AUTOR Roman Dávid-Parabola Prodelin 2,4 m FIX na ASTRE 2E/2F/2G-návrhy vysokofrekvenčnej konfigurácie pre všetky typy stredových antén od výrobcu Prodelin a čo je to SKEW DEFINÍTOR ...

PF Prodelin-1252-uvod

Q & A
Satelitná DX poradňa Romana Dávida :

Autor otázky:
pan Pavel U. (Říčany u Prahy,Česká republika)
Text otázky :

Vážený pane Dávid,

mohl bych Vás požádat o laskavost, o radu? Jelikož bych rád sledoval britské pořady z Astry 2, chci si koupit parabolu
Prodeline Series 1252 (D=2,4m) . Mám ale problém, že feedhorn dodávaný s parabolou je vyrobený pro LNB
s přírubou WR75, která není běžná u standardních univerzálních LNB. Rád bych použil LNB Invacom s přírubou C120.

                   PF Prodelin series 1252-01        PF Prodelin series 1252-02                    

a) Myslíte, že když místo originálního feedhornu po úpravách namontuji feedhorn od Invacomu ADF120 tak anténa
bude bez problémů funkční, tzn. že bude mít příslušný zisk?

                 Invacom ADF120-PF feedhorn 01          Invacom ADF120-PF feedhorn 02                                        

b) Myslíte si, že existuje lepší řešení než je výměna feedhornu? (redukce, konvertory pro WR75, bezpřírubový konvertor...)

Parabolu mohu koupit za cca 700 EUR bez DPH. Místo příjmu jsou Říčany u Prahy. Na příjem se neptám, protože je mi jasné,
že je to loterie, zvláště když se mění družice :o) Vlastním standardní přijímač Free_from_Sky s dekódovací kartou.

Za jakoukoli radu budu vděčný.

Děkuji.
S pozdravem
Pavel

►Roman odpovedá :

Firma Prodelin k produktovej sérii stredových antén č.1252 ponúka pre frekvenčné pásmo KU konkrétne dva modely aplikácie
z hľadiska požiadaviek pre ďalšie signálne spracovanie ortogonálne polarizovaných vlnení vo vysokofrekvenčnom reťazci :

1,SINGLE POLARITY_permanentne je na výstupe z jednopolaritného LNB s prírubou WR 75 dostupné vlnenie len jednej polarity,
ktorú je nutné navyše definovať manuálne respektíve fixne.Toto riešenie je pre Vašu aplikáciu neprijatelné,kedže požadujete
možnosť automatického výberu z dvoch ortogonálnych vlnení typu V alebo H zo satelitného receivera pomocou zmeny napätia 14/18V.

 PF Prodelin- feedhorn option-SINGLE POL 01  PF Prodelin-vf zapojenie-jedna polarita-01 PF Prodelin-vf zapojenie-jedna polarita-02                                                                

2,DUAL POLARITY_na dvoch výstupoch z polarizačnej výhybky OMT-ortho mode transducer  s prírubou WR 75 sú prítomné
dve oddelené roviny vlnení V+H s izoláciou pred vzájomným rušením od 30 do 35 dB/f (na trhu sú aj špeciálne polarizačné
výhybky s izolačným parametrom vyšším ako 40 dB),pri tolerovatelnom útlme od 0,1 do 0,3 dB z hľadiska frekvencie KU pásma.
Toto zapojenie som niekoľkokrát aplikoval v prípade požiadavky na spracovanie príjmu dvoch paketov vysielaných paralelne
z jednej nosnej frekvecie
pre dve dostatočne vzdialené zemepisné zóny príjmu s neporovnatelne odlišnou výkonovou hladinou
z hľadiska EIRP,
napríklad príjmová zóna Blízky východ a Európa_viď sústava družíc Amos 3+7 atď.Nie je žiadnym technickým
problémom možnosť spracovania vlnení V+H (prakticky s akýmkoľvek UNI LNB s prírubou C120),ktoré sú vysielané na jednej
nosnej frekvencii napr. na f=11 386 MHz z družice Astra 2E na 28.5°E
v Lučenci na juhu stredného Slovenska(z hľadiska
optimalizácie a potreby čo najefektívnejšieho využívanie frekvenčného spektra),pretože signálna hladina počas dňa osciluje
v rozsahu od 25 do 30 dBW
.Problém može nastať a aj často nastáva v prípade aplikácie niektorých univerzálnych LNB
s prírubou C120
na vysoko ziskovom sekundárnom radiante napríklad s D=4.5 m a to v prípade nutnosti oddelenia
dvoch ortogonálne polarizovaných vlnení V+H s neporovnatelne rozdielnou výkonovou hladinou v mieste príjmu,
napríklad 56 dBW pre f1 a 26 dBW pre f2
.V praxi som identifikoval špecifický stav,že aj napriek zmene
polarity bolo vo frekvenčnom spektre prítomné  a uzamknutelné len vysielanie na nosnej frekvecii f1-56 dBW
.

Pochopitelne tento stav sa demonštruje len vo vysoko špecifických situáciách a na vysoko ziskových radiantoch a len
na niektorých typoch UNI LNB

PF Prodelin- feedhorn option-DUAL POL 02 PF Prodelin-omt-transducer-dual polarity-01 PF Prodelin-omt-transducer-dual polarity-02                                                                        

Ja by som si na základe Vašej požiadavky po príjme britského vysielania Freesat z vyžarovacieho diagramu UK BEAM
družíc Astra 2E/2F/2E zvolil opciu DUAL POLARITY,čo v praxi znamená že Vám Prodelin dodá feedhorn s prírubou C120
a s polarizačnou výhybkou OMT,ktorú vo Vašom zapojení s LNB Invacom SNF-031 nebudete inštalovať.
S vysokou mierou pravdepodobnosti Vám dodávateľ pri opcii DUAL POLARITY so stredovou anténou Prodelin 1252/2.4m
s pomerom f/D=0,37 dodá práve tento typ ožarovača s prírubou C 120.

  Prodelin KU band feedhorn-01        Prodelin KU band feedhorn-02                             

K tomuto typu ožarovača sa dodáva pomerne jednoduchý a nie každému zapojeniu vyhovujuci inštalacny KIT na LNB
s jednoduchou prírubou C120-takzvaný O-RING,ktorý umožnuje aj rotáciu resp.polohovanie LNB z hladiska nastavenia
polarizačnej roviny SKEW
,čo pre Vaše fixné anténne zapojenie na trojicu družíc Astra 2 bude postačovať.Pri presnom
a zároveň fixnom nastavení antény Prodelin s D=240 cm na najvyšší možný zisk v mieste príjmu Praha/Říčany,zo sústavy
družíc Astra 2E/2F/2G, by ani orbitálny rozdiel 0,3° medzi A2E a A2F+G nemal znamenať vylúčenie možnosti príjmu z oboch
orbitálnych pozícii respektíve z troch družíc naraz,respektíve dodatočnú nutnosť korekcie polohy AZ+EL z hľadiska parametru
Beamwidth=0.7° pri f=11 700 MHz (- 3 dB) antény Prodelin
.
V mojom prípade inštalácie sekundárneho radianta Prodelin s D=450 cm v Lučenci s parametrom šírky vyžarovacieho
uhla diagramu len 0,42° na f=11 700 MHz je možnosť súčastného príjmu troch družíc (A2E/F/G) na dvoch orbitálnych pozíciách
a to s PLNÝM ZISKOM KATEGORICKY VYLÚČENÁ !

Toto sú moje vlastné modifikácie VF zapojení,vychádzajúce z originálneho ožarovača Prodelin,ako základného prvku a primárneho
radianta,ktoré sú v praxi  funkčnejšie ako originálne zapojenia od firmy Prodelin :

1, Upravený ožarovač Prodelin z opcie DUAL POL s fixnou prírubou C120.Fixne inštalované ukončenie som prizváral priamo na vlnovod
ožarovaca a zapojenie je funkčné.Využíval som ho aj v prípade vlnovodnej aplikácie na príjem čínskeho vysielania v norme ABS-S
z družice Chinasat 9 na 92,2°E v KU pásme.

 PF Prodelin-roman-david-vf-modifikacie-01   PF Prodelin-roman-david-vf-modifikacie-02  PF Prodelin-roman-david-vf-modifikacie-03                                             

2, MôJ ORIGINÁLNY PRVOK SKEW DEFINÍTOR A  PRÍRUBOVÝ TRANSFORMÁTOR C120>WR 75 s dvojitou funkcionalitou (pre jednopolaritné LNB)
Fixne upevnená príruba C120 na ožarovači neumožňuje definovanie uhlov SKEW pre LNB
,čo som vyriešil zapojenim dodatočneho
vlnovodného prvku,ktorý som pomenoval slovom SKEW DEFINÍTOR so sekundárnou funkciou prírubového transformátora pre jednopolaritné LNB
(vo význame ten ktorý niečo určuje/definuje ).

PS : u niektorých satelitných technikov môže vzniknúť otázka : prečo ste nepoužili do tejto aplikácie mechanický servo polarizátor Hirschmann CSP 1210 C
o ktorom ste v minulosti písal ?
Roman odpovedá :
pretože jeho reálny útlm je niekoľkonásobne vyšší ako je to výrobcom zadefinované v ateste.Potom ako som vymenil servo polarizátor
Hirschmann za môj vlastný vlnovodný komponent  s názvom SKEW DEFINÍTOR,som dosiahol jednoznačne kvantifikovatelný rast kvality príjmu
o 1,5 až 1,8 dB/MER
v závislosti od frekvencie pri príjme indických paketov TATA SKY _ 83°E .Inými slovami povedané,výmena a aplikácia môjho SKEW DEFINÍTORA
namiesto servo polarizátora mi v praxi priniesla plne porovnatelný signálny stav,ako by som zväčšil priemer sekundárneho radianta/paraboly
až o 60 cm (z 370 cm na 430 cm)
a nastal tým výrazný kvalitatívny rast v príjme a prechod z prahovej hladiny (šumový prah) do pásma stabilného príjmu
s rezervou okolo 2 dB/MER.

                C120 > C120_UNI LNB                           C120 > C120  _UNI LNB                 C120 > WR 75 _ Single polarity LNB
 PF Prodelin-roman-david-vf-modifikacie-skew-definitor-01  PF Prodelin-roman-david-vf-modifikacie-skew-definitor-02   PF Prodelin-roman-david-vf-modifikacie-skew-definitor-03            
                 
                                                               SKEW Definítor+Prírubový transformátor                                                                                                                                                                  
PF Prodelin-roman-david-vf-modifikacie-skew-definitor-04   PF Prodelin-roman-david-vf-modifikacie-skew-definitor-05  PF Prodelin-roman-david-vf-modifikacie-skew-definitor-06                                      
                                                        
Moja odpoveď na Váš podnet ponúka dostatok riešení bez nutnosti výmeny ožarovača za typ Invacom ADF 120,
ktorá by v konečnom dôsledku nepriniesla žiadne navýšenie z hľadiska ziskovej hladiny v porovnaní s originálnym ožarovačom
Prodelin,ovšem so značne limitovanou funkčnosťou v satelitnej dx praxi.