Offset Emme Esse 70 cm FE

PREDSTAVENIE TALIANSKEJ OFSETOVEJ ANTÉNY EMME ESSE S ROZMEROM 68/60 cm VO FIXNOM UCHYTENÍ S KONVERTOROM INVACOM SNH 031. 
emme esse uvod

Emme Esse 70FE ofset celny pohlad 1Emme Esse 70FE ofset RZ  pohlad 2Emme Esse 70FE ofset LZ  pohlad 3
Emme Esse 70FE ofset detail polohy el.uhla  4Emme Esse 70FE ofset detail uchytenia anteny na ruru  5Emme Esse 70FE ofset detail otvoru na zvodovy vodic 6
Emme Esse 70FE ofset detail UNI LNB Invacom 7Emme Esse 70FE ofset detail  z predu UNI LNB Invacom 8Emme Esse 70FE ofset detail kompletu zo zadu 9
Emme Esse 70FE ofset detail kompletu zo zadu 10Emme Esse 70FE ofset detail UNI LNB Invacom 11Emme Esse 70FE ofset detail rozmeru reflektora 12

POPIS KOMPLETU :

    
    Ofsetová príjmacia anténa vo fixnom uchytení s rozmerom aktívnej reflektorovej plochy 68/62 cm od talianskeho výrobcu Emme Esse je tým pravým príkladom z praxe keď sa jednoduchá a plne konštrukčne funkčná predstava spolu so správnym výberom ožarovača pri UNI LNB,v tomto prípade Invacom SNH 031,ktorý musí z hľadiska jeho polohy správne ožarovať aktívnu reflektorovú plochu,kedže výrobca INVACOM priamo odporúča jeho UNI LNB inštalovať do ofsetových anténach s podstatným údajom f/D=0,6 /pomer ohniskovej vzdialenosťi "f" k priemeru aktívnej-nie pasívnej reflektorovej plochy "D" / kde dochádza teoreticky k ideálnemu pokrytiu plochy antény a tým pádom sa dosahuje vo vstupnom vlnovode LNB maximálna hrubá signálna úroveň / V praxi pri súčasných "nízkošumových" komerčných LNB je údaj pre aký pomer f/D je ožarovač v danom UNI LNB navrhnutý veľkou vzácnosťou a keďže sa tieto konvertory v drvivej väčšine montujú len na ofsetové antény s priemerom do 140 cm na príjem družíc v pásme KU s vysokým vyžiareným výkonom EIRP nad 50 dBW,straty,ktoré v prípade nesprávneho ožiarenia anténnej plochy s nesprávne priradenému pomeru f/D môžu bežne činiť aj 10-20% z možne dosiahnuteľnej signálnej kvality určenej veľkosťou MER,BER,NM... Vysoký vyžiarený výkon pri týchto DTH družiciach ani nenúti montážnych pracovníkov vôbec venovať tejto téme pozornosť ,lebo tieto straty sa vykompenzujú vysokým vyžiareným výkonom EIRP /.Len vo výnimočných prípadoch v praxi sa stretávam s výrobcami UNI LNB ,ktorý odporúčajú ako v prípade značky Invacom aj parameter f/D ofsetovej antény,pre ktorý navrhli nalisovaný ožarovač,ktorý je súčasťou UNI LNB.Tento parameter sa pri ofsetových anténach pohybuje v rozsahu od 0,4 do 0,75 a vo výnimočných prípadoch kde zohráva úlohu buď odborný prístup montážneho pracovníka alebo čo je častejšie náhoda sa v praxi dosiahne nadpriemerný signálny výsledok,ktorý som ako to už býva pravidlom v tejto rubrike otestoval na transpondéroch PAY TV DIGI TV Slovensko.Z vyššie popísaného kontextu vychádzam pri predpoklade že samotný parameter Noise Figure NF,čiže v komerčnej nie profesionálnej praxi prioritne oznamovaný údaj šumového čísla má ,čo je v praxi veľmi časté,v prípade nesprávneho priradenia parametru f/D antény k f/D ožarovača UNI LNB,až sekundárnu úlohu,lebo ako sa mi v praxi už viackrát potvrdilo s UNI LNB SHARP s premeraným šumovým číslom 0,7 dB ale so správne priradeným parametrom f/D k použitej anténe som bežne nameral o 0,3-0,8 dB za parametru Mudulation Error Rate lepšie signálne výsledky ako na tej istej anténe s UNI LNB so šumovým číslom NF=0,2 dB.Samozrejme pre každého predajcu je jednoduchšie vyzdvihovať takmer"nulové šumové čísla",ktoré v praxi nemusí garantovať - v prípade príjmu VF signálov s vysokou okamžitou chybovosťou BER na kanál s minimálnou signálnou kvalitou MER okolo 6 dB pri FEC 3/4 - želaný nárast signálnej kvality s hľadiska použitej antény.
    Z hľadiska konštrukčného usporiadania a princípov ,ktoré výrobcovia uplatňujú pri zhotovení ofsetových antén som sa v tomto prípade tu popisovanej antény stretol s identicky rovnakým spôsobom spoju nosného rahna LNB ako pri anténe Philips 60 cm z kompletu PAY TV UPC,ktorá podobne ako v tomto prípade dosahuje v praxi nadpriemerných signálnych výsledkov.Spoj nosného rahna LNB nepripúšťa žiadny posun akýmkoľvek smerom,čiže je plne fixný čo je z hľadiska polohy LNB v ohnisku dôležité.Po zafixovaní štyroch skrutiek nosnej konštrukcie z tvrdeného plastu a následnom pripevnení AZ/ EL držiaka je celý anténny komplet plne pripravený k prevádzke.Po jemnom polohovaní LNB a nastavenia sklonu polarizačných rovín s polohou signálnych zberačov vo vlnovode konvertora bol komplet za 15 minút plne schopný prevádzky.Ochranný nástrek na oceľovom anténnom reflektore práškovým lakovaním a pozinkovanie držiaka AZ/ EL čo sú v súčasnosti štandardné prvky ochrany pred poveternostnými vplyvmi pri každej anténe v tejto kategórii boli v tomto prípade na dobrej úrovni.
    Celkové prispôsobenie pomeru f/D konvertora Inavcom k tejto anténe som otestoval na transpondéroch DIGI TV na družici INTELSAT 10-02 na 1,0°W kde sa mi s rozmerom reflektora pri tejto anténe 68/60 cm podarilo dosiahnuť IDENTICKÝCH čiže na 95% rovnakých signálnych výsledkov pri plne zamračenej oblohe s občasnými prehánkami ako s originálnou ofsetovou anténou DIGI TV DISH s LNB INVERTO 0,2 dB - popisujem ju v časti č.8 v tejto rubrike- , ktorá má ale priemer 80/72 cm !!! čo prekvapilo aj mňa samotného.Predchádzajúce signálne výsledky v praxi dokazujú vhodnosť spojenia tu popisovanej antény s ožarovačom s f/D pri LNB INVACOM.