Express AM 33 at 96,5°E : First reception report

ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB-Roman Dávid v HISTORICKEJ PREMIERE NA SVOJICH STRÁNKACH PREDSTAVUJE SVOJE OSOBNÉ SKÚSENOSTI s výnimočným príjmom družice EXPRESS AM 33 z orbitálnej pozície 96,5° východne v pásme C v mieste príjmu Lučenec so stredovou anténou s priemerom 370 cm !!!

 Express AM 33 at 96,5°E : First reception report