LNB SMW PLL 9,75 GHz / 10 700 - 11 800 MHz /

SINGLE-POLARITY PLL LNB SMW WITH HIGH LOF STABILITY +/- 150 kHz
JEDNOPOLARITNÝ KONVERTOR S VYSOKOU STABILITOU KMITOČTU OSCILÁTORA LOF V ROZSAHU +/- 150 kHz , KTORÝ JE GENEROVANÝ KRYŠTÁĽOM V ZAPOJENÍ FREKVENČNEJ SYNTÉZY PLL ,PRE FREKVENČNÝ ROZSAH od 10 700 do 11 800 MHz .
smw pll uvod

SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr1SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr2Chaparral polar axis and PF feed for fD Channel Master nr3
SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr4SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr5Chaparral polar axis and PF feed for fD Channel Master nr6
SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr7SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr8SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr9
SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr10SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr11SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr12
SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr15SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr20SMW PLL LNB with LOF stability 150 kHz and LOW phase noise nr14

V zapojení vonkajšej signálnej jednotky som použil kvalitný jednopolaritný konvertor SMW PLL s LOF kmitočtom f=9,75 GHz s jednoznačne definovaným rozptylom-stabilitou LOF kmitočtu v rozsahu +/- 150 kHz čo je až 10 krát !!! nižší rozptyl ako pri doteraz používanom LNB SMW WDL DIGITAL s definoivanou LOF stabilitou +/- 1,5 MHz pri porovnatelône nízkej hodnote fázového šumu PHASE NOISE -90dBc/10 kHz ako SMW WDL,ovšem pri preladení 1 100 MHz v rozsahu od 10 700 MHz do 11 800 MHz-teoreticky a prakticky až do 11 950 MHz.Principálne platí že akosť zapojenia LNB je odvodená od akosti použitého oscilátora a jeho schopnosti generovať kmitočet s minimálnym rozptylom pri vysokých zmenách vonkajšej teploty s čo najmenším fázovým šumom lebo práve akosť zapojenia oscilátora prvotne súvisí s výslednou signálnou kvalitou,ktorú som meral v analyzátore.Aj keď prvotne vyššie spomínané parametre oscilátorov ocení hlavne odborná satelitná verejnosť výhody minimálneho rozptylu LOF kmitočtu oscilátora som prakticky ocenil aj v praxi príjmu klasických nie množstva dátových prenosov,ktoré sú vysielané s podstane užšou šírkou pásma a na príjem ktorých sú vhodné práve tieto,kryštáľom riadené oscilátory s vysokou stabilitou generovaného kmitočtu pri minimálnom rozptyle bežne v rozsahu od +/- 5 kHz do +/- 300 kHz !!!
Vyššie pomenované výrazné výhody som v praxi ocenil pri výnimočnom DX príjme iránskych SCPC prenosv cez TP 62 z družice INTELSAT 902 na 62°E pri ktorých som sa po prvý krát stretol s javom pri ktorom sa LNB SMW WDL DIGITAL s LOF stabilitou +/- 1,5 MHz nedokázal "zakvačiť" na Carrier nosnú prenosu Kerman TV na f=11 093 MHz V pol a analyzátor ma o tom neustále informoval v tabuľke definovanej signálnej kvality v parametere CFO,kde dochádzalo permanentne nanovo k definovaniu rozptylu stability nosného kmitočtu čo v praxi znamenalo že dokiaľ sa v sekundových intervaloch oscilátor nezastabilizoval-nezakvačil na nosnú prenosu nebolo možné ani analyzovať signálnu kvalitu nakoľko bola značne poznamenaná výrazným nárastom identifikovaných ale neopravených signálnych blokov v prenose NEKORIGOVANÝ RED SOLOMON-PARAMETER RU čo samozrejme spôsobovalo permanetný rozpad obrazu PIXELATION a navyše tento jav súvisel aj vonkajšou teplotou kedy som ho pozoroval len pri vysokých poludňajších teplotách a nakoľko akosť zapojenia oscilátora,čo prioritne súvisí s akosťou celého LNB sa odvíja od predpokladu sústavného generovania jednej "f" s minimálnym rozptylom pri vysokých zmenách vonkajšej teploty v závislosti od použitého stabilizačného člena akým môže byť buď obvod dielektrického rezonátora DRO alebo kryštáľ v obvode PLL frekvenčná syntéza potom som sa rozhodol do vonkajšej signálnej jednotky začleniť LNB na báze frekvenčnej syntézy PLL,ktorá generuje jeden LOF kmitočet s podstatne nižším rozptylom a po jeho zapojení som sa s týmto problémom už nestretol !!!
    Teoreticky platí že tento prípad by s veľkou väčšinou súčastných LNB s LOF rozptylom okolo +/- 2 alebo 3 MHz pri príjme akýchkoľvek MCPC alebo SCPC TV družicových prenosov nemal nikdy nastať ,ale nakoľko akosť zapojenia jednotlivých LNB je veľmi rozdielna aj tu sa pri dosiahnutí výslednej signálnej kvality môže naplniť tento toretický predpoklad o vyššej akosti oscilátora a zároveň celého zapojenia LNB pri náraste výslednej signálnej kvality prenosu - pokles BER - v prípade jednoznačne definovaného LOF rozptylu pomocou kryštálu napr. v rozsahu +/- 150 kHz v zapojení frekvenčnej syntézy PLL.