roman-dávid-ako-suvisia-sexualne-aktivity-vcielky-maji-s-volbami-do-ep

Roman Dávid : AKO SÚVISIA SEXUÁLNE AKTIVITY NEZBEDNEJ VČIELKY MAJI S VOĽBAMI
DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU ?   (21.5.2019)

Zdanlivo nijako,ale súvislosť medzi prípravou mojej obľúbenej kapustnice a investíciami
z fondov Európskej únie na Slovensku je jasne preukázaná...

Prinášam ďalší z množstva argumentov o prevažujúcom pozitívnom pôsobení Európskej únie,tentoraz v otázke zabezpečenia
energetickej sebestačnosti Slovenskej republiky v prípade možných výpadkov
v dodávkach zemného plynu (1*)
 
Jedným z mnohých argumentov pre moju účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019 je už doteraz odvedená
práca slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča v otázke multicestnej a multizdrojovej diverzifikácie zásobovacích trás
s budúcimi dodávkami zemného plynu do SR(plynový prepoj HU-SK je aktívny od roku 2015 a prepoj PL-SK v pláne od 2022),
ako nástroja pre zabezpečenie energetickej sebestačnosti Slovenska a celej EU,ktorú si väčšina z nás pri každodennom
používaní už ani neuvedomuje,kedže si automatický zapíname kuchynský sporák a plynové kúrenie v zimných mesiacoch
bez toho že by sme uvažovali kto,alebo čo je za tým že všetko funguje tak ako má a to hlavne v spojitosti s plynovou krízou
z januára 2009,počas ktorej sme sa my ale aj ostatné štáty EU stali rukojemníkmi sporu Ruska s Ukrajinou,ako distribučného
medzičlánku v transporte plynu z Ruskej federácie do štátov západnej Európy,ktorý desaťročia stabilne fungoval a z ktorého
dodnes získava Slovenská republika stovky miliónov € ročne cez spoločnosť EUSTREAM a.s.
Od skupiny významných kanadských obchodníkov s energiami(získali importné kontrakty na LNG z terminálu Hammerfest
na Nórskom ostrove Melkoya do USA a Kanady) z takzvanej starej biznis školy (2*),som sa dozvedel praxou overenú skutočnosť
že z dlhodobého horizontu sa najlepšie buduje biznis na zelenej lúke práve s energetickými komoditami,lebo človek ani nevie že
ich každodenne používa.Jednoducho,sú pre neho tak samozrejmé a zároveň tak životne dôležité a nevyhnutné,že si ich už ani
neuvedomuje v jeho živote.Pochopitelne,keď si idem uvariť kapustnicu,potom prvotne neuvažujem že k jej príprave potrebujem
stabilné dodávky zemného plynu poprípade elektrickej energie,ale uvažujem či mám sušené dubáky,sušené slivky,klobásu,
udené rebierka a kyslú kapustu v sude.Napadla mi paralela s prítomnosťou EU v rôznych formách na takmer všetkých úrovniach
našich životov :"Je ako kyslík,ktorý je taký samozrejmý a zároveň nevyhnutný pre naše životy že si ho až prestávame uvedomovať
čo pre nás znamená
.
Ak by niekto neinformovaný,ale s jasne negatívnym postojom na aktivity európskej únie pochyboval o vecnosti a pravdivosti mojich
tvrdení,potom nech si naštuduje nasledovný prehľad: (3*)
Počnúc cestami,dopravou,cez školstvo,vedu,výskum,zrušenie roaming,medzištátne volania a dáta v mobile za cenu miestnych volaní,
nový navigačný systém Galileo/4m s výrazne vyššou základnou neplatenou presnosťou v porovnaní s americkým GPS/15 m (4*),
menovú stabilitu pre členov eurozóny (ECB) až po energetickú sebestačnosť atď...Popierať nevyhnutnosť a dôležitosť Európskej únie
je ako popierať potrebu kyslíka pre naše životy.Ak by boli mediálne kampane naviazané na rast účasti v euro voľbách argumentačne
smerované práve týmto racionálnym smerom,potom by bol ich dosah nepochybne masovejší.Nestačí len poslať odfarbeného šaša
s kamerou (hermafroditného typu) na výlet do europarlamentu,ktorý svojim infantilným posolstvom a video blogmi oslovuje prevažne
cieľovú skupinu nevoličov od 10-18 rokov.
Mimoriadne vážny problém a to vo všetkých úrovniach štátu a jeho ekonomiky nastáva až potom keď je týchto "takzvaných samozrejmých
komodít" ako je napríklad zemný plyn odrazu nedostatok,kedže nie sme v jeho produkcii sebestačný (naša ekonomika je odkázaná na
jeho dovoz a uskladnenie v zásobníkoch) a krízový štáb v SPP distribúcia je nútený na 12 dní v mesiaci 01/2009 aplikovať obmedzujúci
odberový stupeň č.8 pre najväčších odberateľov zemného plynu na Slovensku so spotrebou viac ako 60 000 m3.Riešenie tejto krízy sa
našlo až v podobe spustenia reverzného toku plynu z Českej republiky na Slovensko po rokovaniach slovenského premiéra Roberta Fica
s technickým tímom okolo pána Václava Bartuška (velvyslanec ČR v otázkach energetickej bezpečnosti).Prvé dodávky zemného plynu
na Slovensko cez reverzný tok začali prúdiť už na druhý deň po úspešných rokovaniach slovenského premiéra Fica v ČR a 19.1.2009
mohol byť opäť nastolený základný odberový stupeň č.3 bez obmedzení v dodávkach zemného plynu pre všetkých odberateľov v SR.

 

PS 01 : sám sa považujem za EuroPragmatika (nezaujato a rozumne uvažujúceho a zvažujúceho klady a zápory) a nie za Eurofila
(bráni sa akejkoľvek kritike a všetko "Bruselské" bezmyšlienkovite príjma bez analýzy pomocou zdravej mysle),lebo aj naďalej platí
odveká pravda že ten kto z princípu nepríjma opodstatnenú kritiku svojej osoby alebo konania, ostáva navždy hlupákom.
PS 02 :Expresívne a nie vulgárne ladená otázka na úvod nemala za úlohu osobne uraziť alebo zaútočiť na rozprávkovú postavičku
a jej rodinných príslušníkov z včelieho úľa,ktorá nie a nie dospieť za posledných 107 rokov od vydania nemeckého knižného originálu
s názvom "Die Biene Maja",ale napomôcť k účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019.
 
Roman Dávid
 
1*:a,Projekt poľsko-slovenské plynové prepojenie získal pozitívne hodnotenie Európskej komisie pre finančnú podporu na realizáciu
projektu z fondu CEF vo výške 107,7 mil. €
b,Projekt maďarsko-slovenské plynové prepojenie Veľké Zlievce – Vecsés získal nenávratný finančný príspevok z Európskeho
ekonomického programu pre obnovu (EEPR) vo výške 30 mil.€ _ len 18.6 kilometra na Slovenskom území.
2*: hovorím o skupine významných kanadských obchodníkov s energiami,ktorí získali napríklad importné kontrakty do USA
a Kanady na LNG z terminálu Hammerfest na Nórskom ostrove Melkoya od jedného z najväčších svetových hráčov v tomto
smere,ktorým je Nórsky Equinor/Statoil, a netreba nikomu znalému tejto problematiky prízvukovať že kontrakt s firmou
z najvyššej svetovej ligy sa nerodí ľahko a nezriedka je otázkou niekoľkých rokov vyjednávaní,ale nemusí to platiť ak sa za Vás
zaručí časom preverený kontraktor s dlhoročnou reputáciou v tomto biznise.
4*: Výrazne presnejší ako GPS a dostupnejší navigačný systém Galileo financovaný EU : https://www.usegalileo.eu/CS/inner.html#data=smartphone