Badr 4 at 26,0°E : feeds 12 739 H unusual uplinking

DXSATCS from FEEDS & BLINDSCAN section PRESENTS: Unusual uplinking with DSNG SCPC menu / Eut W1 at 10°E / like ARQIVA encoder, PCS dSNG , PCS Mobil , UP 4 , PALMEDIA , FEED4-1 , GCP Occa without NIT information now broadcast from satellite Badr 4 at 26,0°E............ WEB DXSATCS PREZENTUJE : Cez prevádzač TP 11 z družice BADR 4 na 26,0°E v súčastnosti prebieha nezvyklé vysielanie z DVB príjmača,ktorý je prepojený na UPlinkovú trasu na f=12 739 MHz a toto vysielanie je možné zachytiť v celom európskom meradle s diametrom RX antény od 80-100 cm

 Badr 4 at 26,0°E : feeds 12 739 H unusual uplinking