PF Mabo 180 cm s PLM

Predstavenie stredovej príjmacej antény MABO s priemerom D=180 cm v polárnom uchytení v orbitálnom rozsahu natáčania po úprave polárneho závesu od 95°E do 58°W
    mabo uvod

PF MABO 180 bok celyPF MABO 180 LZ bokPF MABO 180 RZ bok
PF MABO 180 nastavena na ASTRU 2DPF MABO 180 LZ bok c2PF MABO 180 cm all
PF MABO 180 detail na kompletne prerobeny polarmountPF MABO 180 detail od zaduPF MABO 180 RZ od zadu PLM
PF MABO 180 RZ detail na ozarovac a skusobne UNILNBPF MABO 180 RZ detail ohniskovej vzdialenosti FPF MABO 180 LZ detail na UNI LNB a polohu ozarovaca


TECHNICKÉ PARAMETRE PRÍJMACEJ STREDOVEJ ANTÉNY MABO 180.

     
AKTÍVNY PRIEMER REFLEKTORA ................... 180 cm
    
PASÍVNY PRIEMER REFLEKTORA ................... 185 cm
     
OHNISKO URČENÉ SKÚŠOBNÝM MERANÍM ................... 72,5 cm
     
POMER f/D .................................................... 0,40 
     
HĹBKA ANTÉNY "d" ....................................... 29,3 cm
     
HRÚBKA MATERIÁLU ..................................... 2,25 mm
     
MATERÁL REFLEKTORA .................................. HLINÍK AL
     
ORBITÁLNY ROZSAH POLÁRNEHO ZÁVESU ...... 138°, po úprave 155°
    
VÝROBCOM URČENÝ ZISK ANTÉNY PRI f= 11,75 GHz ... 43,80 dB
    
VÝROBCOM URČENÝ ZISK ANTÉNY PRI f= 12,50 GHz ... 44,90 dB
    
VÝROBCOM URČENÝ ZISK ANTÉNY PRI f= 12,75 GHz ... 45,10 dB
    
VHODNÝ TYP OŽAROVAČA K MABO 180 cm ................. praxou overený ožarovač k PF Kovosat 140 cm
     
    
POPIS ANTÉNY :
    
Anténu,ktorú som zakúpil môžem ohodnotiť ako polotovar s mnohými nedostatkami,ktoré podstatne a negatívne ovplyvňujú celkovú funkčnosť antény a bez ďalších úprav o ktorých budem následne písať je jej činnosť podstatne obmedzená / z hľadiska signálnej kvality určenej úrovňou modulačnej chyby MER a chybovosti BER /a výsledné kvalitatívne signálne údaje,ktoré som testoval pri príjme na družici ASTRA 2D 28,2°E dosahovali pri počiatočných testoch úroveň aktívneho priemeru PF Kovosat 140 cm.Aby sa dosiahnuté výsledky čo najviac podobali komerčnej praxi v ktorej dominujú UNI LNB,použil som bežný prírubový LNB Invacom a nie jedno polaritné profesionálne konvertory Swedish Microwave,ktoré bežne používam.
Ako je to bežné pri výrobcoch z Poľska,aj tento prispôsobuje hlavný nosný úchyt na rúru s priemerom 110 mm,čo je zbytočne veľa a bočné skrutky ,ktoré fixujú polohu antény na stožiari boli len vyvŕtané otvory s narezaným závitom,čiže v prípade silnejších veterných podmienok,ktoré sú bežné napr.v západoslovenskej nížine... skrutky prestanú fixovať polohu antény a presne nastavený polárny záves sa stáva nefunkčným.Ako ukazuje obrázok bol som nútený tento nedostatok vyriešiť navŕtaním 9 ks otvorov na skrutky a prizváraním matíc,ktoré už dokonale zabezpečovali stabilné uchytenie antény aj vo vysoko veterných podmienkach príjmu.
Samotná konštrukcia uchytenia ťiahlového motora na tejto anténe dovoľovala montáž len dĺžky 12 palcov,čo je samozrejme nedostatočné pre plnohodnotný dosah na orbitálny rozsah 150°,ktorý je možné dosiahnuť v zemepisných dĺžkach a šírkach južného Slovenska / mesto Lučenec /.Ako vidieť z obrázku nadpojil som železnou pásovinou hrúbky 5 mm dĺžku úchytu tiahlového motora a motory s výsuvnými tiahlami 18" až 36" som mohol inštalovať.
Kedže je prakticky nemožné v prípade že je anténa priemeru nad 140 cm inštalovaná v polárnom úchyte aby sa s jedným motorom,ktorý riadi zmenu azimutu,dalo plnohodnotne nastaviť maximálnu signálnu kvalitu po celom orbite,aj v tomto prípade som musel inštalovať druhý tiahlový motor na riadenia elevačného uhla,kde už nie je podstatná dĺžka výsuvnej plochy,lebo sa jedná len o malé zmeny,ale samotná nosnosť ,lebo motor v tomto prípade zdvíhal celú nosnosť anténneho systému o hmotnosti 55 kg.
Samozrejme výrobca nepredpokladal že sa bude táto anténna sústava inštalovať na príjem družice NSS 6 na 95°E lebo konštrukcia uchytenia polárneho závesu dovoľovala na východe dosiahnúť orbitálnu pozíciu len 80° a ako o tom hovorí obrázok bol som nútený odrezať časť úchytu antény v dĺžke viac ako 20 cm lebo nízke elevačné uhly od 1,2° do 4,1° pri príjme družíc Yamal 201 na 90°E a NSS 6 na 95°E sa jednoducho nedali nastaviť.
Ako je to bežné pri výrobcoch,ktorý len kopírujú ostatné zabehnuté celosvetovo známe značky a nedisponujú žiadnym vývojovým strediskom ale často len jedným " lisom na plech" aj v tomto prípade sa nedodáva žiadny ožarovač a dokonca výrobca neuvádza ani len ohniskovú vzdialenosť -F- antény čo je kľúčový parameter dosiahnutia výrobcom predpokladaného ZISKU,lebo nerozumiem ako môže uvádzať zisk pri stanovenej frekvencii ale ohniskovú vzdialenosť -F- pri akej tento zisk dosiahol už neuvádza.
Klasickým výpočtom v ktorom pomer násobku aktívneho priemeru D antény delíme násobok 16 a hĺbky samotnej antény nezaručuje v tomto prípade presné stanovené ohnisko aj keď samotná reflektorová stena vykazuje presný nepoškodený tvar,čiže musel som s meracím prístrojom hľadať maximálnu koncentráciu signálnej energie - ohniska.Z predchádzajúcich meraní s anténou Kovosat 140 cm som vedel akej signálnej kvality som dosiahol na V transpondéroch družice Astra 2D a aby samotná inštalácia väčšieho priemeru mala zmysel musel som dosiahnúť aj nárast kvality príjmaného vysielania ITV a BBC Anglicko,kedže jednokusová nepoškodená reflektorová stena antény MABO 180 cm dávala predpoklad želaného nárastu kvality príjmaného signálu za predpokladu presnej definície ohniska čo sa aj nakoniec podarilo,ale ani samotný výrobca zrejme nepredpokladal že ohnisko bude 4 cm presne ako vidno z obrázku F=72,5 cm pod možným úchytom ožarovača,čiže aby som vôbec dosiahol z ožarovačom do ohniskovej vzdialenosti F=72,5 cm bez toho aby som musel skrátiť 3 ks nosných rúrok ,ktoré držia LNB,musel som zaradiť medzikruh medzi ožarovač a úchyt aby som vôbec dosiahol na ohniskovú vzdialenosť !!! V prípade že by som nanovo nezadefinoval ohniskovú vzdialenosť antény MABO 180 cm ,nikdy by som celodennú signálnu rezervu okolo 1 dB MER pri chybovosti v ráde E-02 a E-03 nedosiahol a výsledné kvalitatívne signálne úrovne by dosahovali výsledky s anténou Kovosat 140 cm,kde príjem ASTRY 2D V pol je možný pri správnom návrhu signálneho reťazca len okolo 12 h denne pri vysokej chybovosti v ráde E-02 po celý deň.
Inými slovami zbytočne by som platil za vyšší priemer bez NÁRASTU ZISKU !!!Tento príklad je klasickým faktom z praxe kde sa množtvo antén z hľadiska možne dosiahnutého ZISKU rovná oveľa menším priemerom.Napr : 150 cm Giberini /250 EUR/dosahuje zisku 80 cm bežnej ofsetky /15 EUR/ ,220 cm dosahuje zisku 140 cm a podobne,310 cm dosahuje zisku 180 cm atď. a potom vzniká v praxi mylný názor o zbytočnosti zvyšovania priemeru antény,ktorý oprávnene vychádza z vyššie popisovaného stavu s MABO 180 cm.Samozrejme nie každý má prístrojové vybavenie a vedomosti ako z poľského polotovaru vyrobiť použiteľnú anténu so zaručeným ziskom,ktorý zodpovedá priemeru 180 cm.