Marian Margala Bošáca : Meranie intenzity a kvality DVB-S paketov ZDF,UPC,SkyLink

Meranie intenzity a kvality DVB-S paketov ZDF , UPC , CSF , Skylink .... s meracím prístrojom Promax Prolink-4C Premium a s anténou KOVOSAT 120 cm. 
              margala uvod 02
SAT-TV-FM TEST RECEIVER PROMAX PROLINK 4C+ PREMIUM :

002 prolink version 0002 prolink version 1003 prolink info
004 prolink info 1005 prolink infon2006 prolink info 3

CS Link Canal Satfrance Digi Premiere ORF digital Sky Link UPC direct
  
Dátum merania ................................................ 10.01.2009
Miesto merania ................................................ Bošáca
Teplota ............................................................. -17°C
Stav vonkajšieho prostredia............................ jasno bez sneženia
Použité komponenty :
   
1,Stredová parabolická anténa kovosat 120 cm
2,Sat konvertor Invacom
3,Tiahlový 18 pal.motor strong
4,Dlžka koax zvodu do miesta merania cca 18m
   
Meracie prístroje : Promax prolink 4c+premium / Kathrein-Grundig test receiver MSK-33

Legenda :
   
001.......................... poradové číslo snímku
Astra 3a.................. satelit
Stv 3....................... tv program
P4C ........................ mer.zariadenie
Kathrein ................. mer.zariadenie
spektrum................ spektrálna analýza
ber dci .................... režim merania chybovosti
con .......................... constalation diagram

a1 017 astra zdf FTA Kathrein spektrum 2a2 022 astra zdf FTA Kathrein cona3 022 astra zdf FTA Kathrein con
b1 045 astra mezzo CSF P4C spektrum 1b2 050 astra mezzo CSF P4C ber 2b3 055 astra mezzo CSF Kathrein con 3
c1 029 astra axn PE Kathrein spektrumc2 034 astra axn PE P4C ber 3c3 038 astra axn PE Kathrein con 2
d1 064 astra stv UPC P4C spektrumd2 070 astra stv UPC P4C ber 2d3 075 astra stv UPC Kathrein con 2
e1 091 astra hbo UPC Kathrein spektrume2 096 astra hbo UPC P4C ber 3e3 100 astra hbo UPC Kathrein con 2
f1 117 astra cz UPC P4C spektrum 1f2 125 astra cz UPC P4C ber 5f3 133 astra cz UPC Kathrein con
g1 048 A3A joj SL Kathrein spektrum 1g2 052 A3A joj SL P4C ber 2g3 058 A3A joj SL Kathrein con 3
h1 103 A3A sk SL P4C spektrumh2 106 A3A sk SL Kathrein spektrum 1h3 107 A3A sk SL P4C ber
h4 109 A3A sk SL P4C ber 2h5 112 A3A sk SL P4C ber 5h6 116 A3A sk SL Kathrein con 3