Offset 90 cm

PREDSTAVENIE SATELITNEJ ANTÉNY OFSETOVÉHO TYPU S ROZMEROM 93/85 cm S UNI LNB AB TWIN 0,3 dB V POLÁRNOM UCHYTENÍ S DISEQ MOTOROM STRONG STR DM 2100. 
offset 93 uvod

OFSET 93 na 85 s  DISEQ pohlad z predu c1OFSET 93 na 85 s  DISEQ LZ pohlad c2OFSET 93 na 85 s  DISEQ RZ pohlad c3
OFSET 93 na 85 s  DISEQ detail na poskodeny TWIN UNI LNB AB c4OFSET 93 na 85 s  DISEQ detail na ozarovac so znehodnotenym krytom TWIN UNI LNB AB c5OFSET 93 na 85 s  DISEQ RZ detail na DISEQ STRONG SRT DM 2100 c6
OFSET 93 na 85 s  DISEQ detail do vnutra TWIN UNI LNB AB c7OFSET 93 na 85 s  DISEQ detail na poskodeny TWIN UNI LNB AB c8OFSET 93 na 85 detail z boku na DISEQ STRONG SRT DM  2100 c9
OFSET 93 na 85 detail na nastavenie elevacneho uhla c10OFSET 93 na 85 detail na DISEQ STRONG SRT DM 2100 c11OFSET 93 na 85 detail rozmer reflektora c12
POPIS KOMPLETU : 
    
    Bežným príkladom z praxe keď je účinná anténna plocha využitá len z časti a výsledné kvalitatívne signálne ukazovatele ako odstup S/N a okamžitá chybovosť BER na kanál sú podstatne degradované nesprávnym nastavením v celku priemerných častí kompletu,ktoré tvoria signálny reťazec je aj tento prípad ofsetovej antény s rozmerom aktívnej reflektorovej plochy 93/85 cm s UNI LNB AB TWIN 0,3 dB a motorom diseq,ktorú som podrobil signálnemu testu v orbitálnom rozsahu od 28,5°E do 5°W,v ktorom ju jej majiteľ používa ako zdroj satelitného signálu pre predvádzanie kompletov v obchode so satelitnou technikou.K meraniam som použil ako som už viackrát spomínal v celku priemerný merací prístroj v najnižšej kvalitatívnej a cenovej hladine od švédskeho výrobcu EMITOR SE - typovej rady SATLOOK EMITOR +,ktorý na tento účel nastavenia maximálnej signálnej úrovne zo sat. kompletu plne postačuje aj keď jeho dynamický signálny rozsah na vstupe nedovoľuje identifikovať /určiť S/N a chBER / pri chybových protokoloch od 3/4 do 7/8 akýkoľvek signálny rozptyl s menšou signálnou rezervou ako 2,0 dB MER pri FEC 5/6 ako napr. pri ASTRE 2D na 28,2°E kde ho jednoducho vyhodnotí ako že tam NIE JE?!- pričom v pomernom vyjadrení v DVB to znamená že signál s hrubou signálnou úrovňou 50% a signálnou kvalitou 65% !!! tento merací prístroj jednoducho nedokáže v signálnom spektre !VYHĽADAŤ! a vyhodnotiť jeho základné kvalitatívne signálne parametre ,čo je jeho podstatná nevýhoda ale v tejto minimálnej cenovej kategórii kde pri porovnaní celý prístroj SATLOOK MICRO+ je podstatne lacnejší ako napr. MPEG 2/ QPSK karta do profesionálnych prístrojov ako napr.ROHDE&SCHWARZ ai. je jeho funkčnosť pri nenáročných montážach na príjem družíc s vysokým vyžiareným výkonom EIRP v našich podmienkach postačujúca na jednoduché určenie signálneho prírastku a okamžitej chybovosti prenosu.Horšie je ale keď si zakúpite ako som písal v práci KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 5 - ODDELENIE-IZOLÁCIA VERTIKÁLNEJ A HORIZONTÁLNEJ POLARIZAČNEJ ROVINY CROSS POLAR A CROSS IZOLATION V PRAXI PRÍJMU PAKETOV SLOVAK LINK A CZECH LINK Z DRUŽICE ASTRA 3A NA 23,5E v rubrike Technická knižnica merací prístroj PROMAX-PROLINK za 140 000 Sk a prístroj sa správa v praxi rovnako problematicky ako vyššie pomenovaný SATLOOK MICRO+ a nevie v signálnom satelitnom spektre prvej medzi frekvencie od 700 do 2150 MHz identifikovať a určiť odstup S/N a okamžitú chBER z družice ASTRA 2D s celodennou signálnou rezervou okolo 2 dB MER pri použití PF RX 240 cm v mieste príjmu Lučenec Južné Slovensko čo už v niektorých prípadoch spôsobilo značné rozčarovanie pri meraniach,keď aj keď paket BBC na f=11 847 MHz ASTRA 2D vidíte v spektre prístroj nedokáže " LOCKnúť " - čiže identifikovať paket v toku a stále hlási oznam " NO SIGNAL " čo môže montážneho pracovníka značne"rozladiť",lebo očakával od prístroja v tejto cenovej kategórii niečo viacej ako od prístroja v najnižšej kvalitatívnej a cenovej kategórii Satlook Micro+.
    Teraz prejdem k signálnym výsledkom,ktoré som nameral pri samotnom teste tohto kopletu.Po zapojení meracieho prístroja na výstup UNI TWIN LNB AB som ofsetovú anténu krokovým mikrospínačom na DISEQ motore naladil na družicu ASTRA 3A na 23,5°E kde vysielajú pakety Slovak a Czech Link a okamžite som mohol konštatovať,že výsledná permanentne premenná kvalitatívna signálna úroveň v rozsahu od 3,5 do 4,5 dB odstupu S/N vo vysokom chybovom ráde E-02 ktorú tento komplet s použitou anténou s priemerom 93/85 cm okamžite dodával do zvodového vodiča k DVB je ekvivalentná k priemeru ofsetovej antény od 55 do 65 cm čo znamená že celková signálna rezerva spôsobená nesprávnym nastavením polohy konvertora v ohnisku antény a elevačného uhla samotnej antény na Diseq motore ,ktoré som následne vyhodnotil ako hlavné príčiny degradovanej signálnej kvality sa pričinili o to že tento komplet pracoval na 40% svojich možností a je úplne jedno či je v ohnisku umiestnený konvertor so šumovým číslom 0,2 alebo 0,7 alebo v tomto prípade 0,3 dB lebo LNB pracuje len s VF signálom ,ktorý sa okamžite nachádza a koncentruje v mieste postavenia LNB,čiže z vyššie spomínaného vyplýva že ani takmer nulové šumové čísla ,ktoré sú uvádzané na štítkoch LNB v cene jednotiek EUR/kus, negarantujú v prípade nepresného nastavenia LNB v ohnisku antény absolútne NIČ,z čoho môžem vychádzať pri rezumé tohto popisu že principiálne dôležitejšie ako samotný údaj Noise Figure NF je čo NAJPRESNEJŠIE NASTAVENIE LNB v ohnisku antény pomocou meracej techniky a nie "SATFINDRA".Po detailnom nastavení konvertora do skutočného ohniska tejto ofsetovej antény a naplnení parametru prispôsobenia sklonu signálneho zberača vo vlnovode LNB - viď. obr č. 7 vo FOTOGALÉRII ku sklonu prichádzajúceho VF vlnenia z družice -SKEW - som dosiahol podstatný signálny nárast až na úroveň od 7,5 dB v prípade transpondérov DIGI TV z družice Intelsat 10-02-1,0°W až po 10,5 dB v prípade paketu CzechLink na 23,5°E Astra 3A čo reálne zodpovedá aktívnej ploche antény 93/85 cm a mohol som konštatovať že celý signálny reťazec pracuje na 90% a dosiahnutá nameraná signálna kvalita zodpovedá použitému priemeru,čo môžem ohodnotiť ako plná signálna stabilita príjmu na takmer všetkých DTH družiciach,ktoré vysielajú v orbitálnom rozsahu od 28,5°E do 5°W aj v prípade mierne zhoršených poveternostných podmienok príjmu.Pri, v tomto komplete použitom TWIN UNI LNB AB,ktorý jeho majiteľ používa len 18 mesiacov som sa stretol s poškodeným-popukaným krytom na ožarovači ,ktorý bol takmer úplne rozpadnutý, samozrejme bez vonkajšieho zásahu jeho majiteľa len vplyvom poveternostných podmienok s čím som sa už dávno nestretol a na tento problém si spomínam z pred desiatich rokov pri UNI LNB OXFORD,ale pri nich nastávalo čiastočné znehodnotenie ochranného krytu ožarovača až po 3. rokoch použitia,čo ma v tomto prípade AB LNB prekvapilo.Podobné problémy s poškodením ochrannej fólie pri UNI LNB INVACOM som sa už stretol viac krát,ale v týchto prípadoch sa jednalo o vonkajšie zavinenie pri neodbornej montáži nie samovoľné zničenie z dôvodu nekvalitného materiálu použitého pri výrobe UNI LNB AB.