KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 1 POLARIZAČNÁ VÝHYBKA V-H KATHREIN

KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 1 - OMT ORTHOMODE-POLARIZAČNÁ VÝHYBKA V-H KATHREIN GERMANY

FOTO : v detailnom zábere vidieť POLARIZAČNÚ VÝHYBKU OMT-ORTHOMODE,ktorú navrhla firma KATHREIN GERMANY pre svoju stredovú RX anténu priemeru 180 cm,ktorá svojimi praxou overenými shopnosťami vysokého oddelenia polarizačných rovín viac ako 33 dB v závislosti od frekvencie pri minimálnom prechodovom útlme ,keďže už počiatkom 90 rokov bolo nutné nástupom družíc s vysokým vyžiareným výkonom EIRP /napr:francúzska TDF 1 viac ako 60 dBW čo nemá v súčasnosti obdobu ani u jednej DTH družice na orbite v KU pásme/ spoľahlivo spracovať VF modulované signály a následne ich oddeliť pre V a H polaritu,lebo vtedajšie rozvodné skrine káblovej tv si vyžadovali na vstupe len V a len H polarizované signály ,ktoré ďalej spracovávali.Mimoriadne vydarené riešenie určené pre typové rady jednopolaritných LNB KATHREIN typu UAS 213 a UAS 216 vykazuje len jediný nedostatok a to že napr: kruhové tvary LNB napr SMW X LINE DRO nebolo možné umiestniť na X a Y výstup z OMT v dvoch kusoch bez pridania uhlového vlnovodu napr:Chaparral,ktorý používam,z dôvodu konštrukčného nedostatku miesta na výstupoch vlnovodov X a Y.Všetky ostatné LNB,ktoré mali vonkajší tvar štvorca napr: NORSAT DRO 2000 už bolo možné umiestniť v dvoch kusoch na výstupy OMT KATHREIN.