Príjem v KA pásme:Optimalizácia vzťahu BW-Bit/Hz distribučnej DVB-S2 linky v KA pásme pomocou metód adaptívneho a variabilného kódovania a modulácie ACM-VCM a analýza dvoch TS tokov v mod. 16APSK-QPSK z družice A1H na 19.4°e s DVB-S2 tunerom TBS 5925

Roman Dávid : Príjem v KA pásme:Optimalizácia vzťahu BW-Bit/Hz distribučnej DVB-S2 linky v KA pásme pomocou metód
adaptívneho a variabilného kódovania a modulácie ACM-VCM a analýza dvoch TS tokov v mod. 16APSK-QPSK z družice
                                                        A1H na 19.4°e s DVB-S2 tunerom TBS 5925
.

ka-band-reception-astra-1h-satellite-18410-mhz-ts-stream-acm-vcm-16apsk-spectral-analysis-000

►►►Autor definuje geostacionárny objekt KA pásma,aktualizuje nominálnu polohu objektu na geosynchrónnej orbite
s dôrazom na pretrvajúcu inklináciu,definuje data z analýzy spektra a polarity vlnenia na dvoch TS streamoch v
moduláciách 16APSK a QPSK s uplatňovanou metódou optimalizácie ACM/VCM ....

.
.

►ACM-Adaptive Coding and Modulation _ DVB-S2-16APSK-QPSK-KA band satellite reception
►VCM-Variable Coding and Modulation_ DVB-S2-16APSK-QPSK-KA band satellite reception
►TBS 5925 USB DVB-S2 TV Box : demodulator-DVB-S,DVB-S2,8PSK,16APSK,32APSK,ACM/VCM
.
.

Definovaný objekt : Astra 1H

►Zemepisná dĺžka objektu dňa 16.9.2012  :
19,40°  _ aktuálna inklinácia objektu 0,278°

poznámka : Autorove výstupy z monitoringu objektu 1H (od 18.8 do 1.9.2012 )a z meraní na sekundárnom radiante s D=300 cm
potvrdili jednoznačne identifikovatelnú inklináciu analyzovaného objektu 1H v necyklickom rozsahu zmien Δλ
(pravidelne aktualizovaná suma údajov od provajdera SES Astra ) čo je v mnohonásobnej korelácii s nutnou necyklickou
rekonfiguráciou prevažne EL uhla v priemere 2x /24 hod. , s permanentnou osciláciou špičky "Q" referenčného kmitočtu f0
resp. s priepustnosťou dvojstupňového zapojenia VF systému atď.
pojem rekonfigurácia EL uhla/pomôžem si príkladom z kinematiky : ak polohovaciu maticu EL uhla rozdelíme osou "x" a "y"
na 4 kvadranty,pričom obvod matice vytvorí kruh rozdelený na 4 krivočiare lichobežníky,potom po zmene polohy analyzovaného
objektu 1H vyjadrenú v° Δλ, musel autor na dosiahnutie predchádzajúcej Q,rekonfigurovať-pootočiť maticu EL uhla o uhlovú
dráhu  φ =90° pohybujúceho sa bodu po obvode kruhu,čiže o jeden kvadrant ...

Aktuálna inklinácia objektu : 0,278°
poznámka : Autor kvantifikuje funkčnú závislosť medzi zmenou Δλ  a  Q v špičke amplitúdy až 2 dB (LM/NM) v závislosti od necyklickej
zmeny Δλ analyzovaného objektu 1H

►Zadefininované referenčné frekvencie pre analýzy :

f1/QPSK TS tok= 18 708 MHz / IF=1 458 MHz
f2/16APSK TS tok= 18 410 MHz / IF=1 160 MHz

poznámka k TS toku -f1- : stabilne identifikovatelný v definovanom časovom rámci analýz a meraní
poznámka k TS toku -f2- : identifikovatelný vo frekvenčnom spektre od 18,3 do 18,8 GHz do 5.9.2012

►Polarizácia vlnenia pre TS toky na f1 a f2 : Vertikál

►Vyžarovací diagram objektu 1H pre KA pásmo : detailné fakty provajder nezverejnil

Analyzovaný geosynchrónny objekt : Astra 1H_KA band
Názov objektu : Astra 1H
Obežná dráha : geocentrická
Polohovanie inklinujúceho objektu : okolo 19,40° východnej dĺžky
Aktivita objektu na obežnej dráhe : od 18.6.1999
Výrobca objektu : Boeing Satellite and Intelligence Systems, Inc USA
Polarizácia vlnenia pre f0=18 359 MHz / IF=1109 MHz : vertikál / V
Aktívne vyťažované frekvenčné spektrum satelitu v pásme KA /up and down/ : 29,5-30 GHz  - 18,3-18,8 GHz
Aktivity objektu v spektre KA pásma : viď nasledovné novinky od Think-tanku dxsatcs.com
Poveternostné podmienky pri meraní : polojasno,premenlivý vietor s rýchlosťou do 10 m/s zo zdroja shmu
Zemepisná poloha výskumu a meraní : Lučenec _  N48°19719' , E19°40148'

                    Astra 1H : KA band footprint / uplink coverage                Astra 1H : KA band footprint / downlink coverage in red
                                                                                  ! SES proprietary and confidential !
                astra-1h-ka-band-uplink-coverage-ses-proprietary-and-confidential-nastra-1h-ka-band-downlink-coverage-ses-proprietary-and-confidential-n

►►► Inštalovaný VF systém pre spracovanie lineárnych vektorov vlnení v spektre KA pásma od 18,2 do 22,2 GHz na objekte A1H

              
                                                           zadefinovaný reťazec spracovania vlnenia / TS tokov

primárny radiant > prírubový transformátor > KA band LNB ⇒ Norsat 9000 AF > DVBS-S2 TV Tuner TBS 5925 >
                                                              > freeware software CrazyScan ver. 1.0.1.50

                       výpočet a návrh VF systému : Roman Dávid Lučenec / zakladateľ a autor Think-Tanku dxsatcs.com   

             dxsatcs.com-KA-band-reception-hf-system-v-h-polarization-astra-1h-acm-vcm-stream-001n

►►►Technické parametre sekundárneho radiantu / vlnoplocha parabolického reflektora s aktívnym priemerom D=300 cm

            PF Channel Master-300 cm-KA-band-reception-astra-1h-satellite-ka-band-dxsatcs-001n

 

PF Channel Master 3.0 m / výpočty realizoval autor
Aktívny priemer :                             D=300 cm
Pomer f/D : 0,4
Materiál vlnoplochy : sklo-laminát
Typ vlnoplochy : rotačný paraboloid
Spôsob polohovanie orbitálnej osi azimutu+elevácie : plne manuálne definovanie AZ/EL
Rozsah spektra pracovných frekvencií : 18,2 - 22,2 GHz
Zisk (G) pre f/stred=20 200 MHz (mód RX-circular) : 53,5 dBi
Šírka vyžarovacieho laloku pre fstred pri -3 dB (mód RX) : 0,34°
Šumová teplota antény pre EL=22,5° / 60° v.d.  : 110 K
Rozsah definovania EL uhla : 0-70°
Rozsah definovania AZ uhla : 0-360°
Pôvod a výrobca antény : dopravená v kontajneri loďou z USA / zaniknutá značka Channel Master USA

►►►Identifikácia ACM/VCM TS streamov pomocou DVB-S2 TV Tunera TBS 5925 a SW CrazyScan ver. 1.0.1.50

.
TBS 5925 and Main features / hlavné funkcionality dvb-s2 tv tunera :

                                                                     - TBS 5925 USB DVB-S2 TV Box -   
        
                TBS 5925 features                              TBS 5925 specifications                            TBS 5925 specifications
dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-01dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-02dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-03

             TBS 5925 USB DVB-S2 TV Box : HW+SW požiadavky pre príjem DVB-S2 HDTV a DVB-S vysielania

                                                                   TBS 5925 : HW + SW requirements
dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-04dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-05dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-06

                     TBS 5925 USB DVB-S2 TV Box : HW+SW požiadavky pre príjem DVB-S2 HDTV a DVB-S vysielania

                                                                   TBS 5925 : HW + SW requirements

dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-07dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-08dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-09

TBS 5925 USB dvb-s2 tv tuner

                                                                     - TBS 5925 USB DVB-S2 TV Box -
dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-10dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-11dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-11

                                                                      - TBS 5925 USB DVB-S2 TV Box -
dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-13dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-14dxsatcs.com-KA-band-reception-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-astra-1h-15

►►►Výsledky analýz spektra a kvality na dvoch TS tokoch derivované od sekundárneho radianta s D=300 cm

–Analyzovaný geostacionárny objekt : Astra 1H / λ=19,40°

—Analyzované TS toky : f1/QPSK TS tok= 18 708 MHz / IF=1 458 MHz , f2/16APSK TS tok= 18 410 MHz / IF=1 160 MHz

—Identifikované parametre -f1- : f1=18 708,4 MHz , SR=3600 Ksym/sec , Mod=DVB-S2/QPSK-ACM/VCM , FEC=1/4 , BW=4,86 MHz

—Sekundárny radiant : rotačný paraboloid Channel Master s D=300 cm

—Digitálny analyzátor spektra a kvality :
Televes H60 Advanced

Analýza frekvenčného spektra vektora vlnenia -V- s  f1: DVB-S2-QPSK-ACM-VCM TS tok= 18 708 MHz / IF=1 458 MHz

    - Roman Dávid vykonáva video záznam s analýzou kvality a spektra v mieste meraní Lučenec dňa 15.9.2012 -

...

.
.
Televes H60 Advanced : DVB-S2-QPSK-ACM-VCM TS tok= 18 708 MHz / IF=1 458 MHz

  f0=18 708,5 MHz / IF=1458,5 MHz               f0=18 708,5 MHz / IF=1458,5 MHz          f0=18 708,5 MHz / IF=1458,5 MHz
                    SP=50 MHz                                             SP=500 MHz                                            SP=1 500 MHz
ka-band-reception-astra-1h--satellite-18708-mhz-ts-stream-acm-vcm-spectrum-analysis-televes-h60-01ka-band-reception-astra-1h--satellite-18708-mhz-ts-stream-acm-vcm-spectrum-analysis-televes-h60-02ka-band-reception-astra-1h--satellite-18708-mhz-ts-stream-acm-vcm-spectrum-analysis-televes-h60-03

Televes H60 Advanced : DVB-S2-QPSK-ACM-VCM TS tok= 18 708 MHz / IF=1 458 MHz

►►►Analýza kvality a qpsk konštelácia pre -f1- : DVB-S2-QPSK-ACM-VCM TS tok dát na 18 708 MHz / IF=1 458 MHz

                        f1=18 708,5 MHz / IF=1458,5 MHz                                         f1=18 708,5 MHz / IF=1458,5 MHz
                 analýza stavu Q dňa 14.9.2012 at 19:12 pm                       analýza stavu Q dňa 15.9.2012 at 15:50 pm
                                                             pre DVB-S platí že S/N-CrazyScan →  MER-Unaohm
        ka-band-reception-astra-1h--satellite-18708-mhz-ts-stream-acm-vcm-quality-analysis-crazyscan-01n        ka-band-reception-astra-1h--satellite-18708-mhz-ts-stream-acm-vcm-quality-analysis-crazyscan-02n
  

                             f1=18 708,5 MHz / IF=1458,5 MHz                                                    f1=18 708,5 MHz / IF=1458,5 MHz
                       kvalita TS toku vo vzorke QPSK konštelácie                                       kvalita TS toku vo vzorke QPSK konštelácie
ka-band-reception-astra-1h--satellite-18708-mhz-ts-stream-acm-vcm-qpsk-constellation-analysis-crazyscan-03nka-band-reception-astra-1h--satellite-18708-mhz-ts-stream-acm-vcm-qpsk-constellation-analysis-crazyscan-04n

►►►Analýza kvality a spektra pre : f2/16APSK TS tok= 18 410 MHz / IF=1 160 MHz _  zaznamenaný dňa 29.8.2012

—Identifikované parametre pre -f2- : DVB-S2-16APSK-ACM-VCM-multistream , FEC=2/3 , SR=6500

       ka-band-reception-astra-1h-satellite-18410-mhz-ts-stream-acm-vcm-16apsk-spectral-analysis-01n
.

Roman Dávid : Príjem v KA pásme:Optimalizácia vzťahu BW-Bit/Hz distribučnej DVB-S2 linky v KA pásme pomocou metód
adaptívneho a variabilného kódovania a modulácie ACM-VCM a analýza dvoch TS tokov v mod. 16APSK-QPSK z družice
                                                        A1H na 19.4°e s DVB-S2 tunerom TBS 5925 .
                                           

autor práce : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club © Lučenec 2012 / Slovenská rep.

                                                         Roman Dávid-founder-of-Czech -Slovak-DX -Satellite-Club-Think-Tank- www.dxsatcs.com-01


►voľne dostupné zdroje v téme družice A1H zo zdroja prevádzakovateľa SES Astra :

1, http://www.ses.com/4628677/astra-1h
2, http://www.ses.com/4405429/tool/centerofbox
3, http://www.ses.com/4405170/tool/ephemeris