT 5A - the new satellite at orbital position 30.5° E and the first results of measurements of the hemispheric beam in C band : 4 000 R RTD Djibouti & 4 176 L Packet Arabsat - high gain levels with an amplitude from 8 to 10 dB of unit MER Roman Dávid. 11/03/2010 - 17:27
Hottest News 3.11.2010-ARABSAT 5A ako nový satelit na pozícii 30.5°E a prvé merania v jeho hemisherickom diagrame pásma C : 4 000 R RTD Džibutsko & 4 176 L Paket Arabsat - vysoké hladiny zisku s amplitúdou od 8 do 10 dB z MER Roman Dávid. 11/03/2010 - 17:33
Hottest News 4.11.2010-NEW TEST CARD from the satellite Rascom QAF1R at 2.9°E in C band : RTNC 3 / Institutions - in the african packet CONGO MULTIPROGRAM I identified 5 test cards .... Roman Dávid. 11/04/2010 - 13:25
Sat List Update 4.11.2010-RASCOM QAF1R at 2.9°E-new satellite from pan African operator RascomStar-QAF and the first measurement of quality in Central Europe in the continental beam : 4 051 R PACKET Congo Multiprogram Roman Dávid. 11/04/2010 - 13:34
Hottest News 4.11.2010-RASCOM QAF1R na 2.9°E- nový satelit pan-afrického operátora RasComStar-QAF a aktuálne výsledky príjmu z kontinentálneho diagramu pásma C v strednej Európe : 4 051 R paket stredoafrickej republiky Congo-Multiprogram Roman Dávid. 11/04/2010 - 13:41
Sat List Update 4.11.2010-EUTELSAT W2A at 10.0°E-Global footprint in the C band : 3 865 R EUROVISION Geneva 4:2:2 feed / Africa 2 + packets from the broadcaster Startimes TV_I update results of measurements and an overview of tv channels... Roman Dávid. 11/04/2010 - 14:00
Hottest News 4.11.2010-Družica EUTELSAT W2A na 10.0°E a globálny zväzok C pásma : 3 865 R EUROVISION ŽENEVA 4:2:2 feed a 3 pakety provajdera Startimes TV vo formáte DVB-S2_aktualizujem analýzu spektra,výsledky meraní a TV List Roman Dávid. 11/04/2010 - 14:07
DX Forum M.Margala Bošáca:Test UNI konvertorov pre antény offsetového typu od výrobcov Golden Interstar , BigSat , Sharp... z dôrazom na ich mechanické prevedenie a životnosť . Roman Dávid. 11/08/2010 - 15:01
Hottest News 9.11.2010-SAT DX Fórum : M. Margala Bošáca - Test UNI konvertorov pre offsetové antény od výrobcov Golden Interstar , BigSat , Sharp... z dôrazom na ich mechanické prevedenie a životnosť s obsiahlou foto+video prílohou ... Roman Dávid. 11/09/2010 - 12:45
Hottest News 10.11.2010-VÝNIMOČNÉ ARMÁDNE VYSIELANIE z americkej vojenskej základne v Afganistane pri príležitosti sviatku vďakyvzdania-(Thanksgiving Greetings) cez široký zväzok družice Express AM22 z pozície 53.0°E : 11 111 V Norsat/NNL 702703 Roman Dávid. 11/10/2010 - 18:16
Hottest News 10.11.2010-VIDEO : EXCEPTIONAL MILITARY broadcasts of U.S-American military base in Afghanistan _ VÝNIMOČNÉ ARMÁDNE VYSIELANIE z americkej vojenskej základne v Afganistane : 11 111 V Norsat/NNL 702703 Roman Dávid. 11/10/2010 - 18:24
Sat List Update 11.11.2010-Middle East and European footprint of the satellite Express AM22 at 53.0°E & and today's topic : 11 044 V RSCC + 12 666 V Nilesat_new spectrum analysis and measurement results for 11 carrier mainly in the Middle East beam Roman Dávid. 11/11/2010 - 14:18
Hottest News 11.11.2010-Blízkovýchodný a Európsky diagram satelitu Express AM22 na 53.0°E v KU pásme a dnešné témy : 11 044 V RSCC + 12 666 V Nilesat_nové analýzy spektra a výsledky meraní na jedenástich nosných prevažne z diagramu Blízky východ... Roman Dávid. 11/11/2010 - 14:24
Sat List Update 15.11.2010-Intelsat 901 at 18.0°W and 4 109 L Canal 3 Monde : first results of measurements on the French broadcasts intended for the African continent and themes _ 4 109+4 112 L-new analysis of the spectrum, the measurement results, video ... Roman Dávid. 11/15/2010 - 15:01
Hottest News 15.11.2010-Intelsat 901 at 18.0°W a 4 109 L Canal 3 Svet: prvé výsledky príjmu na francúzskom vysielaní pre africký kontinent a dnešné témy_4 109 + 4 112 L nová analýza spektra,výsledky meraní a video... Roman Dávid. 11/15/2010 - 15:07
Sat List Update 16.11.2010-Combined Euro-American footprint of the satellite Atlantic Bird 3 at 5.0°W in the C band and the latest news : 3 727 R-spectral analysis/french broadcast of the Reunion+Mayotte... islands/,first measurements of packet Afnex Africa ... Roman Dávid. 11/16/2010 - 15:25
Hottest News 16.11.2010-Kombinovaný Euro-Americký diagram satelitu Atlantic Bird 3 na 5.0°W v C pásme s vysielaním pre zámorské departmenty Francúzska_ostrovy Réunion,Mayotte atď : 3 727 R-analýza spektra,prvé výsledky meraní paketu Afnex s nekódovaným kanálom LC2 ... Roman Dávid. 11/16/2010 - 15:33