Definovanie pojmu polarizačná nestabilita v praxi príjmu pásma KU družice Astra 2D _ sat dx


Definovanie pojmu polarizačná nestabilita v praxi príjmu pásma KU z družice Astra 2D_sat dx + SÚVISLOSŤ SKEW POLOHOVANIA LNB S VÝSLEDNOU SIGNÁLNOU KVALITOU PRI DRUŽICIACH Astra 19,2°E 23,5°E 28,2°E V ZÓNACH INSIDE FOOTPRINT A OUT OF FOOTPRINT .

 

01
 Otázka od : Miroslav Laduna
    
    Lokalita : Česká republika

    TEXT OTÁZKY :
 
 Je polarizační rovina satelitů Astra (19,2°E 23,5°E 28,2°E) něčím vyjímečná, oproti ostatním družicím ? K otázce mě vede údaj "Špeciálny prípad," u SKEW právě pro uvedené družice v rubrice KALKULACE AZ/EL webu satlex.de ?
   
    Děkuji za odpověd'.
   
    ODPOVEĎ od dxsatcs.com :
   
    Zdravím Vás.
   
    Z praktického pohľadu je možné výpočtom teoreticky vopred definovať uhol naklonenia polarizačnej roviny SKEW pre tú ktorú družicu v mieste príjmu , ovšem tieto vopred definované údaje v jednotkách stupne,sa tým viac odlišujú - pozor : neplatí tu žiadne pravidlo - od reálneho postavenia signálneho zberača pre H a pre V rovinu vo vnútry vlnovodu UNI LNB / ktorého postavenie v uhlovom vyjadrení by malo v reále zodpovedať maximálnej signálnej kvalite / čím umiestnime príjmaciu anténu s LNB ďalej od provajderom vopred definovanej signálom ožiarenej plochy zemského povrchu a špecialne v prípade družíc - Astra 2A/2B/2D => "špeciálny prípad" - ktorých príjem patrí v rôznych krajinách smerom k Afrike a Blízkemu východu do kategórie DX sa naklonenie polarizačných rovín pre H a pre V pol,čo súvisí ako som už viackrát popisoval v odborných prácach s maximálnou signálnou kvalitou , rovinu mení v tej ktorej krajine so vzdialenosťou od provajderom definovanej signálnej plochy,čiže tieto údaje SKEW polohy LNB nekorešpondujú s maximálnolu signálnou kvalitou určenou MER a chBER a ďalším problémom ktorý sa vopred nedá teoreticky správne definovať ale pri DX príjme zohráva dôležitú úlohu je TZV. POLARIZAČNÁ NESTABILITA v prípade príjmu vyžarovacích zväzkov určených pre podstatne vzdialenejšie územia ako sú
   
    Blízky východ-AMOS 2 DX ......... Afrika-Arabsat 2B DX.....Britské kráľovstvo-Astra 2D DX
   
    atď. pri inštalovaných SAT. zostavách v strednej Európe,ktorá sa prejavuje nasledovne.
Fixne umiestnene signalne zberace pre H a pre V pol rovinu v UNI prirubovom LNB INVACOM SNF 031 bez moznosti automatickeho urcenia akejkolvek pol roviny c4Postavenie signalneho zberaca SKEW pre H pol rovinu ktora zodpoveda maximalnej signalnej kvalite prenosu XJTV 8 Cina z druzice CHINASTAR v C pasmovom LNB ASTROTEL GOLD 15K c5
 
    - DEFINÍCIA POJMU POLARIZAČNÁ NESTABILITA -
    
    Z bežného príjmu DTH družicového vysielania je známy postup že po zadefinovaní LNB v správnej ohniskovej vzdialenosti sa pootočením postavenia LNB čiže SKEW polohou nastaví sat. reťazec na maximálnu signálnu kvalitu a montáž kompletu skončila. Ale v praxi pri príjme vysielania BBC a ITV tv paketov z družice Astra 2D na 28,2E ai. som sa stretol že počas dňa sa sklonenie prichádzajúceho pravouhlo polarizovaného vlnenia rovín H a V !!! MENILO !!! ,to znamená že maximálna signálna kvalita toho-ktorého prenosu nebola dostupná v porovnaní príjem predpoludním a večer v jednej polohe v stupňovom vyjadrení postavenia signálneho zberača ale MENILA sa v rozsahu od 7 do 12° čo v praktickom vyjadrení znamenalo že predpoludním som maximálnu signálnu kvalitu okolo 9,5 dB z MER vedel definovať resp.nájsť na polohe signálneho zberača pri mechanickom rotore vyjadrenej v stupňoch 42° ale vo večerných hodinách som na dosiahnutie maximálnej signálnej kvality musel POOTOČIŤ signálny zberač v mechanickom rotore na polohu vyjadrenú v stupňoch 54° !!! Mnohé sat.zostavy nasmerované vo východnej európe - Morava , Slovensko ... na príjem anglického vysielania z družice Astra 2D,ktoré používajú na spracovanie VF modulovaného signálu UNIVERZÁLNE LNB napr Invacom SNF 031 vykazujú úbytok signálnej kvality v rozsahu od 10 do 25% a to len z dôvodu POLARIZAČNEJ NESTABILITY ,kedže poloha signálnych zberačov pre H a V pol.rovinu je FIXNÁ a dá sa meniť len ručným pootočením celého LNB,ktoré je pri väčšine inštalovaných zostáv vylúčená a navyše keď som nastavil SKEW polohu LNB na maximálnu signálnu kvalitu pre V polarizované vlnenia možnosť príjmu prenosu v H polarizačnej rovine sa ÚPLNE STARATILA a naopak !!!
    Sám som tento problém zlučoval s variáciou signálnej kvality v mieste príjmu,ktorá je tradičným sprievodným javom DX príjmu z Astry 2D v celej východnej EU ale tento jav má inú vyššie pomenovanú podstatu.
 Detail na chraneny vlnovod WR 75 so signalnym zberacom jednopolaritneho LNB najvyssej kategorie NORSAT 6600A Gold pre rozsah od 11 700 MHz do 12 200 MHz FSS in USA c2Detail na jednopolaritny LNB pre C pasmo ASTROTEL BLUE THUNDER 15K s pozlatenym signalnym zberacom ktoreho poloha je urcujucim faktorom signalnej kvality pri prijme ortogonalnych pol rovin c3Detail na vlnovod WR 75 so signalnym zberacom z jednopolaritneho LNB SMW WDL DIGITAL ktoreho postavenie-poloha SKEW je urcujucim faktorom signalnej kvality prijmaneho signalu c1

    Údaje,ktoré tento web zverejňuje napr.ohľadom elevačnej dostupnosti v rubrike KALKULAČKA AZ a EL tej ktorej družice v mieste príjmu a taktiež v otázke sklonenia polarizačnej roviny SKEW sú ZAVÁDZAJÚCE.
   
    príklad : pre miesto príjmu Lučenec - Slovensko so zemepisnou šírkou 48.333 a dĺžkou 19.667 som zadal do kalkulačky družicu INTELSAT 9 na orbitálnej pozícii 58°W a výpočet možnosti zachytenia tejto družice bol NEGATÍVNY , to znamená nemožnosť príjmu v meste Lučenec - so záporným elevačným uhlom,lebo družica podľa tohoto výsledku prepočtu sa nachádza pod západným viditeľným obzorom príjmu .Ale pravdivá situácia je taká že tento satelit je bez akýchkoľvek problémov dostupný k zachyteniu,čiže výsledky z kalkulátora sú zavádzajúce a nedávajú pravdivý obraz o možnosti príjmu akejkoľvek družice a keby som mal vopred podľa ich výpočtu natočiť signálny zberač vo vlnovode potom Vás môžem uistiť že maximálnu kvalitu napr. pri príjme družice Astra 2D , Arabsat 2B , Intelsat 902,Amos 2,NSS 6 na 95E by som nikdy nedosiahol !!!
   
    Naopak ešte k téme natočenia signálnych zberačov pri UNI LNB aby kopírovali sklon polarizačnej roviny prichádzajúcej z družice môžem spomenúť že pri bežnom amatérskom príjme družíc s vysokým vyžiareným výkonom EIRP ,kde je RX anténa umiestnená v okolí BEAM PEAK potom tieto vypočítané uhly SKEW môžem považovať za určujúce ale kedže tu hovorím o družiciach s vysokou vyžiarenou EIRP v mieste príjmu EU ako napr Astra 1,HB... potom sa tento údaj stáva menej podstatných v prípade použitia dostatočného priemeru antény,ktorý celodenne zabezpečí signálnu rezervu.
   
    Ostávam s pozdravom
   
    NÁSLEDNÁ ODPOVEĎ :
   
    Už je mi to jasnější. Jen tedy nechápu, proč to nenapsali (speciální případ) i k ostatním družicím. Vždit' jen málokterá ,,nešilhá,,.
   
    S pozdravem Laduna Miroslav

    ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB roman.david@dxsatcs.com