California Amplifier ADL-RP1 : C/KU Feedhorn

LINEAR COMBINED C & KU FEED CALIFORNIA AMPLIFIER ADL-RP1-C & KU
LINEÁRNY KOMBINOVANÝ C & KU VLNOVOD CALIFORNIA AMPLIFIER ADL- RP1 - C & KU 
ca amp cku uvod

California Amplifier ADL RP1 CKU linearny kombinovany vlnovod pre pasma C a KU detail z boku c1California Amplifier ADL RP1 CKU linearny kombinovany vlnovod pre pasma C a KU detail z boku c2California Amplifier ADL RP1 CKU celkovy pohlad na besprstencovy ozarovac c3
California Amplifier ADL RP1 CKU detail na polohovatelny KU signalny zberac vo vnutry C vlnovoda c4California Amplifier ADL RP1 CKU celkovy pohlad z boku c5California Amplifier ADL RP1 CKU celkovy pohlad z boku c6
California Amplifier ADL RP1 CKU detail na uhlove F spoje CABELCON Danmark a GOLD F conector c7California Amplifier ADL RP1 CKU detail na KU signalny vodic vo vnutry medenej trubky c8California Amplifier ADL RP1 CKU celkovy pohlad z boku c9
California Amplifier ADL RP1 CKU celkovy pohlad z predu c10California Amplifier ADL RP1 CKU celkovy pohlad z boku c11California Amplifier ADL RP1 CKU celkovy pohlad c13
California Amplifier ADL RP1 CKU detail na jednopolaritny C band LNB SATRON USA 25 K c14California Amplifier ADL RP1 CKU detail na originalny kryt polarizacneho rotora c15California Amplifier ADL RP1 CKU detail na polarizacny rotor c16
California Amplifier ADL RP1 CKU detail na jednopolaritny FULL KU band LNB SMW X LINE DRO c17California Amplifier ADL RP1 CKU detail na udaje vyrobcu FULL KU band LNB SMW X LINE DRO c18California Amplifier ADL RP1 CKU detail na stitok od vyrobcu c19
California Amplifier ADL RP1 CKU detail na jednopolaritny C band LNB SATRON USA 25 K c20California Amplifier ADL RP1 CKU detail z vrchu c21California Amplifier ADL RP1 CKU instalovany na PF Channel Master 300 pohlad z boku c22
California Amplifier ADL RP1 CKU instalovany na PF Channel Master 300 pohlad z boku c23California Amplifier ADL RP1 CKU instalovany na PF Channel Master 300 pohlad z boku c24California Amplifier ADL RP1 CKU detail na besprstencove riesenie ozarovaca od ADL pre pomery reflektoro
 
LINEÁRNY VLNOVOD CALIFORNIA AMPLIFIER / ADL - RP1 - CKU : 
        
Z hľadiska konštrukčného usporiadania vo vnútri vlnovodu,ktoré buď obsahuje dielektrickú-depolarizačnú doštičku alebo nie delíme kombinované vlnovody pre spracovanie dvoch frekvenčných spektier pásiem C a KU do dvoch kategórii : LINEÁRNE A CIRKULÁRNE .
Každé z týchto riešení je samozrejme len kompromisom ,ktorý dovoľuje v závislosti od toho či je vo vlnovode prítomná dielektrická doštička na spracovanie kruhového pravo alebo ľavo-točivého vektora spracovať vo vyššej signálnej kvalite určenej odstupom S/N či už ortogonálne/dielektrická doštička nie je prítomná/ alebo cirkulárne vlnenie/dielektrická doštička je prítomná /,čo z praktického pohľadu znamená že nie je možné v prípade použitia kombinovaného vlnovodu v ktorom je prítomná dielektrická doštička dosiahnúť maximálnu signálnu kvalitu-plný signálny prenos koncentrovaného signálneho vlnenia z ohniska , v prípade príjmu pravouhlo polarizovaného V-H vlnenia,ktorého predstaviteľom v pásme C sú napr družice : CHINASTAR 1 - 87,5°E , INSAT 2E 4A - 83°E , BADR C - 26,2°E 
Samozrejme možnosť príjmu cirkulárne polarizovaného VF vlnenia LZ alebo RZ v pásme KU pri plnom signálnom prenose ,ktorým typickým predstaviteľom je družica BONUM 1 na 56°E je v prípade použitia tu predstavovaného vlnovodu úplne vylúčená a doteraz som sa v praxi kombinovaných vlnovodných riešení nestretol že by výrobca myslel aj na túto možnosť , kedže napr. najväčší PAY TV operátor v USA - DISH NETWORK - podobne ako ruský PAY TV OPERÁTOR NTV+, používa cirkulárne polarizované vlnenie k šíreniu svojho signálu do domácností čo má v porovnaní s pravouhlým V-H vlnením podstatnú výhodu v podobe zanedbania parametru SKEW .
    Čiže podľa prítomnosti alebo neprítomnosti dielektrickej doštičky na prevod kruhového na ortogonálny-pravouhlý vektor vlnenia je už vopred dané ktorý typ vlnenia bude mať z hľadiska dosiahnutej signálnej kvality náskok za predpokladu teoreticky rovnakej signálnej kvality na vstupe vlnovodu ,lebo v praxi nie je bežným pravidlom že by výrobcovia či už kombinovaných riešení na báze UNI LNB alebo jednopolaritných LNB s mechanickým rotorom umožňovali možnosť ručného polohovania popr. možnosť vysunutia dielektrickej doštičky z vlnovodu a tým pádom dosiahnutia nárastu signálnej kvality pre pravouhlo šírené vlnenia a naopak.Ale to už vychádza zo samotnej podstaty použitia kombinovaných vlnovodných riešení C & KU, ktoré sú konštruované na DTH príjem družíc s vyšším vyžiareným výkonom EIRP či už v C alebo v KU pásme čiže nie DX príjem , o čom som konkrétne písal v minulom diele kde som popisoval vysoký útlm až 3 dB z parametru Mudulačnej chyby MER pri príjme TV Mauretánia z družice Arabsat 2B na 30,5°E alebo výrazný pokles viac ako 2,5 dB z MER pri príjme originálnej americkej spravodajskej tv ABC NEWS NOW NEW YORK USA , čo laicky povedané znamená že čistá signálna rezerva okolo 2,5 dB z MER //čo v pomernom signálnom ukazovateľovi v DVB znamená pri FEC 2/3 okolo 60% ktorú som dosiahol pri DX príjme vysielania americkej ABC NEWS NOW na f= 4 177 MHz z družice Intelsat 902 na 62E /// ,ktorú som nameral pri kombinácii C BAND VLNOVOD + JEDNOPOLARITNÝ LNB sa PREPADLA na minimálnu signálnu kvalitu okolo 0,5 dB z MER pred rozpadom obrazu čo už hraničí s úrovňou PIXELATION-ŠTVORČEKOVANIE .O niečo lepšiu signálnu kvalitu / v priemere 15% / pri príjme v pásme C ponúkajú kombinované vlnovody na báze UNI LNB,ktoré neobsahujú na vstupe KU mikro vlnovod s polohovatelným signálnym zberačom ,ktorý polohuje mechanický polarizačný rotor ale VF signál pre KU pásmo spracúvajú až následne po C kmitočtoch,ale tu musím dôrazne prízvukovať že opäť jednu miernu výhodu v podobe nárastu signálnej kvality prenosov v C pásme podstatne zatieni výrazný úbytok signálnej kvality v KU pásme a samozrejme už v minulosti spomínanú NEmožnosť individuálneho preddefinovania polohy SKEW,čo výrazne súvisí s nemožnosťou dosiahnutia maximálnej signálnej kvality...,čiže opäť som sa dostal k merítku veci , ktoré som nasledovne pomenoval v odpovedi DXera z Bosny a Hercegoviny : 
    
    Every multiple C and KU band solutions such as ADL/ASTROTEL RP 3 C+KU and Chapparal Corotor and many more "two cable" UNI LNB multiple solutions,which I am test are being only halfway- compromise between signal quality and possibility simultaneously receiving two band.
    
    MECHANICKÉ PREVEDENIE :
    
    Lineárny kombinovaný vlnovod California Amplifier / ADL RP1 CKU,ktorý je určený pre príjem len pravouhlo čiže V- vertikálnych a H-horizontálnym polarizačných rovín v pásmach C a KU v porovnaní s posledne testovaným typom Astrotel /ADL môžem z hľadiska použitých materiálov a mechanického spracovania ohodnotiť pojmom EKONOMICKÉ-ÚSPORNÉ riešenie pri zachovaní funkčnosti celku,čo môžem popísať nasledovne :
    Vstupný KU mikro vlnovod je celý z mechanicky málo odolného plastu-nie z kovu , a čo ma prekvapilo výrobca nezafixoval jeho polohu v strede hlavného C band vlnovodu a celé jeho postavenie určuje len KU signálny zvod - vodič , ktorý je uložený tradične v medenej trubke,podobne ako v prípade vlnovodu Astrotel/ADL a je možné s ním pohybovať čo má samozrejme podstatný vplyv na celkovú signálnu kvalitu v KU ale aj v C pásme .Netradične priamo na fixnom-nie polohovatelnom C band ožarovači je umiestnený výstupný KU band WR 75 vlnovod pre jednopolaritný LNB.Ožarovač neobsahuje postranné kruhy-prstence ale ako výrobca udáva jedná sa o "UNI-UNIVERZÁLNE"/ poznámka od autora : vyhovujúce pre bežné - komerčné aplikácie,nie pre profesionálne zostavy s nutnosťou dosiahnúť čo najvyššiu signálnu kvalitu pri vysoko amplitúdovo a fázovo zašumených QPSK ai. prenosoch / riešenie pre široký rozsah anténnych pomerov f/D od 0,33 - DEEP DISH až po 0,42 SHALLOW DISH , čo ale v praktickom ponímaní, po mnohých testoch,ktoré som v praxi vykonal , znamená že čiastočné-nie plné koncentrovanie odrazenej signálnej energie v ohnisku dosiahnte s týmto fixným usporiadaním len pri anténnych pomeroch f/D od 0,33 do 0,38 .Polohovanie C ožarovača so skalárnymi prstencami z hľadiska pomeru f/D je v praxi mimoriadne dôležitým faktorom ktorý prioritne zabezpečuje sústredenie signálu celej stredovej anténnej plochy v ohnisku a hlavne pri nízkych pomeroch f/D pri hlbokých reflektoroch od 0,32 do 0,35 jeho polohovanie zohráva z hľadiska zisku celej zostavy PRIORITNÚ ÚLOHU kde odchylka už 2 mm v jeho polohe v praktickom ponímaní signálnej kvality znamená bežne úbytok z úrovne MER TV prenosu od 15-30 % !!!
    
    
    VÝBER POLARIZAČNÝCH ROVÍN :
    
    Kedže sa jedná o lineárny vlnovod určený pre príjem V a H pol. rovín je z hľadiska dosiahnutia najvyššej signálnej kvality o čo v DX ingu prioritne ide nutné definovať neustále polohu-postavenie signálnych zberačov KU a C pásma , čo v tomto prípade zabezpečuje už klasicky MECHANICKÝ POLARIZAČNÝ ROTOR,ktorý plnohodnotne plní svoju úlohu v rozsahu skoro 180°,ovšem pri tradične nízkom oddelení polarizačných rovín na úrovni 25 dB .
    
    
    POUŽITÉ LNB :
    
    V testovacej prevádzake som použil bežný C pásmový jednopolaritný LNB so zmeranou šumovou teplotou 25 Kelvinov od amerického výrobcu SATRON a pre KU pásmo som inštaloval jednopolaritný LNB od švédskej firmy 
    
   VÝHODY NEVÝHODY :
     
    + PLUS - Možnosť okamžitého príjmu pásiem C a KU
    + PLUS - Možnosť definovať pomocou polarizačného rotora SKEW sklon signálneho zberača
   
    - MÍNUS - Nemožnosť individuálneho definovania pomeru f/D k použitému anténnemu reflektoru
    - MÍNUS - Úsporné-plastové vyhotovenie KU micro vlnovodu
    - MÍNUS - Nestabilné postavenie-centrovanie KU micro vlnovodu v strede C vlnovodu
    - MÍNUS - Vysoký prechodový útlm
    - MÍNUS - Nízke oddelenie polarizačných rovín CROSS POLARITY ISOLATION len 25 dB pre C aj KU