ADL Astrotel RP 3 : C/KU Feedhorn

COMBINED C&KU FEED ADL/ASTROTEL RP 3 C & KU
KOMBINOVANÝ VLNOVOD PRE PRÍJEM PÁSMA C & KU S AUTOMATICKÝM VÝBEROM POLARIZAČNÝCH ROVÍN SKEW . 
astrotel cku uvod

ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD pohlad z boku na LNB zostavu c1ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD detail na polohovatelny KU signalny zberac c2ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD pohlad z boku s otvorenym vstupom c3
ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD pohlad z predu na skalarne prstence C ozarovaca c4ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD pohlad z boku na polohovatelnu stupnicu pomeru fD anteny c5ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD celkovy pohlad z boku c6
ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD celkovy pohlad z predu c7ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD v skusobnej prevadzke s RX Channel Master 300 cm c8ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD v skusobnej prevadzke s RX Channel Master 300 cm c9
ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD pouzity C band LNB Astrotel Blue Thunder 15K c10ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD vyrobca pozitivne hodnoti svoj produkt c11ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD detail na single polarity NORSAT GOLD FSS LNB s extra LOF stability c12
ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD detail na single polarity NORSAT GOLD FSS LNB s extra LOF stability a uADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD celkovy pohlad z boku c15ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD detail na svetovu spicku v oblasti konektorov CABELCON Danmark c16ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD ADL servomotor 5V c14ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD rozmer C IN vlnovodu c17ADL ASTROTEL RP3 C KU VLNOVOD rozmer KU IN vlnovodu c18

Prioritným parametrom pri návrhu vonkajšej signálnej jednotky je dosiahnutie maximálneho signálneho prenosu z definovaného ohniska antény do vstupného vlnovodu jednotky LNB.Ako sa správny výber a nastavenie parabolického reflektoru podiela na celkovej kvalite signálneho reťazca som podrobne popisoval v predchádzajúcom rozbore antényPF CHANNEL MASTER RX 300 cm.Aj keď samotný reflektor môže z hľadiska jeho pomeru f/D a celkovej účinnosti v spojitosti s jednoznačne definovanou ohniskovou vzdialenosťou vykazovať v praxi vysokú účinnosť koncentácie signálnej energie k ďalšiemu spracovaniu , celkovo dosiahnutú signálnu kvalitu na výstupe LNB môže negatívnym spôsobom ovplyvniť aj výber a návrh použitého vlnovodného spracovania signálu čomu budem venovať konkrétnu pozornosť na tomto mieste kde popíšem kombinované vlnovodné riešenie pre spracovanie dvoch frekvenčných spektier pásiem C od 3 400 MHZ do 4 200 MHz a KU od 10 700 MHz do 12 750 MHz od americkej firmy ADL RP3 C/KU,ktoré sa predáva aj pod obchodnou značkou ASTROTEL .
        
    MECHANICKÉ PREVEDENIE :

Do vnútra C pásmového vlnovodu s priemerom 60 mm výrobca pevne mechanicky osadil mikro-vlnovod s definovaným rozmerom C 120=18 mm so signálnym zberačom určeným pre pásmo KU.Aj keď výrobca definuje frekvenčný rozsah na výstupe KU vlnovodu WR75 v úzkom spektrom len 500 MHz šírky pásma pre fixnú satelitnú službu FSS je samozrejme k dispozícii v závislosti od použitého LNB celé spektrum frekvencií v rozsahu 2 000 MHz.Celý prenos VF vlnenia medzi vstupným KU mikro-vlnovodom a uhlovým vlnovodom na ktorého konci sa nachádza jednopolaritný LNB ,zabezpečuje na rozdiel od profesionálnych riešení len obyčajný medený vodič s hrúbkou 2 mm,ktorý je vsadený do steny hlavného vlnovodu.Postavenie KU mikro-vlnovodu v presnom strede je pevne definované podpornou štruktúrou,ktorá pevne definuje jeho polohu.Na zabezpečenie príjmu nielen pravouhlo polarizovaného vlnenia ale aj cirkulárneho výrobca vsadil do ústia vlnovodu aj depolarizačnú doštičku s hrúbkou 7 mm,ktorá zabezpečuje prevod cirkulárneho vlnenia na ortogonálne vlnenie.Spracovanie a signálny prenos do výstupu C pásmového vlnovodu WR 229 nastáva až následne po pásme KU podobným spôsobom pomocou motoricky polohovatelného signálneho zberača samozrejme s podstatne väčším rozmerom v porovnaní s pásmom KU nakoľko tu spracúva podstatne väčšie vlnové dĺžky.
    
    VÝBER POLARIZAČNÝCH ROVÍN :
   
Obidva signálne zberače pre pásmo KU aj C sú polohovatelné-ovládané jedným servo motorom-mechanickým polarizátorom s napájením 5 V,ktorý definuje súčastne čiže nie nezávisle sklon-prispôsobenie prichádzajúcich polarizačných rovín k polohe zberačov v rozsahu 180° pre dosiahnutie maximálnej signálnej kvality SKEW .Podstatnou nevýhodou výberu polarizačných rovín v tomto kombinovane riešenom vlnovode je nízke oddelenie polarizačných rovín pre C aj pre Ku pásmo na úrovni len 25 dB,čo je typická hodnota z UNI LNB v komerčnej oblasti.Polohovanie dvoch signálnych zberačov bolo pri testovacej prevádzke plne funkčné a splnilo požiadavku na presné definovanie ich polohy,čo môžem ohodnotiť pozitívne kedže v komerčnej oblasti sa dokonca predávajú aj kombinované C a KU vlnovody,ktoré možnosť definovať akýkoľvek sklon polarizačnej roviny SKEW pomocou mechanického rotora nemajú nakoľko sú v týchto nevhodných vlnovodných riešeniach použité UNI LNB s napäťovým ovládaním výberu polarizačných rovín V a H.Ich výrobcovia nevzali v úvahu úplne elementárny-základný fakt z DX praxe,ktorý som si overil na príjme družice BADR C na 26°E ,kde v prípade že by som nemal možnosť pomocou polarotora individuálne definovať sklon polarizačných rovín prichádzajúcich z dvoch rôznych transpondérov ale z tej istej družice ,konkrétne TP3 na f=3 760 MHz a TP 21 na f=4 120 MHz potom by som dosiahol až o 30% horšiu signálnu kvalitu na TP 21 ,kvôli tomuto principiálnemu nedostatku,ktorý výrobca UNI C a KU riešení ani nevzal v úvahu čo v spojitosti s vysokým prechodovým útlmom čiže nedostatočným signálnym prenosom vylučuje tieto kombinované vlnovody C a KU z DX praxe nakoľko prvoradým predpokladom úspechu zachytenia vysoko amplitúdovo a fázovo zašumených QPSK prenosov je naplniť predpoklad maximálneho signálneho prenosu pri plnom VSWR prispôsobení do ústia LNB,čo v tomto prípade jednoducho nie je možné aj s tým najlepším DRO alebo PLL konvertorom aký sa na trhu v súčastnosti nachádza. Samozrejme v praxi je úplne vylúčené aby profesioonál alebo len bežný fanúšik satelitného DX-ingu musel RUČNE polohovať - definovať pre každý TRANSPONDÉR polohu celého kombinovaného vlnovodu C&KU , čo je praktický dôsledok nevhodnosti C a KU vlnovodných riešení na princípe UNI LNB !!!
    
    POUŽITÉ LNB :

Nakoľko je výber polarizačných rovín pre C aj KU pásmo riešený pomocou mechanického rotora z jedného bodu na výstupe vlnovodov KU WR75 a C WR229 som umiestnil profesionálny jednopolaritný LNB NORSAT 6600A s rozptylom kmitočtu lokálneho oscilátora len +/- 1 MHz,ktorý spracúva 500 MHz rozsah v spektre frekvencií od 11 700 MHz do 12 200 MHz čo je pásmo využívané pre fixnú satelitnú službu FSS v USA a bežný C pásmový LNB ASTROTEL BLUE THUNDER so šumovou teplou 15 K s typickou stabilitou oscilátora v rozsahu +/- 3 MHz v závislosti od vonkajšej teploty a zosilnením okolo 60 dB.
    
        NORSAT 6 600 GOLD KU BAND DRO LNB with LOF STABILITY +/- 1 MHz FOR FSS USA BAND
    
    DOSIAHNUTÉ SIGNÁLNE VÝSLEDKY :
  
Toto kombinované vlnovodné riešenie,ktoré som dnes predstavil môžem ohodnotiť ako kompromis medzi možne dosiahnutelnou signálnou kvalitou a možnosťou kombinovaného príjmu obidvoch frekvenčných spektier pásiem C a KU pri nedostatočnom oddelní polarizačných rovín,ktoré nie je vhodné pre DX príjem nakoľko rozdiely v signálnej kvalite,ktoré som analyzoval dosiahli pri transpondéroch z družice ASTRA 2D na 28,2°E až mínus - 2,5 dB z MER !!!/samozrejme použil som LNB pre spodnú čast KU spektra/ a v C pásme pri TV Mauretánia z družice ARABSAT 2B na 30,5°E dokonca - 3 dB z MER !!! v porovnaní s exaktne navrhnutými signálnymi riešeniami - ožarovač+mechanický rotor+LNB - len pre jedno pásmo,ktoré používam čo laicky pomenované znamená že aj jedna vo svetovom meradle z najlepších stredových anténa Channel Master 300 cm,ktorú používam môže "dodávať" - kvôli nevhodnému návrhu vonkajšej signálnej jednotky vlnovod+LNB - výrazne menšiu signálnu kvalitu ktorá bola porovnatelná s priemerom aktívneho reflektora s priemernou 55% percentnou účinnosťou len 210 cm !!! 
    
    VÝHODY & NEVÝHODY : 
   
    + PLUS - Možnosť okamžitého príjmu pásiem C a KU
    + PLUS - Možnosť definovať pomocou polarizačného rotora SKEW sklon signálneho zberača
    
    - MÍNUS - Vysoký prechodový útlm
    - MÍNUS - Nemožnosť zabezpečenie plného signálneho prenosu čo znamená vysoké znehodnotenie zaručene vysokého ZISKU pri anténa PF CHANNEL MASTER 300
    - MÍNUS - Nízke oddelenie polarizačných rovín CROSS POLARIZATION & ISOLATION len 25 dB pre C aj KU pásmo