Astra 2D na 28,2°E : DX príjem HDTV vysielania BBC HD z Astry 2D na severnej Morave.


TECHNICKÁ STRÁNKA PRÍJMU HDTV VYSIELANIA BBC PAKETU Z DRUŽICE ASTRA 2D na 28,2°E PRE MIESTO PRÍJMU mesta BRUNTÁL - severná Morava s ORIGINÁLNYM SKY BOXOM Thomson Sky HD Box DSI 8215 a s HDTV BOXOM HUMAX 1000 HD .

astra 2d
Otázka od : MUDr.Zdeněk Černý, CSc.
   
    Lokalita : Bruntál-Severní Morava , Česká republika
   
    TEXT OTÁZKY :
   
    Měl bych zájem o příjem britských kanálů na Astře 2 v HDTV, dle literatury nutno mít parabolu minim. 160cm. Kde sehnat dekodér a má někdo s tímto zkušenosti? Receiver Humax 1000 HD mám.
   
    SKY DIGITAL ponúka svojím zákazníkom pre príjem HDTV vysielania aktuálne DVB BOX Thomson Sky HD Box DSI 8215 
A Thomson Sky HD Box DSI 8215B Thomson Sky HD Box DSI 8215C Pace TDS470 Sky Box
ODPOVEĎ od dxsatcs.com:
    
    Technická stránka príjmu vysielania TV paketu SKY DIGITAL :
    
    Aj keď celý PAY TV paket SKY DIGITAL používa k šíreniu svojho signálu aktuálne družice Astra 2A/2B/2D a Eurobird 1 predpokladám že uvažujete o príjme družice Astra 2D na 28,2°E , ktorá v celej východnej a strednej Európe patrí do kategórie DX , čo znamená nasledovné :
   
    Nestabilná kvalita signálu z hľadiska výberu prenosu z polarizačnej roviny V-vertikál a H-horizontál počas dňa ,kedy príjem tej-ktorej polarizačnej roviny je časovo závislý z hľadiska použitého priemeru,kedy konkrétne na Morave v doobedňajších hodinách výrazne prevyšuje kvalita príjmaného signálu vysielaného vo V pol rovine - napr . 10 758 MHz V pol- ITV paket , kvalitu signálu paketov vysielaných v H-pol rovine - napr . 10 803 MHz BBC 1 a BBC 2 a zase naopak v poobedňajších a večerných hodinách kedy dochádza k postupnému nárastu kvality prenosov vysielaných v H-horizontálnej rovine,ktorá vrcholí - relatívne pomenované nakoľko sa jedná aj v prípade použitia napr. priemeru antény 300 cm o minimálnu sgnálnu kvalitu,od 16.00 hod do 19.00 hod .Z vyššie menovaného vyplýva že aj v prípade použitia priemeru príjmacej antény od 240 do 300cm nie je na Morave technicky možné garantovať !!!celodenne!!! stabilný príjem bez výpadkov v stabilite príjmu pri všetkých transpondéroch vysielaných v H plarizácii,nakoľko okrem nižšej ochrany prenosu pri FEC 5/6 kvalita prenosov ITV a BBC v Moravskom ponímaní vykazuje celodenne vysoko premenlivých kvalitatívnych hodnôt aj pri V aj pri H rovine.

Daniel K , Ostravsko-Morava : Dosiahnutá signálna kvalita pri príjme družice Astra 2D na 28,2°E s PF ANDREW 300 cm

Dan K Morava dx Astra 2D BBC1 packet na f =11 788 MHz dosiahnuta signalna kvalita s PF Andrew 300 cmDan K Morava dx Astra 2D detail na PF Andrew 300 cmDan K Morava dx Astra 2D detail na analyzovane spektrum druzic z lava Astra 2D Eurobird...
 Z vyššie menovaného môžem odvodiť že na !!!nestabilný!!! príjem BBC a ITV paketov vysielaných z družice Astra 2D v mieste príjmu Bruntál-západne od Ostravy - je nevyhnutné inštalovať sat.zostavu so zaručeným ZISKOM s priemerom od 240 do 360 cm nie priemer 160 cm,ktorý postačuje na celodenne stabilný príjem vertikálnej aj horizontálnej polarizačnej roviny ale v mieste príjmu podstatne západnejším smerom ako napr. v meste Cheb nie na Morave.Zo skúseností anglického kolegu z Brna ale môžem potvrdiť že na nestabilný príjem počas niekoľkých hodín do dňa / nie celodenne / BBC a ITV paketov vysielaných vo V-vertikálnej polarizácii mu postačuje priemer príjmacej antény 200 cm,ale táto skúsenosť sa len ťaško dá pomenovať pojmom signálna stabilita príjmu.
    Potom čo by ste nainštalovali vysoko ziskovú sat.zostavu s priemerom reflektora napr.300 cm mohli by ste si z družice Astra 2D na f=10 847 MHz naladiť jediný HDTV prenos v norme MPEG4 verejnoprávneho okruhu BBC,k čomu by ste mohli použiť DVB receiver Humax 1000 HD !!! Na príjme všetkých ostatných HDTV staníc,ktoré sú kódované systémom VIDEOGUARD - v počte okolo 14 tv - ovšem z technicky nenáročných družíc Astra 2A a 2B - s doporučeným priemerom pre celodenne stabilný príjem okolo 90 cm - by ste museli zakúpiť originálny HDTV SKY BOX Thomson Sky HD Box DSI 8215 s HDD 160 GB v cene od dealera od 550 EUR /1 ks,lebo s DVB Humax nie je skrátka možné príjmať 14 vyššie menovaných HDTV staníc,nakoľko DVB Humax neobsahuje okrem iného VIDEOGUARD dekodér.
    Samozrejme už som zabezpečoval technickú stránku príjmu paketu Sky Digital pre Britských zákazníkov na Slovensku,kde priamo po telefonickej objednávke a zložení zálohy nám Sky zaslala PACE SKYBOX aj s kartou na Slovensko poštou a po inštalácii antény s priemerom od 240 do 300 cm bolo celodenne možné na strednom Slovensku príjmať všetky Sky programy BBC a ITV z družice Astra 2D a to len kvôli výnimočnému javu tzv.POSTRANNÉHO LALOKU PRE V pol.z družice ASTARA 2D,ktorý sa vyskytuje nie len v slovenských podmienkach príjmu.
   
Aktuálne výsledky analýzy transpondérov vysielaných v H aj V polarizácii z družice Astra 2D na juhu stredného Slovenska s PF Channel Master RX 300 cm

AAA PF Channel Master RX 300 cm nasmerovana na ASTRU 2DBBB ASTRA 2D V pol detail na 8 TP zo signalneho spektraCCC ASTRA 2D H pol detail na 8 TP v analyzovanom spektre s doporucenym priemerom reflektorov v mieste prijmu
Aj v českej republike sú firmy , ktoré Vám za nemalú odplatu zabezpečia SKY komplet na príjem vysielania PAKETU SKY DIGITAL.Cenník a mená firiem Vám posielam v prílohe tejto pošty .

ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB - SATELITNÁ TECHNIKA V TEÓRII A V PRAXI