Newcastle West - ÍRSKO DIGI TV a UPC DIRECT

TECHNICKÉ MOŽNOSTI PRÍJMU SLOVENSKÝCH PLATENÝCH TV PAKETOV DIGI TV A UPC DIRECT V MESTE NewcastleWest - juhozápadné ÍRSKO A PODROBNÝ POPIS NASTAVENIA A MONTÁŽE ANTÉNY KOVOSAT 120.

Otázka od : Ľuboš Hajda    
Lokalita : Newcastle West - ÍRSKO

Zdravím Vás
   
    Nedávno som Vám volal.My sa nachádzame asi 200-250 km od Dublinu.Potreboval by som od Vás nejaké konkrétne parametre pre najdenie týchto dvoch satelitov (INTELSAT 10-02-1,0W a ASTRA 1H a 1G na 19,2E) Malo by to už fungovať ?
 Zatiaľ Ďakujem
Zdravím Vás
   
    V nasledujúcej odpovedi Vám konkrétne popíšem všetky dostupné možnosti sledovania slovenských programov z družíc,lebo úroveň vyžiarenej energie pre horizontálnu polarizáciu z družice Astra 3A na 23,5°E z ktorej vysiela paket slovenských programov SkyLink-SlovakLink definuje možnosť príjmu v Írsku do kategórie DX čiže nestabilná možnosť príjmu s priemermi antén nad 200 cm,budem sa venovať len technickej stránke príjmu platených paketov DIGI tv a UPC Direct, v ktorých je kompletne obsiahnutá paleta súkromných a verejnoprávnych slovenských TV ako sú Markíza,TV JOJ,STV 1,STV 2 lebo iná možnosť príjmu týchto TV v Írsku pri prijateľných nadobúdacích nákladoch na zakúpenie SAT kompletu nejestvuje .V prípade že zanedbáme vysoko technicky náročnú možnosť príjmu paketu Telenor Slovakia z družice THOR 3 - 0,8°W na f=12 399 MHz v podmienkach Írska,v ktorom vysielajú programy NAUTIK TV,MOOOBY TV,PATRIOT TV potom ostáva nasledovná ponuka :

Stredova antena KOVOSAT 120 cm s polarnym zavesomobr c1 poloha druzice INTELSAT 1002 na 1 zapadne v mieste prijmu NewCastle WEST Irskoobr c2 poloha druzice ASTRA na 19 vychodne v mieste prijmu NewCastle WEST Irsko
Vyzarovaci diagram druzice ASTRA 1G na 19,2E pre programy TV Markiza,TV JOJ,CT 24..Vyzarovaci diagram druzice INTELSAT 1002 na 1W pre paket DIGI TV Czech and SlovakVyzarovaci diagram druzice THOR 3 na 0,8W pre paket Telenor Slovakia
TECHNICKÉ MOŽNOSTI NA ZACHYTENIE PAKETU DIGI TV Z DRUŽICE INTELSAT 1002 NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 1,0° západne V MIESTE PRÍJMU Newcastle West-Írsko :

Základným predpokladom ,keď vychádzam z vyžarovacieho diagramu vo FOTOGALÉRII č.2,v ktorom nás vysielateľ informuje o rozložení signálnej energie EIRP na zemskom povrchu je splnená podmienka použitia veľkosti príjmacej antény od 120 do 140 cm pre mesto Newcastle West , ktoré leží v oblasti , kde sa signálna úroveň pohybuje na úrovni okolo 45 dBW,čiže predpoklad veľkosti antény je vo Vašom prípade splnený,lebo vlastníte stredovú anténu s priemerom 120 cm - ako ste mi telefonáte spomínali jedná sa o kvalitnú stredovú anténu KOVOSAT 120.
    Je dôležité spomenúť ako som už viackrát písal,že celý satelitný komplet musíte mať nastavený na čo najvyššiu signálnu kvalitu aby sa v praxi naplnil predpoklad o zaručenom zisku,ktorý je ekvivalentný k účinnej anténnej ploche o priemere 114 cm , lebo inak sa môžete akokoľvek snažiť a signál z tejto družice v okrajovej časti vyžarovacieho diagramu v oblasti juhozápadného Írska, jednoducho nemusíte vôbec zachytiť.Opätovne si prekontrolujte na akejkoľvek družici,ktorú dokážete nastaviť / kedže nepredpokladám že vlastníte merací prístroj signálnej kvality/ pomernú hrubú a jemnú signálnu kvalitu v satelitnom príjmači DVB-iste ste si všimli kde sa v menu príjmača táto položka nachádza - čo konkrétne pre Vás znamená nasledovné :
   
    1,Jemne si prekontrolujte postavenie konvertora v ohnisku antény v smere sever-juh na maximálnu signálnu kvalitu , ktorú určuje ohnisková vzdialenosť 46,5 cm !
   
    2,V prípade že máte anténu ištalovanú vo fixnom uchytení nie na polárnom úchyte potom je principálne dôležité aj polohovanie konvertora v otáčavom smere TZV - SKEW,kde minimálnym pohybom LNB dokážete zvýšiť signálnu kvalitu aj o 40% !!!
   
    Za predpokaldu že máte celú zostavu nastavenú na maximálnu signálnu kvalitu potom pri ladení družice INTELSAT 1002 na 1° západne postupujte nasledovne :
   
    1,Zemepisná polohe mesta Newcastle West je nasledovná :
   
    zemepisná dĺžka je -9,00°
    zemepisná šírka je 52,45°
   
    Za predpokladu že nemáte merací prístroj musíte pri montáži byť aspoň 2 osoby.Postup je nasledovný :
   
    a, v menu manuálne ladenie vo vašom DVB Opentel si ručne zadajte nasledovné signálne parametre :
    Frekvencia - 12 687 MHz
    Polarizácia - Vertikálna
    Prenosová rýchlosť - SR 27 500
    FEC - 3/4
   
    b,Prepojte si koaxiálnym káblom konvertor a DVB príjmač Opentel.Nakoľko ste si anténu Kovosat doviezli zo Slovenska prekontrololujte si typ LNB-konvertora či sa jedná o univerzálny LNB zo súčasnej doby.Na štítku by mal byť uvedený frekvenčný rozsah od 10 700 MHz do 12 750 MHz - 9.75/10,6 GHz ak tieto údaje na štítku nesúhlasia potom sa ani nepokúšajte o naladenie DIGI tv,nepôjde Vám to.
   
    2,Teraz prejdeme k samotnému ladeniu antény .Musíte presne zadefinovať južnú svetovú stranu v mieste inštalácie antény.Potom čo si budete úplne istý ktorým smerom je JUH,musíte na anténe nastaviť-nakloniť elevačný uhol na hodnotu takmer 30°. Elevačný uhol EL sa mení pohybom antény smerom HORE-DOLE-vo vašom prípade je to závitová tyč,kde pohybom skrutiek meníte veľkosť elevačného uhla a azimutálny uhol AZ sa mení pohybom z prava-do ľava. Lepšie je nastaviť o niečo vyššiu hodnotu elevačného uhla ako 30° a teraz od presného južného smeru pomalým pohybom otáčajte anténu smerom do ĽAVA do vzdialenosti okolo 10° a sledujte výchylku signálnej kvality na vašom satelitnom príjmači Opentel či sa neukáže nejaká aj malá výchylka,čo Vás bude riadiť pri monáži,kde sa nachádzate.Postupne zmenšujte elevačný uhol a pomaly otáčajte anténou smerom do ĽAVA DO JUžNEJ SVETOVEJ STRANY až kým na pomernom ukazovateľovi signálnej kvality nezbadáte signálnu výchylku - postup opakujte dokiaľ signál nenajdete a následne keď sa Vám podarí zachytiť vysielanie z tejto družice jemne korigujte polohu konvertora ako som písal vyššie na dosiahnutie maximálnej signálnej kvality.V pakete je vysielaný voľne český program CT 24 , ktorý by ste mali po naladení vedieť sledovať !
    Kde sa nachádza družica Intelsat 1002 - 1° západ - v porovnaní s presným JUŽNÝM SMEROM v meste Newcastle west Vám jednoznačne ukazuje obrázok č.1 vo FOTOGALÉRII č.1 ,ktorý Vám posielam.

UPÚTAVKA : Z TECHNICKÉHO HĽADISKA VYSOKO NÁROČNÝ DX PRÍJEM PAKETU AMERICAN FORCES NETWORK - Alexandria USA,KTORÝ JE VYSIELANÝ PRE AMERICKÉ VOJENSKÉ ZÁKLADNE UMIESTNENÉ V ZÓNE ATLANTICKÉHO OCEÁNU - pre atlantickú zónu sa používa identifikácia NETWORK ID3 - VO FREKVENČNOM SPEKTRE PÁSIEM L A C JE MOŽNÉ ZACHYTIŤ AJ V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE V PÁSME C Z DRUŽICE INTELSAT 1002 na 1,0° západne V GLOBÁLNOM VYŽAROVACOM DIAGRAME.VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE NAJDETE V RUBRIKE TELEKOMUNIKAČNÉ DRUŽICE.

AFN - American Forces Network MARCH AB USA vynimocny DX prijem vysielania pre ATLANTICKU diviziu ozbrojenych sil USA v pasmach L a C z druzice INTELSAT 1002 na 1w.AFN - American Forces Network MARCH AB USA vynimocny DX prijem vysielania pre ATLANTICKU diviziu ozbrojenych sil USA v pasmach L a C z druzice INTELSAT 1002 na 1wAFN - American Forces Network MARCH AB USA vynimocny DX prijem vysielania pre ATLANTICKU diviziu ozbrojenych sil USA v pasmach L a C z druzice INTELSAT 1002 na 1w
TECHNICKÉ MOŽNOSTI NA ZACHYTENIE PAKETU UPC DIRECT Z DRUŽICE ASTRA 1G A ASTRA 1KR NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 19,2° východne V MIESTE PRÍJMU Newcastle West-Írsko :

    Ladenie družice Astra 1G a 1KR na orbitálne pozícii 19,2° východne :
   
    postup : v DVB Opentel si v menu Manuálne ladenie zadajte nasledovné údaje :
   
    Frekvencia - 12 382 MHz
    Polarizácia - Horizontálna
    Prenosová rýchlosť - SR 27 500
    FEC - 3/4
   
    Postup otáčania antény smerom do ľava od južného smeru opakujte ale elevačný uhol pri družici Astra 1G je podstatne menší ako v prípade družice Intelsat 1002 na 1,0° západne.Intelsat 1002 má vo Vašom mieste inštalácie antény Newcastle west viac ako 30,0° ale družica Astra 1H má podstane menší elevačný uhol EL=25° čo je o 5° menej.Anténu musíte v tomto prípade otáčať do ľavej strany od južného smeru podstatne ďalej až takmer 30°,čo je takmer 3 krát viac,ako o tom vypovedá obrázok č.2 vo FOTOGALÉRII č.1 , ktorý Vám posielam.Postup je rovnaký ako v prvom prípade,postupne znižujte elevačný uhol pri súčasnom otáčaní celej antény smerom do ľava do vzdialenosti okolo 30° až kým sa v pomernom ukazovateli v DVB Opentel neukáže signálna výchylka,ktorá Vás usmerní že ste na družici Astra 1G.V pakete vysiela česká TV ČT 24 , ktorú si potom ako identifikujete signál nalaďte. Túto družicu musíte bez problémou zachytiť , lebo pokrýva celé Írsko vysokou úrovňou vyžiarenej energie EIRP,čo znamená že už s priemerom 60 cm sa dosahuje celodenne stabilný príjem z tejto družice v celom Írsku.
    
    UPÚTAVKA : Z TECHNICKÉHO HĽADISKA VYSOKO NÁROČNÝ DX PRÍJEM PAKETU AMERICAN FORCES NETWORK - Alexandria USA,KTORÝ JE VYSIELANÝ PRE AMERICKÉ VOJENSKÉ ZÁKLADNE UMIESTNENÉ V ZÓNE ATLANTICKÉHO OCEÁNU - pre atlantickú zónu sa používa identifikácia NETWORK ID3 - VO FREKVENČNOM SPEKTRE PÁSIEM L A C JE MOŽNÉ ZACHYTIŤ AJ V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE V PÁSME C Z DRUŽICE INTELSAT 1002 na 1,0° západne V GLOBÁLNOM VYŽAROVACOM DIAGRAME.VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE NAJDETE V RUBRIKE TELEKOMUNIKAČNÉ DRUŽICE.

AFN - American Forces Network MARCH AB USA vynimocny DX prijem vysielania pre ATLANTICKU diviziu ozbrojenych sil USA v pasmach L a C z druzice INTELSAT 1002 na 1wAFN - American Forces Network MARCH AB USA vynimocny DX prijem vysielania pre ATLANTICKU diviziu ozbrojenych sil USA v pasmach L a C z druzice INTELSAT 1002 na1wAFN - American Forces Network MARCH AB USA vynimocny DX prijem vysielania pre ATLANTICKU diviziu ozbrojenych sil USA v pasmach L a C z druzice INTELSAT 1002na 1w
Konkrétne fakty o pakete DIGI tv a UPC najdete v nasledovnom popise :
   
    1,DIGI tv - V pakete platenej DIGI TV Slovensko,ktorý vysiela z družice INTELSAT 10-02 - 1,0°W sa nachádza kompletná ponuka slovenských tv Markíza,JOJ,STV 1,STV 2,TA 3 a čo je z technického hľadiska dôležité celá programová ponuka paketu DIGI tv je smerovaná do vyžarovacieho diagramu SPOT 3 - viď.FOTOGALERIA č.1 ,ktorý pokrýva aj celé územie Írska,kde stabilný a celodenný príjem dosiahnete s minimálnym priemerom antény od 100 cm- lepšie 120-140 cm,čo znamená že v prípade že sa rozhodnete objednať si cez slovenského predajcu službu DIGI tv potom budete musieť vymeniť originálnu anténu s priemerom 80/72 cm,ktorá je dodávaná ku kompletu za anténu s väčším priemerom najlepšie 120-140 cm aby ste dosiahli celodenne stabilný príjem programovej ponuky aj v prípade mierne zhoršených poveternostných podmienok.
   
    2,UPC DIRECT - Z hľadiska minimálnej technickej náročnosti v porovnaní s príjmom DIGI tv v Írsku , Vám môžem plne doporučiť k zakúpeniu službu druhého plateného operátora - UPC DIRECT SLOVAKIA , ktorý vysiela kompletnú ponuku viac ako 150 programov včetne JOJ,TV Markíza,STV 1,TA 3, a výbornej českej spravodajskej ČT 24 , ktorá vysiela voľne nekódovane a to všetko z družice ASTRA 1H a 1G na 19,2°E už v základnej ponuke bez príplatku a čo je najdôležitejšie celé Írsko je pokyté vysokou úrovňou vyžiarenej energie EIRP,čo Vám umožňuje stabilný príjem so signálnou rezervou s priemerom antény 80-90 cm, čo je menšia technická a cenová náročnosť ovšem pri podstatne vyššej cene za mesačný paušálny poplatok v porovnaní s ponukou služby DIGI tv,ktorá je bezkonkonkurenčne v súčasnosti na Slovenskom trhu najvýhodnejšia kúpa.
   
    Pokúste sa postupovať podľa podrobného návodu,ktorý Vám posielam a dajte mi vedieť ako ste dopadl i , poprípade ak by ste niečomu nerozumeli zavolajte na 00421/915/610 204 a zadarmo Vám poradím.
   
    V prílohe Vám posielam FOTO aby ste vedeli kde sa družice Intelsat a Astra nachádzajú.
   
   
    Ostávam s pozdravom
   
   
    ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB roman.david@dxsatcs.com