roman-dávid-bloguje-king-or-loser

Roman Dávid : Čo robiť keď si namýšľaš že si KING,ale hráš len v tretej okresnej lige. (Som KING alebo LOSER)

Hádajte kto úspešne reprezentuje Slovenskú republiku a konkrétne mesto Lučenec na globálnom poli satelitného príjmu
tých technicky najzložitejších signálov z družíc Amos 3 a 7 a kto sa presadil v konkurencii stoviek miliónov vlastníkov
satelitných zostáv,ktorí môžu prispievať do budovania najznámejšieho celosvetového prehľadu satelitného vysielania ?

Len zlomok zo všetkých noviniek,ktoré som v minulosti publikoval na portále najväčšieho prehľadu satelitného tv vysielania na svete,
ktorý mi v tomto prípade poslúži ako doplnok alebo dôkaz o pravdivosti publikovaného obsahu ..... Čiže v mojom prípade k Vám
neprehovára namyslený nafúkanec so silnými rečami,ktorý si len niečo namýšľa a svoje sny vydáva za realitu
(ako je tomu o mnohých iných),pretože v mojom prípade sa publikovaný obsah rovná holej pravde,
alebo realite v ktorej žijem a nie o ktorej snívam....

odpoveď je skrytá na tejto linke : https://www.lyngsat.com/Amos-3-7.html

Každý z nás,kto si o sebe myslí že je mierne nadpriemerný v tejto oblasti a svojimi vedomosťami,skúsenosťami
alebo len náhodnou šťastenou (ktorá stojí občas pri každom z nás) sa dokáže presadiť najskôr vo svojej rodine,
neskôr na svojej ulici,štvrti,meste,kraji,štáte
... , má tú možnosť prispieť svojou aktualizáciou konkrétneho satelitného
vysielaniana na tento celosvetovo uznávaný portál.V ďalšom kroku administrátor stránky analyzuje a skúma jej obsahovú
relevanciu
a ak sa potvrdí pravdivosť tvojej správy a zároveň si bol tým prvým v dlhom zástupe informujúcich v kontexte
rovnakej témy na danom satelite,následne si vychutnáš ten mikro-moment prázdnej,krátkej a pominutelnej slávy v zmysle
"Svetská Sláva Poľná Tráva" (podstata tejto vety pochádza z úst proroka Izaiáša 40_verše č.6-7-8) potom ako je uvedený
do reality bytia tohto sveta PREPIS TVOJEJ NOVINKY S TVOJÍM MENOM.Túto slastnú prázdnotu (môjho mena vo svetových
prehľadoch)som si hlavne v počiatkoch svojej výskumnej činnosti (asi pred pätnástimi rokmi) vychutnával nespočetne veľakrát,
ale rýchlo som pochopil že nekonečné prepisovanie televíznych prehľadov je pre mňa len slepou uličkou,alebo prešľapovaním
na jednom mieste bez konkrétneho odborného progresu
* a bolo by to niečo podobné ako keby som ako tréner už po stý krát
porazil futbalový klub "FC Panenský Dravec" a zároveň si namýšľal že som "KING" ovšem v tretej okresnej lige,
alebo inak povedané do smrti by som ostal len "Jednookým medzi Slepými",keby som s tým neskončil a nestanovil si novú métu !

(*viditeľnosť mena prispievateľa má živostnosť spravidla jednotky dní,týždňov až mesiacov a len vo výnimočných prípadov rokov
v závislosti od technickej náročnosti satelitného príjmu)

Polopate povedané : nie preto som dokázal už po stý krát zvíťaziť na medzinárodnom poli satelitného príjmu,že by som bol tak
výnimočne obdarený rozumom a skúsenosťami,ale preto že som mal mimoriadne slabých súperov v zmysle "z tretej okresnej ligy"
a chce to jednoducho vymeniť protihráčov a posunúť sa o niekoľko levelov vyššie na medzinárodom expertnom poli,tak aby som
následne pochopil podstatu citátu "Viem že nič neviem" od mysliteľa Sókratésa,pretože ak niekto tvrdí že už pochopil všetko
v akejkoľvek oblasti (nie len v oblasti vlnovej fyziky a VF techniky),to len dokazuje že doteraz nepochopil absolútne nič
a je naplnený len pýchou,nie múdrosťou
.

Povedané slovníkom žoviálneho a večne ožratého hráča futbalového tímu z miestnej telovýchovnej jednoty s pokrokovým názvom
"TJ KRČMOVÝ POVAĽAČ" : Lokálnych "mikro-KINGOV*",ktorí si sebavedomo myslia že vedia všetko v danej téme je s prepáčením všade plná r*ť .

*mikro-KING : z gréckeho slova μικρός čiže malý-Mikro Kráľ s veľkosťou mikróba (Μικρό βασιλιά)

Naplnený poznaním pravdy v tomto smere som si stanovil ďalší a neporovnateľne vyšší cieľ v podobe Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club
a postupne som sa samoštúdiom a praxou vo svetových televíznych spoločnostiach z Ázie,Afriky,Európy a USA vypracoval z levela hľadača
a prepisovača tv zoznamov do oblastí výskumov a následných mimoriadnch výsledkov v tomto smere v ktorých zotrvávam do dnešného dňa.

Roman Dávid_founder of  Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank_www.dxsatcs.com

                sumarizácia mojej dnešnej témy : nezaškodí sa pozrieť pravde do očí aspoň občas a uvidieť seba v realite pravdy,
                               lebo veľká väčšina z nás tú pravdu o sebe nikdy neuvidí počas života... dozvie sa ju až po smrti
                                  
          trefná ilustrácia k dnešnej téme od môjho obľúbeného českého grafika a autora prevažne knižných ilustrácií :
                                       Cyril Bouda-Kráľ je nahý (kniha : Cisárove nové šaty od H.Ch.Andersena)
                Cyril Bouda_ilustrator_kral je nahy