roman-david-caputova-sefcovic-slava-vitazke-cest-porazenemu-bodka-za-prezidentskymi-volbami

Roman Dávid : SLÁVA VÍŤAZKE A ČESŤ PORAZENÉMU (Bodka za prezidentskými voľbami)  (31.3.2019)
 
Vôľu väčšiny ľudu (1*) treba vždy rešpektovať a s pokorou prijať ako tú najvyššiu autoritu v demokratickej
spoločnosti(2*),aj napriek tomu že môže ale aj nemusí byť v kontraste alebo v hlbokom protiklade voči praxi
v reálnom živote
v ktorom funkciu dostáva spravidla ten najlepší z kandidátov,čo sa v tomto prípade nestalo (3*).
Týmto by som chcel zablahoželať pani Zuzane Čaputovej k víťazstvu v prezidentských voľbách a popriať jej veľa
múdrosti pri rozhodovaní.Celé Slovensko malo možnosť spoznať kvality a pripravenosť pána Maroša Šefčoviča
na výkon tých najvyšších funkcií nie len na svetovej scéne diplomacie,ale aj na tej Slovenskej politickej scéne,
lebo aj v jeho prípade sa potvrdilo staré pravidlo,citujem
"Nikto nie je prorokom vo vlastnej krajine".
 

vsuvky k textu :

1*: ktorá sa zúčastnila na volebnom akte

2*: kedže aj demokracie v rôznych štátoch vykazujú rôznu vyspelosť a nachádzajú sa v rôznych štádiách vývoja
a transparentnosti vládnutia a kontroly moci ...

3* : samozrejme to platí za predpokladu ak vylúčime akúkoľvek manipuláciu a korupciu pri výberovom konaní
a za predpokladu že personalista,ktorý má na starosti výber kandidáta je plne kompetentný na výkon danej
profesie,je mimoriadne skúsený a morálny tak aby odolal prípadným tlakom,kedy by chcel vymeniť svoju povesť
za okamžitý finančný prospech alebo inú výhodu)

Roman Dávid