Chaparral KU Wideband polarotor

CHAPARRAL KU WIDEBAND POLAROTOR WITH ELBOW
MOTORICKY OVLÁDANÝ POLARIZAČNÝ ROTOR CHAPARRAL S KOLENOM CHAPARRAL .  
chaparral ku polrotor uvod

POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na originalny uchyt CHAPARRAL POLAR AXIS c1POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na originalny uchyt CHAPARRAL POLAR AXIS c2POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na pouzity ozarovac pre antenu PF Channel Master 300 c4
POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na komplet c5POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na navrhnute riesenie spojenia vlnovodov a uchytenia c6POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na komplet c7
POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail TWO output F HIGH and LOW KU band c8POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail TWO output F HIGH and LOW KU band c9POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na OUT komplet c10
POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na OUT komplet c12POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na OUT komplet c13POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND testovacia prevadzka s PF Channel Master 300 cm c14
POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND testovacia prevadzka s PF Channel Master 300 cm c15POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND testovacia prevadzka s PF Channel Master 300 cm c16POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail kompletu z vrchu c17
POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail kompletu z boku c18POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na navrhnute riesenie spojenia vlnovodov a uchytenia c19POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na navrhnute riesenie spojenia vlnovodov a uchytenia c20
POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na kryt rotora mechanickeho polarizatora c22POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na prerobeny vstupny vlnovod s rotorom c24POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail z vrchu na mechanicky polarizator c25
POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail z boku na prerobeny vstupny vlnovod s rotorom c26POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na KU uhlovy vlnovod tzv KOLENO c27POLAROTOR CHAPARRAL KU WIDEBAND detail na jednopolaritny LNB SMW WDL DIGITAL TYPE E 03
 
CHAPARRAL KU WIDEBAND POLAROTOR : 

Jedným z najúčinnejších riešení z hľadiska výberu a oddelenia polarizačných rovín V a H pri zanedbatelne malom prechodovom útlme zostáva použitie motorických polarizačných rotorov - polarizátorov,ktoré dokážu s oddelením vyšším ako 35 dB v závislosti od frekevncie ...... 
    
dxsatcs.com poznámka : je to účinnejšie potlačenie - oddelenie opačne polarizovaného signálu ako bežné KU polarizačné výhybky ktorých izolačné vlastnosti sa pohybujú na úrovniach okolo 32 dB a podstatne lepšie izolačné vlastnosti ako majú akékoľvej spôsoby ná báze fixných signálnych zberačov vo vstupných vlnovodoch,ktorých predstavitelmi sú napr.UNI LNB Invacom rady SNF a SNH ai. ktoré dosahujú oddelenia polarizačných rovín na úrovniach okolo 25 dB - nadpriemerných výsledkov v porovnaní s UNI LNB ako napr.Invacom SNF ako som písal v práci o stredovej anténe KOVOSAT 120 cm dosiahnete s UNI LNB MTI AP 8 TW . .
   
    ...... spoľahlivo definovať akýkoľvek sklon polarizačnej roviny SKEW a tým pádom zohľadniť v DX praxi potvrdený prípad tzv. POLARIZAČNEJ NESTABILITY , ktorú som popisoval v práci :DEFINÍCIA POJMU POLARIZAČNÁ NESTABILITA .Kedže ako som v poslednom predstavení kombinovaného vlnovodu CALIFORNIA AMPLIFIER /ADL pomenoval že zmyslom DX príjmu je dosiahnutie maximálnej signálnej kvality pri fázovo a amplitúdovo najzašumenejších TV prenosoch potom dnes popisovaný spôsob na báze motorického polarizačného rotora je jednoznačne najvhodnejším variantom ,pri ktorom definovaním postavenia rotujúceho signálneho zberača vo vstupnom vlnovode sa dosahuje pri správnom návrhu aj ostatných súvisiacich komnponentov ako sú ožarovač+LNB maximálne možná signálna kvalita v závislosti od použitého priemeru antény . 
    
    PRÍKLAD Z PRAXE none DX :
    
Maximálna dosiahnutá signálna kvalita TV paketov ASIA BROADCAST NETWORK - južný vyžarovací zväzok - z družice ABS 1 na 75°E na f=12 579 MHz a 12 640 MHz stála resp . sa vo vlnovode nachádzala v extra úzkom výreze v uhlovom vyjadrení len 2°, čo môžem pre laické poruzumenie vysvetliť nasledovne : Pomocou DVB príjmača som si zadefinoval postavenie signálnej anténky vo vstupnom vlnovode na polohu vyjadrenú v stupňoch 36°,na ktorej som dosiahol výnimočne vysokú signálnu rezervu viac ako 5,5 dB prd rozpadom obrazu pri MER = 12,1 dB !!! v okamžitej chybovosti chBER v ráde E-05 až E-04.V prípade že som čo i len o 1° posunul postavenie tejto anténky na polohu napr. 35° alebo 37° signálna kvalita okamžite výrazne poklesla o viac ako 1,5 dB z MER a na polohe 30° už hraničila s rozpadom obrazu-PIXELATION .
    Vyššie pomenovaný príklad z praxe potvrdil že je nevyhnutné, pre naplnenie predpokladu o dosiahnutí maximálne možnej signálnaj kvality pri DX prenosoch, individuálne definovanie postavenia signálneho zberača vo vstupnom vlnovode lebo neustále ručné polohovanie s presnosťou na 1° pri UNI LNB je v praxi úplne vylúčené .
    
    NÁVRH VONKAJŠEJ SIGNÁLNEJ JEDNOTKY :
    
1,Ožarovač určeny pre stredovú anténu PF CHANNEL MASTER RX 300 so skalárnymi prstencami v rozsahu 74 mm s priemerom vstupného vlnovodu 24 mm s výstupom C120,ktorý som musel mechanicky upraviť - prispôsobiť na štvorbodové uchytenie do plochého držiaka kruhového tvaru Chaparral POLAR AXIS,ktorý je nevihnutné použiť nakoľko aj pri tejto anténe Channel Master sú rozpätia štyroch nosných LNB ramien definované na rozmer ožarovača pre pásmo C a nie KU .
    
2,Motorický polarizačný rotor CHAPARRAL WIDEBAND KU-ROTOR,ktorý je určený pre definovanie akejkoľvej polohy polarizačných rovín SKEW V a H v pásme KU .Chaparral dodáva na trh len prevedenie polarizačného rotora so závitovým spojom na uchytenie ožarovača a nakoľko som nemal k dispozícii z hľadiska anténneho pomeru f/D = 0,4 ožarovač so závitovým spojom,do vstupného vlnovodu som vsunul a pomocou tekutého kovu zafixoval vstupný vlnovod C120 s klasickým štvorbodovým uchytením s rozmerom spojov 26,4 mm na ktorý viem prichytiť akýkoľvek ožarovač alebo vlnovod napr : depolarizačný ... 
    
3,Originálny Chaparral uhlový vlnovod - tzv.KOLENO , ktoré táto firma dodáva presne ku tomuto konceptu polarizačného rotora
    
4,Jednopolaritný dvojvýstupový konvertor SMW WDL DIGITAL s oddeleným spracovaním spodnej a vrchnej časti pásma KU s presne definovaným rozptylom kmitočtu oscilátora LOF STABILITY v rozsahu +/- 1,5 MHz s fázovým šumom pri f=10 kHz len -95dBc .
       
Túto zostavu som nainštaloval do ohniska stredovej antény CHANNEL MASTER 300 cm a v testovacej prevádzke som sledoval v porovnaní s doteraz používaným polarizačným rotorom Hirschmann CSP 1210 C akú signálnu kvalitu garantuje celý signálny reťezec na DX prenosoch v pásme KU.Aj keď výrobca udáva klasický porechodový útlm v rozsahu od 0,2 do 0,3 dB v závislosti od frekvencie omnoho dôležitejším parametrom , ktorý ovplivňoval výslednú signálnu kvalitu čiže toreticky plný-bezstratový signálny prenos pri čo najvyššom potlačení vzniku odrazeného a postupného vlnenia bol parameter ČSV,kde výrobca udáva strednú-priemernú hodnotu 1,6 : 1 .V praxi sa teoretický predpoklad o bezstratovom prenose signálnej energie medzi ožarovačom a LNB v pomere 1:1 nemôže naplniť a v závislosti od menovitej hodnoty tohoto pomeru sa následne definuje aj výsledné-reálne !!! nie štítkové šumové číslo LNB .
    
dxsatcs.com poznámka : Keď som prepočítaval z hľadiska udávaného pomeru ČSV s akým výsledným reálnym šumovým číslom LNB pracuje v závislosti od návrhu reťazca ožarovač+vlnovod+ČSV LNB pri mnohých LNB ktoré udávali štítkovo "takmer nulové údaje Noise Figure bol ich výsledný šum vysoko negatívne ovplivnený a tak degradoval-znižoval výslednú signálnu kvalitu odvodenú od hodnoty MER a chBER . Bežne som sa dostával k výsledným hodnotám od 0,2 do 0,6 dB vyšším reálnym šumovým číslam v závislosti od udávaného parametru ČSV LNB,čo znamená že skutočný šum nie fázový oscilátora ale šum odvodený od udávaného parametru ČSV reálne negatívne ovplivňuje výslednú signálnu kvalitu !
   
    Potom , kedže vlastním potvrdený ATEST od japonského výrobcu polarizačného rotora Hirschmann CSP 1210 C /údaje v ATESTE sú platné pri vonkajšej teplote 24°C a vlhkosti 37% a ATEST vykonal pracovník : A.MORIKI v Japonsku/ ,v ktorom je jednoznačne udávaný parameter stojatého vlnenia ČSV pri stanovenej frekvencii "f" v podstane nižších hodnotách dokonca od 1,05 : 1 !!! do 1,4 : 1 v porovnaní s tu predstavovaným polarotor Chaparral s priemernou hodnotou podstatne vyššou 1,6 : 1 potom na základe pomenovaného teoretického predpokladu v "poznámke" môžem s veľkou pravdepodobnosťou určiť že nakoľko nižšia výsledná signálna kvalita v priemere o 0,8 dB z MER , ktorú som nameral pri DX prenosoch z družica Astra 2D samozrejme s rovnakým LNB SMW WDL DIGITAL+rovnaká ohisková vzdialenosť+rovnaké podmiennky a čas príjmu+nepoužil som pre minimalizáciu prechodového útlmu - koleno ... , v porovnaní s polarizačným rotorom HIRSCHMANN CSP 1210 C súvisí práve s vyšším parametrom činiteľa stojatého vlnenia ČSV .