KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 2 UHLOVÝ VLNOVOD CHAPARRAL, LNB SPC ELECTRONICS

KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 2 - OMT ORTHOMODE-POLARIZAČNÁ VÝHYBKA V-H HIRSCHMANN GERMANY,UHLOVÝ VLNOVOD CHAPARRAL COMMUNICATIONS USA,LNB SPC ELECTRONICS JAPAN 

V druhej časti foto- seriálu o základných častiach signálneho reťazca,ktorý spracúva VF modulované signály,ktoré prichádzajú z družice sa budem venovať ďalšiemu spôsobu oddelenia polarizačných rovín VERTIÁLNEJ A HORIZONTÁLNEJ polarizácie,ktorý sa konštrukčne odlišuje od v minulom diele popisovaného spôsobu,ktorý navrhla firma KATHREIN,ale výsledok čiže vysoké oddelenie polarizačných rovín je aj pri tomto konštrukčnom usporiadaní /ktoré je typické pre mnohých súčasných výrobcov ako napr: SWEDISH MICROWAVE SMW / polarizačnej výhybka zaručený a dosahuje viac ako 32 dB v závislosti od frekvencie"f".Samozrejme typ a rozmery vlnovodu WR 75 definujú použitie polarizačnej výhybky na spektrum frekvencií pásma KU od 10 700 MHz do 12 750 MHz.
    Úlohou polarizačnej výhybky je mechanickým spôsobom vybrať z prichádzajúceho polarizačného spektra V alebo H rovinu pri vysokom oddelení polarizačných rovín,čo sa bežne aj v súčasnosti používa pri profesionálnych aplikáciách s priemermi príjmacích antén nad 180 cm pri fixne nastavenom smerovaní na jednu družicu.Pri uchytení antény v polárnom závese by toto mechanické riešenie oddelenia polarizačných rovín neposkytovalo plnú kontrolu nad akoukoľvek zmenou polarizačných rovín hlavne pri družiciach ako TURKSAT 1C na 42E alebo NSS 6 na 95°E / viď "popis možnosti príjmu"pri družici TURKSAT 1 C 42E kde tento problém podrobne rozoberám/ čiže potom je nevyhnutné použiť mechanický plarizátor,ktorý má možnosť uloženia polohy nastavenia signálneho zberača vo vnútri vlnovodu pre každú pamäťovú pozíciu zvlášť.Samozrejme v prípade inštalácie nadrozmerných priemerov parabolických antén -uvažuj nad 500 cm,ktoré majú zabezpečiť príjem napr. družice ASTRA 2D napríklad v Grécku alebo na Blízkom východe-kde sú z jednej orbitálnej pozície dostupné princiápálne rozdielne úrovne a signálne kvality zo štyroch družíc kde už aj mechanický polarizátor stráca schopnosť oddeliť a vybrať polarizačnú rovinu pri vysokom oddelení polarizačných rovín CROSS POLAR už iné riešenie ako mechanicky oddeliť V-H rovinu ani nejestvuje a je úplne jedno či sa príjmacia anténa používa na príjem pásma C alebo KU /samozrejme na trhu sú dostupné aj polarizačné výhybka pre pásmo C napr: SEAVEY OSA 124D apod/ Samozrejme v profesionálnej satelitnej technike akékoľvek univerzálne čiže napätím prepínané zmeny polarity nemajú miesto,takže na výstup polarizačnej výhybky je nutné pripojiť jedno polaritný konvertor.Na výstupe OMT Hirschmann som do cesty zapojil uhlový vlnovod od známeho Amerického výrobcu CHAPARRAL,ktorý na kvalitu výsledného signálu nemá negatívny vplyv,aj keď pri niektorých riešeniach /nejedná sa o tento prípad/ plní úlohu eliminácie stojatého vlnenia vo vlnovode,čo určuje parameter ČSV.
    Na výstup polarizačnej výhybky som do signálnej cesty zapojil 2 ks jedno polaritných LNB od japonského výrobcu vysoko kvalitných produktov VF techniky SPC ELECTRONICS,ktorý má v tejto oblasti hlavne na Americkom trhu významné postavenie.Konvertory SPC som použil len ako ilustráciu - /aj keď sa jedná o úplne nový ešte nepoužitý kus/ - zapojenia OMT polarizačnej výhybky,lebo sa jedná o dnes už prekonané dvojpásmové riešenie,ktoré pokrývalo len spodnú a vrchnú časť pásma KU,čo sa riešilo prepínaním napätia 14/18 V.Samozrejme princíp prepínania pásiem pri jednopolaritných LNB ostal dodnes používaným napr: NORSAT,SMW,SPC atď.