PF Kovosat 120 cm s PLM

PREDSTAVENIE ZISKOVEJ STREDOVEJ PRÍJMACEJ ANTÉNY ZNAČKY KOVOSAT V POLÁRNOM UCHYTENÍ S PRIEMEROM 120 cm ULOŽENEJ NA ORIGINÁLNOM STATÍVE. 
PF Kovosat 120 uvod

PF KOVOSAT 120 cm s PLM 1PF KOVOSAT 120 cm s PLM detail z boku na LNB MTI 0,6 dB priruba 2PF KOVOSAT 120 cm s PLM detail z predu na LNB MTI 0,6 dB priruba 3
PF KOVOSAT 120 cm s PLM  pohlad z boku na polarny zaves 4PF KOVOSAT 120 cm s PLM  pohlad z hora na polarny zaves 5PF KOVOSAT 120 cm s PLM  LZ pohlad c6
PF KOVOSAT 120 cm s PLM  RZ pohlad c7PF KOVOSAT 120 cm s PLM pohlad na cely polarny zaves od zadu c8PF KOVOSAT 120 cm s PLM pohlad na cely polarny zaves z boku c9
PF KOVOSAT 120 cm s PLM pohlad na cely polarny zaves s originalnym podstavcom od zadu c10PF KOVOSAT 120 cm s PLM priemer anteny D c11PF KOVOSAT 120 cm s PLM ohnisko anteny F c12

 POPIS KOMPLETU :
    
   
 Jedna z najkvalitnejších stredových príjmacích antén v európskom meradle,ktoré sa vyrábali v Českej republike s kvalitným konštrukčným vyhotovením a so zaručeným ziskom reflektorovej plochy v rôznych frekvenčných pásmach môžem bezpochyby zaradiť k tomu najlepšiemu v segmente RX antén s priemerom okolo 120 cm vôbec v satelitnej histórii,kedže konkrétne tu predstavovaná anténa bola vyrobená v roku 1991 a dodnes napĺňa predstavu akú signálnu úroveň má dodávať kvalitná príjmacia anténa s priemerom 120 cm v praxi a konkrétne v mojom prípade vždy vychádzam pri porovnaniach s ostatnými v súčasnosti vyrábanými väčšinou ofsetovými anténami značiek ako Gibertiny,Famaval,FTE ... práve s na tomto mieste popisovanou anténou Kovosat 120.Doteraz som podobné signálne výsledky nedosiahol so žiadnou inou v súčasnosti vyrábanou anténou v segmente s priemerom do 130 cm !!!.
    Konštrukcia polárneho závesu sa vyznačuje vysokou pevnosťou,kvalitným pozinkovaním na ktorom po 14 ročnom používaní nevidieť náznaky hrdze a jednoduchosťou nastavenia,ktorá ešte nevyžaduje použitie druhého motora na riadenie elevačného uhla,čo v prípade typu Kovosat 140 cm v orbitálnom rozsahu natáčania od 95E do 58 W ani pri plne kolmej nosnej tyči je nevyhnutné k dosiahnutiu plného zisku.Výnimočnosť celej zostavy spočíva v tom že výrobca myslel pri návrhu anténnej zostavy na každý detail,ktorý v podstatnej miere ovplyvňuje výsledné signálne hodnoty celej zostavy ako napr: exaktne navrhnutý ožarovač,z hľadiska ohniska presne navrhuté 3 ks nosných držiakov LNB s dobrým fixovaním polohy ohniskovej vzdialenosti "F" čo v krátkosti povedané znamená že po zložení celej anténnej zostavy,nastavení LNB do ohniskovej vzdialenosti 46,5 cm vykazuje celá zostava maximálny ZISK bez nutných ďalších úprav o ktorých som písal napr.pri type MABO 180,ktorá nedosahovala ZISK ani tu popisovanej K 120.Ako som už viackrát písal zisk samotného reflektoru z časového hľadiska pri presne určenej ohniskovej vzdialenosti je daný stálosťou zachovania tvaru odraznej reflektorovej steny,ktorá je v tomto prípade vyhotovená z duralového plechu,ktorý dodržiava vysokú tvarovú stálosť aj pri vysokých tepelných zmenách vonkajšieho prostredia za dlhé časové obdobie,čo mi dokazujú aj namerané signálne hodnoty pri príjme paketov platenej DIGI tv z družice INTELSAT 10-02 na 1°W kde som dosiahol s prírubovým LNB MTI AP 8 TW podstatný nárast signálnej rezervy na všetkých transpondéroch v rozsahu od 1,8 do 2,5 dB !!! z parametru modulačnej chyby MER pri takmer bezchybovom prenose v chybovom ráde E-07 až k plne bezchybovému prenosu v ráde E-08 čo je v porovnaní s minule popisovanou originálne dodávanou ofsetovou anténou DIGI TV DISH vysoký nárast signálnej rezervy,ktorá už spadá aj do tabuliek doporučovaných signálnych hodnôt príjmu napr .DIGI TV pre inštaláciu tejto antény v centrálach káblových rozvodov,čo som nedosiahol so žiadnou ofsetovou anténou s aktívnym priemerom do 130 cm s UNI LNB.
    Z praktického hľadiska dokonalé ožiarenie odraznej reflektorovej steny antény, v prípade umiestnenia ožarovača do ohniskovej vzdialenosti 46,5 cm spolu s použitím kvalitného prírubového LNB značka MTI AP 8 TW ,ktorý sa doteraz vyrába a pri praktických meraniach dosahoval konkrétne pri inštalácii na anténe priemeru 180 cm nastavenej na družicu ASTRA 2D na 28,2°E lepšie oddelenie polarizačných rovín CROSS POLAR a CROSS ISOLATION / viď práca : AKTUÁLNY ROZBOR A MOŽNOSTI PRÍJMU PAKETOV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 28,2°E NA ÚZEMÍ SLOVENSKA v porovnaní s ekvivalentným prírubovým typom od značky INVACOM čo sa prejavilo znížením okamžitej chybovosti BER na kanál v rozsahu od 8 do 20%.Príčinou prečo je tento typ LNB MTI vhodnejší nielen na DX príjem bez ohľadu na to akú hodnotu šumového čísla NOISE FIGURE výrobca píše na štítku
    ..... poznámka : výrobca komerčných nie profesionálnych LNB,ktorému ide o čo najväčšie predané množstvo, dobre vie že jestvuje veľká cieľová skupina zákazníkov pre ktorých sa tento údaj stal priam "životne dôležitým".V profesionálnej nie amatérskej komerčnej sfére je prioritne podstatný parameter "Fázový šum"- PHASE NOISE pri stanovenej frekvencii "f",pričom úplne bežne sa stretávam že špičkový jedno polaritný konvertor LNB v zapojení DRO,ktorý dosahuje nízkych hodnôt fázového šumu PHASE NOISE má zároveň udávané šumové číslo 1 dB,pričom ako som viackrát písal v praxi bolo nemožné dosiahnuť napr.príjem Iránskeho paketu na IRIB TV z družice INTELSAT 902 na 62E, v porovnaní s akýmkoľvek UNI LNB s takmer "nulovými" šumovými číslami,ktoré sa bežne vyskytujú pri LNB v komerčnej sfére predaja s palcovými titulkami s priam neuveriteľnými zlepšeniami v porovnaní napr 0,3 dB s 0,6 dB NF,kde ide o predané množstvá-toto je bežný fakt z praxe............../
     je principálne iný spôsob spracovania VF polarizovaných signálov vo vlnovode,kde sa signálne zberače nachádzajú priamo na plošnom spoji v uhle 90° a nie postupne za sebou ako je to pri type INVACOM.Preto je tento princíp,ktorý používa aj výrobca MTI vhodnejší na príjem kde z jednej orbitálnej pozície prichádzajú v opačných polaritách V-H vysoko rozdielne signálne úrovne v rozsahu aj +/- 25 dBuV a kde potrebujeme vybrať z frekvenčného spektra práve vysielaný paket s minimálnou signálnou kvalitou určenou MER,BER napr.príjem ASTRA 2D vo východnej EU.