Astra 2D na 28,2°E : Možnosti príjmu anglických tv BBC a ITV z družice Astra 2D


POROVNANIE MOŽNOSTI ZACHYTENIA V-vertikálnej a H-horizontálnej roviny TV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D - 28,2°E - NA SLOVENSKU + POROVNANIE SIGNÁLNYCH SPEKTIER V a H + POROVNANIE SIGNAĹNEJ KVALITY DVOCH PRENOSOV vo V pol + URČENIE PRIEMERU ANTÉNY NA STABILNÝ PRÍJEM TV BBC,ITV V pol ...

astra
Otázka od : PharmDr. Štefan Krchňák
    
    Lokalita : Šurany - Slovenská republika

    TEXT OTÁZKY :
    
     Vážený pán Dávid,
   
    prečítal som si Váš článok o príjme BBC pogramov v Lučenci. Už dlhšiu dobu zháňam informácie o možnosti príjmi BBC na Slovensku, pretože mám rád hlavne BBC 1 a 2, ktoré poznám z Bruselu a rád by som ich mal aj tu. Bývam v Šuranoch, okres Nové Zámky, čo je 140 km západne od Lučenca. Neviem, či sa profesionálne zaoberáte návrhom celých zostáv a či by ste mi vedeli poradiť, aké technické vybavenie by som potreboval.
   
    S pozdravom
   
    PharmDr. Štefan Krchňák
    
    
    ODPOVEĎ :
    
    V nasledovnom rozbore možností príjmu Vám p.Krchňák z ohľadom na zemepisnú polohu západného Slovenska - Šurany,konkrétne priblížim aký je skutočný signálny stav príjmu VERTIKÁLNEJ A HORIZONTÁLNEJ polarizácie nakoľko sa jedná o DX príjem,čo znamená že sa v slovenských podmienkach pokúšame o zachytenie VF signálu s minimálnou signálnou kvalitou,lebo vysielateľ vysoko smerovým vyžarovacím diagramom zameraným do oblastí Britských ostrovov a západnej Európy striktne vymedzil bezproblémový príjem na relatívne malé územie a ako vidieť z mapy vyžarovacieho diagramu družice Astra 2D vysielateľ ani nepredpokladá možnosť zachytenia signálu na území Slovenska.

a ASTRA 2D V pol and H pol signal resolutions from East Europe okb ASTRA 2D V pol and H pol signal resolutions from East Europec ASTRA 2D with POINT OF RECEPTION Slovakia East Europe
Aktuálny stav možnosti príjmu na Slovensku :

    V každej téme ktorú som s ohľadom na príjem Astry 2D spracovával som vždy uviedol že sa jedná o výnimočný príjem v postrannom laloku vyžarovacej antény z družice LEN PRE VERTIKÁLNU POLARIZÁCIU, v ktorej sú vysielané lokálne spravodajské TV okruhy BBC 1 pozor nie BBC 2,ako napr :
   
     BBC One West Midlands - na f=10 788 MHz
    BBC One North East & Cumbria - na f=10 818 MHz
    BBC One Channel Islands - na f=10 847 MHz
   
    čo by som Vám rád podstatne zjednodušene pre Vaše pochopenie vysvetlil nasledovne :
    - vysokofrekvenčný modulovaný signál je vysielaný-smerovaný z družice umiestnenej na rovníkovej obežnej dráhe na zemský povrch-konkrétne Anglicko a Írsko,pričom od bodu zamerania,čiže miesta na zemskom povrchu na ktorom sa koncentruje maximálny vyžiarený výkon EIRP tzv.beam peak čo súvisí v praxi s minimálnym priemerom použitej antény na celodenný stabilný príjem okolo 40 cm sa od spomínaného bodu postupne v nepriamej úmere úroveň vyžiarenej energie KLESÁ čo v praxi znamená že na dosiahnutie rovnakej signálnej kvality musíte so vzrastajúcou vzdialenosťou od Anglicka použiť väčší priemer antény ako 40 cm.
    Pre lepšie porozumenie Vám uvediem nasledovný príklad :V nemeckých podmienkach príjmu musíte na celodennú signálnu rezervu aspoň 2 dB z úrovne modulačnej chyby MER použiť v meste Dusseldorf priemer príjmacej antény 60 cm ale podstatne východnejším smerom na Českú republiku v oblasti Drážďan je už nutné na dosiahnutie rovnakej signálnej kvality použiť priemer antény min 140 cm.
    Ako som vyššie písal kvalita signálu východným smerom klesá so vzdialenosťou a konkrétne na Slovensku ,kde by by sa podľa vyžarovacieho diagramu teoreticky ani nemal nachádzať merateľný signál sa v praxi príjmu vyskytuje výnimočný jav TZV postranného laloku vysielacej antény z družice len PRE VERTIKÁLNU POLARIZÁCIU tzn len BBC 1 čo konkrétne znamená nasledovné :
   
   
     VÝRAZNÝ ROZDIEL V HRUBEJ SIGNÁLNEJ ÚROVNI MEDZI H a V pol. rovinou,na strednom Slovensku :

H pol Astra 2D v signalnom spektre je mozne identifikovat 5 transponderov BBC a ITV v H pol ktorych signalna kvalita dosiahnuta s priemerom anteny 240 cm sa nachadza pod sumovym prahomV pol Astra 2D 8 transponderov BBC a ITV vo V pol ktorych signalna kvalita dosiahnuta s priemerom anteny 240 cm zarucuje v strednom a vo vychodnom Slovensku celodenne stabilny prijem
 POROVNANIE ROZDIELNEJ SIGNÁLNEJ KVALITY MEDZI DVOMA TP,KTORÉ SÚ VYSIELANÉ V ROVNAKEJ V pol. :
DX Astra 2D V pol signalna kvalita namerana na f=10 788 MHz dosahuje dlhodobo najnizsiu kvalitu v rozsahu od 7,8 do 8,2 dB z MER pri chybovosti chBER v strede radu E-03DX Astra 2D V pol signalna kvalita namerana na f=10 906 MHz dosahuje dlhodobo najvyssiu kvalitu v rozsahu od 9,0 do 9,5 dB z MER pri chybovosti chBER v spodnej casti radu E-03

    Výnimočným javom v Slovenských podmienkach príjmu/konkrétne stredoslovenský a východoslovenský kraj/ ostáva plusová skoková zmena v kvalite signálu pri vertikálnej polarizácii na malej plošne vzdialenosti,čiže celé územie stredoslovenského a východoslovenského kraja sa nachádza v postrannom laloku vysielacej antény z družice ASTRA 2D pre vertikálnu polarizáciu,čo v praktickom vyjadrení znamená nasledovné:
    pri horizontálne polarizovaných transpondéroch signál rovnomerne klesá , smerom od Moravy ,kde sa nestabilné signálne výsledky dosahujú s priemermi od 220 - 270 cm smerom na Slovensko kde sa príjem H polarizácie dá nestabilne uskutočniť s priemermi RX antén od 270 do 350 cm /v závislosti od návrhu signálneho reťazca/.A naopak pri V polarizácii signál smerom od Moravy na Slovensko rovnomerne klesá a niekde v okolí myslených hraníc medzi západoslovenským a stredoslovenským krajom nastáva plošne prudký nárast v kvalite signálu,čo prináša konkrétne v mojej oblasti príjmu Lučenca-juh stredného Slovenska možnosť nestabilného príjmu všetkých vertikálne polarizovaných transpondérov s priemerom antény 140 cm/ako to popisujem v článku ASTRA 2D na Slovensku s anténou 140 cm/ a celodennú signálnu stabilitu aj v prípade zhoršených poveternostných podmienok s priemerom antény D=180-200cm.
    Práve oblasť západného Slovenska-Šurany sa ešte nenachádza v oblasti kde signálna kvalita skokovou zmenou na niekoľkých kilometroch vzdialenosti NARASTÁ a tým umožňuje príjem BBC 1 na celom strednom a východnom Slovensku,čo pre Vás znamená a konkrétne výsledky to aj potvrdili že s priemermi príjmacích antén do 200 cm je nemožné v oblasti Šurian dosiahnúť stabilný príjem paketu BBC1. Jediným objektívnym faktom zistenia možnosti vôbec naladenia družice Astra 2D je inštalácia RX antény so zaručeným ziskom o priemere min 240 cm a signálnou analýzou definovať skutkový stav a určiť minimálny priemer na stabilný príjem signálu.Iná PLNE OBJEKTÍVNA METÓDA lebo sa nachádzame v oblasti kde prevádzkovateľ nezaručuje stabilný signál nejestvuje a jedine tento spôsob môže rozdeliť dohady od faktov.
    Popíšem Vám prípad montáže kompletu ,ktorý som navrhol a inštaloval v oblasti Zvolena :

DX Astra 2D V pol BBC TXT oknoDX Astra 2D V pol vsetky BBC a ITV programy vysielaju online so zvukovym doprovodom aj originalne titulky v anglickom jazyku detail na titulkyDX Astra 2D V pol vsetky BBC a ITV programy vysielaju online so zvukovym doprovodom aj originalne titulky v anglickom jazyku
 POPIS MONTÁŽE :
    -----------------
   
    Mám konkrétne skúsenosti s montážou stredovej antény s priemerom 240 cm vo fixnom uchytení na príjem družice Astra 2D na 28,2°E,ktorý som na zákazku anglického zákazníka z Walesu inštaloval vo vzdialenosti 10 km od Zvolena spolu s originálnym SKY BOXOM PACE a kartou s programovým balíkom ULTIMATE PACKAGE na príjem hlavne športových prenosov anglickej futbalovej a rugby ligy, ktoré pravidelne vysielajú programy britskej verejnoprávnej spololočnosti BBC a najsledovanejšieho komerčného FTA okruhu ITV 1,2,3 .
    Moje skúsenosti sú také že severnejším smerom od Lučenca dokonca narastá signálna kvalita pri rovnakom priemere a type použitej antény 240 cm s tým istým prírubovým LNB,čo môžem dokladovať nasledovným výsledkom merania :
    Na BBC transpondéry na f=10 847 MHz som v oblasti Zvolena dosiahol signálnu kvalitu s MERACÍM PRÍSTROJOM UNAOHM EP 300 / nie s MERACÍM PRÍSTROJOM UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL s QPSK a BER modulom na úrovni 7,7 dB pri okamžitej chybovosti chBER v spodnej časti rádu E-03 čo je o min 0,5 dB vyššia signálna kvalita ako v oblasti Lučenca.V pomernom vyjadrení kvality signálu na ukazovateli v SKY BOXE PACE to znamenalo dosiahnutie signálnej kvality 72%.Zákazník stanovil cenový strop pre vonkajšiu jednotku anténa+LNB do 30 000 Sk,z čoho vyplynulo že som musel použiť konvertor z komerčnej nie profesionálnej oblasti.Výber padol na FLANGE-PRÍRUBOVÝ INVACOM SNF 031 s ktorým som dosiahol signálnu rezervu pri FEC 5/6 od 1,8 do 2,5 dB počas celého dňa čo je akceptovateľný výsledok na celodenný stabilný príjem bez výpadkov a štvorčekovaní pre všetky transpondéry vysielané vo vertikálnej polarizácii v oblasti kde ani samotný provajder SKY a BBC nepredpokladá možnosť príjmu jeho vysielania.Pri analýze signálneho spektra v oblasti Zvolena z družice Astra 2D som identifikoval len 8 transpondérov vo V pol a ani jeden v H pol,čo je zároveň odpoveď na Vášu otázku možnosti zachytenia v horizontálnej polarizácii vysielaných TP.Moje merania na príjmacích anténach s priemerom od 240 do 310 cm dokázali že príjem v H pol z družice Astra 2D je len nestabilne možný počas niekoľkých hodín do dňa a to v poobedňajších hodinách.
   
    Ako som už viackrát spomenul možnosť príjmu paketu BBC 2,ktorý je vysielaný v Horizontálnej polarizácii je stabilne na Slovensku v podstate vylúčený s priemerom príjmacej antény do 300 cm.Stabilne to znamená celodenne bez výpadkov a so zaručenou signálnou rezervou.
   
    Ja osobne v mieste príjmu Lučenec používam na celodenne stabilný príjem všetkých prenosov vo vertikálnej polarizácii čiže len BBC 1 a ITV paketov, priemer antény 240 cm ako vypovedá nasledovná linka :
   
    ASTRA 2D EAST EUROPE V pol SIDELOBE - ANALÝZA - FOTOGALÉRIA - POPIS MOŽNOSTI PRÍJMU - VIDEO...
   
    Jediným riešením p.Krchňák vo Vašom prípade ostáva,lebo nemá zmysel vopred investovať napr 40 000 Sk do zakúpenia sat. zostavy s priemerom antény napr. 240 cm a následne po namontovaní zistiť že signál z družice Astra 2 D v oblasti Šurian nie je dostupný je kontaktovať len vo vašom blízkom okolí,lebo v tomto prípade rozhodujú naozaj kilometre v plošnom vyjadrení,satelitnú predajňu alebo občana,ktorý už vlastní satelitnú anténu s priemerom od 200 cm vyššie a overiť po nasmerovaní na orbitálnu pozíciu 28,2°E či je dostupný signál a aká je jeho kvalita.Bez toho že by som konkrétne zmeral a analyzoval frekvenčné spektrum pomocou profesionálnej meracej techniky,ktorú bežne používam,nie je možné na diaľku v prípade družice Astra 2D jednoznačne definovať priemer antény na celodenný stabilný príjem.
   
    Ostávam s pozdravom
   
   
    ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB roman.david@dxsatcs.com