Marian Margala_DVB-S : Satelitná parabola Gibertini Seria XP Profi Premium 85 cm s originálnym držiakom multifeed pre príjem piatich družíc .

Gibertini XP Premium 85 Multifeed-uvod

                                                         

Špecifikácia:

Názov príspevku : Gibertini Seria XP Premium  85 cm
Autor :
p.Marian Margala Bošáca
Miesto meraní : Bošáca
Dátum meraní : 25.12.2014

                                                           Abstrakt :

Autor detailne popisuje konštrukčné vyhotovenie antény v zapojenia pre príjem z piatich družíc a sumarizuje
výsledky meraní,ktoré dosiahol s priemerom antény 85x90,5 cm v jeho zemepisnej polohe.

                                             Konfigurácia zapojenia :

Satelitná parabola Gibertini Seria XP Premium  85 cm (séria L+X) a aplikovaná konfigurácia pre príjem z piatich
družíc je tvorená :

                     Gibertiny OP 85 L                        LNB : Micro/Gold Edition             LNB/Technická špecifikácia      
                                                         

Gibertini XP Premium 85 Multifeed-01Single LNB Gold Edition-Micro Germany 02Multifeed_montazny plan_03

                                                      Multifeed-parts
 
                                                  Meracie protokoly :

      Eutelsat 9 E                 Hot Bird 13 E              Eutelsat 16 E              Astra 19,2 E              Astra 3A 23,5 E

                               Text príspevku : Gibertini  XP Premium 85 Multifeed

►Parabola popis :

Značka Gibertini je dlhodobým lídrom v oblasti výroby parabolických antén a daného príslušenstva.Portfolio predstavuje
širokú paletu rôznych modelov s farebnými odtieňmi a definovanými parametrami.U odbornej verejnosti je známa vďaka
vyššej mechanickej pevnosti celkového prevedenia  a  výbornej účinnosti prijímaného signálu v danom frekvenčnom rozsahu.
Z cenovo dostupných modelov sú najrozšírenejšie v rámci územia CZ,SK modely typu L.

X-Gibertini XP Premium 85 Multifeed-01X-Gibertini XP Premium 85 Multifeed-02X-Gibertini XP Premium 85 Multifeed-03

►Popis prevedenia  typ L :   
Telo paraboly je vytvorené dvojitým okrajovým lemom , čím sa výražne zvyšuje ceková  tuhosť a mech.pevnosť prevedenia.
Záves je tvorený dvoma masívnymi úchytmi,minimalizuje sa príp.zmena polohy pod vplyvom vetra. Držiak LNB je v prevední
plast so skrutkovým spojom  vo vrchnej časti.Systém vloženia držaku LNB do ramena  paraboly je vsunutím a zaistením
pomocou výčnelku na plaste držiaka.Rameno LNB je fixované ku závesu pomocou dvoch skrutiek.Skrutky pre spojenie
paraboly a závesu sú v nerezovom prevedení  so samozaisťovacími maticami.

►Popis prevedenia typ XP :    
Telo paraboly zostalo zachované bez mechanických zmien.Záves je opäť  tvorený dvoma masívnymi úchytmi.Rozdiel nastáva
v detailoch prevedenia.Konce závitov zaisťovacích skrutiek sú ukončené plastovými koncovkami – zrejme sa tak minimalizuje
možnosť straty plochej podložky,vejárovej podložky a matice pri montáži príp.preprave.Pôvodné matice z typu L sú nahradené
kombináciou štandartnej presnej šesťhrannej matice a krídlovej matice,čím sa zvyšuje variabilita možnosti zaistenia – kľúč,
ručne.Uvedené prevedenie je vlastne jeden kompletný celok. Popísané prevedenia matíc  sú aj pre fixovanie elevačného uhlu.
Zaistenie spoju pomocou pérovej podložky môže byť z hľadiska servisovania – opakovateľného uťahovania a povoľovania
spoja dosť výrazne obmedzené (opakované vyvíjanie tlaku na pérovú podložku spôsobuje jej zmenu tavrov-roztiahnutie).
Preto je vhodnejšou variantou nahradenie pérovej podložky – podložkou vejárovou , pri ktorej použití nedochádza k takejto
deformácii ani pri opakovanom povoľovaní a doťahovaní spoja.

X-Gibertini XP Premium 85 Multifeed-04X-Gibertini XP Premium 85 Multifeed-05X-Gibertini XP Premium 85 Multifeed-06

+ Pri tomto opise je nutné vyzdvihnúť prevedenie doplnkov.
Príjemným a užitočným doplnkom je existencia držiaka na zadnej časti závesu,v ktorom je vložený imbus kľúč potrebný pre
uchytenie držiaku LNB.V tesnej blízkosti je integrovaná sťahovacia páska(fixovanie inštal.doplnkov).Zásadnými zmenami prešlo
prevedenie ramena LNB.Pôvodný systém zaistenia pomocou dvoch skrutiek bol nahradený jednou skrutkou a rozdielnym
prevedením vloženia do závesu.Hlavička skrutky je v plastovom prevedení,čím odpadá nutnosť použitia nástroja a zaistenie je
tak možné vykonať mechanicky (ručne).Otvor pre zaisťovaciu skrutku je umiestnený vo výššej časti labute,čím sa fyzicky zväčšil
priestor pre príp.kabeláž vedenú vnútorným priestorom.Ukončenie zo strany držiaku LNB je riešené zanitovaním mech.prvku
s dvoma otvormi pre závit M5 a konštrukčnou prípravou pre mech.zaistenie držiaku LNB.Týmto typom prevedenia výrobca
minimalizoval možné stavy mech.znehodnotenia (deformácie ) ramena  v prípade prevedenia zaistenia pomocou skrutiek
(nadmerná sila pri zaisťovaní ).Samotný držiak LNB je v prevedení liatinového zámkovitého typu,kedy sa pomocou skrutky
s imbusovou hlavou  zaisťuje a otvára zámok držiaku LNB.Dômyselne je na druhej strane zaisť.skrutky umiestnená plastová
podložka,ktorá zabraňuje vypadnutiu skrutky pri zmene polohy vrchnej časti držiaka.Systém zaistenia držiaka LNB ku ramenu
je v tzv.sťahovacom prevedení.Pred vložením je nutné povoliť imbusovým kľúčom zo spodnej časti držiaka zaisťovaciu skrutku
(na pružinke),čím sa sverákový systém otvára,držiak vložiť  vrchnou časťou do prípraveného výrezu na konci ramena
a dotiahnutím vykonať zaistenie držiaka.Toto prevedenie vykazuje vysokú pevnosť a stabilitu.Nespornou výhodou tohoto
prevedenia je skutočnosť,že výrobca má ku dispozícii rôzne prevedenia držiakov LNB,čím sa zvyšuje možná flexibilita pri zmene
typu LNB napr.23 mm,alebo slim 40 mm.Taktiež je možné pôv.držiak nahradiť  dodaným org.multifeedom pre dve, príp.štyri pozície.
Manipulácia je pohodlná,umožňuje plynulý presun v rámci konštrukčnej šírky multifeedu.Z uvedeného opisu je evidentné a rozumné
použitie systému jednej veľkosti použitého nástroja - kľúč Imbus kľúč 4 mm - zaistenie držiaku,otvorenie zámku LNB. Z dôvodu
masívneho konštrukčného prevedenia je mierne navýšená celková hmotnosť skomletizovanej par.antény.Z uvedeného dôvodu
je preto potrebné venovať zvýšenú pozornosť mech.zaisteniu a kotveniu na mieste inštalácie pomocou vhodných konštrukčných
prvkov.Celková cena je mierne voči typu L navýšená,táto skutočnosť je však kompenzovaná vysokou kvalitou celkového prevedenia.

X-Gibertini XP Premium 85 Multifeed-07X-Gibertini XP Premium 85 Multifeed-08X-Gibertini XP Premium 85 Multifeed-09

►Multifeed popis :
Násobením  počtu LNB mimo ohniska pomocou multifeed prvkov môže užívateľ výrazným spôsobom navýšiť celkový počet prijímaných
pozícií na orbite.Z dôvodu nedostupnosti prevedenia org.multifeed slim (úzky) na našom trhu vznikla myšlienka vytvorenia multifeedu
s odstupom 3 stupňov pre 4 príp.5 pozícií pomocou dostupných prvkov.Aj v tomto prípade je potrebné si uvedomiť,že stabilitu
prijímaných družíc ovplyvňujú mnohé okolnosti – napr.celkový výkon,pokrytie,intenzita zrážkovej činnosti daného územia.
Pri prvotnom definovaní požadovanej kombinácie je potrebné preto brať do úvahy jednotlivé parametre a kombinácíou vhodných
pozícií tak zabezpečiť príjem s dostatočnou výkonovou rezervou.Aj tu je potrebné upozorniť na skutočnosť,kedy z danej pozície môžu
vykazovať jednotlivé frekvencie rozdielne parametre v závislosti od typu modulácie ( QPSK , 8PSK ).

X2-Single LNB Gold Edition-Micro Germany 01X2-Single LNB Gold Edition-Micro Germany 02X2-Single LNB Gold Edition-Micro Germany 03

+ V blízkej dobe je avizovaný štart novej sat. platformy z pozície Eutelsat 16 E.

Na základe tejto skutočnosti bola vytvorená konštrukcia  -  multifeed,ktorý by svojím prevedením umožnil príjem štandartne
prijímaných pozícií v lokalite CZ,SK.V tomto prípade sa jedná o pozície :

Eutelsat 9 E , Hot Bird 13 E , Eutelsat 16 E , Astra 19,2 E , Astra 3A 23,5 E .

Eutelsat - 16 E :
01_Eutelsat_16_E_10.720H_QPSK
02_Eutelsat_16_E_11.366V_QPSK03_Eutelsat_16_E_11.262H_QPSK

04_Eutelsat_16_E_11.512V_8PSK05_Eutelsat_16_E_12.574V_8PSK06_Eutelsat_16_E_12.643V_S2_QPSK

Astra - 19,2 E :
01_Astra_19_2_E_11.954H_QPSK
02_Astra_19_2_E_12.051V_QPSK02_Astra_19_2_E_12.051V_QPSK

04_Astra_19_2_E_11.347V_8PSK05_Astra_19_2_E_11.362H_8PSK06_Astra_19_2_E_12.722H_8PSK

Astra 3A - 23,5 E :
01_Astra_3A_23_5_E_11.836H_QPSK
01_Astra_3A_23_5_E_11.836H_QPSK03_Astra_3A_23_5_E_11.797H_8PSK

04_Astra_3A_23_5_E_12.032H_8PSK05_Astra_3A_23_5_E_12.207V_8PSK06_Astra_3A_23_5_E_12.363V_8PSK

Hot Bird - 13 E :
01_Hot_Bird_13_E_11.054H_QPSK
02_Hot_Bird_13_E_11.317V_QPSK03_Hot_Bird_13_E_10.930H_8PSK

06_Astra_3A_23_5_E_12.363V_8PSK05_Hot_Bird_13_E_12.437H_S2_QPSK06_Hot_Bird_13_E_12.476H_8PSK

Eutelsat 9A - 9 E :
01_Eutelsat_9_E_11.727V_QPSK
02_Eutelsat_9_E_12.207H_QPSK03_Eutelsat_9_E_11.785H_8PSK

04_Eutelsat_9_E_11.958V_8PSK05_Eutelsat_9_E_12.034V_8PSK06_Eutelsat_9_E_12.207H_QPSK

07_Eutelsat_9_E_11.747H_8PSK08_Eutelsat_9_E_12.074V_8PSK

Vzhľadom ku zabezpečeniu stability signálu hlavnej služby je zvolené ohnisko t.j stred paraboly v pozícii 16 E.Súčasťou článku
sú doložené namerané parametre z jednotlivých pozícií.Uvedené merania sú realizované z výstupu jednotlivých LNB.
Pri vytvorení obdobného kompletu s iným typom par.antény môže dôjsť ku zmenám nameraných hodnôt.V tomto prípade
bol test vytvorený za účelom preverenia konštrukčných možností uvedeného typu par.antény Gibertini séria XP Premium 85 cm ofset.
Z dôvodu nedostupnosti multifeedu pre viac pozícií bolo potrebné zakúpiť prísl.počet multifeedov (2 pozície) a doplnením prvkov tak
získať požadovaný počet objímok pre LNB.Konštrukčné prevedenie multifeedu je vyhovujúce,objímky vykazujú dostatočnú pevnosť.
Pohyb držiakov v lište je plynulý s dostatočnou vôlou.Otvor na krajnej časti umožňuje spojenie dalšej lišty,čím sa násobí celková
použitá dlžka za účelom širšieho záberu.Kovová lišta umožňuje tvarovanie do požadovanej polohy a po zmene tvaru zachováva
upravené prevedenie.Pri fixovaní LNB v objímke je potrebné minimalizovať tlak stiahnutia pomocou zaisťovacej skrutky-časom
by mohlo dochádzať ku nadmernému  pnutiu a následným  zmenám pevnosti plastovej objímky.Konštrukčná úprava možnosti
uchytenia multifeedu ku ramenu LNB spočíva v mechanickom prispôsobení prostrednícstvom medzikusu vytvoreného z nerez
materiálu.Výška držiaku multifeedu voči ohnisku bola vydefinovaná komparáciou s údajmi nameranými v org.úchyte LNB.
Pri meraní krajných pozícií vyplynula nutnosť mech.úpravy lišty multifeedu za účelom navýšenia meraných hodnôt.V tomto
prípade zapojenia je nutné použitie LNB s úzkym tvarom,ktorý umožňuje inštaláciu pozícií s odstupom 3  stupňov.Z dôvodu
plnohodnotnej funkčnosti uvedeného zapojenia je nutné použitie diseqc prepínača s príslušným počtom vstupov a protokolom,
ktorý umožní prepínať signál z daných LNB.Je potrebné vziať do úvahy,že namerané hodnoty sa po zapojení do prepínača môžu
mierne upraviť.

►Zariadenia : Unaohm EP 3000.Gibertini XP Premium 85.Microelectronic New Gold LNB Single.Multifeed  SA .
                        DiseqC  Amiko Premium  D8 / 1.1 .Openbox  X820 CI .Openbox  S2 Mini HD .STX 1700.

►Legenda zapojenia :
Mer.protokoly  Unaohm  EP 3000  -  OUT   LNB   L  koax.kabel  2 m  .
Indikačné stavy  Openbox SD / HD  -  OUT  LNB    IN   Amiko DiseqC   L  koax.kabel   2m  . 
DiseqC prepínač .Out   L  koax.kabel  21 m.
DiseqC prepínač nastavenia  protokol  1.1
Pozície : Input 1 – 9 E. Input 2 – 13 E. Input 3 – 16 E. Input 4 – 16 E. Input 4 – 19,2 E. Input 5 – 23,5 E.
Koax.kabel typ :   75 – 4,8 mm celomedenný.

►Partneri projektu :    SATRO   DXSATCS     ELLANO    CSAT    BENDR    PRODICK   TOFAS

►Autor príspevku :  M.Margala