KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 3 VÝBER KONVERTORA Z HĽADISKA JEHO POUŽITIA V PRAXI

KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 3 - POLARIZAČNÁ VÝHYBKA ORTHOMODE KATHREIN S JEDNOPOLARITNÝMI KONVERTORMY KATHREIN 11 A 12,5 GHz.POSTUP PRI VÝBERE KONVERTORA Z HĽADISKA JEHO POUŽITIA V PRAXI.

Tentoraz sa v seriáli o základných častiach signálneho reťazca budem venovať jedno polaritným konvertorom od jedného z najstarších výrobcov komponentov satelitného príjmu KATHREIN,ktoré sú zapojené na výstupe polarizačnej výhybky,ktorú som podrobne rozoberal v prvej časti seriálu.
     Aj keď v súčasnej komerčnej praxi sú bežné konvertory,ktoré kompletne spracúvajú celé KU pásmo vo frekvenčnom rozsahu od 10 700 MHz do 12 750 MHz,v profesionálnej praxi sa doteraz vyrábajú konvertory jedno polaritného prevedenia s oveľa užšou šírkou pásma preladenia od 500 MHz do 1000 MHz napr: NORSAT 2 707 A : 11,7 - 12,2 GHz........SMW DRO od 10,7 do 11,8 GHz s rozdielnymi kmitočtami lokálnych oscilátorov LOF napr:9,75 GHz,10 GHz,10,6 GHz,10,7 GHz,10,75 GHz,11,2 GHz,11,3 GHz....v závislosti od toho,ktorú časť KU pásme LNB spracúvajú..V prípade že vlastníte DVB receiver,ktorý neumožňuje priame zadávanie LOF-čiže kmitočtu lokálneho oscilátorá v menu ako napr.Echostar AD 3600 v kombinácii s mechanickým alebo magnetickým polarizátorom,potom Vám to spôsobí problémy v prípade že napr.do signálnej cesty umiestnite jeden z najlepších LNB v súčasnosti na trhu SMW WDL DIGITAL,ktorého 2 oscilátory kmitajú na LOF1 9,75 /10/GHz a LOF 2 10,6/10,75/ GHz s prepočtom frekvencie ladenia./ostatné profesionálne výrobky ako napr UNAOHM EP 3000 ktoré používam možnosť zadávania LOF až pre 20 LNB majú/Ďalším dôležitým parametrom okrem kmitočtového rozsahu,LOF,ktoré som v základnom zjednodušenom ponímaní rozobral vyššie sú aj parametre zosilenia GAIN LNB,šumového čísla Noise Figure NF s bežnými hodnotami od 0,6 do 1,2 dB v závislosti od "f" , veľkosti napájacieho napätia vo Voltoch a maximálna výstupná úroveň meraná v dBuV,ktorá vychádza na výstupe z konvertora na vstup DVB - súvisí to s dynamickým rozsahom čiže rozdielom medzi najsilnejšou a najslabšou úrovňou signálu ,udávanou napr. v jednotkách dBm.V tomto prípade budem vychádzať z LNB KATHREIN typu UAS 213 a UAS 213,ktoré sú na fotografii s OMT.Bežným napájacím napätím pri väčšine typov jednopolaritných LNB je 15 - 24 V pri odbere okolo 200 mA,pri zosilnení viac ako 50 dB,čo má súvis s priemerom použitej antény a úrovňou signálu,ktorú sa pokúšame zachytiť čiže od umiestnenia príjmacej antény vo vyžarovacom diagrame.V 80 rokoch,ešte pred nástupom družíc s vysokým vyžiareným výkonom EIRP nad 50 dBW /// napr.na na jednej z kľúčových orbitálnych pozícii 13°E v rozvoji satelitného príjmu,kde v tom čase vysielala družica EUTELSAT 1 F1,ktorá pracovala s vyžiareným výkonom okolo 42 dBW bolo nutné použiť pri príjme hudobného programu Super Channel veľkosť RX antény min 180 cm/// sa bežne ponúkali na trhu konvertory so zosilnením väčším ako 62 dB v závislosti od frekvencie.V súčasnosti pri vysokých vyžiarených výkonoch nad 50 dBW je plne dostačujúce zosilnenie LNB okolo 50 dB.Platí tu pravidlo čím väčšia použitá anténa tým je nutné použiť LNB s menším zosilnením-napr: výrobca SMW doporučuje k priemerom príjmacích antén nad 270 cm maximálne zosilnenie jednopolaritných LNB 47 dB.
     V závislosti od typu prevádzky v ktorej bude konvertor používaný je nutné zvoliť aj technológiu konštrukcie LNB- PLL alebo DRO čo má súvis so stabilitou frekvencie lokálneho oscilátora LOF ,ktorá sa udáva v kHz a MHz.Keď vychádzam zo základných predpokladov teórie prenosu potom v závislosti od typu vysielania,ktoré sa pokúšame zachytiť z družice platí pre výber LNB nasledovné:
     1, za predpokladu použitia konverora,ktorý má stabilizáciu kmitočtu oscilátora riešenú DIELEKTRICKÝM REZONÁTOROM -DRO,ktorá zabezpečuje niekoľko násobné zniženie chybovosti spracovania prenosu v porovnaní s bežnými LNB typu MTI,INVERTO,SHARP atd platí že na akýkoľvek príjem analógovej a digitálnej TV postačí stabilizácia LOF na úrovni +/- 2,0 MHz alebo +/-1,0 MHz.Bežná cena LNB pri vyššie uvedených parametroch v tejto kategórii sa pohybuje od 100 do 200 EUR čo je najnižšia cenová hladina.
   
     2, v prípade použitia LNB v nasledovných aplikáciách ako : príjem SCPC dátových rýchlostí okolo 1 Mbps,príjem širokopásmových dátových prenosov a internetu,klasickej TVRO /sat/ a CATV /cable/ prenosov,príjem dátových prenosov cez VSAT terminály... je nevyhnutné pre zabezpečenie príjmu použiť konvertor s stabilitou frekvencie lokálneho oscilátora LOF na úrovni : od +/- 150 kHz do +/-1,0 MHz pri bežných cenách za kus od 200 do 300 EUR.
   
     3, v prípade použitia LNB v nasledovných aplikáciách ako : príjem satelitnej digitálnej pagingovej služby,príjem SCPC dát alebo audio prenosou s nízkymi rýchlosťami pomocou technológie VSAT poprípade 2 cestných VSAT terminálov,príjem dátových prenosov a informácii cez technológiu VSAT pre kamióny....sa doporučuje za predpokladu použitie LNB na princípe PLL stabilita LOF na úrovni : od +/- 5 kHz do +/- 150 MHz vo vysokých cenových hladinách nad 300 EUR
   
     Samozrejme všetky hore uvedené konvertory na báze DRO alebo PLL sú vyrábané len v jedno polaritnom prevedení - nie UNIVERZÁLNOM,čiže výrobca predpokladá použitie LNB buď v polarizačných výhybkách,alebo RX/TX aplikáciách na vysielanie a príjem z družice,alebo za predpokladu použitie prispôsobovacieho impedančného kruhu C120/WR75 môžme akýkoľvek jedno polaritný LNB pripevniť priamo na ožarovač alebo ako som už viackrát uvádzal megnetický alebo mechanický polarizátor v závislosti od použitého priemeru plnohodnotne zabezpečia stabilitu a výber tv prenosu zo spektra.