Offset Strong 60 cm FE

PREDSTAVENIE OFSETOVEJ PRÍJMACEJ ANTÉNY STRONG VO FIXNOM UCHYTENÍ S AKTÍVNYM PRIEMEROM REFLEKTORA 56/50 cm.  
strong 60 uvod

STRONG ofset 56-50 cm pohlad z predu 1STRONG ofset 56-50 cm RZ pohlad 2STRONG ofset 56-50 cm LZ pohlad 3
STRONG ofset 56-50 cm detail na uchyt AZ EL od zadu  4STRONG ofset 56-50 cm detail uchytenia UNI LNB 5STRONG ofset 56-50 cm detail uchytenia UNI LNB 6
STRONG ofset 56-50 cm detail na stupnicu EL uhla 7STRONG ofset 56-50 cm detail na uchyt AZ EL pohlad z lava 8STRONG ofset 56-50 cm detail na uchyt AZ EL pohlad z prava 9
STRONG ofset 56-50 cm detail uchytenia UNI LNB 10STRONG ofset 56-50 cm detail zo zadu 11STRONG ofset 56-50 cm rozmer reflektora 12
POPIS KOMPLETU :
    
    Ofsetová príjmacia anténa predávaná pod značkou STRONG s aktívnym priemerom reflektora 56/50 cm patrí do najnižšej cenovej kategórie a svojimi príjmovými vlastnosťami,ktoré som otestoval spolu s univerzálnym konvertorom INVACOM SNH 031 dovoľuje použitie celej zostavy len na príjem družíc s najvyšším vyžiareným výkonom nad 50 dBW.Anténu som po zložení nasmeroval na sústavu družíc Astra na 19,2°E a už prvá analýza signálnej kvality na ktorú som použil merací prístroj z nejnižšej kvalitatívnej kategórie značky Satlook Micro+ dokázala že z hľadiska signálnej rezervy,ktorá je možne dosiahnuteľná s týmto aktívnym priemerom len 56/50 cm je použitie tejto antény vysoko obmedzené a signálna stabilita odvodená od nameranej kvality na úrovni odstupu S/N /signál-šum/ okolo 6,5 dB s okamžitou chybovosťou Channel Bit Error Rate čiže BER na kanál v chybovom ráde E-03 dovoľuje síce príjem všetkých aktívnych transpondérov z orbitálnych pozícii 19,2°E alebo 13°E so signálnou rezervou okolo 2 dB MER ale ani na jednej z ostatných družíc v spektre frekvencií pásma KU,ktoré sa dajú v Českej a Slovenskej republike zachytiť už príjem plnej vysielanej ponuky s nevyhnutnou signálnou rezervou min.1,5 dB MER alebo S/N nie je možný,čiže ako som už písal v práci : ROZBOR MOŽNOSTI PRÍJMU EURÓPSKEHO A BLÍZKOVÝCHODNÉHO VYŽAROVACIEHO DIAGRAMU V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE Z DRUŽICE EXPRESS AM 22 NA 53°E v rubrike Technicka knižnica z ktorej teraz odcitujem :
    - Suverejne najvyššiu signálnu kvalitu pri úrovni modulačnej chyby MER= 16 dB!!! dosahoval ukrajinský prenos v horizontálnej polarizácii Strana Sovetov na f=11 031 MHz čo sprístupňuje obmedzené použitie aj najmenších doteraz vyrobených antén na príjem z družíc s priemermi napr : 37,45 cm čo samozrejme neodporúčam kedže v tomto prípade sa stráca samotná podstata správneho návrhu priemeru príjmacej antény ,ktorá má v prvom rade zabezpečiť TRVALÝ príjem so signálnou rezervou na všetkých transpondéroch v danom vyžarovacom zväzku,čiže nie len jedného prenosu s vysokým vyžiareným výkonom ale všetkých - v tomto prípade WIDE EUROPE - aj v zhoršených poveternostných podmienkach čo by samozrejme vyššie uvedené priemery či už planárnych-plochých alebo ofsetových antén samozrejme nezabezpečili úplne ale len čiastočne pri niektorých prenosoch pri bezoblačnom počasí -
    ... vhodnosť tejto zostavy na príjem je vysoko obmedzená len na najzákladnejšiu ponuku z orbitálnych pozícii 19,2°E a 13°E a už vôbec neodporúčam ištaláciu tejto zostavy s DISEQ motorom.Jedným z kvalitatívnych parametrov signálu okrem úrovne Modulačnej chyby MER,chybovosti BER pred a za Vitterby dekodérom je aj počet neopravených bitových blokov alebo celkov v prenose tzv.Reed Solomon Uncorrected - RU - ,ktorá okamžite vyjadruje aktuálny stav v kvalite prenosu,pričom pri tomto priemere 56/50 cm som okamžite nameral na transpondéroch družice Astra 19,2° desiatkový až stovkový nárast počtu neopravených signálnych celkov v prenose RU čo samozrejme okamžite nepriaznivo súviselo s chybovosťou BER na kanál,čo uvádzam ako príklad v porovnaní s ofsetovou anténou Philips DSD 665/42 z kompletu PAY TV UPC,ktorú predstavujem v časti seriálu č.6 v tejto rubrike,s ktorou som nameral plne bezchybový prenos s okamžite nulovým počtom neopravených signálnych celkov RU v prenose čo súviselo aj s okamžitou chybovosťou Channel BER,ktorú som nameral vo vysoko priaznivých chybových rádoch E-06 až E-08 čo v praxi spĺňa predpoklad na kvázi až takmer plne bezchybový prenos.Z vyššie uvedeného môžem odvodiť predpoklad do praxe že hraničným priemerom správne navrhnutého kompletu na príjem je min.60 cm aktívnej reflektorovej plochy so zaručeným ziskom / napr.Philips DSD 665-42 /,ktorý nielen prakticky zaručí stabilný príjem so značnou signálnou rezervou okolo 3 dB MER pri chBER až do E-08 ,čo vylučuje akékoľvek výpadky a následné štvorčekovanie aj pri mierne zhoršených poveternostných podmienkach príjmu ale aj teoreticky pri meraní.
    Samozrejme celá vyššie matematicky uvádzaná charakteristika prenosu sa pri praktickom vneme na obrazovke či už som nameral okamžitú chybovosť chBER E-8 v prípade antény PHILIPS UPC alebo okamžitú chybovosť chBER E-03-čo je podstatne horšia,nijako viditeľne na stienitku obrazovky neprejaví napr.štvorčekovaním alebo trhaním lebo celý opravný mechanizmus Vitterby a Reed Solomon v DVB pracujú spoľahlivo,ale tento príkald som použil pre názornú predstavu aká je rozdielna okamžitá signálna rezerva čiže kvalita signálu pri porovnaní dvoch ofsetových antén s rozdielom okolo 10 cm aktívnej reflektorovej plochy./pri zanedbaní ostatných faktorov kvality príjmu v zostave ako napr : pomer f/D LNB v súvislosti s výberom antény ..... viď. práca AKO SÚVISÍ POMER OHNISKOVEJ VZDIALENOSTI K PRIEMERU ANTÉNNEJ PLOCHY f/D S VÝBEROM VHODNÉHO OŽAROVAČA ALEBO UNI LNB NA PRÍKLADE OFSETOVEJ ANTÉNY EMME ESSE 70 S UNIVERZÁLNYM LNB INVACOM SNH 031. v rubrike Technická knižnica.
    Na tomto mieste popisovaná anténa STRONG patrí do najnižšej cenovej kategórie v tomto prípade ide len o minimálne nutnú funkčnosť zostavy pri štandardnej kvalite,čo táto anténa takmer spĺňa ale radšej by som pri kúpe siahol v prípade záujmu o príjem len DTH družíc Astra a Hotbird k anténe s priemerom min.60 cm pri naplnení ostatných vyššie pomenovaných predpokladov.