C band Polarotor with servo controlled / C band LNB Norsat 8215 with LOF stability +/- 250 kHz

DXSATCS PROTOTYPE - C BAND POLAROTOR WITH SERVO CONTROLLED + C BAND DRO LNB NORSAT 8215 WITH HIGH LOF STABILITY +/- 250 kHz
DXSATCS PROTOTYP C PÁSMOVÉHO POLARIZAČNÉHO ROTORA + C PÁSMOVÝ JEDNOPOLARITNÝ DRO LNB NORSAT 8215 S VYSOKOU STABILITOU ROZPTYLU LOF KMITOČTU OSCILÁTORA V ROZSAHU +/- 250 kHz SO ŠUMOVOU TEPLOTOU 15 K .

AA dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na celok z boku c5BB dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na LNB NORSAT 8215 od zadu c6CC dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na celok z boku c7
EE dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled testovacia prevadzka s PF Channel Master 300 c11FF dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled testovacia prevadzka s PF Channel Master 300 c12GG dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled testovacia prevadzka s PF Channel Master 300 c13
dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na komplet zo spodu c1dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na ozarovac s depolarizacnou dostickou c2dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na ozarovac s depolarizacnou dostickou c3
dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na pozlateny F spoj z LNB NORSAT 8215 c4AA dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na celok z boku c5BB dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na LNB NORSAT 8215 od zadu c6
CC dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na celok z boku c7dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na celok od spodu c8dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na celok z predu c16

DXSATCS PROTOTYPE : C BAND POLAROTOR WITH SERVO CONTROLLED - INSIDE PHOTOS - Funkčný prototyp polarizačného rotora pre C pásmo, ktorý zabezpečuje signálny prenos koncetrovaného VF vlnenia z ohniska antény pri vysokom oddelní polarizačných rovín viac ako 30 dB / f s možnosťou individuálneho definovania akejkoľvek roviny prichádzajúceho ortogonálneho vlnenia v rozsahu 180°

dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail z vrchu na funkcny celok c1dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail z vrchu na funkcny celok c2dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na servo pohon c3
dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na servo pohon c4dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled detail na ozarovac skalar c6dxsatcs C BAND POLAROTOR with servo controlled vystup vlnovodu WR 229 na LNB c8

 SINGLE POLARITY-FLANGE C BAND DRO LNB NORSAT 8215 WITH EXTRA LOF STABILITY +/- 250 kHz + NOISE FIGURE 15 K + FULL FREQUENCY RANGE 800 MHz - Jednopolaritný prírubový konvertor NORSAT 8215 so stabilitou-resp.rozptylom kmitočtu oscilátora v rozsahu +/- 250 kHz definovanú obvodom dielektrického rezonátora DRO so šumovou teplotou 15 Kelvinou a plným frekvenčným rozsahom preladenia 800 MHz - od 3 400 MHz do 4 200 MHz

dxsatcs C BAND LNB NORSAT 8215 with EXTRA LOF STABILITY 250 kHz detail na balenie c1dxsatcs C BAND LNB NORSAT 8215 with EXTRA LOF STABILITY 250 kHz detail na celok c3dxsatcs C BAND LNB NORSAT 8215 with EXTRA LOF STABILITY 250 kHz detail z boku c4
dxsatcs C BAND LNB NORSAT 8215 with EXTRA LOF STABILITY 250 kHz detail na udaje od vyrobcu c5dxsatcs z2 C BAND LNB NORSAT 8215 with EXTRA LOF STABILITY 250 kHz detail z vrchu c6dxsatcs z3 C BAND LNB NORSAT 8215 with EXTRA LOF STABILITY 250 kHz detail z vrchu c7
dxsatcs C BAND LNB NORSAT 8215 with EXTRA LOF STABILITY 250 kHz detail na udaje od vyrobcu c8dxsatcs C BAND LNB NORSAT 8215 with EXTRA LOF STABILITY 250 kHz detail na vlnovodnu cast LNB c9dxsatcs z1 C BAND LNB NORSAT 8215 with EXTRA LOF STABILITY 250 kHz detail z vrchu c10
                         dxsatcs C BAND LNB NORSAT 8215 with EXTRA LOF STABILITY 250 kHz detail na signalny zberac c12dxsatcs C BAND LNB NORSAT 8215 with EXTRA LOF STABILITY 250 kHz detail na prislusenstvo c13

CHANNEL MASTER C BAND ELBOW : Uhlový vlnovod CHANNEL MASTER -KOLENO- pre C pásmo s typizovaným rozmerom vstupu a výstupu WR 229 určený pre akékoľvek kombinované C/KU vlnovodné riešenia s meratelným prechodovým útlmom od 0,3 do 0,5 dB / f .

dxsatcs Channel Master elbow for C band uhlovy vlnovod koleno WR 229 pre C pasmo c1dxsatcs Channel Master elbow for C band uhlovy vlnovod koleno WR 229 pre C pasmo c3dxsatcs Channel Master elbow for C band uhlovy vlnovod koleno WR 229 pre C pasmo c5

DIELECTRIC PLATE FOR C BAND : Depolarizačné doštičky rôznych rozmerov určené pre prevod cirkulárneho vlnenia na ortogonálne-pravouhlé v spektre frekvencii pásma C od 3 400 do 4 200 MHz.

dxsatcs DIELECTRIC PLATE for C band depolarizacne dosticky pre C pasmo detail na hrubku c1dxsatcs DIELECTRIC PLATE for C band depolarizacne dosticky pre C pasmo detail na ich tvar c2dxsatcs DIELECTRIC PLATE for C band depolarizacne dosticky pre C pasmo detail na hrubku c3

Prototyp mechanického polarizačného rotora pre frekvenčné spektrum pásma C od 3 400 do 4 200 MHz vychádza z konceptu kombinovaného vlnovodného riešenia na spracovanie spektier C a KU typu ADL/Astrotel RP 3, ktoré som podrobne predstavil v tejto rubrike v práci pod názvom ....
   
AUTOR Roman Dávid - www.dxsatcs.com - TECHNICKÉ PARAMETRE KOMPONENETOV SIGNÁLNEHO REŤAZCA č.20 : COMBINED C&KU FEED ADL/ASTROTEL RP 3 CKU .......... KOMBINOVANÝ VLNOVOD PRE PRÍJEM PÁSMA C A KU S MECHANICKÝM VÝBEROM SKLONU POLARIZAČNÝCH ROVÍN SKEW .
    
    ... v ktorej som popísal elementárny nedostatok tohoto kombinovaného vlnovodu , ktorý nezabezpečuje plný -čo najvyšší signálny prenos odrazeného koncentrovaného vlnenia z ohniska antény ku LNB,čo vo výslednom ponímaní znamená že aktívna reflektorová plocha s priemerom D=300 cm dodáva výslednú signálnu kvalitu na úrovni anténnych reflektorov s podstatne menším priemerom okolo 200 cm / reálna signálna strata sa v tomto prípade pohybovala až do 3 dB z MER v závislosti od výberu prenosu a frekvencie / čo platí aj pre C aj pre KU vlnovodnú časť v tomto vyššie popísanom type vlnovodu.Nakoľko prax mi potvrdila že nie je možné s kombinovaným vlnovodným riešením je jedno či sa jednalo o výrobky od Chaparral,ADL,Astrotel s jednopolaritným-SKEW polarotorom alebo UNIverzálnym 14/17V fixným polarizačným riešením a pod. naplniť základný DX predpoklad o potrebe dosiahnuť maximálnu signálnu kvalitu pri najviac zašumených a chybovosťou poznamenaných QPSK prenosoch rozhodol som sa navrnúť vlnovodné riešenie, samozrejme len pre jedno spektrum frekvencii pásma C , ktoré by v čo najväčšej miere umožňovalo prenos signálneho celku k ďalšiemu spracovaniu a kmitočtovej konverzii v LNB.Môžem potvrdiť po množstve meraní,ktoré trvali viac ako 2 mesiace, že percentuálny podiel z výslednej signálnej kvality, ktorý spadá na kvalitu a správny návrh vlnovodného riešenie umiestneného pred samotným LNB je až 70% !!!Kedže v zjednodušenom ponímaní vonkajšia signálna jednotka je tvorená mechanickým polarizačným rotorom, ktorého súčasťou je ožarovač+vlnovod+polohovatelný signálny zberač+výstupná príruba typizovaného rozmeru WR 229... správny návrh týchto jednotlivých častí sa v konečnom dôsledku prejavil na výslednej signálnej kvalite vo vysokej miere, ktorú som ohodnotil percentuálnym podielom až 70% ,nakoľko na kmitočtovú konverziu som použil jeden jedno-polaritný LNB z bežnej komerčnej sféry typu ASTROTEL PMJ-LNB so šumovou teplotou 15K a s preladením od 3 700 do 4 200 MHz a jeden profesionálny-vysoko akostný jedno-polaritný konvertor s technológiou dielektrického rezonátora DRO, od kanadského výrobcu VF-mikrovlnnej techniky prevažne pre armádne účely NORSAT TYPU 8215 so šumovou teplotou 15 K s presne definovaným rozptylom-stability lokálneho oscilátora v minimálnom rozsahu stanovenom na +/- 250 kHz s plným kmitočtovým preladením až 800 MHz čo je dôležité pri dosiahnutí maximálnej signálnej kvality hlavne pri družiciach ako Yamal 201,Express AM2,ABS1 ...so zosilnením viac ako 60 dB.
    Na výslednej signálnej kvalite /ktorú som analyzoval na prenosoch,ktoré v mieste inštalácie sat. zostavy s RX PF Channel Master 300 cm dosahujú z časového hľadiska vysokú stabilitu kvality , s minimálnou osciláciou, ktorú nie je možné dodržať pri príjme satelitov na okraji obežne dráhy s minimálnym elevačným uhlom ako napr , Yamal , Chinastar a pod./ sa po porovnaní jednotlivých kusov LNB s rozdielom +15 % v prospech LNB NORSAT 8215 podielali tieto LNB v percentuálnom podiele okolo 30% nakoľko vychádzam z faktu že každý LNB pracuje len z koncentrovaným vlnením , ktoré je aktuálne prítomné na jeho vstupe a práve od kvality a akosti návrhu vlnovodného riešenia pred vstupom LNB zo 70% závisí výsledná signálna kvalita o ktorú sa v DX-ingu pokúšam,preto som priradil pri návrhu vonkajšej signálnej jednotky vlnovodnému riešeniu vysoký percentuálny podiel, ktorým dominantne ovplyvňuje výsledný signálny stav , lebo ako vyššie píšem rozdiel vo výslednej úrovni Modulačnej Chyby a chBER medzi medzi komerčným LNB Astrotel a profesionálnym LNB NORSAT 8515 bol okolo 15% !!!
    Zmyslom celej úpravy a prestavby kombinovaného vlnovodného riešenia ADL/ASTROTEL na prototyp C pásmového polarizačného rotora bola snaha priblížiť sa technicky najjednoduchšiemu a zároveň z hľadiska výslednej signálnej kvality doteraz najdokonalejšiemu C pásmovému riešeniu, ktoré obsahuje len C pásmový vlnovod so skalárnym prstencom s výstupum WR 229 s jedno-polaritným LNB, lebo práve s týmto elementárnym riešením som v praxi naplnil DX predpoklad o najvyššej signálnej kvalite pri najzašumenejších prenosoch v najvyššej možnej miere,ktorú môžem dokladovať na nasledovnom fakte z praxe : do ohiska PF Channel Master vo vzdialnosti d=122,2 cm som umiestnil kombinované vlnovodné riešenie od ADL/Astrotel a nasmeroval som zostavu na orbitálnu pozíciu 62°E paket Arqiva f=4 177 MHz v ktorom vysiela originálna americká TV ABC NEWS NOW z New Yorku. Výsledná signálna kvalita v tom časovom úseku, nakoľko tento príjem je charakterizovaný vysokou osciláciu signálnej kvality počas dňa,nedosahovala ani 6 dB z MER čo je minimálna signálna rezerva okolo 0,5 dB pred rozpadom obrazu. Po okamžitej výmene kombinovaného vlnovodného riešenia za minimalistické riešenie C pásmový vlnovod + LNB s prírubou sa výsledná signálna kvalita s rovnakým LNB dostala na úroveň okolo 7 dB čo je pri FEC 2/3 plná stabilita príjmu.Na tomto jednoduchom príklade z praxe môžem potvrdiť že na výslednej signálnej kvalite sa práve akosť a kvalita prevedenia vlnovodného riešenia pred samotným LNB podieľa najvýraznejšou mierou,ktorej som priradil až 70% z celku 100% .Nebudem na tomto mieste rozoberať samotný návrh rozmerov C pásmového vlnovodného riešenia s polarizačným rotorom / ktorý samozrejme umožňuje definovať akýkoľvek sklon pre pravouhlo V a H polarizované vlnenia nakoľko sklonenie LNB SKEW-polohovanie pri vonkajšej signálnej zostave ožarovač+LNB môžeme pri príjme kruhovo-polarizovaného vektora vlnenia zanedbať / ktoré predstavovalo najdôležitejšiu časť nakoľko mechanická úprava a prestavba zabrala len okolo 20 hodín ale po testoch a meraniach výslednej signálnej kvality môžem potvrdiť že v porovnaní s kombinovaným vlnovodom C/Ku ADL som dosiahol výrazný nárast signálnej kvality pri príjme C pásmových prenosov od 1,5 do 2 dB z MER !!!