M.Margala_DVB-T : Prvé testy skúšobného vysielania TV Karpaty v modulácii QPSK a aktuálne výsledky príjmu v modulácii 16QAM z vysielača Červená veža /K42/ s meracím prístrojom Unaohm EP 3000 ....

TV Karpaty-42K-uvod

Prvé testy vysielania TV Karpaty v modulácii QPSK a aktuálne výsledky príjmu
v modulácii 16QAM z vysielača Červená veža /K42/ s meracím prístrojom
Unaohm EP 3000 ....

                                                 Špecifikácia príspevku č.1 :

autor : p.Marian Margala Bošáca
miesto meraní : Bošáca
dátum merania č.1 : 8-12.5.2011

                                                           Abstrakt :

Autorský príspevok sumarizuje výsledky meraní príjmu skúšobného vysielania TV Karpaty Piešťany v modulácii QPSK z vysielača
Červená veža /K42/ vo V polarizácii s anténou Spektra Color Plus K 21-69 _ 24 prvkov s použitým analyzátorom
Unaohm EP 3000 EVO Digital ....

                                                    Kľúčové slová :

DVB-T , OFDM , QPSK , Spektra Color Plus , SFN-Single Frequency network  , QPSK constellation diagram , Unaohm EP 3000

                                                         Obsah : 

  1. Popis prostredia meraní
  2. Popis inštalácie
  3. Meracie protokoly
  4. Analýza frekvenčného spektra a kvality príjmu

                               1, Popis prostredia meraní

  
geografické činitele v signálnej trase : sklon reliéfu , nadmorská výška , vzdialenosť /zdroj Google.com/

                                         Bošáca > Červená veža < Bošáca

Google Bosaca- Cerv.veza PN-01t.profil 1-01ter.profil 1-01

                           

                    2, Popis inštalácie :  anténa Spectra Color Plus-24 prvkov_K 21-69

                              
 antena Spectra Color Plus-24 prvkov_K 21-69-01

                                

                                  3, Merací protokol /download/

                                                       stiahnut pdf dokument
                                                           download

                         

4, Analýza frekvenčného spektra,kvalita,konštalačný diagram mod QPSK ...

                                        ID Karpaty OFDM , Freq=642 MHz , CH 42

OFDM QPSK spektrum-01OFDM QPSK Mer Ber-01OFDM QPSK constellation-01

                                                Špecifikácia príspevku č.2 :

autor : p.Marian Margala Bošáca
miesto meraní : Bošáca
dátum merania č.2 : 19-20.5.2012

                                                           Abstrakt :

Aktuálne výsledky meraní príjmu regulárneho vysielania TV Karpaty Piešťany v modulácii 16QAM z vysielača
Červená veža /K42/ vo V polarizácii s anténou Color K 21-69 _  48 prvkov s použitým analyzátorom
Unaohm EP 3000 EVO Digital ....

                                                    Kľúčové slová :

DVB-T , OFDM , 16QAM , Color  , SFN-Single Frequency network  , 16QAM constellation diagram , Unaohm EP 3000

                                                         Obsah : 

  1. Popis prostredia meraní
  2. Popis inštalácie
  3. Meracie protokoly
  4. Analýza frekvenčného spektra a kvality príjmu

                               1, Popis prostredia meraní

  
geografické činitele v signálnej trase : sklon reliéfu , nadmorská výška , vzdialenosť /zdroj Google.com/

                                         Bošáca > Červená veža < Bošáca

Google Bosaca- Cerv.veza PN-01t.profil 1-01ter.profil 1-01

                           

                                   2, Popis inštalácie :  anténa Color -48 prvkov_K 21-69

antena Supra Color plus 48 prvkov 01                              
 

                                
                                             

                                 3, Merací protokol /download/

                                                       stiahnut pdf dokument
                                                           download

                         

4, Analýza frekvenčného spektra,kvalita,NIT,konštalačný diagram mod 16QAM ...

                                        ID Karpaty OFDM , Freq=642 MHz , CH 42

TV Karpaty Piestany-01

TV Karpaty-42K-sp.analyza-01TV Karpaty-42K-mer-ber-01TV Karpaty-42K-NIT-01

TV Karpaty-42K-aer-01TV Karpaty-42K-16qam-constellation-01TV Karpaty-42K-log-01