Ing.Laluha-Zvolen Lieskovec : Astra 2D at 28,2°E - pokusný príjem H+V rovín s PF 190 cm .

Pokusný príjem paketov BBC a ITV vysielaných v H-horizontálnej polarizácii z družice Astra 2D na 28,2°E so stredovou anténou s priemerom D=190 cm + UNI LNB Invacom SNF 031 + DVB Humax 5500 . 
            laluha uvod ok
Dobrý deň ,
zasielam vám fotky zachyteného vysielania na horiz.polarizácii. Parabola NoName 1.9m, LNB Invacom, ožarovač typu focus kábel 70m Vuki VCCJY 75-4,8 prijímač Humax5500, čas 16.30, 20.9.2007, Zvolen časť Lieskovec .

a1 Ing Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec detail na pouzitu antenu PF 190 cm s LNB Invacom  nr1b1 Ing Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec detail na pouzitu antenu PF 190 cm s LNB Invacom  nr2c1 Ing Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec BSkyB pouzity ozarovac  nr12
Dobrý deň ,
    
    zasielam vám fotky zachyteného vysielania na horiz.polarizácii. Parabola NoName 1.9m, LNB Invacom, ožarovač typu focus kábel 70m Vuki VCCJY 75-4,8 prijímač Humax5500, čas 16.30, 20.9.2007, Zvolen časť Lieskovec .
    Minulý rok som vám písal o zachytení náznakov na 10807H, ostatné frekvencie boli slabšie. Tento rok, asi po tých vetroch sa niečo pohlo, a ako najsilnejšia je frekvencia 10836, kde už bol chvílkami aj obraz. Ostatné frekvencie ktoré sa dali naladiť: 10744, 10807, 10866 ostali bez obrazu resp. ako neznáme.

Ing Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec detail na obsadenia NIT tabulky z DVB HumaxIng Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec BSkyB 10 836 MHzIng Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec BSkyB  ITV 1 bod rozpadu obrazu
 dxsatcs : Zdravím Vás p.Laluha ,
    
 som rád že aj vo Vašom prípade sa naplnil fakt , ktorý som detailne popisoval v niekoľkých prácach ohľadom možnosti príjmu družice Astra 2D v stredoeurópskych podmienkach kde hovorím o veľkých regionálnych rozdieloch v dostupnej signálnej kvalite či už v H alebo vo V pol,kde je vopred objektívne nemožné definovať možnosť alebo nemožnosť príjmu , čo sa konkrétne naplnilo aj vo vašom prípade,lebo ako som to už veľakrát zdôrazňoval v prípade družice Astra 2D rozhodujú v plošnom vyjadrení kilometre vzdialenosti,ktoré môžu v konečnom dôsledku rozhodnúť .
Samozrejme možnosť príjmu-resp.nie príjmu ale chvíľkovej možnosti naladenia H pol paketov u Vás v Lieskovci, trvá počas dňa niekoľko minút resp. sekúnd bez nejakej súvislosti,lebo skrátka všetko závisí od toho či je momentálne dostupná meratelná signálna kvalita alebo nie čo neviete ovplivniť-skrátka anténu máte nainštalovanú v oblasti kde je občas dostupná meratelná signálna kvalita pre H pol v trvaní minúty nie hodiny v závislosti od D antény ai parametrov....Nie je vylúčené podobne ako som sa s tým stretol v iných častiach východnej Európy že bez vonkajšieho zásahu sa meratelná signálna kvalita dostupná v mieste inštalácie antény H pol paketov z Astry 2D úplne stratí a potom Vám ani inštalácia aktívneho diametru reflektora 400 cm nezabezpečí možnosť príjmu v trvaní niekoľko hodín do dňa,lebo v tomto prípade sa o dlhších úsekoch nedá hovoriť !!!
Ing Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec BSkyB  ITV 1 Border bod rozpadu obrazuIng Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec BSkyB pomerna signalna kvalita z DVB HumaxIng Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec BSkyB pomerna signalna kvalita z DVB Humax
  Dobrý deň
    
    3.10. som skúšal po menších úpravách príjem na horiz.polarizácii.Opäť sa zmenila sila jednotlivých transpondérov, v r.2006 bol so silou 18% 10803, v sept.07 to bol 10836, a včera 10773.Signál vystúpil na 19-20%, za stáleho kolísania, ale tento stav trval od 16.30 do 17.15 SEČ. Predtým bol signál v maxime (18-19%) pár minút, medzi 16.15 a 16.45. Posunom nulového bodu a náklonu paraboly som dosiahol zlepšený príjem na Hpol. ale zároveň pokles na V pol. Ten sa prejavil po 23.00 hod. kockovaním až stratou signálu : 18-20%, pričom býval pri dobrom počasí v hodnotách 20-22%.
    
    prikladám snímky
Ing Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec BSkyB BBC 2 EastIng Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec BSkyBIng Laluha Astra 2D H pol Zvolen Lieskovec BSkyB BBC 1