A day with Measat 3 beacon frequency on dxsatcs.com portal - Measat 3 at 91.5°E - KU SPOT South Asia : All about Measat 3 beacon frequency with ULPC beacon spectral scanning & spectral identification on f=12 201 MHz, beacon POW-V measurement + C/N ...

beacon frequency

beacon frequency

Deň s témou beacon identifikačný kmitočet družice Measat 3 na webe dxsatcs.com : Identifikácie ULPC beacon nosnej v V+H kmitočtovom spektre vyžarovacieho spotu Južná Ázia na f=12 201 MHz v pásme KU v mieste príjmu Lučenec , merania rozkmitu amplitúdy hrubej signálnej hladiny POW-V, akostné ohodnotenie na základe odstupu C/N .... a to všetko len na webe Český a Slovenský Satelitný DX Klub

                                                                                             
                                                                                
                                                                                   download pdf document