Meracie prístroje / Measurement receivers

ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB - www.dxsatcs.com  - : MEASUREMENT RECEIVERS : UNAOHM EP 3000 Full Digital , SATLOOK MICRO +  
unaohm uvod

UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL FULL BOARD

0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL celkovy detail na obraz ABC NEWS New York z Intelsat 902 na 62E C band  0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL celkovy detail na TELETEXTOVE OKNO TV Markiza v pakete SykLink ASTRA 3A  0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na ITV 2 GB s anglickym textovym oknom z ASTRA 2D  c12
0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na DISEQ MENU 1,2 a 2,0  c80 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na expandovane frekvencne spektrum so znackami MARK 1 A MARK 2 a 8 0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na jeden kvadrant KONSTELACNEHO DIAGRAMU QPSK paketu SkyLink v mo2
0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na jeden kvadrant KONSTELACNEHO DIAGRAMU QPSK paketu SkyLink v mod0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na klavesnicu RF IN,Noise Generator OUT,displej  c30 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na kompletnu MER,BER,NM,RU signalnu analyzu paketu SkyLink z AST
0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na KONSTELACNY DIAGRAM QPSK paketu SkyLink v mode REAL z ASTRA 3A0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na KONSTELACNY DIAGRAM QPSK paketu SkyLink v mode AVERAGE z ASTRA 0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na LCD panel z vysielania ABC NEWS New York USA z Intelsat 902 na
0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na LOCAL OSCILATOR MENU s moznostou definovat pre 64 LNB LOF c220 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na MAIN MENU s obsahom kariet v slotoch  c210 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na menu ovladania SAT anteny cez GPS  c18
0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na menu ovladania SAT anteny cez GPS definicia AZ ,EL a zemepisnej 0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na menu ovladania TERESTRIALNEJ anteny cez GPS definicia AZ a zeme0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na NIT tabulku obsahu paketu FILM4 z ASTRA 2D  c11
0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na obrazovku z tekutych krystalov FAREBNY LCD PANEL c60 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail na OUTand IN port SCART,GPS IN antenna ,BaseBand OUT,RS 232 a pre0 UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL detail z predu  c1

Satlook Micro+
a.11 SATLOOK MICRO detail z predua.15 SATLOOK MICRO celkovy pohlada.12 SATLOOK MICRO detail na ovladacie prvky a vstupy IF1 a IF2
a.1 SATLOOK MICRO detail na menu DIGITAL QPSKa.3 SATLOOK MICRO detail na menu signalnej kvality odstup SN a chybovosti chBERa.2 SATLOOK MICRO detail na NIT tabulku s obsahom paketu GeoTel Rusko ABS 1 75E
a.4 SATLOOK MICRO len orientacne akceptovatelny konstelacny diagram modulacie QPSKa.5 SATLOOK MICRO detail na menu vyberu LOF LNB a dva bargrafy hrubej signalnej urovne pre LNB1 a LNB2a.6 SATLOOK MICRO na zaklade ulozenych paketov v pameti Satlook priraduje druzicu k paketu
a.7 SATLOOK MICRO detail na DISEQ menu motoraa.8 SATLOOK MICRO detail na schematicke usporiadaniea.9 SATLOOK MICRO detail na schematicke usporiadanie
a.13 SATLOOK MICRO detail na schematicke usporiadaniea.10 SATLOOK MICRO detail na schematicke usporiadaniea.14 SATLOOK MICRO detail na PC konektor RS 232