Express AM33 at 96,5°E

Express AM33 at 96,5°E : Technické parametre družice

Express Am33 at 96,5°E
Detekcia čiže definovanie kvalitatívnych veličín ako odstup C/N resp.ChBER na príjmacej strane pre každú nosnú "C" prenosu vysielanú v moduláciách Q-resp A-PSK definovanú vo frekvenčnom spektre satelitu Express AM 33 od 3 675 do 4 144 MHz - vektor vlnenia RZ - bol pri elevačnom uhle okolo absolútnej nuly EL=menej ako 0,5° v mieste príjmu Lučenec-juh stredného Slovenska - limitovaný krátkou časovou dostupnosťou - rádovo jednotky sekúnd - počas ktorej v úseku 3-5 sekúnd sa v analyzovanom frekvenčnom spektre identifikovali SCPC/MCPC sedlá nosných prenosov z hrubej signálnej úrovne rovnej absolútnemu šumu na level 500-1200 uV čo konkrétne v tomto prípade mnou navrhnutého signálneho reťazca znamenalo že v závislosti od použitého FEC korektora 1/2 alebo 3/4 na niekoľko sekúnd možnosť identifikovať - priradiť veličiny MER a ChBER - pre tú ktorú nosnú ktorej okamžitá hrubá signálna kvalita dosiahla level 800++ uV . Tento proces sa cyklicky opakoval bez akejkoľvek časovej postupnosti v celom analyzovanom frekvenčnom spektre satelitu Express AM33 z orbitálnej pozície 96,5°E !!! 

                  Názov : Express AM33 - Pozícia : 96,5°E - TP : 10 C/16 KU - Životnosť : od 28.1.2008 - 12 rokov
  

Update nr.1 : Express AM33 at 96,5°E - Steerable C band footprint : 1 TVRUS Vostok - 3 926 MHz - RZ - SR=4 883 - FEC=1/2 :

-pri analýze frekvenčného spektra východnejším smerom za satelitom Insat 3A/4B na 93,5°E som dňa 14.6.2008 pri elevačnom uhle rovnajúcom sa takmer absolútnej nule identifikoval signálny rozptyl SCPC/QPSK nosnej prenosu-sedla- na kmitočte f=3 925 MHz pri FEC ½ - cirkulárny pravotočivý vektor vlnenia RZ - zo satelitu EXPRESS AM 33,ktorá po následnej úspešnej detekcii v NIT tabuľke patrila ruskému vysielaniu 1. Kanal Asia /Rosscrypt/.Možnosť identifikovať,tzn.definovať kvalitatívne parametre príjmu ako odstup CN /resp.MER popr. okamžitú chybovosť ChBER pre túto nosnú prenosu bol viazaný na časový úsek jednotky až desiatky sekúnd z celku 60 minút bez akejkoľvek časovej postupnosti z hľadiska vykonaných analýz doobedu a poobede,kde faktor signálnej “kvality“ bol po analýze ohodnotený úrovňou od 4,5 do 5,1 dB z MER pri FEC ½ pri náraste identifikovaných ale neopravených signálnych celkov v prenose -Unc.RS/RU v počte stovky v sekundových intervaloch >>+++ čo znamená vysoko obmedzenú možnosť príjmu tohto v stredoeurópskych pomeroch výnimočného satelitu. 

       Express Am33 at 96,5°E 2

TVRUS Vostok 3 926 MHz RZ diagnostika signalnej kvality v mieste prijmuTVRUS Vostok 3 926 MHz RZ identifikacia prenosu v NIT tabulkeQPSK detekcia nosnej v spektre na kmitocte 3 757 MHz RZ pol Telekanal Rossiya Novosibirsk

Express AM33 at 96,5°E - Technická stránka príjmu

PF Prodelin at 96.5E poveternostne podmienky
PF Prodelin at 96.5E poveternostne podmienkyPF Prodelin at 96.5E detail na polohu nosneho tubusu ktora vyjadruje velkost takmer nuloveho elevacneho uhla EL v mieste prijmuPF Prodelin at 96.5E zemepisna poloha anteny a velkost elevacneho uhla
 Vo fotogalérii vyššie pomenúvam zemepisné súradnice miesta príjmu a veľkosť elevačného uhla,ktoré mi v spojitosti s úplným výhľadom umožnili definovať možnosť príjmu satelitu Express AM33 z orbitálnej pozície 96,5°E na juhu stredného Slovenska