Offset Philips DSD 665/42 UPC

PREDSTAVENIE OFSETOVEJ ANTÉNY PHILIPS DSD 665/42 VO FIXNOM UCHYTENÍ S UNI LNB PHILIPS. 
philips upc uvod

PHILIPS ofset 60 cm detail z predu c1PHILIPS ofset 60 cm detail LZ c2PHILIPS ofset 60 cm detail RZ c3
PHILIPS ofset 60 cm detail zmena EL uhla c4PHILIPS ofset 60 cm detail uchyt na ruru c5PHILIPS ofset 60 cm detail UNI LNB Philips c6
PHILIPS ofset 60 cm detail UNI LNB Philips c7PHILIPS ofset 60 cm detail spojenia rahna LNB a reflektora c8PHILIPS ofset 60 cm detail EAN kod vyrobcu a typ anteny c9
PHILIPS ofset 60 cm detail konstrukcie c10PHILIPS ofset 60 cm detail cely bok c11PHILIPS ofset 60 cm detail UNI LNB c12

 POPIS ANTÉNY :
    
    
Ofsetová anténa vo fixnom uchytení priemeru 62/56 cm,vyrobená v Poľsku pod hlavičkou firmy Philips,dodávaná ku kompletom stredoeurópskej platenej TV UPC, je určená k príjmu družíc s vysokým vyžiareným výkonom ako napr.: Astra 19,2E,Hotbird 13E s vyžiarenými výkonmi nad 50 dBW,kde vyššie uvedený menovitý priemer zabezpečí v kombinácii s UNI LNB Philips celodenne stabilný príjem na týchto DTH družiciach aj pri mierne zhoršených príjmových podmienkach,pričom pri konkrétnych meraniach som dosahoval kvalitu signálu odvodenú od úrovne modulačnej chyby MER=9,2 dB a okamžitej chybovosti BER na kanál v chybovom ráde E-06 napr. na družici Astra 1KR na 19,2E f=10 832 MHz,H pol čo je plná signálna rezerva okolo 2 dB pred rozpadom obrazu pri FEC 5/6.
    Konštrukcia antény sa vyznačuje premyslenou jednoduchosťou v každom detaile kde výrobca uvádza že pri konštrukcii použil niekoľko patentovaných riešení ako napríklad dutý nosný držiak UNI LNB kde sa koaxiálny kábel jednoducho skryje do nosného držiaka a nevisí tak vo vzduchu,čo v praxi nie je bežná výbava pri ostatných ofsetových anténach.Nitované spoje,ktoré sú bežnou výbavou v najvyššej kategórii príjmacích antén väčšinou ofsetového prevedenie výrobca použil aj v tomto prípade čo podstatne zjednodušuje montáž a teoreticky zvyšuje účinnosť odraznej reflektorovej steny.Kontra skrutka pri zmene elevačného uhla tiež nepatrí do bežnej výbavy v tejto kategórii.Ako je to bežné pri týchto priemeroch šírka vyžarovacieho diagramu pri poklese zisku o 3 dB je viac ako 1,5° čo je vysoké otvorenie.
    Celú túto príjmaciu zostavu som nasmeroval na družicu INTELSAT 10/02 na 1,0°W kde som celkovú ziskovú funkčnosť podrobil testu na transpondéroch konkurečnej PAY TV DIGI TV s nasledovnými výsledkami.
    Aj keď sa úroveň vyžiarenej energie EIRP na území Slovenskej republiky mení v závislosti od výberu transpondéra aj v rozsahu +/-1,5 dB z parametru MER v prípade nezhoršených poveternostných podmienok som dosiahol signálnych rezerv od 0,5 do 1,5 dB vo vysokých chybových rádoch E -02 až E-03 ale bez sumy neopravených signálnych blokov v toku dát nekorigovaného dekódéra REED Solomon RU čo vyjadruje okamžite stabilný príjem bez výpadkov a štvorčekovaní na všetkých momentálne použitých prevádzačoch DIGI TV.Vyššie popísané laicky znamená že kvalita príjmu sa pohybovala od minimálnej po plusovú signálnu rezervu až 1,5 dB MER , ktorá sa v prípade zhoršených podmienok príjmu zmenila na žiadnu rezervu čiže nemožnosť príjmu PAY TV DIGI TV.
    Samozrejme tu popisovaná zostava nie je vhodná na inštaláciu príjmu paketu DIGI tv,lebo nezabezpečuje celodennú ziskovú stabilitu príjmu a v tomto prípade bola použitá len na otestovanie medzných možností celej zostavy s UNI LNB Philips.