dxsatcs-google-com-sat-dx-research-out-of-footprint-satellite-reception-roman-dávid

          Miliardy internetových stránok po celom svete vedie už viac ako 20 rokov "krvavý" súboj o prvé priečky
                   vo vyhľadávači GOOGLE.com a dnes sa ukáže či som uspel alebo pohorel v globálnej lige.

Dnes si položím priam "kacírsku otázku" hodnú reformačného mysliteľa z obdobia baroka a odpoveď na ňu následne nespochybniteľne
dokážem
,tak aby sa tu náhle nemohol objaviť jeden z mnohých súčasných obdivovateľov pátera Koniáša (pozor→ vyskytujú sa tu aj
novodobé nasledovníčky pátera Koniáša v sukni), ktorý by ma chcel zaživa upáliť spolu s minimálne tridsiatimi tisíckami kníh,
ktoré počas svojho (aj) násilného protireformačného ťaženia tento knižný cenzor spálil, z dôvodov že tu "Nijaký Naničhodník" z Lučenca"
s menom Roman Dávid potencionálne rozširuje "bludy a klamstvá", ktoré nevie nijako dokázať ...

Otázka dňa znie : Môžu výsledky indexovania môjho vedecko-výskumného centra sídliaceho v Lučenci v otázkach satelitného príjmu
na dxsatcs.com,ovládnuť prvé priečky na svete nie len v najväčšom svetovom vyhľadávači www.GOOGLE.com (s približne dvadsiatimi
ôsmymi miliardami návštev za mesiac),ale aj v lokálnom vyhľadávači google.com.hk v meste Hong Kong na pobreží Juhočínskeho mora
podobne ako v Dubaji na google.ae,v Johannesburgu v Juhoafrickej republike na google.co.za alebo vo Veľkej Británii na google.co.uk ?

Odpoveď znie ÁNO môžu a stalo sa tak už po troch mesiacoch potom čo som otvoril teraz už najväčšie vedecko-výskumné centrum,
ktoré ako prvé a jediné v Európe publikuje verifikované,alebo tiež dokázané výsledky satelitného príjmu etiópskej satelitnej siete
Ethiosat z družice NSS 12 na 57.0°E
.Jednoducho vložte do vyhľadávača nasledovné kľúčové slová a overte si akú váhu a dôležitosť
prisudzuje najväčší vyhľadávač na svete GOOGLE.com môjmu výskumnému centru na dxsatcs.com. Len tak mimochodom ak sa vo
výsledkoch indexovania stretnete so stránkami ako lyngsat,kingofsat,satbeams,sattvinfo,flysat etc... podobne ak narazíte vo výsledkoch
na množstvo diskusných skupín,na ktorých ktokoľvek a takmer každodenne uverejňuje neverifikované/neoverené (bezcenné) výsledky
pochádzajúce zväčša z náhodných alebo nestabilných LOCK-ov
(z krátkodobých a mimoriadnych výkonových špičiek,ktorých existenciu som
už niekoľkokrát dokázal v signálnom monitoringu,z anomálii atď.) tieto nepredstavujú pre moje výskumy žiadnu konkurenciu,pretože ani
jedna z nich sa nevenuje vedecko-výskumnej činnosti v oblasti satelitného príjmu,ani jedna z nich neuverejňuje verifikované/dokázané
výsledky
a v prevažnej miere len donekonečna prepisujú TVR tabuľky a vyžarovacie diagramy,kopírujú jedna od druhej čo sa im hodí atď.

→ ad lyngsat : bežne sa tam stretnete s mojím menom R Dávid a tie kľúčovo dôležité údaje o nových paketoch v spektre som jej osobne poslal
ako prvý + dôkazy : 11 605 H_Ethiosat Ethiopia + 11 585 H Teleradiokom
→ ad flysat : vlastníkovi tejto tureckej stránky som v roku 2012 poslal predžalobnú výzvu,pretože sa na nej bez môjho súhlasu objavili prevratné
informácie o samotnej existencii a celosvetovom štarte tv vysielania v KA pásme z najsledovanejších európskych družíc Astra,Eutelsat etc ktoré
som verejne publikoval ako vôbec prvý na svete.Jej majiteľ predžalobnú výzvu okamžite akceptoval.

Dúfam že aj bez detailných znalostí v otázkach On+Off page faktorov v SEO_Search Engine Optimization atď. chápete že také jednoduché
to skrátka nie je a nemôžete
do GOOGLE.com jednoducho zadať názov svojej firmy,internetovej domény,youtube kanála alebo priamo svoje meno
(prezývku) a potom sa mylne vytešovať že ste " ? prvý na svete ?", pretože by to bolo niečo podobné ako keby som do kľúčového slova vo vyhľadávaní
zadal priamo meno mojej domény dxsatcs a potom tu zavádzal verejnosť. Ja sa zaoberám vedecko-výskumnou činnosťou a vhodným anglickým slovom
aby som si overil moju vedeckú dôležitosť alebo bezvýznamnosť vo svetovom meradle v spojitosti s danou družicou je výraz "research".
                           
                                               Overte si či som uspel alebo totálne pohorel vo svete :  astra 2e 2f 2g research
                                                                 v konkurencii celkového počtu výsledkov : 1 070 000

príklad č.1: ak sa napríklad posledných 20 rokov intenzívne venujete štúdiu,výskumom a analýzam v otázkach migrácie divokých kanadských husí
a vplyvu globálneho oteplovania na včasnosť a periodicitu ich migrácie,skúmate miesta hniezdenia,početnosť znášky vajec a potomstva,desiatky
svojich výskumných štúdií potvrdených Vašou dlhoročnou praxou a dokazovaním publikujete online na svojej stránke
,máte vysokú citovanosť v súvislosti
s vysokých H-Hirschovým indexom,na Vaše výskumy odkazuje desiatka relevantných nie pavedeckých webov po celom svete,potom je vysoko pravdepodobné
že po zadaní kľúčového slova v nasledovnom znení "the canada goose migration research" do GOOGLE.com bude Vaša vedecko-výskumná stránka
na jednej z popredných priečok v indexovaní .

Pochopiteľne máte neporovnateľne väčšiu šancu preraziť a obsadiť prvé priečky v GOOGLE.com ak nasledujete postup z príkladu č.1 a dlhodobo a na vysokej
úrovni sa venujete výskumnej činnosti v otázke napríklad šlachtenia prekrásneho Frízskeho plemena koní,ako keď sa dlhodobo zaoberáte výskumom v oblasti
satelitného príjmu,ktorému sa venujú stovky miliónov osôb po celom svete a stovky tisíc webovových stránok.

Obdobne v športe platí,že máte neporovnateľne vyššiu šancu uspieť a  presadiť sa vo svetovom meradle v takzvaných menšinových športových disciplínach
ktorým sa venuje len "zopár" alebo neporovnateľne menší počet osôb na profesionálnej úrovni ako je tomu v masovo preferovanom futbale,ľadovom hokeji,
volejbale,basketbale,florbale atď.

Teda za mojimi poprednými priečkami na svete nehľadajte nijaký "DÁVIDOV KOMPLOT" ale paralelu/obdobu z príkladu č.1 platnú pre moje vedecko-výskumné
centrum Czech & Slovak DX Satellite Club na dxsatcs.com

→ Dokazovanie pre satelit NSS 12 :

Názov družice NSS 12 na 57.0°e,ktorá svojím signálom pokrýva všetky štáty Európy,Afriky,Ázie a časť Austrálie sa vyskytuje v textoch desiatok tisíc internetových
stránok po celom svete,čiže moja globálna konkurencia je priam giganticky veľká a bojujem o prvenstvo s desiatkami tisíc súperov po celom svete čo znamená
že tu nehovorím o účasti v lokálnej slovenskej lige ale o mojej účasti v celosvetovej lige s neporovnateľne väčšou konkurenciou.

Kedže sa zaoberám výskumom v oblasti satelitného príjmu (satellite reception) z družice NSS 12,do GOOGLE.com som zadal nasledovné kľúčové slová
a tu je moja pozícia v indexovaní.Výsledky sa môžu ale aj nemusia odlišovať v závislosti od štátu v ktorom sa vyhľadávanie uskutočňuje,v závislosti od zapnutej VPN siete,
ISP provajdera,OS atď.

Postup vyhľadávania : Vypol som VPN sieť,odhlásil som sa z účtu na Google/Youtube.com,otvoril som čistý prehľiadač www stránok Chrome s jedinou kartou GOOGLE.com,
nezmenil som preferované parametre vyhľadávania Any time+All results a tu sú moje výsledky na prvej strane zoznamu :

                                                                                                      >Kľúčové slová v GOOGLE.com<

               nss 12 at 57.0°e reception                              nss 12 sat dx                          nss 12 at 57.0°e ethiosat                    nss 12 satellite reception    
     
obsadil som prvé dve priečky na svete      obsadil som prvé dve priečky na svete        obsadil som prvú  priečku na svete     obsadil som prvé dve priečky na svete
       z približne 6 360 výsledkov                     z približne 303 000 výsledkov                     z približne 3 520 výsledkov                 z približne 124 000 výsledkov       
 
 dxsatcs.com-nss-12-57e-sat-dx-east-africa-reception-google.com-results-key-word-reception-01  dxsatcs.com-nss-12-57e-sat-dx-east-africa-reception-google.com-results-key-word-satdx-02dxsatcs.com-nss-12-57e-sat-dx-east-africa-reception-google.com-results-key-word-ethiosat-03  dxsatcs.com-nss-12-57e-sat-dx-east-africa-reception-google.com-results-key-word-satellite-reception-04                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                              
                      
          google.com.hk_Hong Kong                 google.ae_Spojené A. Emiráty               google.co.za_Juhoafrická rep.                  google.co.uk_Veľká Británia
key word > nss 12 at 57.0°e reception            nss 12 at 57.0°e reception                       nss 12 at 57.0°e reception                         nss 12 at 57.0°e reception
        obsadil som prvé dve priečky                   obsadil som prvé dve priečky                    obsadil som prvé dve priečky                     obsadil som prvé dve priečky
         z približne 6 500 výsledkov                        z približne 8 080 výsledkov                     z približne 7 510 výsledkov                        z približne 11 000 výsledkov

 dxsatcs.com-nss-12-57e-sat-dx-east-africa-reception-google.com-results-hong-kong-   dxsatcs.com-nss-12-57e-sat-dx-east-africa-reception-google.com-results-uae-dubai- dxsatcs.com-nss-12-57e-sat-dx-east-africa-reception-google.com-results-south-africa    dxsatcs.com-nss-12-57e-sat-dx-east-africa-reception-google.com-results-uk                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

→Už teraz počujem názory mnohých pochybovačov,ktorí si o sebe myslia že "všetko vedia" a "boli všade minimálne tri-krát" (pochádzajúce z nepochopenia problematiky)
v zmysle "To je len nijaká náhoda,pretože o satelit NSS 12 sa nikto nezaujíma" . Teraz Vám ponúkam dokazovanie z jedných z najsledovanejších európskych satelitov
Astra 2E-2F-2G vysielajúcich primárne pre Veľkú Britániu
s desiatkami miliónov stabilných divákov :

Moje trvrdenie znie : "Vybudoval som nepochybne najväčšie vedecko-výskumné centrum v Európe so zameraním na dokazovanie praktickej možnosti satelitného príjmu mimo zóny
britského vyžarovacieho diagramu UK SPOT BEAM z družíc Astra 2E/2F/2G na 28.2°E"
.

Teraz si spolu overíme hodnovernosť alebo pravdivosť  môjho predchádzajúceho tvrdenia u nezávislého a objektívneho arbitra GOOGLE.com,ktorý klasifikuje/hodnotí
kvalitu,význam a dosah môjho vedecko-výskumného centra v globálnom meradle
a následne odhalíme pravdu či tento text píše len ukrivdený a zakomplexovaný "týpek",
ktorý je svojou zakomplexovanosťou a ukrivdenosťou doslova preplnený,alebo naopak či k Vám prehovára skrátka pravdu hľadajúci človek,
ktorému život veľmi skoro
(už v devätnástich rokoch nie "päť minút" pred smrťou) nastavil zrkadlo pravdy nie len o ňom samom,ale aj o tých druhých
.(o komplexoch menejcennosti z detstva toho viem
naozaj dosť,pretože som nad nimi zvíťazil a teraz sa im "smejem do očí") Čiže je úplne nepodstatné,kto si čo myslí v Lučenci,Bratislave,Prahe,Mníchove,Paríži alebo v Miláne,
pretože toto je realita,ktorá oddeľuje faktický stav od namyslených,siláckych a väčšinou len prázdnych rečí rôznych vysoko preplácaných nafúkancov z tretej slovenskej ligy,
ktorých sú plné médiá.

Ako sami vidite,za účelom vylúčenia akýchkoľvek snáh po manipulácii výsledkov som vyberal čo najkratšie a najbežnejšie používané výrazy v tejto problematike
ako sú "research=výskum+reception=príjem+sat dx...",ktoré používaju stovky tisíc webových stránok s danou problematikou po celom svete.
Keby som chcel manipulovať s výsledkami potom by som do kľúčového slova zadal vysoko špecifický výraz "synchronous nano-corrections" čo je môj originálny technologický vynález
(ktorého reálnu funkčnosť som X-krát dokázal v signálnom monitoringu) o ktorom sa nehovorí na žiadnom inom webe na svete,len na dxsatcs.com.

                                                                                               >Kľúčové slová v GOOGLE.com <

               astra 2e 2f 2g research                               astra 2e 2f 2g sat dx                               astra 2e 2f 2g reception                      astra 2e 2f 2g uk footprint reception  
                 
      obsadil som prvé dve priečky na svete      obsadil som prvé dve priečky na svete        obsadil som prvú  priečku na svete            obsadil som druhú a tretiu priečku na svete
          z približne 1 070 000 výsledkov                   z približne 709 000 výsledkov                     z približne 212 000 výsledkov                           z približne 417 000 výsledkov

    dxsatcs.com-astra-2e-2f-2g-sat-dx-uk-footprint-reception-google.com-results-01     dxsatcs.com-astra-2e-2f-2g-sat-dx-uk-footprint-reception-google.com-results-02    dxsatcs.com-astra-2e-2f-2g-sat-dx-uk-footprint-reception-google.com-results-03            dxsatcs.com-astra-2e-2f-2g-sat-dx-uk-footprint-reception-google.com-results-04    

                                                                                                >Kľúčové slová v GOOGLE.com <

→ Teraz si overíme či obstojím alebo neobstojím v globálnom teste pri veľmi všeobecných a nekonkrétne postavených výrazoch vo význame satelitný dx príjem v troch modifikáciách,
ktorého skrátené podoby sa do GOOGLE.com zadávajú najčastejšie . Ako vidíte,čím kratší výraz zadám,tým viac výsledkov mi GOOGLE.com ponúkne a tým pádom je menšia
pravdepodobnosť že skončím na popredných priečkach
. Dúfam že sa nenájde žiadny "nevedko",kto by tvrdil že som zmanipuloval vyhľadávacie algoritmy na GOOGLE.com
a sám sebe priradil pozície na prvej strane.

                          sat dx                                                               satellite dx reception                                                           sat dx reception                                                       
 
obsadil som prvé dve priečky na svete                       obsadil som prvé dve priečky na svete                                  obsadil som prvé dve priečky na svete                    
  z približne 72 600 000 výsledkov                                  z približne 593 000 výsledkov                                                   z približne 678 000 výsledkov

dxsatcs.com-sat-dx-reception-google.com-results-sat-dx-01               dxsatcs.com-sat-dx-reception-google.com-results-sat-dx-02                                dxsatcs.com-sat-dx-reception-google.com-results-sat-dx-03                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                      

Povedané slovníkom stredovekého kacíra: Má to aj svoje "nesporné výhody" byť len podpriemerným a to v čomkoľvek,alebo inak povedané zúčastňovať
sa a hrať napríklad v tretej slovenskej futbalovej lige (platí to pre každé odvetvie nie len v športe),pretože potom o Vás neustále píšu v novinách
a časopisoch,robia s Vami rozhovory,sponzorujú,preplácajú a dokonca Vás aj oceňujú rôznymi cenami,dávajú Vám "bezcenné tituly" ako napríklad "Influencer"
a to aj napriek tomu že ste z globálneho pohľadu úplne bezvýznamný a Vaše výkony častokrát nestoja ani za "deravý groš",ale zo slovenského mediálneho
pohľadu ste už vyrobená "celebrita alebo hviezda".

autor : Roman Dávid_founder of Czech & Slovak DX Satellite Club_www.dxsatcs.com
v Lučenci dňa 22.12.2021

PS : Myslím si že "Dievča z Ipanemy" ako LIVE klasika od Franka Sinatru a Toma Jobima,alebo tiež jedného z vynálezcov hudobného štýlu Bossa Nova,
vytvára to pravé pozadie v tejto vianočnej atmosfére,ktoré nepôsobí rušivo pri miesení,vaľkaní a vykrajovaní medového cesta ...

... ...