Astra 2D na 28,2°E : Montáž kompletu pre príjem anglických tv na strednom Slovensku


DX PRÍJEM PAKETOV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D - 28,2°E - NA STREDNOM SLOVENSKU - oblasť ZVOLENA A VÝBER VHODNÉHO UNI ALEBO JEDNOPOLARITNÉHO KONVERTORA NA BÁZE STABILIZÁCIE FREKVENCIE LOF POMOCOU OBVODU PLL alebo DRO - výhody a nevýhody v praxi .
 

DX PRÍJEM PAKETOV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D - 28,2°E - NA STREDNOM SLOVENSKU

     Otázka od : Ing. Milan Laluha
    
    Lokalita : ZVOLEN

    TEXT OTÁZKY :

    Dobrý deň
   
    pokúšam sa o príjem BBC vo Zvolene. V jednom článku , písal istý švéd, že používa Invacom ale nie Singl , ale typ dual , s ktorým dosiahol lepšie výsledky (tiež na Astru 2D). Myslím, že sa skôr jednalo o rozdiel v chybovosti kusov, ako o rozdielnu kvalitu medzi typmi. Zaujímal by ma Váš názor. Ešte by som chcel vedieť či je možné vo Zvolene zachytiť programy na Horizon.frekvenciách z Astry 2D. Vert.frekvencie mi kolíšu v priebehu dňa od 18% po 44% na Humax 5500 CRCI. LNB mám spomínaný singl Invacom, domácky vyrobený ožarovač (podľa Vašich fotiek typ 5) a noname parabolu 190cm.
   
    Milan Laluha

a ASTRA 2D V pol and H pol signal resolutions from East Europe okb ASTRA 2D V pol and H pol signal resolutions from East Europec ASTRA 2D with POINT OF RECEPTION Slovakia East Europe
ODPOVEĎ :
    Dobrý ďeň p.Laluha.
   
    V aktuálnej produktovej rade univerzálnych konvertorov značky INVACOM so "štítkove" udávanou hodnotou šumového čísla 0,3 dB figurujú nasledovné typy :
   
    1,Universal Single LNB
    2,Universal Twin LNB
    3,Universal Quad LNB
    4,Universal Quatro LNB
    5,Quad polar LNB
   
    ,ktoré sa vyrábajú pre komerčnú nie profesionálnu sféru,do ktorej tiež tento výrobca zasahuje ale v tomto prípade sa jedná o jednopolaritné konvertory na báze časovo viazanej sľučky PLL- frekvenčnej syntézy alebo na princípe stabilizácie oscilátora pomocou dielektrického rezonátora DRO o čom konkrétne píšem v nasledovnej práci :

 TESTOVANIE JEDNO POLARITNÝCH KONVERTOROV TRIPLEBAND A SEMITRIPLEBAND OD VÝROBCOV SMW,SPC A KATHREIN V PRAXI PRÍJMU PAKETU DIGI TV SLOVENSKO V POROVANÍ S UNIVERZÁLNYM KONVERTORTOM SHARP BSCR86L08

SMW PLL LNB s extra nizkym fazovym sumom PHASE NOISE ktory podstatne ovplyvnuje chybovost prenosu BER pri velmi nizkych aj pri velmi vysokych rychlostiach prenosu SRSMW PLL LNB with HIGH IP3 lnb extra urceny pre velke priemery anten ktore dodavaju do signalneho retazca extra vysoke signalne urovneSMW WDL DIGITAL typ E dual output KU band s extra vysokou LOF stabilitou 1,5 MHz s extra nizkym fazovym sumom Phase Noise
Čiže s veľkou pravdepodobnosťou sa v tomto prípade jednalo o TWIN UNI LNB Invacom typu TWH-031 s dvoma F výstupmi. Ako som už viackrát písal v niekoľkých svojich prácach či už sa jedná o typové rady SINGLE,TWIN,QUAD,QUATRO pri ktorých je použitý na spracovanie vo vnútry vlnovodu identicky - rovnaký spôsob na báze dvoch signálnych zberačov,ktoré sú umiestnené v pravom uhle - 90°, jeden pre V a druhý pre H polarizáciu,len teoreticky je možné vyrobiť dva z hľadiska priebehu zosilnenia a šumového čísla pri stanovenej frekvencii "f" rovnaké konvertory - tzv. párované kusy.Čiže Váš predpoklad že sa v tomto prípade jednalo len o rozdiel v jednotlivých kusoch je plne opodstatnený,lebo ako som už viackrát popisoval 95% veľkej väčšiny súčasných UNI LNB má meratelné rozdiely výstupnej signálnej kvality v rozptyle +/- 15% medzi jednotlivými kusmi./ z priemeru vybočujú niektoré prírubové typy od výrobcu MTI,o čom hovorím na konci tohto textu 
    
    >Download:
    MTI AP 8 TW FLANGE LNB

Viete,v tomto prípade je prioritné kto konvertor montuje a až následne aký LNB používa,lebo aj v súčasnej dobe technický vrchol v tejto oblasti SMW DUAL OUTPUT PLL LNB,ktorý má definovanú v porovnaní s technológiou DRO vďaka použitému krištálu o jeden rád vyššiu stabilitu kmitočtu lokálneho oscilátora LOF +/- 10 kHz !!! v porovnaní s technológiou DRO,pri ktorej sa s dielektrickým rezonátorom dosahujú najvyššie stability kmitočtu LOF v závislosti od vonkajšej teploty "len" na na úrovni +/- 1 MHz , čo ale nie je na škodu lebo sú určené na príjem iných typov prenosov v družicovej praxi ako pri použití technológie stabilizácie LOF pomocou časovo viazanej sľučky PLL,kde na príjem SCPC a MCPC prenosov táto stabilita LOF plne postačuje !!!

pozri : KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 3 - POSTUP PRI VÝBERE KONVERTORA Z HĽADISKA JEHO POUŽITIA V PRAXI.
    
    >Download:
    SMW PLL LNB WITH HIGH IP3 + 25 dBm

Aj vyššie pomenovaný PLL LNB v nákupnej cene takmer 150 000 Sk môže dodávať do signálneho reťazca horšiu výslednú kvalitu signálu odvodenú od úrovne modulačnej chyby MER a chybovosti BER na kanál ako napr. bežný prírubový LNB .90% úspechu pri dosiahnutí nárastu signálnej kvality pri výmene LNB,ktorý by papierovo mal dodávať vyššiu signálnu kvalitu ,na základe napr.nižšiehio fázového šumu oscilátora-PHASE NOISE pri stanovenej frekvencii stojí na praktických a teoretických skúsenostieh odborníka,ktorý montuje tento LNB do antény! Stačí aby sa jeden z detailov ako napr. presné polohovanie LNB z hľadiska sklonu polarizačných rovín SKEW alebo presné určenie polohy LNB v ohisku so správnym výberov vhodného ožarovača zanedbali a potom následne vznikajú nepravdivé dohady o tom že napr.Invacom TWIN "ide lepšie" ako INVACOM SINGLE atď......Ale mnohé weby sú plné týchto zavádzajúcich a polopravdivých tvrdení,ktoré vznikly len z neznalosti správneho postupu výberu a inštalácie LNB v anténe.Podobnými "názormi" sa prezentuje na svojej úvodnej webovej stránke aj výrobca INVACOM,kde publikuje názory fanúšikov sat tv o vysokých nárastoch signálnej kvality ?! ako inak !? pri svojich konvertoroch v porovnaní s profesionálnymi jednopolaritnými LNB ale so štítkovo podstatne "nižšími hodnotami šumového čísla" napr: 0,8 - 1,0 - 1,2 dB .... napr. od výrobcu Swedish Microwave,ktorý predáva svoje produkty od roku 1988 a vo svojich výrobkoch uplatňuje desiatky patentovo chránených postupov zapojenia.
DX Astra 2D detail na 8 TP z expandovaneho frekvencneho spektra vo V pol SIDELOBE z UNAOHM EP 300DX Astra 2D kompletna MER,BER signalna analyza TP 56 na f =10 936 MHz so zarucenou signalnou rezervou takmer 2 dB pred rozpadom obrazuUnaohm EP 300 measurement receiver with QPSK and NIT card
 TÉMA ASTRA 2D ZVOLEN :
    
    Mám konkrétne skúsenosti s montážou stredovej antény s priemerom 240 cm vo fixnom uchytení na príjem družice Astra 2D na 28,2°E,ktorý som na zakázku anglického zákazníka z Walesu inštaloval vo vzdialenosti 10 km od Zvolena spolu s originálnym SKY BOXOM PACE a kartou s programovým balíkom ULTIMATE PACKAGE na príjem hlavne športových prenosov anglickej fotbalovej ligy, ktoré pravidelne vysielajú programy britskej verejnoprávnej spololočnosti BBC a najsledovanejšieho komerčného FTA okruhu ITV 1,2,3 .
    Ako som podrobne popisoval v práci :
 
    AKTUÁLNY ROZBOR A MOŽNOSTI PRÍJMU PAKETOV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 28,2°E NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
    
    na myslených hraniciach medzi západným a stredným Slovenskom sa kvôli postrannému vyžarovaciemu diagramu vysielacej antény na transpondéroch pre VERTIKÁLNU POLARIZÁCIU z družice Astra 2D dosahuje SKOKOVO na niekoľkých kilometroch vzdialenosti podstatný nárast meratelnej signálnej kvality,ktorá v ! nestabilnom ! ponímaní zabezpečuje príjem programov BBC a ITV vysielných vo V pol od priemeru RX antény 140 cm ako popisujem v :
    
    DRUŽICA ASTRA 2D NA SLOVENSKU S ANTÉNOU O PRIEMERE 140 cm - SKÚSENOSTI S PRÍJMOM V POSTRANNOM LALOKU - SIDELOOB - VYSIELACEJ ANTÉNY DRUŽICE PRE VERTIKÁLNU POLARIZÁCIU NA JUHU STREDNÉHO SLOVENSKA S ANTÉNOU KOVOSAT 140 cm
    
    Moje skúsenosti sú také že severnejším smerom od Lučenca dokonca narastá signálna kvalita pri rovnakom priemere a type použitej antény 240 cm s tým istým prírubovým LNB,čo môžem dokladovať nasledovným výsledkom merania :
    Na BBC transpondéry na f=10 847 MHz som v oblasti Zvolena dosiahol signálnu kvalitu s meracím prístrojom UNAOHM EP 300 /nie EP 3000/ s QPSK a BER modulom na úrovni 7,7 dB pri okamžitej chybovosti chBER v spodnej časti rádu E-03 čo je o min 0,5 dB vyššia signálna kvalita ako v oblasti Lučenca.
    
>Download:
    MEASUREMENT RECEIVER UNAOHM EP 300 WITH QPSK - BER - NIT CARD

V pomernom vyjadrení kvality signálu na ukazovateli v SKY BOXE PACE to znamenalo dosiahnutie signálnej kvality 72%.Zákazník stanovil cenový strop pre vonkajšiu jednotku anténa+LNB do 30 000 Sk,z čoho vyplynulo že som musel použiť konvertor z komerčnej nie profesionálnej oblasti.Výber padol na prírubový typ INVACOM SNF 031,ktorý pravdepodobne používate aj Vy, s ktorým som dosiahol signálnu rezervu pri FEC 5/6 od 1,8 do 2,5 dB počas celého dňa čo je akceptovatelný výsledok na celodenný stabilný príjem bez výpadkov a štvorčekovaní pre všetky transpondéry vysielané vo vertikálnej polarizácii v oblasti kde ani samotný provajder SKY a BBC nepredpokladá možnosť príjmu jeho vysielania.Pri anylýze signálneho spektra v oblasti Zvolena z družice Astra 2D som identifikoval len 8 transpondérov vo V pol a ani jeden v H pol,čo je zároveň odpoveď na Vášu otázku možnosti zachytenia v horizontálnej polarizácii vysielaných TP.Moje merania na príjmacích anténach s priemerom od 240 do 310 cm dokázali že príjem v H pol z družice Astra 2D je len nestabilne možný počas niekoľkých hodín do dňa a to v poobedňajších hodinách od 12.00 hod a v ranných hodinách ale v tomto prípade sa o stabilnom príjme nedalo hovoriť.Analýzy + fotogalériu a všetko podstatné o družici Astra 2D najdete na webe ČESKOSLOVENSKÉHO SATELITNÉHO DX KLUBU v rubrike TELEKOMUNIKAČNÉ DRUŽICE.
    S pomerných signálnych výsledkov z DVB Humax,ktoré ste mi poslali Vás môžem uistiť že Vám celá zostava s anténou s priemerom 190 cm pracuje na 85% čo je dobrý výsledok aj pri fakte že univerzálny LNB Invacom nedokáže spracovať TZV. POLARIZAČNÚ NESTABILITU
   
    pozri : DEFINÍCIA POJMU POLARIZAČNÁ NESTABILITA A POLARIZAČNÁ ROVINA PRI RX ANTÉNACH UMIESTNENÝCH V PROVAJDEROM DEFINOVANEJ PLOCHE - INSIDE FOOTPRINT - A MIMO NEJ - OUT OF FOOTPRINT - NA PRÍKLADE JEDNOPOLARITNÝCH A UNI LNB NORSAT,SMW,ASTROTEL...
    
     čo v praxi môže znamenať minimálne 15% pokles signálnej kvality, o ktorej píšem v práci o družici Astra 2D,čo je typickým sprievodným javom príjmu v celej východnej EU,lebo samotný princíp fixných signálnych zberačov to neumožňuje a taktiež nízke oddelenie polarizačných rovín Croos Polar len 25 dB.V zákazníckej praxi to znamená že na maximálnu signálnu kvalitu počas celého dňa by zákazník musel min.3 krát meniť SKEW polohu LNB aby tým kopíroval zmenu sklonu polarizačnej roviny prichádzajúceho vlnenia,čo je pre pre mnohých vylúčená vec.
   
    Rád Vám zodpoviem aj na ďalšie oztázky z oblasti Sat Techniky.
   
    Ostávam s pozdravom.
   
    ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB roman.david@dxsatcs.com